www.kadett.d.pl
Ogólnopolski klub użytkowników Opla Kadetta D

Witamy - Powitanie

Intruz - 2012-04-20, 18:12
Temat postu: Powitanie
Witam Wszystkich i ka?dego z osobna.... :D Me imi? to Adam, mieszkam w Szczecinie, mam Kadetta D od jakich? 12 - 13 lat :D Kupi?em go w takich stanie, ?e geometri? przedniego zawieszenia mo?na by?o r?cznie przestawia?, wszystko naoko?o kielichów z przodu by?o zgni?e, do tego pod?oga, progi wewn?trzne, zewn?trzne, pod?u?nice, zreszt? coby nie pisa?, auto nadawa?o si? na z?om....Nawet silnik by? zajechany (auto s?u?y?o na budowie jako CI??ARÓWKA, hihi), komplet nowych ?wiec wystarcza? na przejechanie mo?e z 50 kilometrów... Ale spodoba?o mi si?, facet chcia? za toto 500 z? ( w skarbówce zap?aci?em od ceny gie?dowej, która na tamte czasy by?a zawrotna - 5500 - 6000 :D ) by?o trzydrzwiowe (niemi?e wspomnienia z samochodem pi?ciodrzwiowym..). Ogólnie z pi?ciuset metrów wygl?da?o ca?kiem, ca?kiem. No i mia? fajne alufelgi, 13 cali, które po jakim? czasie wyl?dowa?y na z?omie, bo na trójk?tnych felgach raczej je?dzi? si? nie da?o. A koszt regeneracji wyniós?by taki, ?e 1,5 kompletu nowych za te pieni?dze mia?bym. Po trochu doprowadzi?em do stanu wyj?ciowego silnik, który po prostu podda?em kapitalnemu remontowi. Potem przyszed? czas na bud?, któr? zacz??em sam robi?. No i je?dzi, cho? teraz ponownie si? za niego wzi??em, bo kupi?em drugie auto i mog? sobie pod?uba? przy Kadetcie. Dzi?ki waszej stronie, prawdopodobnie b?d? mia? licznik z obrotomierzem, bo mój szlag trafi? i nawet na cz??ci chyba si? nie nada. I b?d? móg? skutecznie zako?czy? sk?adanie tego cudu techniki, pó?niej dobry mechanior od ga?ników, ?eby mi go ustawi?, przegl?d i w tras?......

Pozdrawiam, Intruz

bananv8 - 2012-04-20, 23:17

Intruz, nie martw si?, licznik dotrze, jak nie to b?d? mia? bana :P pochwal si? nieco wi?cej kanciakiem, porób fotki i wrzu? bo ostatnio nawet zawrza?o o aktualnych zdj?ciach a takowych nikt poza mn? praktycznie nie wrzuci? :)
Intruz - 2012-04-21, 10:52

Wrzuc? zdj?cia mojego autka na pewno, cho? jeszcze nie jest zrobione na sto procent. Minusem jest na razie tapicerka w ?rodku, no bo có?, jak pisa?em Bananowi, z mojego lenistwa posz?a z dymem. Kupi?em do niego fele na szerokim rancie ATS 15 cali, wygl?da ?wietnie, cho? niech to b?dzie przestrog? dla wszystkich, którzy si? skusz? na takie felgi w Polsce. Na nasze drogi felgi z szerokimi rantami si? nie nadaj?. W ci?gu tygodnia wjecha?em w tak? dziur?, ?e pogi??em dwie. Po reanimacji, zreszt? ?wietnej, po dwóch dniach trach i znów jedna felga do prostowana. W tym kraju prze?y?by tylko poduszkowiec.....

Pozdrawiam, Intruz.

P.S. Ale powiem jedno, gdy cho? troch? si? dba o ten samochód, na czas dokonuje si? podstawowych napraw, na pewno si? odwdzi?czy. Ja robi?em trasy po 1000 kilometrów, by?em w Niemczech i jeszcze mi si? nie przytrafi?o co? takiego, ?e mnie w trasie zawiód?. Cho? narzekam na hamulce, bo walcz? z nimi od pocz?tku. Wymienia?em tarcze, robi?em remont zacisków, wymienia?em klocki, b?bny, szcz?ki, przewody gi?tkie, przewody sztywne i nie jestem zadowolony z wyników hamowania. Ale o tym innym razem....

GrzyBu - 2012-04-21, 12:08

Witaj,
mi?o ?e jest kolejny mi?o?nik tej wersji Kadeta :)
czekamy na fotki
co do hamowania to mo?na zaadaptowa? pomp? z ?ezki (kadett E) , na pewno poprawi si? sprawno?? hamowania.
Z szerokimi felgami nie ma co szale?, raz ?e nie na nasze drogi a dwa ze ?o?yska i uk?ad kierowniczy od tego cierpi.

Intruz - 2012-04-21, 13:21

Witam, Grzybu, wiem o tym ,co napisa?e? w zwi?zku z szerokimi felgami i wp?ywem na zu?ywanie si? wy?ej wymienionych podzespo?ów, ale có?, efekt jest zaj...sty, wiem, bo do?wiadczy?em tego, jak je?dzi?em po mie?cie. No i u?ytkownicy gara?y, którzy s? wokó? mnie, im te? opada?y pó?y, haha. A z t? pomp? to mo?e rzeczywi?cie spróbuj?, mo?e wyrzuc? jeszcze zaciski Delco, cho? troch? ?al, bo na reanimacj? ich troch? pieni?dzy posz?o....

Wrzucam foty Kadzia, cho? do ko?ca to jeszcze d?uuuuga droga. Trzeba spasowa? to i owo, kupi? mask? (jaki? obszczymur bawi? si? w parkour i skoczy? mi na ni? z dachu gara?u, gdy samochód na noc zostawi?em pod gara?em). Na dzie? dzisiejszy to czeka? na licznik od Banana, z?o?y? ?rodek i zrobi? przegl?d, ?eby cho? od czasu do czasu pogoni? Kadetta po ulicach.

Aha i nie zamierzam robi? ?adnych udziwnie? w stylu wie?tuning, na felgach si? sko?czy?o. Gdy ogl?da?em przeróbki Kadettów w sieci, serce si? kraja?o, gdy ogl?da?em foty, jak mo?na z takiego fajnego auto zrobi? dziwol?ga....

P.S. Kto? poradzi, jak wrzuci? wi?ksze zdj?cia ? Te foto s? wielkie, ale strona mi ich nie przyj??a, bo przekraczaj? 256 kilo......

Aha i jakby kto? pyta? o koszty, to po przekroczeniu 10 TYSI?CY Z?OTYCH przesta?em zbiera? faktury, paragony, ?ebym czasem nie dosta? zawa?u serca..... A jeszcze trzeba troch? do niego do?o?y?.

bananv8 - 2012-04-21, 15:17

Intruz, Ty masz czerwon? Berlin?? Zjemy Ci? razem z Simem chyba, ja bym si? da? pokroi? za czerwone pe?ne wn?trze :o Boczki w tym kolorze to towar bardziej deficytowy ni? Recaro GTE, wi?c trzeba by szuka? i obszywa? pod kolor.

Bardzo ?adny kanciak, nadkola nie?le poszerzone :P Nie wiem jak tam by? preferowa? ni?sze zawieszenie, ale polecam tak jak i inni u?ytkownicy tego forum niebieskie Themy (Proktor niedawno sprzedawa?, chyba ju? nie ma, trzeba by Sima pyta?). Zawieszka ?adnie obni?a a auto nie jest taczk?, z reszt? zobacz na mój temat z kantem w technicznym i sam oce? :)

Proktor - 2012-04-21, 16:15

Autko fajne, cho? par? rzeczy bym ca?kiem inaczej zrobi?, ale co mi do tego, przecie? w?a?ciciel decyduje ;)
Fajnie ?e s? jeszcze fascynaci, który ...-na?nie lat siedzi? przy tym modelu :)

Poszukaj w archiwum forum przy pomocy szukajki - przy dobrze zadanych pytaniach znajdziesz wiele tematów które ci pomog? przy udoskonalaniu autka. Chyba wszelkie mo?liwe tematy i problemy zosta?y ju? poruszone i dobre omówione. Na bie??co tez mo?na szuka?, cho? cz??? osób które mia?y dany problem, ju? tu nie ma, wi?c musisz liczy? tylko na nasze skromne grono.

Ja kiedy? do?? obszernie i z fotkami opisa?em przeróbk? uk?adu hamulcowego "cywilnego" - warto poszuka? - a przecie? mo?na nawet pój?c dalej i za?o?y? kompletn? hamowni? z ?ezki GSI.


Co do felg ATS Cup, to troch? dziwne z tym gi?ciem, bo pomimo ?e to do?c nudny i opatrzony wzór, to jednak s? to do?? porz?dne i godne polecenia alusy - w sensie: mocne. Musia?e? nie?le lata?, nie patrz?c na nawierzchni?. Albo naprawd? wiele kilometrów trzaskasz, st?d wi?ksza szansa na dziur?.

Z drugiej strony, czy fele o ET 35 i szeroko?ci 7" mo?na okre?li? jako szerokie? ;) raczej do?? typowe dla kanta w obecnych czasach. Bo kto poza fanami pe?nego orygina?u jeszcze lata na ko?ach 13"x5,5" ? ;)
Szerokie to s? alu 8 lub 9" :)

BTW. nie do ko?ca rozumiem po co tak mocarnie poszerzone tylne nadkola, jak na alu 9" szeroko?ci?


Ja mia?em 15"x7" ET35 , opona typowa: 195/50/15" - na standardowych nadkolach i mocnej glebie i si? mie?ci?o i nic nie tar?o.
(kliknij sobie na mój profil i zobacz zdj?cie jak to wygl?da?o - mój te? by? czarny)
Lekko obni?one zawieszenie to bym jednak proponowa? - bo na tych spr??ynach co masz to wygl?da jak terenówka :D ogromne japy w nadkolach


Ogólnie auto ma ogromny potencja? i chyba ciekawe wn?trze, jak pisal Banan. Trzeba tylko par? detali poprawi? i b?dzie lodzio miodzi :)
Ch?tnie bym zobaczy? jakie? zdj?cia wn?trza i spod maski.


PS. Banan, ja te nówki spr??yny ju? sprzeda?em, zreszt? po d?ugim czekaniu...PS2 = ja si? pytam : GDZIE S? ZDERZAKI? :cry: - bez nich jako? tak ?yso i bez wyrazu.

Intruz - 2012-04-21, 17:17

Tia, wn?trze mam czerwone (??), ale co z tego, jak po?owa posz?a z dymem.... Pisa?em ci, Banan, ?e je szukam cz??ci tapicerki do niego. Co do poszerzenia, wbrew pozorom jest on tylko troch? poszerzony, ?eby felgi nie wystawa?y poza obrys budy. Przednie b?otniki te? przesz?y t? drog?. Wiem, co pisz?, bo na przegl?dzie go?? nie chcia? mi da? przegl?du, tylko w tego powodu. A felgi do?? ostro wystawa?y poza obrys budy..... Cho? mi to nie przeszkadza?o i wygl?da?o ca?kiem nie?le.

Proktor, ja du?o je?dzi?em tym Kadettem na tych felgach, oczywi?cie patrz?c na nawierzchni? drogi, a nie co si? na niej dzieje, lecz wjecha?em w dziur? na nieo?wietlonej ulicy. A dziurka, no có?, mia?a jakie? 1.5 metra d?ugo?ci i jakie? 40 cm g??boko?ci....
I je?eli co? mia?by? zmienia?, a ja bym to mo?e zaakceptowa?, rady mile widziane, d?ubi? przy nim ju? tyle czasu, ?e miesi?c w t?, stron?, miesi?c z tamt? nie ma dla mnie wi?kszego znaczenia, zw?aszcza, ?e mam drugi samochód i Kadettem mog? zaj?? si? na spokojnie.

Co do zglebienia, niestety, ja jestem ca?kowicie przeciwny, nie do??, ?e nasze drogi s? fatalne, to jeszcze nie podoba mi si? umykaj?ca odleg?o?? mi?dzy drog?, a do?em budy. Mia?em na pocz?tku z przodu dedykowany dla tego modelu ten spojlerek Kamei'a, ale na ko?ach 13 cali i na naszych kraw??nikach szybko przeszed? do krainy wiecznych ?owów.

Zderzaki s?, ale w tak fatalnym stanie, ?e je za?o?y?em tylko na przegl?d. Z czasem te? poszukam ich, ale na dzie? dzisiejszy dla mnie najwa?niejsze jest wn?trze. Zreszt?, jakby? Proktor przeczyta? podpis pod zdj?ciem, hihi, to by? wiedzia?, ?e on nie jest jeszcze w ca?ej okaza?o?ci.

Wi?cej zdj?? na pewno wrzuc?, tylko musz? wykombinowa?, jak je wrzuci?, nie zmniejszaj?c wymiarów, ?eby mia?y 256 kilo.....

P.S. Aha, jak kto? ma k?opoty z desk? rozdzielcza typu, ?e jest ona mi?kka (cholera wie, z czego by?a t?oczona, jaki? dziwny karton ? Jakie? dziwne tworzywo ?) znalaz?em na ni? ca?kiem niez?y i ma?o kosztowny sposób, ?eby doprowadzi? t? desk? do stanu takiego, ?eby by?a w miar? sztywna. Jak b?dzie kto? zainteresowany, pisa?, a odpowiem.

bananv8 - 2012-04-21, 22:35

Intruz, wrzucaj fotki na serwer np imageshack.us (wymagana rejestracja ale potem uploadujesz do woli) albo iv.pl (bez rejestracji). Tak, wiem, ?e przypali?e? tylne boki, dlatego pisa?em, ?e b?dzie trzeba pewnie jakie? obszy? pod kolor, bo czerwonych b?dzie tyle co... nic.No fakt, na tym foto te? lekko wystaj? te ATS'y.

Intruz - 2012-04-21, 23:54

Proktor, obejrza?em zdj?cie tego Kadetta w Twoim profilu i niestety, moje ATS wystawa?y poza obrys, a na Twoim zdj?ciu rzeczywi?cie s? OK. Zreszt? i tak bym go troch? poszerzy?, bo wchodz?c w zakr?t na rondzie (cho? rondo to nazwa umowna), samochód si? pochyli? i opona zahaczy?a o rant troch? go maltretuj?c.

Banan, chyba b?dziesz musia? mnie za r?k? poprowadzi? z tym wrzucanie zdj??, bo nigdy jeszcze tego nie robi?em. A co do zdj?cia, widz? tego Kadetta na niemieckich numerach, wi?c po za?o?eniu sztywnego zawieszenia auto si? za bardzo nie buja i nie ma strachu, ?e rozwali nadkole, u nich nikt do tego si? nie czepia, inne przepisy. U nas zaraz polecia?by dowód rejestracyjny.

A co do boczków, to chyba b?dzie trzeba co? zrobi? podobnego od podstaw, ewentualnie tak, jak pisa?e?, kupi? oboj?tnie jakiego koloru i spróbowa? dobra? pod kolor materia? i obszy?.

TYLKO, czy takie boczki w ogóle bywaj? dost?pne, wiadomo, czas robi swoje, a Kadett do najm?odszych samochodów nie nale?y.

U mnie w Szczecinie chyba tylko mój Kadett pozosta? na chodzie. Chyba, ?e ludzie poukrywali je przed ?wiatem i trzymaj? w klimatyzowanych gara?ach i dmuchaj? i chuchaj? na nie, haha. Od d?u?szego czasu nie widzia?em tego modelu na ulicach.
A szkoda, bo ?adnie zrobiony przyci?gnie oko w nat?oku tych TDI....

bananv8 - 2012-04-22, 10:16

Intruz, jakby? troch? wcze?niej si? zalogowa? u nas to jeszcze by? kupi? boczki - w?a?nie Proktor handlowa? pe?ny ty? :) Ale wzi?? je bodaj?e Grzegorz. Poza tym nie widzia?em na gie?dzie nigdy ich do sprzedania, raz by? ca?y kant na cz??ci z boczkami pe?nymi ale te? w czarnym kolorze.

Co do wrzutek zdj??: wejd? na stronk? (bez logowania) www.iv.pl . Po lewej str masz 2 pola i obok nich przyciski "Wybierz". Naciskasz, wybierasz które zdj?cie/a chcesz wgra? i na dole naciskasz "Wczytaj pliki na serwer". Generuje Ci si? zdj?cie/a w 5 ró?nych nazwijmy to mo?liwo?ciach. ?eby wrzuci? fotk? jak ja powy?ej wybierasz 4 pole kopiuj?c je i wrzucaj?c ca?y link tu w odpowied? :) Je?li wrzuca?by? naprawd? du?o fotek to lepiej wybra? miniaturk? (lub je?li zdj?cie jest w rozmiarze przekraczaj?cym 1024x768 pikseli b?d? zajmuj?ce du?o miejsca, ponad 2MB.

Mo?esz te? skopiowa? go?y link z pola nr. 1 ju? po wygenerowaniu na tej str iv.pl i wtedy naciszkasz tu u góry b?d? na boku Img. Wy?wietla si? pole, ?eby poda? link do zdj?cia - wrzucasz link, naciskasz podgl?d i patrzysz, czy wsio gra :)

Intruz - 2012-04-22, 18:15

Nie ma to, jak wyt?umaczy? ?opatologicznie. Dzi?ki, Banan, zaraz spróbuj?, mam jeszcze foto maski z Kadetta (zreszt? mask? te? jeszcze mam, ale przez oszo?omów ju? zniszczon?), która mia?a rzucony obraz aerografem.

?ebym zacz?? tutaj przebywa? z Wami zaraz po rejestracji, to kto wie, mo?e jeszcze bym si? za?apa? na te boczki. Ale nie by?o wcze?niej czasu. A poza tym, jako? rejestracja sz?a bardzo opornie, próbowa?em par? razy i pomóg? dopiero mail do kogo? ze strony. Ju? nie pami?tam do kogo.

Pozdrawiam, Intruz.

Próba, wi?c jak co? nie wyjdzie, to niech moderator ?apy na tym po?o?y....

Ja te? jestem na zdj?ciu, a i dla zainteresowanych jest te? reszta tego Kamei'a, który rozsta? si? z tym ?wiatem z powodu wysokich kraw??ników...

Intruz - 2012-04-22, 18:33

No i si? uda?o, nie mog?em ju? edytowa? powy?szego postu, bo kombinowa?em z tymi fotkami i przekroczy?em limit czasu, haha.

S? na jednym z tych zdj?? te felgi, które by?y w samochodzie, jak go kupi?em, i jak pami?tacie, posz?y na z?om, bo by?y trójk?tne, a cena regeneracji zabójcza.

bananv8 - 2012-04-22, 20:39

Heh kobietka na masce przypomina mi moj? by?? :P
Intruz - 2012-04-22, 21:51

Banan, Ty ?y?e? z Shani? Twain ?? :o No, no, no, opuszcza? tak? kobiet? :o ......to? to grzech :shock:
Proktor - 2012-04-22, 22:57

Intruz napisał/a:
Mia?em na pocz?tku z przodu dedykowany dla tego modelu ten spojlerek Kamei'a, ale na ko?ach 13 cali i na naszych kraw??nikach szybko przeszed? do krainy wiecznych ?owów.
Intruz napisał/a:
wchodz?c w zakr?t na rondzie (cho? rondo to nazwa umowna), samochód si? pochyli? i opona zahaczy?a o rant troch? go maltretuj?c.
jak dla mnie to 2 zdecydowane powody do za?o?enia sportowych twardszych spr?zyn...

Na takim zawieszeniu auto znacznie mniej nurkuje na wertepach. Nie ma strachu zje?dz?j?c z kraw?znika / chodnika na jezdni?, ?e ugi?cie spowoduje uderzenie misk? czy spojlerem (dok?adk?) w jezdni?.
A i zakr?ty s? zdecydowanie bardziej przyjazne.
Jak byli?my z Grzybem na zlocie Opla w Krotoszynie i brali?my udzia? w konkurencji sprawno?ciowej, taki mini-KJS mi?dzy s?upkami, to mój samochód po prostu skr?ca? a podcinany r?cznym zarzuca? - natomiast Grzyba cacuszko na cywilnym zawieszeniu przechyla?o si? tak ?e ba?em si? ?eby si? nie wywróci? na dach. Klamki po asfalcie szorowa?y ;) To pokazuje ?e oponom szerokich kó? mo?e to szkodzi?.

PS. Ciekawy jestem jakie by?o ET tych felg ATS, skoro a? tak wystawa?y. Czy?by nie by?y to typowe VW felgi z ET35? wiem ?e wystepowa?y te? ET15 ale rzadko.

Intruz - 2012-04-23, 23:18

:D Proktor, nie wiem, jak b?dziesz mnie przekonywa? do obni?enia na sztywniejszym zawieszeniu i tak powiem veto. Mia?em w?tpliw? przyjemno?? kierowa? samochodami BMW E30 i VW Corrado na takim zawieszeniu..... Pierwsze wra?enie, jazda czteroko?ow? taczk? :D , a mózg my?la?em, ?e mi uszami wyleci. Co innego u niemiaszków, tam droga równa jak szk?o, mo?na co? takiego za?o?y?. U nas niestety, jeszcze panuje przekonanie, ?e kraw??nik ma mie? 30 cm wysoko?ci, a dwie dziury co 200 metrów o g??boko?ci 20 cm to standard...
Dla mnie osobi?cie do codziennego je?d?enia takie zawieszenie nie zdaje egzaminu w Polsce.
Za dwie?cie, trzysta lat mo?e, cho? w?tpi? :D

Pozdrawiam, Intruz

P.S. Jak b?d? w gara?u, co dok?adnie spisz? wymiary tych felg. Ten tydzie? mam na czternast? do roboty, wi?c za bardzo mi si? nie chce ani rano jecha?, a ju? po pracy to w ogóle :D

Ooo, to Grzybu jakie? specjalne mia? klamki ?? Pewnie takie wystaj?ce z kó?kami na ko?cach..... :P

PKC - 2012-04-24, 00:02

To jest dobre podej?cie z tym zawieszeniem. Ja mam komplety dwa tych them i napewno na prób? kiedy? je za?o?? (jak mój wyjedzie na drogi)
Ale jestem z Tob?, aby ich nie zak?ada?. Szkoda auta i plomb w z?bach (nie mam ani jednej :-P )


Autko zadbane szkoda tylko tych zmian nadkolowych -wygl?da ?rednio.
Zderzaki by si?przyda?y zdecydowanie. Na allegro tylny za 100z? jest/by?.
Czekamy na wn?trze.
Pozdrawiam!!! :brawo: :

PS Z rejestracj? mia?em kiedy? te? problemy jak pierwsze razy tutaj wchodzi?em. W zasadzie by?bym tutaj logowany par? dobrych lat do przodu gdyby nie przypad?o?ci. Dlaczego one wystepuj??

bananv8 - 2012-04-24, 06:47

PKC, rejestracja speclajnie si? przed?u?a na tych, co nie chc? zak?ada? ni?szych spr??yn - maj? czas na przekonanie si?, ?e wcale nie jest taczkowato :P
GrzyBu - 2012-04-24, 20:45

Intruz,
oto wspomniany przez Proktora przejazd moim kantem

a tak sie "wygina" sztywny kant

plomby z z?bów wylatuj?, paliwo si? na zakr?tach przez korek wylewa ale na dachu nie wyl?duje :)

Proktor - 2012-04-24, 22:04

Intruz napisał/a:
Pierwsze wra?enie, jazda czteroko?ow? taczk? :D , a mózg my?la?em, ?e mi uszami wyleci.
Twoje auto, twoje wybory - nikt Ci? do niczego nie zmusza i zmusza? nie b?dzie.
Niemniej jednak mamy prawo prostowa? przek?amania.
Zacznijmy mo?e od tego ?e nie ka?de zawieszenie sportowe to taczka. Kto powiedzia? ?e zawsze musi by? twardo jak cholera? Przecie? s? po pierwsze: ró?ne rodzaje, ró?ni producenci, ró?ne stopnie twardo?ci. Po drugie: s? spr??yny o charakterystyce liniowej, czyli te zwyklejsze, ale s? te? progresywne, czyli o zmiennej charakterystyce w ró?nych punktach ugi?cia - lekko si? bujaj?ce na pocz?tku, a twardniej?ce dopiero przy du?ym ugi?ciu.
Progresy s? niemal idealnym rozwiazaniem - wygodne w codziennym u?ytkowaniu, a jednocze?nie nie dopuszczaj?ce do ekstremalnych wychyle? i ugi??. Jedyna ich wada ?e progres si? zuzywa i kupno sprawnych uzywek stanowi wyzwanie,

Kolejna sprawa do wyprostowania: kto powiedzia? ?e jak nisko to twardo i jak twardo to nisko? :P Spr??yny nie odpowiadaj? za twardo?? zawieszenia, tylko amorki. A przynajmniej w znacznie wi?kszym stopniu.
Toeretycznie na cywilnej spre?ynie mo?na uzyska? efekt wozu drabiniastego - poliuretanowe tuleje, poduchy silnika, super twarde amorki gazowe. Nie b?dzie to si? poddawa? na wertepach, za to nadal si? b?dzie na zakr?tach przechyla? :P
Tak samo odwrotnie: mozna mie? gleb? lekk? (np. -35mm jak na tych Themach o których by?a mowa) i cywilne olejowe amorki do tego - uzyskuje si? tylko lekkie usztywnienie zawieszenie (które nazwa?bym raczej zestrojeniem :P ) nie trac?c na komforcie.

W moim by?o zawieszenie beton , bo ja mia?em spr?zyny -60 a przy takim obni?eniu musz? by? twarde amorki, ?eby micha olejowa nie nurkowa?a za nisko. I w ogóle ca?y dó?. I powodem twardo?ci przede wszystkim by?y sportowe amorki gazowe o skróconym skoku - nikt nie ka?e czego? takiego zak?ada? przy Thema Federn ;)

Ale twoje auto, twój cyrk ;)
Mnie nie ma co s?ucha?, bo jestem spaczony tuningiem - auto w serii dla mnie jest nudne jak flaki z olejem. Co nie znaczy ?e fascynuj? mnie szpojlery i ne?ony :P Ze smakiem wol?. A ten smak by si? przyda? przy tych wieeeelkich japach nadkoli.

PS. A propos modyfikacji - có? to za lusterka masz? Wygl?daj? jak z jakiego? fiaciora?

Intruz - 2012-04-24, 23:29

Proktor, ja wiem ,o czym piszesz i zawieszeniach, bo tam, gdzie mia?em poprzednio gara? ,by?o sporo zapale?ców majstruj?cych w?a?nie takie wynalazki, przewa?nie w E30, cho? zdarzy? si? opisany tu przeze mnie VW Corrado i VW Jetta. Laikiem nie jestem, ale jak pisa?em, mia?em w?tpliw? przyjemno?? je?d?enia tak? taczk?. Mo?e dlatego ja osobi?cie jestem przeciw ? Mózg mi si? spaczy? ?? :D Mo?na pokombinowa?, ale po co ? Te pieni?dze wol? wsadzi? w porz?dny uk?ad hamulcowy, bo te mój co? nie tego. Jaki? niemrawy, to raczej spowalniacz :D , ni? porz?dne hamulce.
Cho? to nie znaczy, ?e nie czytam Twoich porad.

No mnie raczej te? nie rajcuj? spojlery, jakie? dok?adki i nie wiadomo, co, pó?niej auto wygl?da, jak dziwol?g. Ale je?eli jest taka inwencja w?a?ciciela, niech sobie robi, byleby z g?ow?, bo pó?niej pó? sieci si? ?mieje z takiego hardkorowca....

Grzybu, rzeczywi?cie, jak si? przygl?dnie cz?owiek, to wida?, jak paliwo w samochodzie Proktora ucieka bokiem :P Trzeba by?o posuwa? za nim z misk?, zawsze to par? setek, a wacha droga :D Ale na takim placu, jak ?e?cie je?dzili, owszem, utwardzone zawieszenie jest w sam raz. Ale powtarzam, na ulice nie.
Grzybu, dam dwa komplety kierunków pomara?czowych za twoje bia?e :D Co ty na to ? :P :D A mo?e czasami b?dziesz przejazdem w Szczecinie ? :P
A teraz wiadomo?? dnia, przyszed? od Banana licznik z obrotomierzem, za co mu po raz koleiny baaaaardzo dzi?kuj? :D , mog? do kupy sk?ada? ?rodek, albo cho? to, co zosta?o po spaleniu. Sobota zapowiada si? gara?owo, byleby tylko pogoda by?a.....

Proktor, co do lusterek, to taki ma?y quiz, w?a?nie, od czego mam lusterka #-o
Twoja odpowied? by?a b??dna :D Nie, nie s? od Fiata, zreszt? kto by chcia? zak?ada? do Kadetta co? z Fiata ?? Hardkorowiec ? A za?o?y?em je, bo moje ci?gle urywali, tam gdzie parkowa?em, a dosta? orygina?y z regulacj? od ?rodka... Chybabym w totolotka szybciej wygra? szóstk?.
Podpowied?, s? regulowane elektrycznie i gdy tylko wyczaj?, jak to pod??czy?, od razu to zrobi?.

Pozdrawiam, Adam.

bananv8 - 2012-04-25, 06:51

Intruz napisał/a:

Grzybu, dam dwa komplety kierunków pomara?czowych za twoje bia?e :D Co ty na to ? :P :D
W?tpliwa sprawa z tymi kierunkami, to dopiero zabawa w totolotka :P

Intruz napisał/a:
Proktor, co do lusterek, to taki ma?y quiz, w?a?nie, od czego mam lusterka #-o
Twoja odpowied? by?a b??dna :D Nie, nie s? od Fiata, zreszt? kto by chcia? zak?ada? do Kadetta co? z Fiata ?? Hardkorowiec ?
?dziwi? by? si?, co jaki? czas temu widzieli?my od du?ego fiata w kancie za bagatella 10 000z? :)

Intruz napisał/a:
A za?o?y?em je, bo moje ci?gle urywali, tam gdzie parkowa?em, a dosta? orygina?y z regulacj? od ?rodka... Chybabym w totolotka szybciej wygra? szóstk?.
Mam chyba w gara?u 2 komplety, musia? bym poszuka?.
Intruz - 2012-04-25, 11:01

Cze?? Wam, oczywi?cie z tymi kierunkami to sobie taki ?art zrobi?em, bo wiadomo, takich pere?ek to nikt nie odda nawet za trzy komplety :D
Banan, lusterka by?y warte 10 tys, czy te? Kadett ? :P No to popatrz tam za tymi lusterkami jak b?dziesz mia? chwil? czasu. Nie spieszy si?, na razie zamawiam tarcze hamulcowe do Volvo.

Niech nam Kadetty wiecznie s?u??, Intruz.

bananv8 - 2012-04-25, 16:34

Akurat tam w?a?ciciel zamontowa? pasy, si?ga?y po barki a? :D
Sim - 2012-04-25, 19:28

witam Koleg? Intruza, pewnie ja pomagalem w rejestracji. Gratuluj? zapa?u :D
GrzyBu - 2012-04-25, 20:12

Intruz, pomara?czowych kierunków to mam chyba ze 3 komplety ju? wi?c dzi?ki :)
poza tym zacznij grac w totka :mrgreen: jak wygrasz to mo?esz sprowadzi? z niemcowni albo z UK par? kompletów bia?ych kieunków.
Lusterka mi wygl?daj? na kadettowe trzeba by by?o z bliska obejrze?.

Jaro - 2012-04-25, 20:23

Hymm, u mnie jakie? bia?e kierunki do kanta stoj? w meblo?ciance za szk?em :p
bananv8 - 2012-04-25, 20:31

Rezerwuj? ! :mrgreen:
lisu - 2012-04-25, 21:01

Cytat:
Rezerwuj? !


tja jakby byly na sprzedaz to juz dawno Jarek by je sprzedal

bananv8 - 2012-04-25, 21:08

No zacznijmy od tego, ?e to nie w?tek na sprzeda? graciarni :roll:
Jaro - 2012-04-25, 21:33

Ale wszystkich ruszy?o :twisted:
Proktor - 2012-04-25, 22:43

Cytat:
to taki ma?y quiz, w?a?nie, od czego mam lusterka

czarne auto, czarne lusterka, ma?e rozmiart fotek. Ci??ko b?dzie.
Poka? jakie? zdj?cia pod innym k?tem gdzie cokoliwiek wida?, to b?dziemy zgadywa?.

Oby nie z golfa 2 :P

GrzyBu napisał/a:
Lusterka mi wygl?daj? na kadettowe trzeba by by?o z bliska obejrze?.
nie mówi? o tych gdzie s? na aucie z malowan? mask?, tylko foty z pierwszego posta.
Te od kadetta na pewno nie s?, nawet od E. Przynajmniej na oko, patrz?c na te foty, na których nie widz? wiele ;)

andrzejo - 2012-04-25, 23:02

lusterka BMW??
Intruz - 2012-04-25, 23:14

Witam Jaro, witam Sim, nie mia?em jeszcze z Wami si? przywita?. Tak Sim, to po mailu do Ciebie drzwi stan??y na stronk? otworem, bo jako? rejestracja tak kulawo przebiega?a :D Nawet jeszcze tego maila od Ciebie mam, bo jako? mi si? nie chce ?azi? i czy?ci? skrzynk?.

Grzybu, jakby co?, to pami?taj o mnie. Zawsze mog? Ciebie wspomóc nast?pnym kompletem. A pó?niej mo?na zup? pomara?czow? sobie ugotowa? z kierunkowskazów kadettowych :P . W totolotka gram od czasu do czasu, jak jest spora kumulacja, a nó?, widelec :twisted: ......
Jaro, to ja bym tak chcia? zaprzyja?ni? si? z Twoj? meblo?ciank?, jak mo?na :D

Banan, a ten Twój licznik, co to mi go odda?e?, to od jakiej wersji jest ? Ja maj?c Berlin?, i zegary z obrotomierzem, tam, gdzie u Ciebie jest wska?nik oleju, u mnie jest ekonomizer #-o .

Teraz troch? humoru, cho? w tamtym czasie do ?miechu mi nie by?o. Jakie? trzy, cztery lata temu, jad?c Kadettem i na skrzy?owaniu zatrzymuj?c si?, przepuszczaj?c samochód, który mia? pierwsze?stwo, us?ysza?em pisk hamulców i w ty? Opla wjecha? mi go?? Passatem.....Zjechali?my na pobocze, a gostek z ryjem, ?e ja si? gwa?townie zatrzyma?em ](*,) . Go?? mi takie ci?nienie podniós?, ?e mu wygarn??em par? s?ów, ??cznie z tym ,ze chyba nie zna przepisów ruchu drogowego i nale?y zachowa? bezpieczn? odleg?o?? od samochodu, jad?cego z przodu. Go?cia zatka?o, a ja za telefon. Pyta si?, gdzie dzwoni?, ja, ?e na Marsa. Gostek ju? troch? kulturalnie mówi, ?eby nie dzwoni?, bo on jest z POLICJI i wezwie swoich przez szczekaczk? :evil: Po kwadransie przyje?d?a drogówka. oczywi?cie oni si? znaj?, r?sia, r?sia, waln?li alkomatem, porobili zdj?cia i powiedzieli, ?e jak jest sprawa zwi?zana z policj?, trzeba czeka? na wojewódzk?..... Ludzie, ponad godzin? czeka?em na tych oszo?omów, a jak przyjechali, zacz?li mi trzepa? samochód....Z ty?u ten gliniarz rozwali? mi zderzak i wgniót? tyln? ?ciank?, wi?c ?e auto mia?o par? ?adnych lat, tu i tam pokaza?a si? rdza :D Cieciu z wojewódzkiej to zauwa?y?, wo?a mnie i mówi, przecie? ten samochód jest ca?y zardzewia?y ! Jakby mnie obuchem waln??.... Wi?c mu grzecznie odpowiedzia?em, ?e w takim wypadku, zawsze jeszcze mo?na wej?? na dach i odda? kup?, przecie? auto i tak jest zardzewia?e. My?la?em, ?e mi oczy wydrapi? z tej z?o?ci. Poogl?dali, pomarudzili, dali numery swojej polisy i takie tam i pojechali.... Wsiadam do Opla, odpalam i chc? ruszy?, a tu studencik cofa Polonezem, bo sta? przed latarni? i trach mi w przód..... Rozwali? mi resztki tego Kamei'a, który by? w Oplu. Wysiad?em i tak go opier....?em, ?e ch?opina prawie si? pop?aka?. Ale nie mia?em ju? ochoty ponownie wzywa? policji, po przygodach z nimi. Pewnie by i tak nie przyjechali, je?eli dowiedzieli by si?, ?e znów maj? jecha? do pechowego dla nich Opla. By?o to w dzie? ?w Walentego, wi?c nienawidz? Walentynek :evil:

Pozdrawiam, Intruz :twisted:

P.S. Proktor, Ty my?lisz, ?e pope?ni?bym tak? zniewag? na Kadetcie ????? Nigdy w ?yciu, wola?bym zamontowa? lusterka od roweru :D

Andrzejo, trafi?e? w dych? ! Wygra?e? przeja?d?k? tramwajem naoko?o placu, przy którym mieszkam, jak pojawisz si? w Szczecinie :D
Tak, lusterka s? od E30, ch?opaki si? nimi rzucali, a ?e ja nie mia?em swoich, bo mi pourywali zboki, no to si? zakolegowa?em z tymi lusterkami.

bananv8 - 2012-04-26, 06:59

Licznik pochodzi z Berliny z 82' ale jest ju? po lifcie, czyli ma wi?ksz? skal? obrotomierza :) Mam w domu te? z ekonomizerem jak i przedliftowy.
Intruz - 2012-04-27, 22:56

Aha, nawet o tym nie wiedzia?em. Jutro, tj w sobot?, jad? licznik montowa?, z?o?y? do kupy pó?? i powoli szuka? jakiego? dobrego szpenia od ga?ników, ?eby mi w Oplu ga?nik wyregulowa?. Pó?niej przegl?d i heja w tras?. Szkoda, ze mieszkam na drugim ko?cu Polski. Ch?tnie wybra?bym si? w tamt? stron?.

Proktor, mówi Ci co? ulica Wolbromska w Twoim mie?cie ? Dwa lata przebywa?em tam, a poza tym mam ciotk? we Wroc?awiu... Mo?e którego? pi?knego dnia zawitam do pi?knego Wroc?awia ? Mi?o wspominam pobyt we Wroc?awiu :D Oczywi?cie Kadettem. Trza mu t?oki rozrusza?, bo praktycznie dwa lata stoi, z niewielkimi przebiegami po placu przed gara?ami.

Pozdrawiam, Intruz.

bananv8 - 2012-04-27, 23:36

Intruz, jaki masz ga?nik? Okr?g?y, pojedy?cza dysza czy prostok?tny, 2 dyszowiec?
Intruz - 2012-04-28, 01:17

Okr?g?y, Solex. pojedyncza dysza. A dlatego trza go wyregulowa?, bo mia?em taki sam ga?nik, ale mia? tyle przecieków bocznych, ?e szok. Przez przypadek go dosta?em, bo znam go?cia, który je?dzi? do Niemiec na szroty po cz??ci i przez przypadek przywióz? taki ga?nik. Je?dzi?o mi si? na nim dobrze, tylko bola? mnie ca?y czas mokry kolektor dolotowy....
Intruz - 2012-04-28, 17:28

Licznik wstawiony (obrotomierz nie dzia?a?, haha. Banan pewnie ?apki w niego wsadza?, dobrze, ze mój na szcz??cie przetrzyma?). Nawet pokazuje temperatur? :D Ale jak dalej nie pokazywa? stanu paliwa, tak dalej nie pokazuje.... :evil: Trzeba b?dzie je?dzi? z pi?ciolitrowym kanisterkiem w baga?niku, na wszelki wypadek :P Uda?o mi si? upcha? zamiast wska?nika ci?nienia oleju, ekonomizer, na szcz??cie mój licznik z licznikiem Banana ma du?o elementów wymiennych, wi?c nie trzeba by?o nic pi?owa?, nic wierci?, nic ?ama? :D

Mam pytanie do Was, czy kto? posiada do schowka zamek ? Gór? i dó? ?
Ja mam lew? stron? wywalon?, co prawda si? zamyka, ale na wybojach potrafi cholera si? otworzy? :D


[IMG]

Intruz, kurd?, nawet nie sprawdza?em tego licznika poza tym, ?e si? zapali?y kontrolki... W ramach rekomprensaty przy nast zakupach b?dzie gratis jaki?. Ooo! Zamek pewnie te? si? w rupieciarni znajdzie wi?c w zamian za obrotek dostaniesz sprawny zatrzask w schowek :P Pewnie Ci p?ywak nawali? i nie ma pokazanego stany paliwa, mia?em tak samo w swoim 13S. Obrotek widz? z ?ezki wstawi?e? :P Ale ?e ten mój nie kaman to nie wiem co tak mo?e by? nie tak... :-k

P.S. Co Ty masz, elektryczne szybki?

Intruz - 2012-04-29, 01:55

Nic si? nie sta?o, dobrze, ze mój na szcz??cie ocala?. Tak, obrotomierz wstawi?em z ?ezki, trzeba by?o tylko bolec plusowy odkr?ci? i prze?o?y? w lustrzane odbicie otworów.
Te? my?l?, ?e to p?ywak, ewentualnie drut oporowy, ale boj? si? tego rusza?, bo znajduje si? na bocznej ?ciance zbiornika.... kto? to chyba pijany musia? projektowa? :D Dobrze, ?e w ?ezce ten b??d poprawili i za?lepka z p?ywakiem jest ju? od góry zbiornika..... Jak kiedy? ruszy?em t? za?lepk? z p?ywakiem, to walczy?em tydzie? z przeciekiem paliwa :evil:
A co do zatrzasku, to je?eli by? znalaz?, to komplet, to co znajduje si? z drzwiczkach i to co znajduje si? u góry schowka.
Mam elektryczne szybki, kiedy? si? nudzi?em, a ?e mia?em silniki od jakiego? Reno, pomy?la?em sobie, ?e spróbuj?. Troch? by?o zabawy, bo skok z?batki na silnikach nie odpowiada? skokowi na pó?ksi??ycu od Opla, wi?c trzeba by?o odci?? oplowski pó?ksi??yc i wspawa? od podno?ników Reno. A poza tym, pó?ksi??yc z Reno mia? inn? krzywizn? i nie pasowa? do nap?du, je?eli chcia?bym nie przerabia? i wstawi? od razu od Reno.
Aha i elektrowni? te? kiedy? zmieni?em, bo pad? mi alternator oryginalny. Wstawi?em troch? mocniejszy od BMW E36.

P.S. Obrotomierz chodzi, cool :D Wska?nik temperatury chodzi, cool :D , ekonomizer chodzi, cool :D , wska?nik paliwa dalej nie chodzi :evil: ......
No có?, je?d??c tyle lat, w baga?niku zawsze wozi?em ze sob? pi?tk? benzyny....
Po prostu trzeba b?dzie dalej uskutecznia? ten sposób, chyba, ?e dostan? nowy p?ywak do zbiornika :P

Pozdrawiam, Intruz

P.S. Kto? zna patent na link? pr?dko?ciomierza, ewentualnie gdzie mo?na kupi? porz?dn? ?
Bo te w?oskie to o kant d..py mo?na rozbi? :evil: Pancerz jest tak sztywny, jak lufa czo?gowa :D

PKC - 2012-04-29, 16:11

Intruzie okrutny a nie zbywa Ci czasem tego wska?nika ci?nienia oleju? :-]

Dobry z Ciebie majsterkowicz wida? :brawo:

Intruz - 2012-04-29, 17:41

PKC, mog? Ci go odst?pi? za przys?owiowy grosz, tj za koszty przesy?ki. Nie wiem, ile to b?dzie 3 z?, 5 z?... Nie mam zielonego poj?cia. A dlaczego okrutny ?? :D
Jedna sprawa, nie wiem, czy on chodzi, nie mam jak tego sprawdzi?, a go nie montowa?em, bo po pierwsze, nie mam pod kostk? pinu, ?eby da? napi?cie na ten wska?nik, wi?c musia?bym kombinowa?, jak toto pod??czy?. Po drugie, mam oryginalnie wyprowadzony w??yk podci?nienia z ga?nika, wi?c szybciej mi by?o zamieni? te wska?niki, ni? ci?gn?? nie wiadomo sk?d nast?pny przewód.
A co do majsterkowania, je?eli sam dobrze czego? nie zrobisz, inni tego za Ciebie nie zrobi?. Przekona?em si? na swoim pierwszym samochodzie, którym dachowa?em :D Chcia?em sprawdzi? grubo?? po?o?onego asfaltu dachem, no i si? uda?o :D . Kupi?em drug? bud? dla samego dachu, znajomy "blacharz" mia? mi wymieni? tylko dach..... Mój b??d polega? na tym, ?e da?em temu nurkowi zaliczk? :evil: Odci?? dach i poszed? ze swoim znajomkiem chla?... W mi?dzyczasie spad? deszcz, a ?e mnie co? tkn??o, poszed?em zobaczy?, czy co? rze?bi? mi przy aucie. Nogi si? pode mn? ugi??y, bo samochód sta? na dworze wi?c otworzy?em drzwi i wyla?em z auta wod?. Nawet gnoje niczym nie przykryli, tak ostro balowali w piwnicy. Po paru dniach walki z tymi obszczymurkami odebra?em samochód, reszty pieni?dzy nie dostali, bo jeszcze przedni? szyb? mi zbili...
Pojecha?em do Kamienia Pomorskiego, do tego go?cia, od którego kupi?em samochód, bo mówi?, ?eby przyjecha? jakim? dostawczym, bo mia? od cholery cz??ci do niego. Drzwi te? mia?, co mnie cieszy?o. Dopóki tych drzwi nie za?o?y?em. Okaza?o si?, ?e ten nurek z prawej strony przeskoczy? wymiar przy spawaniu tego dachu i na s?upkach by? 4 centymetry wy?szy, wi?c do kabiny mo?na by?o prawie r?k? wsadzi?. Ale nic nie przebije tego, ?e ko?kowi zabrak?o szpachli (przechla? pieni?dze), wi?c zamiast niej u?y? PLASTELINY ! :x Prawie dosta?em zawa?u serca.
Mam koleg?, by?ego stoczniowca z uprawnieniami PRS, wi?c go poprosi?em, ?eby nauczy? mnie spawa?. Zakupi?em migomata i od tamtej pory sam wszystko robi?. Je?eli co? popsuj?, to najwy?ej pretensj? b?d? mia? do siebie i ?adne pieni?dze nie s? wyrzucone w b?oto.

Intruz

P.S. PKC, pisz na PW, gdzie mam Ci ten wska?nik wys?a?.

lisu - 2012-04-29, 18:13

uzekla mnie twoja historia :mrgreen:
Intruz - 2012-04-29, 18:50

Ja teraz te? z takich sytuacji si? ?miej?, ale kiedy? to chcia?o si? zapali? co? w cztery litery takiemu "specjali?cie", tylko nie wiadomo od czego. No có?, takie jest ?ycie, wi?c i takie przygody trzeba prze?y? :D

Plastelina forever :D :D :D

Pozdrawiam :D

lisu - 2012-04-29, 20:33

Cytat:
Plastelina forever


a ja tam jestem fanem kleju do szyb samochodowych :mrgreen:

PKC - 2012-04-29, 20:36

Co? niewiarygodnego. Teraz ?mieszne ale wtedy...

A okrutny bo Ci? polubi?em i tak jako? wysz?o :mrgreen:

Ju? ?l? PW. Dzi?ki!

Proktor - 2012-04-30, 23:09

Minister zdrowia ostrzega: sympatia PKC mo?e by? gro?na dla twojego zdrowia :mrgreen:


PS. Dla mnie wska?nik ci?nienia oleju to lepszy bajer ni? ekonomizer, który tak naprawd? s?u?y do niczego. Poza tym bardziej rajdowy :mrgreen: W zyciu bym si? nie zamieni?: ci?nienie oleju na ekono :P
Jedno i drugie wymaga urz?dzenia zewn?trznego (rurka i trójnik albo kabelek i czujnik).

PKC - 2012-05-01, 08:44

Proktor napisał/a:
Minister zdrowia ostrzega: sympatia PKC mo?e by? gro?na dla twojego zdrowia


A? tak ?le? :-]

bananv8 - 2012-05-01, 10:56

:hahaha:
Proktor - 2012-05-01, 15:58

Nie ;)
Intruz - 2012-05-12, 21:40

Witam po paru dniach nieobecno?ci, komp mi pad?, a za bardzo nie chcia?o mi si? go robi?.
PKC, w poniedzia?ek wy?l? Ci ten wska?nik, za bardzo nie mia?em wcze?niej czasu, roboty mia?em tyle, ?e nawet do WC nie by?o czasu i??....
Troch? pod?uba?em przy tapicerce, jak sko?cz?, wrzuc? par? fotek.

Pozdrawiam, Intruz.

P.S. Powiedzcie mi jedno, gdzie ubezpieczacie Ople, bo ja mia?em niez?y problem z polis? OC. W wielu ubezpieczalniach ju? nawet nie maj? tego modelu, jak i rocznika. Jeszcze par? lat i pewnie mo?na b?dzie legalnie je?dzi? bez polisy OC :D

andreee - 2012-05-13, 04:10

ja ubezpieczam od niedawna w HDI, sk?adka na rok 360z? czy jako? tak i w pakiecie mam lawete za free do 100km :P A tak ma?o bo kadzik jest na mam?- tak to pewnie bym p?aci? dwa razy tyle :-gw
bananv8 - 2012-05-13, 09:12

J/w. ;)
GrzyBu - 2012-05-13, 18:07

ja od samego poczatku ubezpieczam kanty w Link 4.
wspó?w?asno?? z ojcem, zarejestrowany w ma?ym miescie , wychodzi ok 400 z? , OC, NNW , szyby, i co? jeszcze jaka? pomoc prawna i chyba assistance

Proktor - 2012-05-13, 21:48

jak mia?em kanta to by? w Allianz ale ju? wiem ?e taniej jest w Liberty Direct. Ogólnie polecam i jakby kto? chcia? 50z? zni?ki na OC, to moge poda? numer referencyjny, który jak sie poda to taka zni?kowa promocja jest. (a 100 na AC :P )
PKC - 2012-05-13, 22:30

No w?a?nie AC. Kanta nie mo?na na AC czy to tylko w jednej firmie tak jest. Dowiadywa?em si? z ciekawo?ci i przemy?lenia sprawy.
Bo np. Bo?dyn to móg?by sobie takowe AC wykupi? :)

Proktor - 2012-05-13, 23:04

AC na zabytkowy to calkiem inna sprawa.
Wi?kszo?? naje zapor? 10 lat, ale s? firmy które umo?liwiaj?, ale stawiaj? ró?norakie warunki, np. konieczno?? posiadania zabezpiecze? antykradzie?owych typu fabryczny immobiliser (sic! :P ) homologowany autoalarm zak?adany w specjalistycznym warsztacie itp. bzdury.

Sim - 2012-05-20, 19:51

w wielu towarzystwach mówi? ju? ?eby wybiera? w katalogu podobny pojazd (np w Link4) i takie OC te? jest wa?ne - ew. mo?na zadzwoni? i poprosi? o prze??czenie do link4 dzia? aut zabytkowych - tam o naszym kadecie wiedz? - ja tak akurat ubezpiecza?em.
PKC - 2012-05-20, 20:19

No dobrze a jak poradzi? sobie z kwesti? warto?ci samochodu. Bo przy jakim? dzwonie to tylko p?acz chyba pozostaje. Wyp??c? 500z? szkody ca?kowitej i po sprawie :|
Intruz - 2012-05-23, 12:11

Witam, mia?em do?a, wi?c si? nie odzywa?em, zreszt? dalej mam do?a, bo zmieni? si? gospodarz gara?owiska, tam, gdzie mam gara?. Go?? wzi?? pieni?dze, ?eby rozliczy? si? za pr?d za zesz?y okres rozliczeniowy plus zadatek na nast?pny :x Nie ma w gara?ach pr?du, nie ma pieni?dzy i :x :x :x nie ma go?cia. A bez pr?du nic nie da si? zrobi?. Go?cia udusz?, jak go spotkam. Je?eli nic nie da si? zrobi? w kwestii pr?du, b?d? zmuszony kupi? agregat pr?dotwórczy, bo w takim tempie to Kadetta nie sko?cz? w tym tysi?cleciu ](*,) .

PKC, napisz czy ten wska?nik doszed? do Ciebie.

Teraz kwestia ubezpieczenia. Ubezpieczy?em Kadetta w MTU 378 z?.

Proktor, w Liberty Direct Kadetta nie da si? ju? ubezpieczy?, nie maj? ani tego modelu, ani tego rocznika. Chcia?em w Liberty ubezpieczy?, bo mam tam za?atwione formalno?ci na Volvo S40, wi?c pomy?la?em, ?e mo?e da si? za?atwi? ciut taniej, a tu zonk.
Ale ?mieszne jest to, ?e za Volvo z silnikiem 1.8 p?ac? mniej, ni? za Opla z silnikiem 1.3.... Do kwestii ubezpieczenia doszed? rocznik samochodu. Robi? wszystko, ?eby tylko par? z?otych wi?cej z kierowcy ?ci?gn??. Jak si? zapyta?em w ubezpieczalni, dlaczego tak jest, go?? odpowiedzia? mi, ?e si? przepisy zmieni?y. Oczywi?cie na niekorzy?? kierowcy :x S?odkim g?osem mu powiedzia?em, ?e nied?ugo b?d? mia? zwy?k? ubezpieczenia na Opla za to, ?e mam jeszcze na nim czarne tablice rejestracyjne.....
Nie dadz? ?y? w tym n?dznym kraju.

Przepraszam za troch? pesymistyczny post, ale wiecie, co mo?na zrobi? w gara?u bez pr?du.....................

Pozdrawiam, Intruz.

PKC - 2012-05-23, 17:54

Wczoraj doszed?. I musz? napomkn?c, ?e wiele razy przychodzi?y do mnie paczki ale tak bezpiecznie a przy tym schludnie zapakowana przysz?a pierwszy raz.

Dzi?kuj? bardzo i gratuluj?! Takich ludzi nam potrzeba :D

Intruz - 2012-05-23, 22:54

No wiesz, PKC, ja ju? si? przekona?em, jak dzia?a poczta i kto na niej pracuje, jak trafisz na ?osia :D , to walnie tak? paczk?, ?e z takiego wska?nika zostan? tylko wspomnienia. Dlatego tak zapakowa?em, ?eby w razie czego....... :P I jako? mnie nie kr?ci pakowanie w takow? paczk? jaki? starych gazet, hehe. Po co ludzie maj? wiedzie?, co czytam :D ?

Pozdrawiam, Intruz.

P.S. Daj zna?, czy dzia?a, jestem cholernie ciekawy..... W razie czego spikniemy si? razem i podjedziemy do Banana :wink:

bananv8 - 2012-05-23, 23:01

8-[Jak wspomnia?em, b?dzie gratis przy kolejnej paczce do Ciebie :P

Intruz - 2012-05-23, 23:09

Jaja sobie robi?, ja nie jestem straszny, to ja si? wszystkiego boj? :D

Aha, co my?licie o tym, ?e OC powinno by? na kierowc? a nie na samochód ?
Cho? z drugiej strony, ubezpieczalnie by du?o mniej zarabia?y, wi?c automatycznie pewnie do?o?yli by kierowcom niesamowit? zwy?k? za OC....

Pozdrawiam.

Sim - 2012-05-24, 20:32

rozmawiali?my juz kiedy? o tym OC, tak jest w wielu krajach i to jest jedyne s?uszne podej?cie dla mi?o?ników motoryzacji.
Swoj? drog? OC powinni p?aci? wszyscy, bo czym si? ró?ni kierowca samochodu niszcz?cy inny samochód od analogicznego kierowcy roweru, czy przechodnia wpadaj?cego do samochodu przez przedni? szyb? podczas skrótu na czerwonym ?wietle.


OC dla wszystkich !
Powodujesz wypadki - dostajesz zwy?ki. I niech piechurzy nie p?acz?, bo jak b?d? grzeczni - dostan? zni?k? za bezszkodowo?? przemarszu !

Intruz - 2012-05-24, 23:23

Sim, co? mi si? zdaje, ?e w?o?y?em kij w mrowisko :D Ja tylko tak gdyba?em......
Z drugiej strony ja czego? nie rozumiem, je?eli ja jad?c moim Volvo z silnikiem 1.8 spowoduj? wypadek, to czym on ró?ni?by si? od wypadku spowodowanego przez mój drugi samochód, czyli Opla Kadetta 1.3 ? I nie chodzi mi o zdarzenie na autostradzie, gdzie niektórzy pruj?, ile maj? mocy pod mask?, tylko przy normalnej je?dzie w mie?cie.
Wi?c dla mnie p?acenie OC za pojemno?? samochodu to bzdura do kwadratu. Tak samo przecie? mo?na spowodowa? wypadek, jad?c PF 126 i jad?c Mercedesem 3 litrowym.....


Pozdrawiam, Intruz.

bananv8 - 2012-05-25, 06:58

Mo?e i nak?adaj? si? na to normy emisji spalin (cho? niekoniecznie), jak równie? to, ?e takie 3L korci bardziej ni? 1.5... :P

Ja w zesz?ym roku na rok mia?em sk?adk? 330z? od klekota, w tym ju? 360...

Proktor - 2012-05-25, 08:59

Stare auto (model) to teoretycznie gorszy stan techniczny = wi?ksze prawdopodobie?stwo spowodowania szkody (s?abe hamulce to szansa na wjechanie w ty?, brak abs na mokrym tak samo).

To samo dotyczy marek. Volvo czy merem zwykle poruszaj? si? stateczni ludzie, narwana m?odzie? wybiera ma?e vw czy hondy, wi?c tam dro?sza sk?adka. Maluch jest drogi w oc bo to auto dla ka?dego kto tylko ma prawko.
Ceny zwykle nie wynikaj? z widzimisi?, tylko z analizy szkód które ju? si? wydarzy?y - patrz? na udzia? procentowy danych marek, p?ci,miejsca zamieszkania itp...

Intruz - 2012-05-25, 11:41

Proktor napisał/a:
Stare auto (model) to teoretycznie gorszy stan techniczny = wi?ksze prawdopodobie?stwo spowodowania szkody (s?abe hamulce to szansa na wjechanie w ty?, brak abs na mokrym tak samo)...................Ceny zwykle nie wynikaj? z widzimisi?, tylko z analizy szkód które ju? si? wydarzy?y - patrz? na udzia? procentowy danych marek, p?ci,miejsca zamieszkania itp...


Czyli je?d??c naszymi Kadettami ubezpieczalnie powinny nam do tego dop?aca?, :D

Bo ile tych?e Kadettów je?dzi po naszych drogach ? Pisa?em ju?, ?e u mnie w Szczecinie ani widu, ani s?ychu po takich samochodach.

W ka?dym b?d? razie ubezpieczalnie i tak nie pójd? kierowcom na r?k?, nie wiem, jakie by?yby propozycje, przecie? dla nich liczy si? tylko zysk. Wi?c czy kto? posiada jeden samochód, czy trzy, dla nich to czysty rachunek. Trzeba zaciska? z?by i co rok p?aci? wi?cej, przecie? o to chodzi :D ?eby jeszcze zarobki w tym kraju by?y proporcjonalne.....

Banan, dobrze napisa?e?, czyli jest okazja do podwy?szenia sk?adki :D Tak samo jest z paliwem, wybuchaj? zamieszki w pa?stwie, która wydobywa rop?, ale Polska nie bierze od nich jej, jest okazja do podniesienia cen. :D Zwi?ksza si? aktywno?? s?oneczna, tak samo :D

Pozdrawiam, Ja :D

Intruz - 2012-05-26, 14:37

:D Witam, sprawa pr?du w gara?ach si? wyja?ni?a, pr?d jest, mo?na rze?bi? dalej przy Kadetcie ! Chyba zjem obiad i pojad? porze?bi? ?rodek :)
1000 z?otych zaoszcz?dzone. Nie musz? kupowa? agregatu pr?dotwórczego :D

Pozdrawiam, Ja :D

PS. Proktor, w Twoim profilu jest zdj?cie Twojego by?ego odrzutowca. Od czego mia?e? w nim przedni spojler ? Zderzak ?

PKC - 2012-05-26, 14:58

Nie rób tego prosz?. Orygina? to orygina?.

Swoj? drog? mask? mam od niego :-P

Intruz - 2012-05-26, 15:47

PKC, no to chyba Ciebie zgwa?c? :P na t? mask?, ja jedn?, t? czarn? mam pogi?t? przez jakiego? buca, co mi na ni? skoczy? z dachu gara?u, a ta pomalowana to niestety te? nie jest w najlepszym stanie od siadania na niej i robienia sobie fotek (ludzie nic nie uszanuj?).

A co do zderzaków, orygina?y w dobrym stanie plus te metalowe wzmocnienia od ?rodka ci??ko trafi?. Pewnie, ?e wola?bym orygina?y..... Zreszt? i tak na razie mi si? nie spieszy ze zderzakami, dla mnie na dzie? dzisiejszy to i priorytetem jest zrobienie ?rodka na gotowo.

Wyci?gn??em na wierzch wyk?adzin? pod?ogow?..... 30 lat robi swoje, po wypraniu p?uka?em choler? 6 razy a i tak jeszcze sypie si? na g?ow? jaki? zakamuflowany gdzieniegdzie piasek :D . ?winia nie piasek, hehe. Ale za to wyk?adzina nabra?a koloru :D Przed za?o?eniem jeszcze wezm? j? na trzepak i porz?dnie wytrzepi?.

Pozdrawiam, Intruz.

P.S. Banan, jak b?dziesz napisz mi na PW, ile chcesz za te boczki na tylne nadkola.

bananv8 - 2012-05-26, 16:49

Intruz, zderzak o który pyta?e? Proktora to ori GTE, luknij sobie ca?y jego temat w technicznych pt: Czarna Per?a :)

Ju? piszem Ci PW :) musz? dobr? cen? powiedzie? za ten felerny licznik :mrgreen:

bananv8 - 2012-05-26, 17:03

BTW. temat Proktorowy w ogólnych jednak :P
http://kadett.d.pl/forum/viewtopic.php?t=3358

Intruz - 2012-05-26, 17:07

Banan, felerny nie by? :mrgreen: . Zdarza si?, nie ma co p?aka?. Grunt, ?e z dwóch uda?o mi si? jeden dzia?aj?cy w ca?o?ci z?o?y?. Nie ma to, jak by? MacGyverem, hehe.

MacGyver pewnie ze sk?adaka i ko?a od parowozu z?o?y?by w pe?ni sprawnego Opla Kadetta :D

Pozdrawiam, Ja.

PKC - 2012-05-27, 01:43

To o jakiego Kadetta Proktora chodzi? Bia?ego czy czarnego?
PKC - 2012-05-27, 01:45

Intruz napisał/a:
PKC
A co do zderzaków, orygina?y w dobrym stanie plus te metalowe wzmocnienia od ?rodka ci??ko trafi?. Pewnie, ?e wola?bym orygina?y..... Zreszt? i tak na razie mi si? nie spieszy ze zderzakami, dla mnie na dzie? dzisiejszy to i priorytetem jest zrobienie ?rodka na gotowo.Po 100 by? nowy orygina? na allegro ostatnio. Zamienniki w?oskie nowe -po 120z?.

Proktor - 2012-05-27, 16:20

Intruz, auto na fotach w wi?kszej rozdzielczo?ci w tym temcie o którego link poda? Bananv8.

W skrócie: prawie wszystkie dodatki w tym aucie to oryginalne wyposa?enie wersji GTE - poza seri? by?a chyba tylko kierownica i alufelgi.
O silniku c20xe nie pisz? bo to nie dodatek ;)

Dok?adka pod pas przedni wyst?powa?a jako element ospojlerowania wersji SR oraz GTE, zgrywa?a si? z nak?adkami na nadkola i progi. W GTE wyst?powa?a te? rarytasowa dok?adka pod zderzak tylny (popularne SR nie mia?o).
Przedni zderzak orygina?, posiada? dodatkowe "odboje" w których by?y montowane spryskiwacze reflektorów.

Ci??ko powiedzie? czy to mo?liwe ?eby taki zderzak seryjnie wyst?powa? w GTE - bo niby jak gdzie? by? to by?a 5L ba?ka p?ynu do spryskiwaczy, bo du?o schodzi?o - a montowana by?a na prawym nadkolu. A tam GTE mia?o puszk? filtra powietrza - co si? wyklucza nawzajem.
Niemniej jednak, u mnie wygl?da?o to o tyle oryginalnie, ?e mia?em wi?zk? elektryczn? przystosowan? do tego rozwi?zania - wyst?powa? przeka?nik opó?niaj?cy, który dawa? pr?d na silniczek spryskiwaczy reflektorów dopiero po 1-2s. Czyli krótkie spryskiwanie dzia?a?o tylko na szyby, d?ugie te? na reflektory.

Intruz - 2012-06-10, 18:26

Witam po paru dniach niebytu :D Mia?em sporo zaj??, a i przy Oplu tez troch? pod?uba?em.
Pytanie, jaka jest szansa na dostanie w dobrym stanie tego wyg?uszenia, które znajduje si? pod wyk?adzin? w Oplu, znajduj?c? si? pod nogami pasa?era i kierowcy. Chodzi o t? gumopiank? (?).

Nast?pna sprawa dotycz?ca paru niezb?dnych na dzie? dzisiejszy rzeczy. Czy kto? posiada do zbycia nast?puj?ce rzeczy :Szukam tego, bo moje niestety ju? s? troch? zm?czone, a jeden w ogóle nie trzyma. Pas si? nie zamyka.Czy kto? mia?by nak?adki na widoczne na zdj?ciu miejsca ? (Lew? i praw? stron?) :D Kolor nie wchodzi w rachub?, aczkolwiek nie pogardzi?bym czerwon? nak?adk? :DSzukam kompletu, bo u mnie z ty?u nie ma ju? zatrzasków....

Pra?em wyk?adzin? pod?ogow?, ten welur...... :x P?uka?em z tego syfu i piasku z godzin?....
Ale troch? przeja?nia?a i nabra?a kolorów :D

Pozdrawiam, Ja.

PS. Proktor, dzi?ki za info, cho? dopiero teraz......

Bołdyn - 2012-06-10, 20:38

Wyg?uszenie, czyli gumopianka, jest nie do zdobycia, w wi?kszo?ci kantów ju? go nie ma, poniewa? przy naprawie pod?ogi i próbach demonta?u to ustrojstwo si? po prostu rozpada. Nawet w groszkowym kancie, gdzie musia?em to lekko odgi??, pojawi?y si? p?kni?cia gumy, to w ogóle nie wyobra?am sobie co by zosta?o po wyj?ciu.
Intruz - 2012-06-10, 20:46

Znam to Bo?dyn z w?asnego do?wiadczenia, kiedy próbowa?em t? wyg?uszk? wywali? poza auto..... Oczywi?cie, wywali?em na wierzch, tylko w takim stanie, jak piszesz, w kawa?kach :D

No nic, trzeba b?dzie te wyg?uszk? z?o?y? do kupy, jak puzzle i mo?e czym? podklei? od spodu.......

P.S. Jest kto? zainteresowany budow? wehiku?u czasu ? Ale by?oby nowych cz??ci do Opli :D Jak i ca?ych..te? nowych.... :-P

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-06-10, 21:14

Intruz napisał/a:
trzeba b?dzie te wyg?uszk? z?o?y? do kupy, jak puzzle i mo?e czym? podklei? od spodu.......

moim skromnym zdaniem nie ma to sensu, bo stan jest raczej fatalny, a b?dzie z tego tylko smród i zgnilizna pr?dzej czy pó?niej - a i tak tego elementu nie wida?.
Z praktyki wiem ?e ?wietnie si? spisuje w tym miejscu wyg?uszenie z malucha ;) na szrocie za grosze oddadz?, o ile b?da mie? malucha :P
Ja zdoby?em z malca porzuconego i zdewastowanego pod blokiem znajomych :D odchylasz kanap?, wywlekasz wyg?uszenie, przecinasz na pó? i podk?adasz pod wyk?adzin?, pomijaj?c tylko sam ?rodek czyli tunel. Daje rad? jak orygina?, nie zaobserwowa?em zwi?kszenia poziomu ha?asu.

Intruz - 2012-06-10, 21:46

Proktor, piszesz - "na szrocie za grosze oddadz?, o ile b?da mie? malucha".... Nawet nie wiesz, jakie ceny panuj? na szrotach w Szczecinie :evil: Jak jeste? niekumaty, to wi?cej zap?acisz za stare graty, ni? za nowe w sklepie :P
Poszed? mi silniczek spryskiwacza szyby, podjecha?em na szrot, chcieli 45 z?, wi?c im podzi?kowa?em.
A co do tego wyg?uszenia, rzeczywi?cie masz racj?. Trzeba b?dzie jakiego? malucha sprz?tn?? z ulicy. Tylko, ?e u mnie te? ich ju? niewiele wida? (a dwa, czy trzy lata temu spawa?em znajomym to cudo..... :D ) . Do nast?pnej soboty mo?e co? mi w r?ce wpadnie. Chcia?bym to z?o?y? i mie? z g?owy. Nie rusza?bym tego, ale jak wyci?gn??em wyk?adzin? do prania, to r?czki ?wierzbia?y, ?eby zagl?dn?? pod t? wyg?uszk? :D Czy czasem znów ruda cholera gdzie? si? nie zawieruszy?a :D Na szcz??cie, mimo up?ywu czterech lat, by?o czysto, cho? gdzieniegdzie by?y ?lady wilgoci (dziurawa, jak sito, uszczelka przedniej szyby). Oczy?ci?em, osuszy?em, do soboty i tak stoi otwarty w gara?u, wi?c wyschnie do ko?ca.

Pozdrawiam, Ja.

bananv8 - 2012-06-10, 22:04

Ta wyk?adzina to nie do??, ?e pijak (wod? chla jak g?upia i trzyma j?, co odwdzi?cza si? wiadomo jakim stanem blachy pó?niej) to... Patrz punkt pierwszy :P Ja mia?em w miar? dobry stanie ale zdar?em co nie co tej cholernej pianki z rdz? na wierzchu i pod?o?y?em tak? piank? jak pod wylewk? si? stosuje 8-[ Wa?ne, ?e dzia?a i wody nie puszcza, po 2 latach nie ma nadal korozji na akruszach pod nogami :)

Intruz, o jakiej nak?adce piszesz, bo nie do ko?ca wiem ocb :-k Pasy chyba b?d?...

Intruz - 2012-06-10, 22:13

Cze?? Banan, nak?adki.. chodzi mi o nak?adki na t? cz???, któr? zaznaczy?em na ?ó?to. By?a tam czerwone nak?adki, ale si? spopieli?y :D :To jest to miejsce, gdzie si? zamyka tyln? kanap?. Mo?? darowa?bym sobie to, ale wida? to, jak cholera.

Co do pija?stwa tej wyk?adziny, co? nieco? wiem na ten temat. Te kawa?ki, na które ta wyk?adzina si? rozlecia?a, suszy?y si? trzy tygodnie :D :D Ja toto wyci?gn??em, to woda si? z tego la?a strumieniem ](*,) . Teraz b?dzie w dech?, bo w zesz?ym roku zakupi?em now? uszczelk? do przedniej szyby......

bananv8 - 2012-06-10, 22:29

Kurde, ja tam albo mam go?y metal jak u Cb na foto albo mi boczek zakrywa, a? jutro zajrz? bo nie kojarz?, ?eby tam sz?a nak?adka ale skoro mówisz, ?e by?a to widocznie co? tam siedzia?o :-kPo lewej na samym kra?cu jest ta za?lepka, ale zintegrowana z boczkiem... u Cb te? tak by?o? Przy okazji owa pianka na zdj?ciu z mojego tematu :)

Intruz - 2012-06-10, 22:37

Banan, a mo?e rzeczywi?cie ta nak?adka by?a zespolona z boczkiem tapicerki ?? Nie pami?tam ju? tego, bo Kadett pali? si? 10 lat temu :x Chyba po prostu trzeba b?dzie co? dorobi? we w?asnym zakresie, ?eby t? blach? z tym pr?tem zakry?.

P.S. Nie chodzi?o mi o piank? pod nogami pasa?erów z ty?u, nich sobie stopki obijaj? o blach? :D tylko o wyg?uszenie z przodu.

bananv8 - 2012-06-10, 22:42

Intruz, wiem wiem, mimo wszystko z przodu taka sama pianka zago?ci?a pod t? grub? i ci??k? "mat?", któej fragment wystaje spod wyk?adziny, obok grzechotki :P
Intruz - 2012-06-10, 22:55

Hehe, najlepsze jest ta grzechotka :D Id? spa?, jutro na szóst? rano trzeba wsta? do pracy :x ....... Po czterech dniach wolnego .

Pozdrawiam i do jutra.

PKC - 2012-06-10, 23:12

Jestem ch?tny do budowy wehiku?u czasowego. Pono? jakie? cz?stki ju? si? udaje przenosi? ;)

Dajcie spokój z t? wyk?adzin?. Najlepsze co mo?na zrobi? to j? porzuci?. Nawet przy szczelnym aucie ch?onie wilgo? sk?d si? da, nie wspominaj?c o osuszaniu butów.

Na wyremontowan? pod?og? na gor?co po?o?y? p?aty gumowate, samoprzylepne i wyg?uszaj?ce. Dost?pne powszechnie.

Proktor - 2012-06-11, 00:48

PKC napisał/a:
p?aty gumowate, samoprzylepne i wyg?uszaj?ce. Dost?pne powszechnie.
i cholernie ci??kie, drogie i utrudniaj?ce pó?niejsze remonty i konserwacje ;)
PKC - 2012-06-11, 01:30

Ceny s? zró?nicowane, trzeba dobrze poszuka?. Jak si? na gor?co przykleji to odrazu zakonserwuje nimi a co wiosn? i tak trzeba sprawdzi? co si? dzieje. Je?li podbierze wilgo? to odbijamy kawal?tek i dalej. Nie ch?on? wody! A ?e ci??kie to swoj? drog? :D

Reasumuj?c napewno lepsze rozwi?zanie ni? seria po latach.

Intruz - 2012-06-11, 16:05

Dzizus, wy chyba spa? nie mo?ecie :o Proktor jeszcze na nogach ko?o pierwszej w nocy, PKC ko?o drugiej..... :D Chyba trza Wam zaj?cie znale?? :D
Tak? wyg?uszk? samoprzylepn? znam, bo ju? w Oplu stosowa?em, ale nie powiem gdzie :D
Powiedzcie mi jedno, zaciski ATS pod tarcze wentylowane 256 mm, czy kto? co? takiego posiada?by na zbyciu ?
Bo po wn?trzu chc? zabra? si? za hamulce, bo mnie ju? szlag trafia.....

Pozdrawiam, Intruz.

P.S. Proktor chyba upatrzy? sobie Kadetta, bo si? wyprzedaje ze wszystkiego..... :D :D
Je?eli nie sprzeda? w najbli?szym czasie tych lamp i reflektorów, mo?e ja si? skusz?. Ale na razie cicho sza. Jak sprzeda? to trudno, na dzie? dzisiejszy musz? zrobi? hamowni? w Volvo, a to koszt 800 z?otych (klocki i tarcze, przód i ty?). Ju? mam zakupione, tylko trzeba znale?? wolny dzie? i za?o?y?.

Proktor - 2012-06-11, 17:44

ja ju? w?a?nie wychodz? z kadetta po wielu latach...
A ?e wydatków masa to i troch? kasy utopionej warto odzyska?.
Spoko, na razie le??, cho? nie obrazi?bym si? jakby kto? sprawnie kupi? :P

Intruz - 2012-06-11, 18:22

No, pó?tora roku temu te? mia?em tak? zapa??, jak mi w Kadetcie silnik pad?. Dlatego kupi?em Volvo, bo auto mi jest niezb?dne do pracy. Którego? dnia ju? mia?em nawet wydrukowane og?oszenie o sprzeda?y Opla. Ale jak pojecha?em do gara?u, otworzy?em drzwi, przemy?la?em sobie spraw? na spokojnie, to po pierwsze OC nie wychodzi tak drogo (jeszcze :D ), po drugie, szkoda si? pozbywa? samochodu za psie pieni?dze, w który w?adowa?o si? ponad 10 tys ( i jeszcze trzeba troch? w?o?y?), po trzecie, jak pisa?em, u mnie w Szczecinie ?aden taki Kadett ju? nie je?dzi. Wi?c zosta?.... :D Pogrzeba?em, okaza?o si?, ?e koszt naprawy silnika wyniós? 35 z? :D (Same cz??ci i to nowe), wi?c postanowi?em doko?czy? go i doprowadzi? do jak najlepszego stanu. Zw?aszcza, ?e na co dzie? pomykam moim Volvo i nie musz? si? martwi?, czy zd??? co? zrobi?, ?eby na drugi dzie? pojecha? w tras?.......

Co do lamp, po?yjemy, zobaczymy, na pewno w tym miesi?cu si? z kas? nie wyrobi?, zw?aszcza, ?e u Banana jeszcze par? gratów mam do kupienia. Oj, b?dzie ci??ki miesi?c :D

Jak za par? dni przestan? si? odzywa?, to b?dzie znak, ?e sprzeda?em kompa, hehe :D :D

Pozdrawiam.

Intruz - 2012-06-11, 20:02

QUFA :x , szlag by to trafi? :x , pojecha?em do gara?u przeci?? co? flexem, a ten po prostu wyzion?? ducha, co? si? zaiskrzy?o, zadymi?o i zdech? :x . Qufa, nast?pny wydatek...... :x
Musia?em to napisa?, bo dosta?em prawie zawa?u serca :x :x

Biednemu zawsze wiatr w oczy :x

Proktor - 2012-06-11, 22:21

Cytat:
Biednemu zawsze wiatr w oczy

i ch... w d... ! :D

Niestety, bywa ;)

GrzyBu - 2012-06-12, 16:59

Intruz, nowy flex to ...
Intruz napisał/a:
35 z?

Intruz - 2012-06-12, 20:11

Proktor........ nie da si? ukry? :twisted: .......

Grzybu.... ja takiego flexa za 35 z?otych ba?bym si? kupi?.
On ma mi s?u?y? par? lat, a nie ?eby on po paru dniach wykorkowa? :D . Ten mój s?u?y? mi 4 lata. Kumpel kiedy? kupi? w Castoramie takiego flexa w promocji za 29.99 z?ociszy, a jego b??dem by?o to, ?e na miejscu nie sprawdzi?. odpali? go w gara?u i to dos?ownie :D . A ?e po drodze zapodzia? gdzie? papiery, mia? w plecy t? kwot? :D
Powoli mi z?o?? przechodzi, tylko boj? si? do sklepu jecha? po nowego flexa.... A w gara?u bez niego, to tak jak Opel bez wyg?uszki :D

Pozdrawiam...............

P.S. Grzybu, a te 35 z?otych to by?a jedna uszczelka i jeden uszczelniacz. Mojej roboty nie wyceniam, bo nawet nie wiem jak :D

Poup P-? - 2012-06-12, 20:24

Ja tam nie wiem.

Akurat jedyne tanie narz?dzia które si? nie rozpadaj? w r?ce po d?u?szym czasie. Do ciecia mam co? bardziej ambitnego, do szczoty tylko tanie gumówki bo tu si? sprawdzaj? .

W castoramie wymieniaj? prawie od r?ki tanie elektronarz?dzia.

Intruz - 2012-06-13, 14:59

Ka?dy ma swój sposób na elektronarz?dzia :D Ja si? troch? przejecha?em na takich po 30 - 40 z?otych, wi?c wol? zainwestowa? par? groszy wi?cej i mie? na d?u?szy czas.
Tak samo jest z kluczami, ile grzechotek pospawanych mam w gara?u, tych tanich. A jak kupi?em sobie z górnej pó?ki, która ukr?ca?a ?ruby, to mam do tej pory i wygl?da, jak nowa.
Widzia?em w akcji komplety kluczy z Castoramy za 19,90 w promocji :D Oprócz powieszenia na ?cianie, nie nadaj? si? do niczego. Po próbach odkr?cenia zapieczonej ?ruby, zachowywa?y si?, jak by?yby z plasteliny :D :D

bananv8 - 2012-06-13, 16:16

Ja kupi?em 2 lata temu flexa za 50z?, w sumie potrzebny mi by? tylko na remont kanta - ?miga do dzi? i nie ma z nim problemów a ci?? ju? niejedno, zale?y pewnie od egzemplarza wszystko :)
PKC - 2012-06-13, 19:25

Wszystko zale?y ile godzin przepracowa? sprz?t, a nie jak d?ugo jest w gara?u. Nie zapominajmy o tym :mrgreen:
Ja mam jednego za kilka z?otych ju? drugi rok i tn? co si? da ?yj?c bezproblemu.

Intruz - 2012-06-25, 17:08

Dzie? dobry po paru dniach nieobecno?ci..... By?em w trasie i nie mia?em jak tu zagl?dn??....

PKC, mój sprz?t nie le?y w gara?u, mój sprz?t ma ci??ko pracowa?, jak mu si? co? nie podoba, to mu mówi?, ?e czeka go szrot. Od tej pory mam spokój :D :D :D

Flexa kupi?em.... Z górnej pó?ki......Wyp?uka?em si? z pieni?dzy :x . Ju? na dzie? dobry mu powiedzia?em, ?e jak b?dzie strajkowa?, to go czeka Odra :D

Co? tam chcia?em si? zapyta? w sprawie Kadetta, ale kurna wylecia?o mi z g?owy, staro??, nie rado??, czy jak to by?o.....

Panie Banan, PW.

Pozdrawiam, Ja :D

P.S. Szukam zdj?cia, jak wygl?daj? zaciski ATE pod tarcze wentylowane 256 mm.....
Na Allegro jest troch? tego, ale nie chc? si? wkopa?, kupuj?c co? innego.

Intruz - 2012-06-27, 15:08

Co to, czy?by wszyscy siedzieli ju? na urlopach ?? :o

:D :D

P.S. Czy Astra GSI nie ma czasem takich zacisków ATE pod tarcze 256mm, jakie b?d? potrzebowa? ?

PKC - 2012-06-27, 15:36

Ma takowe.
Proktor - 2012-06-27, 17:11

Tak, na urlopach.
Intruz - 2012-06-29, 15:20

A czasem nie macie za dobrze ? Urlopy..... Ju? ca?kowicie si? w g?owach poprzewraca?o :D :D

P.S. Dzi?ki PKC.

Intruz - 2012-06-30, 19:19

Panowie, pomocy potrzebuj? na gwa?t :D Rzu?cie okiem na link i powiedzcie, czy to takie zaciski b?d? mi potrzebne -

http://allegro.pl/opel-ve...2443921376.html

Pozdrawiam, Ja

P.S. By?oby nie?le, bo one s? na autoszrocie, znajduj?cym si? ko?o Szczecina...... :D

Proktor - 2012-07-01, 03:05

panie kochany, zaciski jak najbardziej te, ale 129z? za SZTUK? ? to? to cena zbójecka !
za 260z? to mo?na kupi? w pi?knym stanie zestaw tarcze 256mm, zaciski i do tego zdrowe klocki.
Jak ja sprzedawa?em taki kompletny zestaw, to za 230z? posz?y nówki tarcze nacinane Mikoda (nieje?d?one), nówki klocki plus zaciski po regeneracji, piaskowaniu i malowaniu proszkowym... Owszem, okazja to by?a , bo tyle to same tarcze by?y warte albo wi?cej - ale to pokazuje za ile mo?na kupi?.

Przewa?nie zestaw: zdrowe zaciski + tarcze zno?ne (bez klocków) mo?na kupi? za 120-160z?... Zajrzyj na gie?dy klubowe, moze jakie? kluby astry czy co?. Osobi?cie szukam takich gratów na gie?dzie KTK.

Intruz - 2012-07-01, 17:17

Cze?? Proktor, pisa?em Ci wcze?niej, ?e ceny na szrotach w Szczecinie s? zabójcze :D Mo?e to wp?yw blisko?ci granicy z Niemiaszkami ?? Zreszt? nie chodzi?o mi o cen?, tylko czy to s? takie zaciski. Wa?ne, ?e s? do?? dobre fotografie, wi?c je na przysz?o?? skopiowa?em do kompa. Na razie mi s? one niepotrzebne, no chyba, ?e trafi?aby si? okazj? nie do odrzucenia :D Na razie d?ubi? jeszcze troch? wewn?trz Opla i troch? na zewn?trz, wi?c na razie takie zaciski nie s? spraw? priorytetow?, no chyba, ?e masz takie zaciski na zbyciu w dobrej cenie :D :D

Pozdrawiam, Adam.

P.S. Je?eli to nie tajemnica, ile Ciebie kosztowa?o piaskowanie + malowanie proszkowe tych zacisków ?

Intruz - 2012-07-01, 17:43

Sorry za OT, ale nie zd??y?em..... 10 minut na zmian? posta to ciut za ma?o :D A mo?e refleks ju? nie ten ?

Proktor, potrzebuj? pomocy, bo ty w?adny jeste? w tych sprawach, zarejestrowa?em si? na KTK i go?? ma zaciski do sprzedania komplet za 80 z?. Tylko rzuci?by? okiem, czy to s? Ate, okej ? Link - http://ktk.pl/forum/viewt...der=asc&start=0 Nick go?cia - Masa

Cena niez?a, w porównaniu z t? cen? ze szczeci?skiego z?omowiska :D

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-07-01, 22:36

Intruz napisał/a:
ile Ciebie kosztowa?o piaskowanie + malowanie proszkowe tych zacisków ?
ja tego nie robi?em. Kupi?em okazyjnie od go?cia który robi? dl siebie, ale sprzeda? auto i nie u?y? - i sam te? nie u?y?em i te? okazyjnie sprzeda?em.

Intruz napisał/a:
czy to s? Ate,
tak to wygl?da na ATE. Od Masy mo?esz kupowa?, nie przypominam sobie ?adnych z nim przebojów.
Natomiast same zaciski lekko zm?czone, trzeba by gumki da? nowe, bo te poszarpane, same zaciski te? wyszczotkowa? druciakiem i pomalowa?. Ale ogólnie oferta OK.
Widzia?em te? tam tarcze i klocki zdrowe za 120z? razem - chyba warto w komplecie z tamtym bra??
Je?li co? chcesz to rezerwuj na 24h, dogadajsi? i zapisz ?e kupujesz - zaklepanego towaru nikt nie ma prawa ci podkupi?. Tylko upewnij si? ?e wszystko jest (nie czyta?em ca?ego tematu).

Intruz - 2012-07-02, 11:26

Dzi?ki Proktor za info. Je?eli cena tych zacisków wynosi tyle + koszty przesy?ki to i tak wyniesie mniej za komplet ni? za jedn? sztuk? u mnie.....

A czemu, dziku :D , nie pisa?e?, ?e jeste? tam modem ??

Nara.

Proktor - 2012-07-02, 11:54

Przez skromno?? :mrgreen:
Poza tym ja nie od gie?dy tylko technika, no i ju? tak "honorowo" moderuj?, bo ju? nie mam tyle czasu co kiedy?.

Intruz - 2012-07-02, 23:12

:D :D W ka?dym b?d? razie oferta jest niez?a, ale na razie nie mam si? co wychyla? i robi? z siebie po?miewisko, brak pieni?dzy. ?ebym wiedzia?, ?e trafi si? taka okazja, nie kupi?bym flexa. Mam nadziej?, ?e nikt ich nie we?mie do ko?ca tygodnia......

Banan, nie obawiaj si?, od Ciebie te? bior? to, co ?e?my uzgadniali przez PW :D

P.S. Panowie, jak mi czas wolno zasuwa :evil: ..... Nie mog? si? doczeka? pi?tku....
Od pi?tku urlop :P I rze?bienie Kadetta na ca?ego :D

bananv8 - 2012-07-03, 05:09

Intruz, spoko, jak to Proktor mawia, graty le?? i je?? nie wo?aj? :)
Intruz - 2012-07-04, 16:06

:D Ch?opiska, mojego kumpla z dymem posz?a Calibra, 2.0. Z niej s? zaciski ATE, nówki tarcze (!), klocki w bardzo dobrym stanie ( ju? ogl?da?em te cze?ci i mia?em je w ?apskach :twisted: ), cena 200 z?otych za komplet :) Ju? nie mog? si? doczeka? na pieni?dze na koncie :D ....... Oj b?dzie si? dzia?o, oj b?dzie :D Mo?e wreszcie Kadecisko zacznie normalnie hamowa? :D

W porównaniu z cen? ze z?omowiska u mnie, to cena, jak za darmo i nie musz? nigdzie je?dzi?, albo czeka? na przesy?k? :mrgreen:

.......... Pozdrawiam .......... :D

P.S. Ale ty Banan o te cz??ci dbasz.... pozdychaj? z g?odu :D

Proktor - 2012-07-04, 17:57

:spoko:
Intruz - 2012-07-06, 09:21

Jak to mówi?, trafi?o si? ziarno ?lepej kurze :D :D :D :D
Intruz - 2012-07-10, 09:35

Proktor, jak tam, dziku :D , widz?, ?e? podkupi? zestaw hamulcowy od Masy..... :D Oj, nie?adnie, nie?adnie [-X ..... :cry: ..... :D :D :D :D


A tak powa?nie, w tych zaciskach s? takie spr??ynki o dziwnym kszta?cie, które trzymaj? klocki w kupie. Proktor, jest szansa, ?eby gdzie? w sklepie dosta? takie spr??yny nowe ? Szuka?em w Szczecinie i poza gumkami do tych zacisków nic nie znalaz?em innego.

Pozdrawiam, Intruz.

Intruz - 2012-07-10, 16:11

Banan PW !!
Proktor - 2012-07-10, 22:36

Wiesz ty odpu?ci?e?, to ja si? skusi?em ;) ja szukam auta dla ?ony, pewnie b?d? hamulce do wymiany, wi?c si? przyda.

W?tpi? ?e te spr??ynki s? tak ?atwo dost?pne ?eby w sklepach motoryzacyjnych umieli je za?atwi?.
Zadzwo? tu:
http://opelkruk.pl/?page_id=9
mi ju? sprowadzali ró?ne dziwne rzeczy z niemiec. Co? s?ysza?em ?e wysy?ki te? robi?.

Mo?na te? zapyta? w ASO Opel - s? drodzy, ale niektóre gad?ety maj? zaskakuj?co tanio.

Intruz - 2012-07-11, 08:44

W tym zestawie od tego mojego kumpla w jednym z zacisków nie ma tej spr??yny..... Powiedzia?em mu, ?e kupi? ten zestaw, jak b?dzie kompletny i z t? spr??yn?. Widz?, ?e co? chyba mu lata ko?o czego?, bo nawet ju? ci??ko si? do niego dodzwoni?. Dlatego szukam takiej spr??yny po sklepach, bo jak cena by?aby niewygórowana, to sam by? zakupi? j? i ola?bym spraw?. Zaraz id? do chirurga, wieczorem zadzwoni? do niego, najwy?ej mu powiem, ?eby pu?ci? to na z?om.

Nie lubi? takiego podej?cia do sprawy, powinno by? krótko, a nie kombinowanie, jak ko? pod gór?.
Podoba?a mi si? pierwsza transakcja z Bananem, licznik zaklepa?em, wys?a?em pieni?dze, po dwóch dniach go mia?em i cze??.

Wieczorem si? oka?e, czy b?d? szuka? dalej, czy te? nie....

Intruz - 2012-07-11, 15:54

Na razie wstrzymuje si? przed szukaniem hamulców ATE do Kadetta. Ten mój kole? jest niepowa?ny i tyle. Od trzech dni nie odbiera telefonu. C.m.w.d.(cho? na przyjemno?ci trza zas?u?y? :D ) ... :x Te pieni?dze przeznacz? na ?rodek i tyle.

Banan, tapicera wyprana ?? A mo?e znów Ci posz?a pompa ? :D

Proktor, jak by okaza?o si?, ?e ten komplet hamulcowy od Masy b?dzie Ci le?a? od?ogiem i nie b?dziesz mia? co z nim zrobi?, daj mi zna?.

Pozdrawiam, Adam.

bananv8 - 2012-07-11, 16:04

Intruz, a daj spokój, ogródek teraz mi ca?y klapnie chyba :?

Jutro wysy?am :wink:

Proktor - 2012-07-11, 17:56

Intruz, spokojnie, nie dzi?aj za nerwowo. Poczekaj a? kumpel si? odgrzebie (mo?e jest zarobiony?) i po prostu kup te hamulce od niego. Taka spr??yna to piku? i pewnie gdzie? na KTK za grosze upolujesz - albo w sklepie now?. Nie demonizowa?bym problemu a? tak.

A jak nie to pewnie, jak mi nie b?d? potrzebne to odpal? ci te hamulce.

Intruz - 2012-07-11, 19:12

Banan, jak b?dziesz potrzebowa? ciut wody, daj zna?, pode?l? Ci ze dwa wiaderka wody :evil2: U mnie w piwnicy jest kran z wod? gospodarcz?, st?d bior? do gara?u :mrgreen:

Proktor, po?yjemy zobaczymy, trzy dni nie odbiera? telefonu..... Co? jest nie tak. Zw?aszcza, ?e zapewnia?, ?e nigdzie nie wybiera si? na urlop i mam dzwoni?, kiedy b?d? ju? na bank gotowy.
No i w razie czego dzi?ki za pami?? :D

Noga boli, jak psi co?, wróci?em od chirurga - masochisty. Pewnie mia? radoch?, ?e komu? mo?e sprawi? ból :evil: Rze?nik jeden..... :mrgreen:

Pozdrawiam i czekam.

Intruz - 2012-07-13, 15:45

Banan, pisz, czy kasia dosz?a, bo paczk? mam. W?a?nie jad? odebra? :D .
bananv8 - 2012-07-13, 15:58

Jest kasa, mam nadziej?, ?e tym razem paczka nie sprawi zawodu :)
lisu - 2012-07-13, 18:10

taka sprezynka kosztuje 20zl i jest dostepna w kazdym dobrym sklepie opla
Intruz - 2012-07-13, 18:44

Lisu, to widocznie mieszkasz w normalnym mie?cie :D , u mnie pyta?em chyba w dziesi?ciu sklepach i robili wielkie oczy #-o .......

Banan :D Wszystko w jak najlepszym porz?dku :D , tylko mam pytanie........... te butelki po Wodzie ?ródlanej to tak na zwi?kszenie wagi paczki :mrgreen: , czy te? taka niepisana pro?ba o par? butelek wody, z powodu wykorkowania Twojej pompy ? :evil2: :evil2: Jak Ci brakuje wody, to pisz, nie kr?puj si?, sami swoi :mrgreen: Zrobimy ?ciep? narodow? i jaki? beczkowóz si? zamówi :twisted:

Dzi?ki za bardzo szybk? przesy?k? :D

Pozdrawiam :wink:

P.S. Banan, a ten Kadzio, którego rozebra?e?, mia? mo?e ori szyberdach ?

lisu - 2012-07-13, 23:13

jak bardzo chcez moge sie popytac za tym i poszukac
Intruz - 2012-07-14, 09:29

Lisu, na razie nie, bo ten mój "kole?" wsi?k?, wi?c nie wiem, czy od niego b?d? mia? ten komplet hamulcowy, czy nie. Ale b?d? mia? to na uwadze i w razie czego, dam Ci zna?. W ka?dym b?d? razie dzi?ki za ch?ci :) Po co mi spr??yna bez zacisków :D

Pozdrawiam.

bananv8 - 2012-07-14, 17:29

Intruz, tak, by? tam szyberdach ale razem z kadem poszed? na szrot bo nie do??, ?e by?a tam jedna rdza to kto? m?drze zaklei? wszystko sylikonem do okien (widocznie ciek?o) co zgromadzi?o kolejn? rdze - po przekalkulowaniu postanowi?em nie rusza? i wyrzuci?. I tak chyba bym si? nie bawi? w szyberdach, ewentualnie taki prze?roczysty jak ju?. Zosta?a mi tylko owiewka taka pleksowa ale j? sobie zostawiam :)

Haha butelki by?y do "amortyzacji" :D I w pewnym sensie mia?o to by? ?art w?a?nie z t? pomp? zwi?zany :P

Dobrze ?e wszystko dotar?o :)

Intruz - 2012-07-14, 18:15

Banan, a z szyberdachu nie zosta? Ci ten plastik, który kamufluje otwór od tej r?czki do otwierania szyberdachu ? Taka ramka.
lisu - 2012-07-14, 22:49

Intruz napisał/a:
Po co mi spr??yna bez zacisków


od czegos trzeba zaczac :mrgreen:

bananv8 - 2012-07-15, 01:30

Intruz, poszukam, ale w?tpie.
PKC - 2012-07-15, 01:43

bananv8 napisał/a:
Haha butelki by?y do "amortyzacji" I w pewnym sensie mia?o to by? ?art w?a?nie z t? pomp? zwi?zany


He he :spoko:

bananv8 podaj mi dane na PW to wy?l? Ci ten wlocik. Zobaczymy co znajdziesz w paczce :twisted:

Intruz - 2012-07-15, 08:00

Lisu, wiem, doskonale, ze od czego? trzeba zacz??. Kiedy? by?em modelarzem ko?owym i chcia?em zbudowa? model czo?gu. Projekt mo?e i bym zako?czy?, tylko wyszed? jeden problem. Zacz??em od g?sienic, tylko, ze te cholery mi pozdycha?y :smiech:
Po tym mia?em do?a i zaprzesta?em modelowania pojazdów ko?owych i przerzuci?em si? na modelarstwo lotnicze. Pomy?la?em, ?e zrobi? model szybowca, tylko, ?e moja by?a przez przypadek zbi?a mi szyby........ ](*,) . Od tamtej pory zarzuci?em wszelkie próby modelowania......

PKC, ceg?ami go, ceg?ami. Niech si? oduczy robienia jaj :D Zamontowa?e? ten wska?nik ci?nienia oleju ? Pracuje?

Banan, popatrz, jak nie b?dziesz mia?, to trudno....A co do boczków tej tapicerki ju? wiem, jak to obszyj? pod kolor. Nie b?d? si? bawi? w ca?o??, bo w ?rodku i tak wida? tylko przód. A chodzi?o mi, ?eby przykry? blach?.

Pozdrawiam.

P.S. Wy chyba spa? nie mo?ecie......

bananv8 - 2012-07-15, 11:46

Intruz, m?odzi jestesmy, wcze?nie si? do domu nie wraca w weekendy :)

PKC, PW.

Intruz - 2012-07-15, 18:49

Zboczuchy :D
Intruz - 2012-07-16, 17:12

Panowie !! Nawet nie uwierzycie, co dzisiaj mnie spotka?o na ulicach Szczecina. Jecha?em dzisiaj do Castoramy, tak? moj? drog? okr??n?, lepsz?, patrz? w lusterko wsteczne, a tu za mn? jedzie Opel Kadett D i do tego czarny ! :mrgreen: Kurka wodna, ?ebym mia? czas, to zatrzyma?bym go?cia, mo?e go?ciów? i pogada?bym...... Wa?ne, ?e jednak w Szczecinie nie tylko mój jest na chodzie :brawo: Mo?e zacznie si? pojawia? Opli ciut wi?cej ? :)

Pozdrawiam.

P.S. kupi?em wyg?uszenie do Opla :-P

andreee - 2012-07-16, 19:02

Mo?e to by?o poproktorowe GTE? U mnie od dawien dawna nie spotka?em kaniciaka na drodze.... :(
PKC - 2012-07-16, 20:12

Jakie to wyg?uszenie?
Intruz - 2012-07-16, 21:03

PKC, tutaj masz linka, mo?esz popatrze?, co to za wynalazek - http://allegro.pl/show_item.php?item=2471589009. Szuka?em do?? grubej a ta ma 3 cm.

Andree, ci??ko powiedzie?, bo mia?em go ca?kowicie z ty?u, je?eli mia?bym mo?liwo?? zobaczenia go z boku, kto wie, mo?e u mnie je?dzi Kadett Proktora ? :D

Sim - 2012-07-16, 21:07

mo?emy si? zamieni? Intruz - ja Ci dam szyberdach prawie jak nowy, a Ty mi dasz kawa?ek dachu, który zamiast niego sobie wstawi? :D
Intruz - 2012-07-16, 21:12

No Sim, bo si? przekonam do tej transakcji, hehe. Mam w gara?u arkusz blachy, nówka sztuka nie?migana 200 cm *100 cm o grubo?ci 1 mm.... :D
Ale u mnie szyberdach jest w bardzo dobrym stanie, tylko brakuje w nim tej ramki wokó? tego uchwytu do otwierania. Po prostu ta cholera rozpad?a si? w ?apach ze staro?ci :(

A poza tym, zawsze mo?esz u?y? plasteliny :D :D U mnie w Szczecinie, w?ród "blacharzy" samochodowych, plastelina jest baaardzo popularna, hihi.

P.S. A nie móg?by? wrzuci? zdj?cia Twojego szyberdachu ? Chodzi mi o to, jak wygl?da tapicera od ?rodka na tym szyberdachu......

Sim - 2012-07-16, 21:15

arkusze blachy to ja mam w gara?u,
chodzi mi o konkretnie wyprofilowany dach :P

a tak prawd? powiedziawszy to i dachy te? mam 2 w zapasie, ale szkoda mi ich ci??

Intruz - 2012-07-16, 21:31

Z tym profilowaniem to du?o roboty nie ma. Jak mi si? Kadzio zapali?, to od tej temperatury troch? powci?ga?o nie?adnie dach. Wi?c 3/4 dachu posz?o wek, a ?e ju? mia?em dost?p do wanny szyberdachu, to te? to cholerstwo wyci??em, bo ogl?daj?c blach? z niego, to ju? mo?na by?o Kraków ogl?da?, tak by? prze?arty :super: Wi?c wann? te? zrobi?em ca?kiem now?, od podstaw, na podstawie tej ori.
Ale ja b?d? potrzebowa? kompletny dach, b?d? wiedzia?, gdzie uderzy? :mrgreen:

Intruz - 2012-07-19, 20:37

Panowie, potrzebuj? rady, chce wymieni? t? gum?, która znajduje si? na gale biegów i chc? t? gum? zast?pi? czym? innym (mieszkiem), czy kto? w Was takow? operacje przeprowadza? ? Z tego, co wiem, to chyba jest k?opotliwe.

Pozdrawiam.

bananv8 - 2012-07-19, 21:38

I to bardzo - przynajmniej ja nie da?em rady. Pierwsza to tam piku? bo by?a sparcia?a i j? wywali?em ale za?atwi?em sobie ca?kiem ?adn? tak? gum? na lewarek i chc?c j? przeci?gn?? przez ten "podbierak" od wstecznego rozwali?em j? na szwie i niestety ju? nie jest taka ?adna :-| Nie wiem czy trzeba by ten lewarek na ni? za?o?y? czy jak...
Intruz - 2012-07-20, 20:12

No to trzeba b?dzie lewarek flexem potraktowa? :o , a pó?niej migomatem :brawo:
Proktor - 2012-07-20, 23:42

jest to jaka? koncepcja ;)
Intruz - 2012-07-21, 21:28

Nie da si? ukry?, Proktor, potrzeba matk? wynalazku :D .

Panowie, linka do otwierania maski, jest szansa na dostanie jej ? Moja zacz??a puszcza? si? po kolei..... :D

Intruz - 2012-07-21, 21:44

Ma kto? z Was w dobrym stanie plastiki na prowadnice szyn foteli ?? [-o<
Proktor - 2012-07-22, 16:39

napisz jaki ci cz?sci potrzeba w jednym og?oszeni i do dzia?u gie?da/kupi?, mo?e si? kto? odezwie, nie ka?dy wszystko tu czyta.
Intruz - 2012-07-27, 15:24

Witam, powiedzcie mi jedno, czy w Berlinie wajcha hamulca r?cznego by?a w jakie? gumie, czy mo?e ta wajcha by?a w plastiku ? Niezbyt efektownie wygl?da to go?o......

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-07-27, 21:17

r?czny raczej si? nie ró?ni? mi?dzy wersjami.
PKC - 2012-07-28, 09:53

Na moj? mod?? ka?da wersja mia?a zgrabn? r?koje?? plastikow?.
Intruz - 2012-07-28, 18:08

PKC, nie chodzi?o mi o pocz?tek tej wajchy, wiadomo, r?koje?? jest z tworzywa, ale o t? cz??? id?c? ku do?owi. Nie za bardzo to ?elastwo wygl?da, dlatego si? "zapytowywa?em" :D
Tak sobie my?l?, czy nie dobra? na t? cz??? jakiej? gumy.

Pozdrawiam.

P.S. Proktor, go?? od zacisków si? znalaz?, haha. I nawet nowe spr??ynki dokupi? :mrgreen: Podobno, hehe......

Proktor - 2012-07-31, 17:10

Intruz, u mnie si? sprawa wyja?ni?a i nie potrzebuj? jednak tych hamulców ATE 256mm - je?li jeste? zainteresowany, to mog? odst?pi?. One jeszcze s? u sprzedaj?cego (poprosi?em o wstrzymanie si? z wysy?k?) ale ju? op?acone, tak?e jak co? to kasa dla mnie.
Intruz - 2012-07-31, 18:00

Proktor, dzi?ki za pami??, za dwa trzy dni si? powinno wyja?ni? z tym moim "kumplem".
bananv8 - 2012-07-31, 20:24

Intruz, w rozpi?dzielu, jaki panuje na strychu nadal nie mog? znale?? obu rzeczy o które pyta?e?.. Na dodatek nie mam zbyt wiele czasu ?eby si? przy?o?y?, bo od miesi?ca gospodarze si? sam i obowi?zków mam wiela :/
Intruz - 2012-08-01, 18:33

Banan, nie szkodzi, to s? takie cz??ci, ?e nie wymagaj? rozbierania pojazdu :D
Proktor - 2012-08-04, 15:46

Intruz, nie wiem czy zaauwazy?e?, ale wys?a?em Ci PW, w skrzynce na forum czeka... Czekam na info o hamulcach.
Intruz - 2012-08-04, 19:02

Ju? zauwa?y?em :mrgreen: , dzi?ki za info, PW posz?o zwrotne.
Intruz - 2012-08-13, 12:37

Witam, panowie, mam pytanie, czy mo?na kupi? ?ruby imbusowe do zacisków ATE ? Do jarzm, gwoli ?cis?o?ci, bo te kto? odkr?ca? chyba ?rubokr?tem i wygl?daj? na okr?g?e. Szczecin to du?a wiocha z tramwajami i w sklepach znów si? na mnie patrzyli, jak na przybysza z kosmosu. A tak? ?rub? mia?em ze sob?......

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-08-13, 14:29

trzeba by si? wybra? do sklepu ?elaznego, s? takie specjalizuj?ce siew ?rubach i wkr?tach. Ewentualnie mo?na by zadzwoni? do ASO i zapyta?, oni czasem potrafi? mie? takie fanty w normalnych cenach.
Najlepiej ?eby sobie u?atwi? rozmow? z pracownikiem ASO, to z katalogu najpierw wynotowa? numer cz??ci. Ja niestety nie mam dost?pu do tego ale mo?e kto? pomo?e z tym numerem.

Intruz - 2012-08-13, 19:55

Haha, z tymi ASO dzisiaj ju? mia?em kontakt. Poszed? mi w Volvo w?? gumowy, który jest w uk?adzie sprz?g?owym. W sklepach powiedzieli mi, ?e nikt do tego nie robi zamienników i tylko mo?na co? takiego za?atwi? w?a?nie w ASO.... Zadzwoni?em do ASO od Volvo, odebra?a chyba jaka? starowinka (bez obrazy dla starszych ludzi), jak zacz??em jej t?umaczy?, o co chodzi, us?ysza?em tekst, ja nic nie s?ysz?, nie rozumiem pana..... Od?o?y?em s?uchawk?, bo jak mo?na komu? t?umaczy?, kto chyba jest przyg?uchy ? P?acz i zgrzytanie z?bami :mrgreen: Samochód potrzebny do pracy, Opel stoi, Volvo tak?e. Zacz??em kombinowa?. Co? w zamian musi pasowa?, przecie? to nie Abrahms. I wiecie co ? Kupi?em gumowy przewód hamulcowy, tak na oko, do Opla, który znajduje si? z ty?u. Gwinty pasuj?, blaszki zabezpieczaj?ce wlaz?y bez problemów, tylko jest ciut za d?ugi (2 razy :mrgreen: ), ale z tym nie b?dzie problemu, bo jutro wybieram si? do sklepu, dobra? jaki? krótszy. Ten zostawi? sobie do Opla, a nó? widelec si? przyda ? W sklepie, w którym kupuje graty do Opla (aczkolwiek próbuj?), powiedzieli, ?e koszt takiego oryginalnego przewodu do Volvo to koszt w granicach 300 z? :o A ten przewód ma d?ugo?? jakie? góra 20 cm, hehe
A ten od opla kosztowa? mnie 20 z?......

Pozdrawiam :)

Proktor - 2012-08-13, 21:39

potrzeba matk? wynalazków ;)
PKC - 2012-08-14, 00:20

Ja takie rzeczy dorabiam w Hansalfekxie, sklepie, hurtowni, dorabiarni w jednym.
Zawsze ze wszystkimi hydraulicznymi w??ami sobie radzili.

Intruz - 2012-08-14, 09:38

PKC, pisa?em ju?, ?e Szczecin to dziura. Je?eli co? szukam przez Google, to w 90 % przypadków wyroby, których szukam, znajduj? si? w Waszych okolicach :( . Nieraz zazdro?? mnie z?era, ?e nie mieszkam gdzie? tam, w pobli?u Was......
Naszemu durnemu prezydentowi miasta marzy si? zmiana nazwy Szczecin na Fsefsin, czy co? takiego, wyskakiwanie z cymków ](*,) i lataj?ce ogrody za 3 tysi?ce lat. A Szczecin idzie w rozsypk?. Wiecie, jaki mamy najwi?kszy zak?ad pracy w Szczecinie ? Politechnika Szczeci?ska :evil: Reszt? te gamonie rozpirzyli w try miga.....
Owszem, w tej chwili si? du?o buduje, ale BIUROWCÓW, bo widocznie za ma?o w tym mie?cie mamy urz?dasów !

Pozdrawiam.....

P.S. Nie pytajcie mnie, co to jest wyskakiwanie z cymków, bo nie mam zielonego poj?cia :doh:

Intruz - 2012-08-14, 23:29

No, Panowie, uda?o mi si? dzisiaj zakupi? porz?dne ?ruby imbusowe do zacisków (dzi?ki Proktor za podpowied?), zestawy do regeneracji zacisków ATE (wszystkie gumki), link? otwierania maski do Opla :brawo: oraz w??yk do uk?adu sprz?g?owego do Volvo za 15 z?otych.
Zaciski s? ju? po piaskowaniu, malowaniu oraz lakierowaniu, jutro wrzuc? foty, musz? do gara?u wzi?? porz?dny aparat, bo w telefonie to jaki? mam wynalazek. W komplecie z tymi zaciskami dosta?em nowe nieu?ywane tarcze hamulcowe. Go?? nie zd??y? za?o?y?, Calibra rozsta?a si? z tym ?wiatem z powodu po?aru. I tak sobie pomy?la?em, czy do tych nowych tarcz nie kupi? i nie za?o?y? nowych klocków, koszt niedu?y, a jednak nowe klocki i nowe tarcze, to chyba lepiej (tak zrobi?em w Volvo, kupi?em nowe tarcze ATE i nowe klocki, te? ATE).....

Pozdrawiam, Intruz

lisu - 2012-08-15, 02:36

no raczej
Intruz - 2012-08-15, 11:23

No to jutro pomykam po nowe klocki, zamówi? :D
Proktor - 2012-08-15, 15:02

B?dzie si? równo dociera? :)
Kup Ale, lucas albo brembo. Trw nie, a bosch pyli mocno

Intruz - 2012-08-15, 17:39

Zdj?cia... Pomalowa?em zaciski na ten kolor, bo czerwone, tudzie? ?ó?te, to wszyscy maj? :D
Wrzucam te? zdj?cie Volvo....

Wszystkie graty by?y wypiaskowane i walni?te podk?adem przed lakierowaniem (oprócz Volvo :P ):No i mój wehiku? do codziennej jazdy:


PKC - 2012-08-15, 23:21

No i malina, cho? nigdy nie wiem po co to robi? :mrgreen:
Wiedzia?em, ?e dasz kiedy? to swoje Volvi?tko :P Kolor wolwiaszczy zaiste, a motur pewno w dieslu Renault'a.

Intruz - 2012-08-16, 09:09

PKC, motur w moim Volvo pochodzi z Mitsubishi i jest to jednostka benzynowa 1.8, 92 kW z bezpo?rednim wtryskiem benzyny, GDI (nie?le idzie i potrafi wcisn?? w fotel :) ) .... Chcia?em kupi? Mitsubishi Carism? z tym silnikiem, ale w Szczecinie i okolicach sta?y takie padluchy, ?e rezygnowa?em, nawet nie podchodz?c za blisko (wg opisów na stronach internetowych wszystkie by?y cacy, ma?o ?migane i po starszych Niemcach, je?d??cych tylko do ko?cio?a w sobot? :D ). Carisma i S40 by?y robione w jednej fabryce w Holandii i ró?ni? si? tylko praktycznie bud?. A tego Volviaka kupi?em od starszego go?cia ze Stargardu, który wy?uszczy? mi kaw? na ?aw?, co jest do zrobienia, a co ju? zrobi?. Jedynie, o czym mnie nie poinformowa? Jinks, to to, ?e trzeba tarcze i klocki zmieni?, no mo?e dlatego, ?e dobrze hamowa?.

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-08-16, 09:18

PKC napisał/a:
nigdy nie wiem po co to robi?
skoro teraz tego nie rozumiesz (nie czujesz), to chyba t?umaczenie ci tego by?oby strat? czasu ;)
Intruz - 2012-08-16, 09:25

Prokor, ka?dy ma inne zapatrywania. Ja chcia?em kadetta podda? recyklingowi, po tym, jak mi silnik pad?, ale stwierdzi?em, ?e szkoda w?o?onego czasu i pieni?dzy, wi?c Kadett zostanie ju? u mnie do?ywotnio. Dlatego zacz??em ju? powa?niej podchodzi? do kwestii i wygl?du i stanu technicznego, nawet na przysz?o?? mam ju? zamówionego lakiernika, który ca?ego Kadzia mi pomaluje. Mo?e kiedy? skusz? si? na 2.0xe ??????? :D
Chcia?bym si? przejecha? lekkim Kadettem z tak mocnym silnikiem.............

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-08-16, 09:27

ja to rozumiem.
Intruz - 2012-08-16, 09:31

Proktor, powiedz mi jedno, czy jak chcia?bym serwo z pomp? hamulcow? wyrzuci? z Kadetta i podda? te? od?wie?eniu, musz? ?ci?ga? pó?? w kabinie ?
Bo za bardzo nie chce mi si? ponownie tego robi?.

Intruz - 2012-08-16, 11:41

Klocki hamulcowe firmy Meyla. Mówi Wam to co? ? S? dobre ? Czy da? sobie spokój i bra? ATE ?

Pozdrawiam.

Jaro - 2012-08-16, 19:17

Intruz napisał/a:
czy jak chcia?bym serwo z pomp? hamulcow? wyrzuci? z Kadetta i podda? te? od?wie?eniu, musz? ?ci?ga? pó?? w kabinie ?

Nie musisz
Intruz napisał/a:
Klocki hamulcowe firmy Meyla. Mówi Wam to co? ? S? dobre ? Czy da? sobie spokój i bra? ATE ?

Mi nic nie mówi, ja zawsze wybiera?em te ze ?redniej pó?ki, nie te najdro?sze ale i nie te najta?sze. Ostatni zakup klocków to by? komplet Lukasa i kosztowa?y chyba ze 60 zeta.

Proktor - 2012-08-16, 20:53

Wszystko tak jak pisze Jaro.

Meyla mówi mi tyle ?e nazwa ma brzemie? obco i pewnie to jaka? nasza albo chi?ska dziadownia :D
Pami?taj ?e trzeba potem hamulce odpowietrza? po wyj?ciu serwa z pomp?.

Wyjmuj?c serwo, to ja bym od razu zmieni? na ?ezkowe. Trzeba tylko pó? ci?g?a odj?c na po??czeniu (tam jest ?aczenie , u nas nie) i da? z Vectry A / Calibry - sumaryczna d?ugo?? wychodzi jak "nasze".
Auto zaczyna wtedy wreszcie hamowa? na pompie ATE i takim samym serwie.

Intruz - 2012-08-16, 23:12

Dzi?ki Wam za info, te klocki Meyla chc? mi wcisn?? w sklepie, a ja chcia?em ATE.... Widocznie nie schodz?, bo s? "dobre", hehe. Trzeba b?dzie jutro zasuwa? do drugiego sklepu i zamówi? ATE i si? nie cacka? w wynalazki. Jak mówi stare przys?owie pszczó?, chytry traci dwa razy :mrgreen:
Proktor, ja doskonale sobie zdaj? spraw?, ?e po takiej akcji trza uk?ad odpowietrzy?. Opel to nie pierwszy i pewnie nie ostatni samochód w moim ?yciu, no chyba ?e wygram szóstk? w totolotka, to sobie kupi? helikopter. B?d? mia? problem zakorkowanych ulic z g?owy :) Ale pomy?l? nad zmian? serwa i pompy.
Jaro, a pyta?em o wyci?gni?cie pompy, bo zrobi?em jeden podstawowy b??d, jak mia?em silnik i ca?y ?rodek komory silnika wyrzucony na wierzch. Spawa?em przedni? ?cian? w Kadetcie i ?e od razu nie pomy?la?em o tym, ?eby z tym serwem zrobi? porz?dek..... No có?, nawet wtenczas nie wiedzia?em o istnieniu Waszej strony :(
Mam nadziej?, ?e ju? to wszystko ogarn? i b?dzie git.

Pozdrawiam.

P.S. Proktor, a Ty czasem nie mia?e? pompy i serwa na sprzeda? ????? Musze lukn?? w gie?d?, bo jak sobie co? przypominam......
Chyba co? tam masz, chyba, ?e jest rezerwacja.... Jak nie, no to si? dogadamy :D

Proktor - 2012-08-17, 10:28

No mam mam, ale na razie w komplecie z hamulcami zamówi? je andree.
Zamówi?, wzi?? dane do przelewu i tygodnia cisza, przepad?... Zobaczymy.

Intruz - 2012-08-17, 12:40

Jakby Andree si? nie zdecydowa?, to ja na 100 % wzi??bym te serwo i pomp?. Póki kasa jest :mrgreen:

Nie cacka?em si?, zamówi?em klocki ATE..... Dzisiaj b?d?.

P.S. Co do klocków Meyla to s? klocki niemieckiej firmy, lecz pó?ka taka sobie. W sklepie mi o tym powiedzieli, tam, gdzie bra?em klocki ATE.

PKC - 2012-08-17, 14:36

Proktor napisał/a:
PKC napisał/a:
nigdy nie wiem po co to robi?
skoro teraz tego nie rozumiesz (nie czujesz), to chyba t?umaczenie ci tego by?oby strat? czasu ;)


Rozp?dzi?em si?, co mi si? rzadko s?dz? zdarza;)
Tak wi?c OK, wszystko rozumiem - o ile przes?onia zaciski felga dwuszprychowa :wink:

Proktor - 2012-08-17, 22:19

:spoko:
Intruz - 2012-08-17, 22:57

Dosta?em dzisiaj maila z serwisu Volvo z cen? tego dwudziestocentymetrowego przewodu gumowego, który znajduje si? w uk?adzie wyprz?gania....... Cena........198,95 z?otych :o
Podzi?kowa?em grzecznie i ju? :)

Mam dziesi?? przewodów od Opla, pasuj?cych na wymiar :|

Niech jeden wystarczy na rok.......

Intruz - 2012-08-18, 10:48

Nie potrzebuje kto? ramek chromowanych do tylnych okien w Oplu 3 D ? Mam na zbyciu, mo?e nie s? w idealnym stanie, ale s? niepogi?te i na pewno nie b?d? ich zak?ada?, a komu? mo?e si? przydadz?. Mo?e bym si? skusi?, ale nie mam kompletu.

Pozdrawiam.

I mam baaardzo dziwn? kierownic?, która w tym Kadecie by?a od dawien dawna...Do Polski trafi?a razem z Kadettem z Niemiec, poprzedni w?a?ciciel Kadetta o tym mówi?, a ja t? kierownic? ?ci?gn??em, bo mi gliniarze dowód rejestracyjny zabrali za ni? :evil: Mimo nabitej homologacji na niej..... No có? to by? pi?tek i ch?opaki chcieli si? wykaza?.

Zdj?cia tej kiery wrzuc? pó?niej, jak wróc? z gara?u.

Proktor - 2012-08-18, 14:42

W Polsce dowód rejestracyjny za kier? :D chyba ch?opaki bardzo si? chcieli wykaza? :]
Niech zgadn?, kiera z manty/ascony z metalowymi ramionami? ;)

Intruz - 2012-08-18, 18:39

Proktor, chyba tak, zapomnia?em zrobi? zdj??, jak by?em w gara?u, jutro zrobi? i poka??. A co naj?mieszniejsze, dwa dni wcze?niej zrobi?em na Opla przegl?d techniczny.... Jak wróci?em znów do tego samego diagnosty i opowiedzia?em mu t? histori?, powiedzia?, ?e trzeba by?o tych dwóch os?ów kopn?? w cztery litery :D

Dobra, teraz wa?niejsze sprawy, potrzebuje cho? jednej foty, na której pokazane jest, jak si? zak?ada te cholerne spr??yny w zaciskach ATE. Zaciski, tarcze i klocki s? wrzucone do auta, poleg?em na tych spr??ynach :mrgreen: Przy okazji okaza?o si?, ?e jeden przewód gi?tki gumowy od hamulców jest spuchni?ty. W poniedzia?ek zamówi? na dwa ko?a.

Druga sprawa, je?eli kto? ma w swoim autku serwo i pomp? od ?ezki, prosi?bym o zmierzenie samej pompy, chodzi mi o d?ugo?? od serwa. Moja jest jaka? taka d?uga (prawie 20 centymetrów). Co? mi si? zdaje, ?e kiedy? kto? móg? co? z tym kombinowa?....

Zaciski w samochodzie jedna stronaDruga stronaPozdrawiam.

lisu - 2012-08-18, 20:20

zakonczenia sprezynek wkladaszwte dziorki wzacisku i wywijaszsporezyne tak zeby opierala sie o przedniaczesczacisku jak tu http://allegro.pl/opel-co...2549187228.html
Intruz - 2012-08-18, 21:15

Dzi?ki Lisu, b?d? próbowa?. Co? Ci spacja uciek?a :P
Albo Ci klawiatura za szafk? wpad?a.... =P~

bananv8 - 2012-08-18, 21:55

No to teraz b?dzie hamowa?o a? ?eb urwie :P Jak tam u Was za takie kierownice dowody zabieraj? to mo?e bym j? odkupi?.... :P
PKC - 2012-08-18, 23:06

Intruz napisał/a:


Druga sprawa, je?eli kto? ma w swoim autku serwo i pomp? od ?ezki, prosi?bym o zmierzenie samej pompy, chodzi mi o d?ugo?? od serwa. Moja jest jaka? taka d?uga (prawie 20 centymetrów). Co? mi si? zdaje, ?e kiedy? kto? móg? co? z tym kombinowa?....Sprawa jest taka, ?e Kantowe by?y takie d?ugie. ?ezkowe krótsze i ze stopów alu.
Skuteczno?ci hamowania w porównaniu nie znam...ale napewno zaraz kto? si? odezwie.
Stawiam na Proktora :-P który w gratisie porówna? mo?e tak?e pakiet serwo - pompa z obu epok.

Intruz - 2012-08-18, 23:22

Dzi?ki Pany. Banan, mo?emy waln?? podmiank?, bo ja mam kier? od Opla Vectry i nie mam zamiaru jej ju? zmienia? na t?, któr? mam w gara?u. Mnie si? ona podoba?a. Ale nie mam zamiaru znów zasuwa? po dowód rejestracyjny do wydzia?u komunikacyjnego, bo jakiemu? os?owi z drogówki ona nie podchodzi. Jutro zrobi? jej zdj?cia, dzisiaj zapomnia?em, bo walczy?em z tymi cholernymi spr??ynami w zaciskach i zapomnia?em.....
I dobrze, ma ?eb urywa? przy hamowaniu :D

Pozdrawiam.

P.S. Zapomnia?em si? zapyta?, jak kto? z Was zmienia? hamulce na 256 wentylowane, to wywala? t? blach? znajduj?c? si? z ty?u piasty ? Ja j? wywali?em, bo po pierwsze, by?a ju? tak prze?arta, ?e hej, a po drugie tarcza 256 szlifowa?a po tej blasze.

Intruz - 2012-08-19, 16:24

To jest ta kierownica, za któr? gliniarze poci?gn?li mi dowód rejestracyjny. Nie przejmowa? si? stanem, bo ona wisi w gara?u ju? pi?? lat i jest u?winiona na amen :mrgreen:Teraz pytanie ze zdj?ciem, popatrzcie i napiszcie, czy te cholerne spr??yny w tych zaciskach za?o?y?em dobrze:Pozdrawiam.

P.S. W Szczecinie jest ze 30 stopni ciep?a, nie mo?na wysiedzie? w gara?u. Ca?y dzie? mam s?o?ce w otwarte drzwi....

Proktor - 2012-08-19, 18:08

Sprezyny OK
Blach? mo?na by?o odgi?? troch? i te? by by?o ok. Ona chroni troch? tarcze przed pryskajacymi kamieniami i w ogóle okolice os?ania. Ale nie jest niezb?dna wi?c jak nie masz ju? jej to trudno.

Kier? znam, ale nie moge sobie przypomnie? - ale wydaje mi si? ?e to jest Irmscher dedykowany do kanciaka, z katalogu dodatków. Mo?e z ty?u gdzie? jest prodycent wybity/wyt?oczony.
Wystarczy?oby znaczek opla wklei? spowrotem na klakson i raczej ?aden kraw?znik nie powinien si? czepi?. Zawsze mo?na mie? wydruk strony z katalogu :D

Intruz napisał/a:
prosi?bym o zmierzenie samej pompy, chodzi mi o d?ugo?? od serwa. Moja jest jaka? taka d?uga (prawie 20 centymetrów).
a co za ró?nica? Wa?ne ?eby dzia?a?o ;) Pompa kanciakowa to przewa?nie Delco (ate rzadko) , w ?ezkach by?y Delco albo ATE i nie s? zamienne - maj? inny rozstaw mocowania do serwa. Dlatego warto zmienia? z serwem i od razu na ATE, cho? i Delco daje rad?.
Stela? w ?ezkowym serwie jest inny i trzeba prze?o?y? kaciakowy, ale pasuje bez przeróbek bo rozstaw ?rub mocujacych stela? jest taki sam.

Ty s? foty:
http://kadett.d.pl/forum/viewtopic.php?t=626
post 12 od góry, mój. Sprzed 7 lat :D

mo?na te? te wykopki poczyta?:
http://kadett.d.pl/forum/...rw%2A+%B3ezk%2A
pozdrawiam

Intruz - 2012-08-19, 18:57

Blach? troch? próbowa?em nagina?, ale p?atami spada? z niej ju? w?giel :mrgreen: . No i okaza?o si?, ?e by?y ju? prze?arte na wylot. Mo?e kiedy? co? uda mnie si? dobra?, to pobawi? si? i przykr?c? z powrotem. Na szcz??cie, mimo 30 lat, opornie, ale ?ruby mocuj?ce te blachy da?y si? odkr?ci?.

Co do kiery, z ty?u jest nabita homologacja, musz? dobrze popatrze?, mo?e jest i nazwa firmy. Jako? nigdy mnie to nie intrygowa?o, w Kadetcie si? ?adnie prezentowa?a (jak by? czysta) no i jako? inaczej w ?apkach le?a?a. Znaczek Opla tam jest, tylko tak wy?wiechtany 30 leciem, ?e ju? go prawie nie wida? :-P No i by?a obszyta fabrycznie skór?, ale ze wzgl?du na to, ?e ona schodzi?a ze wzgl?du na wiek z kierownicy, pozby?em si? tej skóry. Teraz dobra?bym po prostu jak?? ?adny pokrowiec na kierownic?.

Rzeczywi?cie, pompa od ?ezki to maluch w porównaniu z pomp? z Kadetta D.

No i dzi?ki za odpowied? na temat tych cholernych spr??yn.... Ju? chcia?em migomata odpala? :D

Pozdrawiam

PKC - 2012-08-19, 21:29

Intruz napisał/a:
Ju? chcia?em migomata odpala?


:D

Intruz - 2012-08-19, 23:22

Wiesz, PKC, pospawa? chcia?em te klocki do zacisków, ?eby nie wyskakiwa?y :mrgreen: Na szcz??cie oby?o si? bez takiej rze?by :)
Intruz - 2012-08-27, 11:47

Proktor, wszystkiego najlepszego, dziku :D , ?eby? jeszcze wielu Kadettów si? dorobi? !

Pozdrawiam i du?o szcz??cia ?ycz?.

Proktor - 2012-08-27, 14:43

Dzi?kuj? serdecznie ;)
Poup P-? - 2012-08-27, 16:37

Najleprzego z okazji urodzin
Proktor - 2012-08-27, 18:12

dzi?kuj? dzi?kuj? ;)

Podpowiem ze jak dot?d, ?yczenia sk?adali?my sobie np. w temacieCo jest QFA ?
Bo chyba prywatny topik powitalny innej osoby to nie jest na to dobre miejsce, patrz?c pod k?tem czyjego? czytania w przysz?o?ci ;)

Intruz - 2012-08-27, 22:40

E tam, Proktor, we? nie utrudniaj :mrgreen: Na drugi raz b?d? wiedzia?, nie jestem Kaszpirowski :D
Intruz - 2012-09-03, 17:04

Powiedzcie mi jedno, jak rozwi?zujecie spraw? linki pr?dko?ciomierza ? Kiedy? si? ju? o to pyta?em, ale chyba albo nikt nie zna? odpowiedzi, albo nikt do ko?ca nie przeczyta? mojego posta :D Sprawa wygl?da tak, mo?na kupi? link? pr?dko?ciomierza do Kadetta D, ale s? to w?oskie ?mieci, które maj? tak sztywny pancerz, jak lufa Shermana. W ka?dym b?d? razie w Szczecinie tylko ten syf maj? w ofercie. Jest u mnie w mie?cie go??, co dorabia linki, ale za choler? nie mog?em si? z nim dogada?. Jaki? nietutejszy, czy co ?

Pozdrawiam.

Aha, zapomnia?bym, jakby kto? potrzebowa? tej ramki do licznika, w wersji bez obrotomierza, posiadam tak? ramk? w idealnym stanie, bez p?kni?? i rys. Go?? mi to wcisn??, a okaza?o si?, ?e otwór, w którym wida? liczniki, niestety jest za krótki. Oddam to za koszty przesy?ki. Jak kto? b?dzie zainteresowany, to mog? da? zdj?cia tej ramki.

GrzyBu - 2012-09-03, 21:23

Ja kiedy? kupi?em z poloneza, sam? bez pancerza. Jest d?uga ale bardzo tania <10z?
potem mechanik skróci?, waln?? w foremke 2 razy du?ym m?otem i zbi? na kwadrat

andreee - 2012-09-04, 13:12

ja tam linek mam zapas ori tak?e si? nie martwi? póki co :P
Intruz - 2012-09-04, 20:09

Dzi?ki, Grzybu za info, zawsze to co?, Andree za bardzo mi nie chodzi?o o to, co napisa?e?....

Jako, ?e mnie paluszki ?wierzbi?y z tym nowym grillem :D , nie wytrzyma?em i pojecha?em go dzisiaj zamontowa?. Mata tutaj porcj? zdj?? z grillem i bez :

Po zamontowaniu grilla:

Bez grilla:A to ta ramka licznika, wersja bez obrotomierza, jakby kto? potrzebowa?, to oddam za darmo (tylko koszta PP), jest w bardzo dobrym stanie:Pozdrawiam, Ja :D

P.S. Jeszcze jest nie?ad artystyczny pod mask?, ale to ju? nied?ugo si? zmieni.

Bołdyn - 2012-09-04, 21:14

Ten grill to orygina? GM?
Intruz - 2012-09-04, 21:29

Nie, to nie jest orygina? jednak, aczkolwiek wykonany jest z bardzo du?? staranno?ci? i nie mia?em z nim ?adnych problemów tego typu, ?e co? tam nie pasuje, czy nie w tym miejscu zaczepy. A kurzu na nim by?o ze 3 milimetry :D
Szczerze, to dla mnie on si? niczym nie ró?ni od ori, no mo?e poza znaczkiem z ty?u GM i rokiem produkcji. Mia?em oba w domu i ró?ni?y si? tylko w?a?nie oznaczeniami.

Pozdrawiam.

Intruz - 2012-09-09, 19:06

Witojcie. Dzisiaj Kadecisko dosta?o zregenerowane ?apy wycieraczek i nowy komplet piór.
Dosta? te? nowy komplet ?wiec, bo jedna pad?a i jako? tak dziwnie pracowa? i nie mia? za du?o mocy. Oraz przysz?a na swoje miejsce maska, cho? tymczasowo, bo jest po prostu zmaltretowana. W tygodniu podskocz? do go?cia, który ma tyln? klap? i mask? do Kadetta. Mo?e oka?e si?, ?e wystarczy zmatowa? i waln?? pod kolor...

Foto:
Zosta?y mi do wymiany tylne cylinderki, które mam i przewody gumowe w uk?adzie hamulcowym z przodu. Ju? dzisiaj nie mia?em si?y z nimi walczy?, bo zabra?em si? za co? innego..... Za zderzaki.... Po?ata?em tego Kameia, który wisia? z przodu, bo mnie krew zala?a, ?eby dosta? jakie? przyzwoite zderzaki. Wyblachowa?em go od ty?u, uzupe?ni?em brakuj?ce fragmenty. Zosta?o mi go zaszpachlowa?, ale okaza?o si?, ?e moja szpachla z w?óknem posz?a w diab?y. B?dzie z niego kopyto do zrobienia formy:Szybciej zrobi? form? i nowy zderzak, ni? dostan? w jakim? przyzwoitym stanie u?ywk? :D
Tylny zderzak pójdzie do plastikarza, niech on si? m?czy :)

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-09-09, 23:32

niez?y rarytasik, warto ratowa?
Intruz - 2012-09-16, 17:37

No, Panowie, po paru dniach walki z tym spojlerem Kameia, którego marnie si? zapowiada? ?ywot (czytaj - wyl?dowanie na ?mietniku), klejeniu, ?ataniu brakuj?cych elementów, szpachlowaniu i rzuceniu byle jakiej farby, któr? mia?em pod r?k?, Kamei zaczyna mie? wygl?d :D . Aczkolwiek jeszcze troch? roboty przy nim jest.

Ta strona by?a po?amana, brakowa?o w niej elementów..... :


Proktor - 2012-09-16, 22:16

sza?u ni ma, ale suma sumarum wysz?o ca?kiem przyzwoicie.
Intruz - 2012-09-16, 22:36

No we?, Proktor, nie utrudniaj :D To jest dopiero pocz?tek prac nad dopieszczaniem tego Kameia. My?lisz,?e odstawi?bym tak? lip?? :P Pokaza?em tylko, ?e to, co by?o rozwalone, albo brakowa?o, jest po?atane. Doln? cz??? tego zderzaka trzeba b?dzie oczy?ci? z chyba pi?ciu warstw lakieru. Pó?niej na ca?o?? pójdzie szpachla natryskowa, ?eby usun?? ma?e braki i wgnioty. Ale mam czas, spieszy? si? nie b?d? :mrgreen: Tyle siedzia?em nad Kadettem, ?e par? dni w t? czy w tamt? nie zaszkodzi. Ma by? porz?dny efekt ko?cowy O:)

Pozdrawiam.....

blain - 2012-09-17, 00:03

A ja tak z innej beczki polec?....co za felunek masz w kantku?!
wit007 - 2012-09-17, 00:32

ATS?
bananv8 - 2012-09-17, 00:42

ATS Cup 15x7J ET o ile si? nie myl? jest tam 28.
blain - 2012-09-17, 11:26

Pikny felunek - me gusta! :beer:
Intruz - 2012-09-17, 15:05

Na pewno s? to ATS 15", ale reszty nie powiem, chyba tak, jak to napisa? Banan. W ka?dym b?d? razie pora?ka z tymi felgami na szerokim rancie. U mnie w Szczecinie s? tak zdezelowane ulice, ?e dwie po dziurach trzeba prostowa?.... Po raz koleiny zreszt? :x

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-09-17, 21:59

bo ET za ma?e i ramie si? robi du?e...
Moje Artec (RH) Cup te? mia?y rant i si? nie krzywi?y tak, mimo ?e te? drogi fatalne.

Intruz - 2012-09-18, 15:13

Proktor, zapraszam do Szczecina :twisted: Pewnie ju? nigdy nie b?dziesz narzeka? na drogi we Wroc?awiu :P
Jak u nas robili w zesz?ym roku "remont" jednej z g?ównych ulic, szkoda, ?e nie mia?em ze sob? aparatu fotograficznego.... Kraw??nik zrobili tak, na oko, ze 30 cm....Chyba im si? pomyli?o, ?e to mia? by? przystanek dla tramwai niskopod?ogowych ROTFL
Pomykam do gara?u, porze?bi? Kadetta.....


Pozdrawiam :twisted:

Intruz - 2012-09-21, 15:06

S?uchajta ludkowie, by?em dzisiaj w tym sklepie, co mi tego grilla za?atwili. Z ciekawo?ci zapyta?em, czy mieli by mo?liwo?? za?atwienia tylnego zderzaka do Kadetta. Wykonali par? telefonów i okaza?o si?, ze jest taka mo?liwo??, za?atwienia kompletnego zderzaka, ?rodka i boków za 220 z?otych.... Jak my?licie, za nowy zderzak kompletny da? tyle ? Cholera, cena troch? zbija z tropu, ale z drugiej strony..... nowy zderzak i do tego kompletny ??
Chyba b?d? musia? si? z tym przespa?, bo zderzak a i OC na Volvo mi si? szykuje......
Jak nie urok, to przemarsz wojsk sowieckich..... :)

Pozdrawiam.....

P.S. Zna kto? dobry sposób na wygranie ( :mrgreen: ) szóstki w totolotka ?

blain - 2012-09-21, 15:33

Intruz napisał/a:
S?uchajta ludkowie, by?em dzisiaj w tym sklepie, co mi tego grilla za?atwili. Z ciekawo?ci zapyta?em, czy mieli by mo?liwo?? za?atwienia tylnego zderzaka do Kadetta. Wykonali par? telefonów i okaza?o si?, ze jest taka mo?liwo??, za?atwienia kompletnego zderzaka, ?rodka i boków za 220 z?otych.... Jak my?licie, za nowy zderzak kompletny da? tyle ? Cholera, cena troch? zbija z tropu, ale z drugiej strony..... nowy zderzak i do tego kompletny ??
Chyba b?d? musia? si? z tym przespa?, bo zderzak a i OC na Volvo mi si? szykuje......
Jak nie urok, to przemarsz wojsk sowieckich..... :)

Pozdrawiam.....

P.S. Zna kto? dobry sposób na wygranie ( :mrgreen: ) szóstki w totolotka ?


Na Twoim miejscu kupi?bym:) je?li jest nowy to nie przep?acasz.

Co do totka - podobno wystarczy gra? :smiech:

PKC - 2012-09-21, 19:55

Na allegro swojego czasu oryginal ?rodek za 100, ja za zamienniki u mnie w sklapie da?em rok temu po 100.
A narogi 3 z niemiec orygina?y za 140 i po 5 zloty na allegro kpl.

Nowy to nowy ;) a przy okazji zrenowujesz mocowania. Ja szukam lampki teraz nowej pod tablic? rejestracyjn?.

Intruz - 2012-09-29, 17:40

Panowie, Kamei w 95 % sko?czony, jeszcze tylko niewielka kosmetyka i mo?na robi? form? :P Jest walni?ty podk?adem, teraz tylko szlif papierem na wod? i jazda bez trzymanki :)
Troch? czasu zesz?o, bo w mi?dzyczasie musia?em si? zabra? za Volvo, bo jaki? skunks urwa? mi lusterko od strony kierowcy :x .... Kasa, przeznaczona na zderzak do Kadetta posz?a na lusterko, eh, ?yjemy w nienormalnym kraju....A to nowy sposób na tablic? rejestracyjn? :P
Zahaczy?em zawiesiem od kluczy i po?ama?em plastyk....


Pozdrawiam....

bananv8 - 2012-09-29, 19:00

No ?adne cacko Panie :P To kiedy odlewamy kolejne? :D

Chyba b?d? musia? Ci odda? mój front z kwadratowymi lampami do takiego odrestaurowania :brawo:

P.S. Wooow teraz wida? dopiero na ostatnim zdj?ciu jak masz nadkola poszerzone :shock:

Intruz - 2012-09-29, 23:52

Nadkola, jak nadkola, przyjd? zderzaki si? si? troch? zgubi. Mo?e to i ?le wygl?da, ale ca?kiem inaczej patrzy si? na foto, a ca?kiem inaczej w realu. A poza tym musia?em pogodzi? dwie sprawy, szerokie, wystaj?ce ko?a (problemy z przegl?dem) i uginaj?ce si? spr??yny, które powodowa?y walenie kó? po nadkolach (zaraz przyjdzie Proktor i b?dzie mnie u?wiadamia? na temat twardszych spr??yn :D )....

Co do odlewania, w poniedzia?ek podjad? do Polic, tam kuzyni prowadza firm? laminiarsk?. Musz? si? z nimi dogada? co do odkupu ?ywicy i maty. Ale my?l?, ?e ju? nied?ugo forma i nowy zderzak b?dzie gotowy. Chc? te? da? do wydruku ten napis Kamei, ?eby to wygl?da?o tak, jak to wygl?da? powinno :) My?l?, ?e w ci?gu dwóch tygodni powinienem si? wyrobi?.
A te kopyto ze zdj?? b?dzie ofoliowane i b?dzie przechowywane w ciep?ym pomieszczeniu. Tak na wszelki wypadek :)

Sam ju? nie mog? si? doczeka?, kiedy przód b?dzie gotowy na cacy :P

Pozdrawiam.

P.S. A ten Kamei mia? wyl?dowa? na ?mietniku......

bananv8 - 2012-09-30, 00:47Jaki? taki inny ten Twój, by?y ró?ne wzory? :-k

Albo ten:

http://www.ebay.de/itm/OP...=item43b3cfac5b

Czy to od wersji silnikowej znów uzale?nione? Ale ten z czerwonego kanta te? ma silnik 1.3...

Intruz - 2012-09-30, 03:10

Banan, co? podobnego, ale troch? si? ró?ni. Ja swojego Kameia troch? po?ata?em z dwóch kawa?ków, bo by? po?amany. Jest ciut w??szy od oryginalnego, bo do?wiadczenie mi mówi, ?e gdybym go zrobi? normalnej szeroko?ci, te? na kraw??nikach by polecia?. I by? mo?e, ?e Kamei robi? par? rodzajów ospoilerowania do Kadettów, aczkolwiek na dzie? dzisiejszy ci??ko mi cokolwiek na ten temat powiedzie?. Trzeba by by?o gdzie? znale?? katalog z tamtego okresu i sprawdzi?, cho? kto co? takiego mia?by po 30 latach ?

Pozdrawiam.

blain - 2012-09-30, 08:41

Je?li posiadasz ju? kopytko, to zrób par? takich zderzaczków. Kto? na pewno b?dzie zainteresowany. Mieszkasz w takim miejscu ?e móg?by? poszuka? firmy robi?cej ?ódki, ?aglówki etc. Oni na pewno zrobi? dla Ciebie pi?kny zderzaczek jak ju? masz kopyto. Z ?elkotu czy te? innego ?cierwa :P Popytaj, bo dla nich taka powierzchnia to nic :)

PS. Je?li b?dziesz ch?tny zrobi? ten zderzaczek podwójnie to ja z ch?ci? jeden odkupi?:P

Intruz - 2012-09-30, 13:30

Blain, czytasz posty po ?ebkach :P , pisa?em wy?ej, ?e moi kuzyni maj? firm? laminiarsk? w Policach..... U których notabene praktykowa?em prawie cztery lata, dlatego sam b?d? robi? form? i sam b?d? laminowa? ten zderzak. Wola?bym go zrobi? z akrylu, ale trzeba posiada? pró?niówk?... Oni maj?, ale na ma?e rzeczy, wi?c taki wielkiej rzeczy nie byliby w stanie waln?? :) A poza tym, akryl jest cholernie drogi.....

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-10-01, 00:54

bananv8 napisał/a:
aki? taki inny ten Twój, by?y ró?ne wzory? :-k
bo by?y dok?adki do oryginalnych zderzaków (jak ten na czerwonym na foto) i pe?ne zderzaki do bodykitów kamei - jak ten na ebay.

Przyznam jednak ?e taki jak ma Intruz, to nie widzia?em jeszcze. Albo jaka? nietypowa wersja, albo to wcale nie Kamei, tylko jeden z produktów wielu firm tuningowych tamtych czasów, które robi?y krótkie serie dodatków, cz?sto wzoruj?c si? na potentatach takich jak Irmscher czy Kamei.

Intruz - 2012-10-01, 01:17

Proktor, to jest (by? :P ) oryginalny Kamei, mia? znaczek Kamei'a w tej cz??ci, która niestety nie prze?y?a spotkania z wysokim kraw??nikiem. Musz? popatrze? w moje zbiory, by? mo?e uchowa?o si? gdzie? zdj?cie, jak by? ca?y. Jak znajd?, to wrzuc? na forum.

Pozdrawiam.

blain - 2012-10-01, 14:11

Intruz napisał/a:
Blain, czytasz posty po ?ebkach :P , pisa?em wy?ej, ?e moi kuzyni maj? firm? laminiarsk? w Policach..... U których notabene praktykowa?em prawie cztery lata, dlatego sam b?d? robi? form? i sam b?d? laminowa? ten zderzak. Wola?bym go zrobi? z akrylu, ale trzeba posiada? pró?niówk?... Oni maj?, ale na ma?e rzeczy, wi?c taki wielkiej rzeczy nie byliby w stanie waln?? :) A poza tym, akryl jest cholernie drogi.....

Pozdrawiam.


Spokojnie, Panie Kolego :) Przeczyta?em wszystko. Chodzi?o o wymiary i koszty danej rzeczy :) Jak sam piszesz, nie masz mo?liwo?ci u kuzyna wyrobi? zderzaka. Ja powiem, ?e wiele razy widzia?em wyroby z ?elkotu i jest to ciekawy materia?. Jest bardzo twardy, wystarczaj?co gi?tki a do tego, nie trzeba nak?ada? go grub? warstw? :) Looknij po wi?kszych zak?adach czy nie robi? czego? takiego. Niedaleko ode mnie robi? ?odzie, du?e ?aglówki i tam znajomy zrobi? sobie zderzaczek. Tym bardziej ?e kopyto ju? masz, wi?c dla nich to chwila moment, a koszt te? nie b?dzie ogromny.

Intruz - 2012-10-01, 16:53

Blain, ?elkot to ju? prze?ytek, jeszcze si? go stosuje, ale uwierz mi, raczej ju? si? firmy przerzucaj? na akryl. Akryl formuje si? pró?niowo i daje si? na niego tylko jedn? warstw? w?ókna (laminatu). ?elkot to fajna sprawa, ale ma jedn? podstawow? wad?, nie jest twardy, jak piszesz. Wystarczy delikatnie w niego pukn?? i robi? si? na nim p?kni?cia ala paj?cza sie?. Dlatego daje si? na niego par? warstw w?ókna, ?eby go wzmocni?. O powierzchni? ?elkotow? trzeba umie? dba?, a na zderzaki ewidentnie si? to nie nadaje. Owszem, mo?na zrobi? zderzak, daj?c na pierwszej warstwie ?elkot. Tylko, ?e to nie ma sensu, a koszt wyrobu ro?nie niepotrzebnie.
Móg?bym zrobi? t? form? i zderzak u kuzynów, ale po co je?dzi? par? dni w ten i nazad. Raz pojad?, kupi? u nich materia? i tyle. Do gara?u mam dwa przystanki autobusem, a do Polic 15 kilometrów w jedn? stron?.
Co do kosztów, na dzie? dzisiejszy nie mam zielonego poj?cia, ile materia? b?dzie mnie na to wszystko kosztowa?. W laminiarstwie pracowa?em dobre pi?tna?cie lat temu, a ceny na pewno si? zmieni?y na ?ywic? i w?ókno (posz?y do góry).

Teraz inna rzecz, nieraz si? wstydz?, ?e mieszkam w Szczecinie ( :mrgreen: ).....:

:D :D :D

Pozdrawiam.

bananv8 - 2012-10-01, 17:54

Flowers edition :mrgreen:
Intruz - 2012-10-01, 18:15

Zastanawiam si? nad takim malunkiem Kadetta, by?by niespotykany i jedyny w swoim rodzaju :D ....
Jestem ciekaw, ile lakier per?owy by kosztowa? na takie kwiatuszki ??

bananv8 - 2012-10-01, 19:02

Intruz, Ty mi lepiej powiedz, jakie specyfiki mam kupi?, ?eby sobie ogarn?? ten front? Czy moje laickie r?ce dadz? rad? wyprowadzi? tak jak u Cb czy potrzeba lat wprawy?
Proktor - 2012-10-01, 19:54

jeju, r?ce laika to nie r?ce laickie :mrgreen: (laicki = ?wiecki). Sorki za wrzutk?, ale jak widze takie sformu?owania to niezale?nie czy pisane powaznie czy ?artem czuj? jak mi z?by zgrzytaj?...


PS. Par? lat temu popularny by? ?art : "nie znam si?, jestem laikonikiem". W efekcie jego spopularyzowania, obecnie ca?kiem cz?sto widze jak ludzie pisz? to powa?nie ](*,)
Dlatego walcz? z chwastami j?zyka :roll:

Intruz - 2012-10-01, 20:54

Proktor, jak to mawia? Maniek - ubaw po pachy i to za darmola :D :D Musia?em odpisa?, bo by?bym chory :P Ale najbardziej wiesz, co mnie boli ? Jak ludziska pisz? ! Krew mnie zalewa, gdy czytam na stronach "specjalistów", którzy wal? byki ortograficzne i to jeszcze potrafi? waln?? takie dwa byki w jednym wyrazie ](*,) (Banan, tej chwili do nie pij? do Ciebie, tylko tak ogólnie)

Banan, sprawa jest bardzo prosta :D , kupujesz szpachl? w w?óknem szklanym, szpachl? uniwersaln?, szpachl? do wyko?czenia na gotowo (bia?a), podk?ad do tworzywa, papiery ?cierne zwyk?e, na wod?, potrzebny by?by podk?ad "lepsiejszy", akrylowy, du?o wody i sporo wolnego czasu :P . Jak brakuje kawa?ka, to przydaje si? kawa?ek listewki drewnianej, troch? cienkiej blachy na z?amania (najlepsza by?aby o grubo?ci 1 milimetra blacha aluminiowa, ma t? zalet?, ?e nie gnije) i troch? blachowkr?tów. No i proponowa?bym robi? to na stole, bo ja przez jaki? czas robi?em ten spojler na pod?odze w gara?u, do tej pory ?upie mnie w kr?gos?upie :P Nawet si? zrymowa?o :)

Tak, da si? ka?d? rzecz tak wyprowadzi?, tylko trzeba cierpliwo?ci i czasu. Nic na si??, bo mo?na tylko spartoli?.
Pozdrawiam.

Intruz - 2012-10-01, 21:08

Cholercia, nie zd??y?em.... jeszcze przyda si? flex (gumówka, szlifierka k?towa) i szlifierka oscylacyjna do p?askich powierzchni..... Do powierzchni okr?g?ych i otworów najlepiej nadaj? si? paluchy :D
bananv8 - 2012-10-01, 21:29

O Wy kurna Miodki jedne, tak si? bezczelnie na?miewa? ze mnie :P

No ok, widz?, ?e b?dzie troche zabawy z tym i moje r?ce LAJKONIKA b?d? mia?y wycisk :wink: Ale co? trzeba robi? w zimowe wieczory, tak wi?c pomy?la?em, ?e wskrzesz? ten front ;) Dzi?ki za konkretne info [-o<

Intruz - 2012-10-01, 22:57

A b?dziesz robi? ten front ze swojego Kadetta ,co to zaj?? bodaj?e drugie miejsce ostatnio ? Bo ja tam nic do roboty przy nim nie widzia?em......

Pozdrawiam.

P.S. Banan, nie zapomnij o benzynie ekstrakcyjnej, ewentualnie o nitro do mycia przed pok?adem. Ja u?ywam tego i tego, w zale?no?ci, co mam pod r?k? :D
Tylko nie u?ywaj nitro do mycia podk?adu, mo?na si? zdziwi? :twisted:

bananv8 - 2012-10-02, 00:17Takie co?, jest troche sp?kane i ma ubytki.

Jakie? tam zasoby s? w gara?u i w czelu?ciach mo?e i wszystko by si? znalaz?o ale ci??ko to wszystko przewertowa?, trzeba b?dzie zakupi? nowe niektóre artyku?y :)

Intruz - 2012-10-02, 15:57

Banan, je?eli masz na tym przodzie p?kni?cia, proponuje uda? si? do go?cia, który zajmuje si? klejeniem (spawaniem plastyku). Ubytki te? za?ata. Ja mog?em wali? na tym swoim szpachli, bo to jest tylko kopyto, natomiast je?eli bym ten spojler za?o?y?, pr?dzej, czy pó?niej by?aby taka ewentualno??, ?e albo szpachla pop?ka, albo odpadnie. Plastiki z serii ABS ci??ko po?ata? w domowych warunkach. Nawet problematyczne jest pomalowanie tego tworzywa, trzeba mie? specjalny podk?ad pod plastyk.

Pozdrawiam.

P.S. Ale fajnie by to wygl?da?o, je?eli by si? postara? doprowadzi? ten przód do porz?dku... :D

Intruz - 2012-10-05, 21:50

Witam, mam taki problem z Kadettem, mo?e kto? wiedzia?by, za co si? zabra?.....Kierunkowskazy. Prawa strona dzia?a bardzo dobrze, lewa niestety du?o gorzej. Lewa miga szybciej i s?abiej. My?la?em, ?e przyczyn? tego jest ju? jakby nie by?o, stary przerywacz. Wymieni?em, jest to samo. Druga przyczyna, s?aba masa. Zrobi?em na nowo, to samo. Jeszcze zajrza?em w t? szerok? kostk?, która znajduje si? ko?o nóg kierowcy, spinaj?ca tyln? wi?zk? elektryczn? z przodem. Troch? by?o tam gnoju, podda?em gruntownemu czyszczeniu..... Dalej to samo. Nie wiem, co dalej, mo?e to wina jakiej? kiepskiej ?arówki ????

Pozdrawiam.

P.S. Wymieni?em te? ten w??cznik kierunkowskazów znajduj?cy si? przy kierownicy, nie ma ?adnej ró?nicy.....

GrzyBu - 2012-10-05, 22:27

posprawdzaj zarowki,moze ktoras spalona albo w kostce za?niedzia?a.
PKC - 2012-10-05, 23:25

_____
PKC - 2012-10-05, 23:29

Przód i ty? tak samo? Spróbuj porusza? przewodami przy kostkce przy??czeniowej tylnej oprawy ?arówek. Tak kostka jest fatalna jak czas pokaza?.
Intruz - 2012-10-05, 23:40

Grzybu, wszystkie ?arówki ?wiec?, ale ta cholerna strona lewa s?abiej i szybciej. Jutro po prostu kupi? komplet nowych ?arówek i sprawdz?. Je?eli to nie pomo?e, to zrobi? to, co napisa? PKC, bo o tym nie pomy?la?em.

Dzi?ki, Pany, za podpowiedzi :)

Pozdrawiam.

wit007 - 2012-10-06, 09:20

Ja bym jednak obstawia? s?ab? mas?. Mo?e nie poprawi?e? jej tam gdzie trzeba? A jak wygl?da sprawa, gdy naci?niesz hamulec?
Intruz - 2012-10-06, 10:09

Masa jest zrobiona od nowa, uci?te kawa?ki przewodów masowych, nowe ko?cówki oczkowe w innym miejscu, oczyszczone miejsca do go?ej blachy i dane nowe blachowkr?ty. Wi?c to nie b?dzie przyczyn?.
Proktor - 2012-10-06, 18:14

tempo migania zale?y od obci??enia. Dlatego jak z 2. migaj?cych ?arówek jedna si? spali, to druga miga szybciej.
Zwró? uwage jak wolno migaj? awaryjne - bo s? 4.

Mo?e masz migacze na b?otnikach albo gdzie?, takie dodatkowe do przyczepy? Mo?e jedna strona si? spali?a?

Mo?e która? ?arówka przez pomy?k? jest 5W zamiast 21W ? Oczywi?cie po tej stronie która szybciej miga.

Intruz - 2012-10-07, 15:08

Problem rozwi?zany.... Jedna z ?arówek, mimo, i? ?wieci?a, by?a chyba ju? "zm?czona" ze staro?ci. Kupi?em dwie nowe, wstawi?em i oko zacz??o si? cieszy?, oby dwie strony dzia?aj? dobrze :)

Proktor, ja nie mam ?adnych dodatkowych kierunkowskazów w b?otnikach, tudzie? w innych niewidocznych dla ludzkiego oka miejscach :D

Pozdrawiam.

Intruz - 2012-10-09, 22:46

Panowie, jak? skrzyni? biegów (pi?tk?) podpasuj? pod 1.3s ?? Mam czterobiegow? i nieraz brakowa?o tego cholernego pi?tego biegu....

Pozdrawiam.

bananv8 - 2012-10-09, 23:31

F13, ?ezka 1.3-1.6 (bez Diesla) albo Astra o tych samych motorach :)
Intruz - 2012-10-10, 00:06

Liczy?em na Twoj? odpowied? :D , Banan, bo z tego, co wiem, mia?e? 1.3s ze skrzyni? pi?ciobiegow?....

?mieszne jest to, ?e w Waszych okolicach skrzyni? f13 mo?na kupi? w przedziale 150 - 200 z?otych, u mnie w Szczecinie i okolicach chodz? od 400 z?otych w gór?, a i widzia?em "oferty"przekraczaj?ce 700 z?otych :x (Dane z Allegro) Nic, tylko kupowa?.....

Pozdrawiam.

wit007 - 2012-10-10, 08:54

Bo to oferty dla Niemców ;) którzy zapewne masowo kupuj? 20-letnie skrzynie biegów w PL :mrgreen:
wit007 - 2012-10-10, 09:06

Tu masz za 200 z wysy?k?
http://allegro.pl/skrzyni...2625716101.html
chyba ?e z Corsy nie pasuje. Ale z Astry s? niewiele dro?sze.

Proktor - 2012-10-10, 09:46

oryginalna pi?ciobiegowa mia?a równie? oznaczenie F10, tak samo jak 4b.

Najlepsza b?dzie F13, ale nie wszystkie pasuj?, bo bywaj? takie z grubszym wa?kiem sprz?g?owym i wtedy wpust na wa?ek trzeba roztacza? czy zmienia?, nie pami?tam bo robi?em to robi?em to milion lat temu. Tam jest chyba ?o?ysko igie?kowe.

Przy prubie za?o?enia skrzyni z nowszych modeli, cho?by nawet z E, trzeba usun?? "paj?ka" wybieraka biegów, bo w nowszych modelach by?o to dla skrócenia pracy lewarka biegów, w kanciakach tego nie ma. Demonta? nie przynosi problemów, wszystko pasuje.

A zakupy takich fantów najlepiej robi? w klubach a nie na AlleDrogo , bo oczywiste jest ?e tam ceny winduj? handlarze, dla których skrzynia jest skrzynia i czy do Merivy czy do Kadetta nie ma dla niego znaczenia. A ?e skrzy? od kadetta wala si? masa to ju?go nie obchodzi. W klubach cena skrzyni F13 to przeci?tnie 100-200z?. Sugeruj? pyta? na KTK w og?oszeniach z cyklu "wiele gratów z rozbiórki auta".
Przesy?ka skrzyni kurierem bez umowy to oko?o 100z? niestety.

Kupuj? skrzyni? warto zwróci? uwag? na prze?o?enia, ?eby potem nie by?o ?e auto si? zmuli?o.
Ja mia?em takie prze?o?enia ?e wr?cz troch? auto od?y?o na ni?szych biegach, a na pi?tym by?o sporo ciszej ni? na starym czwartym, bo wiadomo, ni?sze obroty. Krótkie s? skrzynie CR, d?ugie WR - gdzie to jest nabite to by?o sto razy na tym forum pisane, wystarczy poszuka?. Ale najlepiej na podstawie prze?o?enia g?ównego wnioskowa?.

bananv8 - 2012-10-10, 09:53

Intruz, zgadza si?, set nadal le?y w gara?u "na wszelki wypadek" :P Tylko u mnie widocznie pierwotnie by?a te? 4-ka bo pod os?on? lewarka zmiany biegów by?y ?lady ingerencji (bo ten plasticzek co wybierak w nim chodzi jest ró?ny w 4 i w 5). Tak?e jak ju? zmienisz skrzynie to te? b?dziesz musia? lekko podskroba? ten element bo Ci pi?tka nie wejdzie :) z reszt? w obiecnym kadecie tak samo musia?em zrobi?, bo mia?em 4ke a trafi?a si? F16 z Ascony z pi?tym biegiem.

Wertuj KTK, tam to F13 za psie pieni?dze kupisz (skoro czasem F16 idzie dorwa? za 100z?).

Intruz - 2012-10-10, 12:20

Dzi?ki Pany, chyba jednak zostan? na razie ze skrzyni? czwórk?.... :) Je?eli te skrzynie potrafi? si? ró?nic, po co mi sk?ad niepasuj?cych skrzy? biegów ? Mo?e w przysz?o?ci trafi si? skrzynia za psie pieni?dze w moich okolicach, to si? skusz?.

Pozdrawiam....

P.S. Proktor, widz?, ?e z Ciebie niez?y szpeniu :D i grzeba?a, haha

bananv8 - 2012-10-10, 12:48

No fakt, trafiaj? sie niepasuj?ce - ja mia?em tak? akcj?, ?e do c14nz nie pasowa?a skrzynia od... c14nz. Nawet rocznik by? ten sam. A jednak. Ko?nierz by? o tyle wysoko, ?e rozrusznik nie ?apa? ko?a.
PKC - 2012-10-10, 14:29

Proktor napisał/a:
Tam jest chyba ?o?ysko igie?kowe.


Nawet napewno.

Proktor - 2012-10-11, 14:10

Intruz, ja przez lata by?em moderem dzia?u technicznego...

Ze skrzyniami jest taka sprawa, ?e chyba tylko f13 od silnika 1.4 moze sprawia? problemy, bo mia?y komor? sprz?g?ow? mniejsz? i bywa?o ?e do sprzeg?a od 1.6 (c16nz) nie pasowa?y, bo ociera?o. To by? jedyny problem.
Ale z tego co pami?tam, to sprzeg?o od 1.3 jest mniejsze. W ka?dym razie wystarczy szuka? z 1.6

Intruz - 2012-10-12, 10:23

Dzi?ki Proktor, po?yjemy, zobaczymy. W tym roku to i tak takich manewrów nie by?bym w stanie wykona?, wi?c trzeba b?dzie cierpliwo?ci. Przez sezon zimowy mo?e zaczn? co? tam szuka?. W zesz?? sobot? by?em w gara?u, przewia?o mnie i zaniemog?em :(
Zimno u mnie si? zrobi?o jak w psiarni. A siedzie? ca?y dzie?, ?eby skrzyni? zmieni?.... Wiek ju? nie ten :D

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-10-12, 18:19

mi to mówisz ? :P
Intruz - 2012-10-13, 10:11

Lepiej si? poczu?em, wi?c jad? pomarzn?? do gara?u. Chc? zrobi? jeszcze w tym miesi?cu ten przedni spojler, coby przedstawi? owoc mojej pracy. Tylny zamówiony ju? jest nowy, jak go dostan? i za?o?? oba, w tym roku ko?cz? dzia?alno?? przy Oplu, no chyba, ?e zrobi? si? upalne dni, tak jak w Australii :mrgreen: (Nawet sobie nie wyobra?acie, jak ja zazdroszcz? klimatu Australijczykom). W przysz?ym miesi?cu chcia?bym podjecha? na diagnostyk? i zrobi? przegl?d, ?eby na wiosn? ju? to mie? z g?owy, a zabra? si? za pierdo?y, które trzeba b?dzie skorygowa?.

Pozdrawiam.

P.s. Mo?e na gie?dzie w okresie zimowym pojawi si? do sprzedania maska w dobrym stanie ?????

Intruz - 2012-10-14, 19:57

Panowie, jutro "lejem" form?, kopyto ju? przygotowane do zalania :mrgreen: A w sobot? b?d? laminowa? ju? na gotowo spojler :)Pozdrawiam.

P.S. Oj, b?dzie si? dzia?o, b?dzie :D

Proktor - 2012-10-14, 21:55

?oh, wreszcie jeden odwa?ny, trzymam kciuki :brawo:

Z ciekawo?ci spytam - potem z forumy robisz taki surowy odlew, szorstki itp, czy ju? tak profesjonalnie, tzn. pasta, lakier, podk?ad, ?ywica i na to laminat dopiero? Tak jak si? modele latajace robi, ?e po zdj?ciu z formy, wystarczy lakier przepolerowa? i jest gotowe ?

bananv8 - 2012-10-14, 21:56

Nie mog? si? doczeka? jak to b?dzie zamontowane :)
Intruz - 2012-10-14, 23:57

Proktor, kopyto by?o po podk?adzie jeszcze wylakierowane czarnym akrylem samochodowym, w celu jego spolerowania. Po to, ?eby po zalaniu kopyta, forma by?a jak najbardziej g?adka. Zreszt? wida? na zdj?ciach, ?e b?yszczy si?, jak psu co? tam :D Na form? na pewno pójdzie wosk, coby zapobiec przyklejeniu si? laminatu do formy, a i jeszcze ma t? zalet?, ?e wype?nia bardzo ma?e rysy i nierówno?ci. Pó?niej po wyci?gni?ciu b?dzie malowane podk?adem pod tworzywo i lakierem, bez ?adnego szpachlowania. Prawdopodobnie na ten spojler pójdzie lakier, specjalny na zderzaki, zwie si? to lakierem strukturalnym. Daj?cym tak? sam? gramatur?, jak oryginalny wyrób. Wszystko zale?y, ja b?dzie wygl?da? gotowy wyrób, po wyci?gni?ciu z formy.....

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-10-15, 22:09

Nie do ko?ca o to pyta?em, ale ok, niewa?ne, mo?e po prostu nie znasz tej technologii, gdzie laminuje si? lakier, a nie lakieruje laminat ;) Specyficzna zabawa, szybownicy si? tak bawi?.
Intruz - 2012-10-16, 19:53

Proktor, szczerze, to ja pracowa?em w laminatach ...na?cie lat temu, wszystko walili?my ?elkotem, wi?c to, o czym piszesz, to dla mnie czarna magia, cho? mog? przypuszcza?, ?e laminuje si? jak?? specjaln? farb?..... Cho? na pewno efekt jest du?o lepszy, bo nie trzeba kombinowa? pó?niej z podk?adem i lakierem.

Kopyto zalane, czekam do soboty, a? porz?dnie wyschnie. Ten komplet zrobi? si? tak ci??ki, ?e mi z jednego ko?a w wózku, na którym to dziadostwo wo??, zrobi?a si? ósemka :mrgreen:

Jestem ciekaw efektu ko?cowego....

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-10-16, 21:39

my te? :D
PKC - 2012-10-16, 23:48

Intruz napisał/a:
zrobi?a si? ósemka

:hahaha:

Intruz - 2012-10-19, 20:41

PKC, nie ma si? co ?mia?, ja z dusz? na ramieniu je?dzi?em do gara?u sprawdza?, czy czasem drugie ko?o nie posz?o w ?lady pierwszego :mrgreen: Troch? bym si? zdo?owa?, jakby okaza?o si?, ?e toto z tego powodu przewróci?o si? ](*,)

Dzisiaj po?ci?ga?em reszt? desek, niech sobie schnie..... Zawsze to par? kilo mniej dla ósemek :mrgreen:

Pozdrawiam.

Intruz - 2012-10-20, 20:27

Forma gotowa...... Dobra wiadomo?? jest taka, ze kopyto wysz?o bez wi?kszych problemów z formy i forma jest g?adka jak pupa niemowl?cia :D Z?a wiadomo?? jest taka, ?e ?a?cuch od wyci?gu z?ama? mi jedn? stron? :x .... Ale ju? jest poklejona, jak wyschnie zaszpachluj? miejsca p?kni?cia. Dobrze, ?e z?ama?a si? na rancie i to na p?askiej powierzchni, wi?c nie b?dzie problemów z uzyskaniem ?uków. Tylko szkoda czasu.... Laminaty, w?ókno szklane i utwardzacz mam ju? w gara?u.
Pozdrawiam :?

lisu - 2012-10-20, 23:44

jestem pod wrazeniem , wielki szacun :)
Intruz - 2012-10-29, 18:10

Panowie, zamówcie dla mnie 3 dni ?adnej pogody i ?eby by?o tak ze 20 stopni ciep?a !
Pogoda potrzebna na gwa?t, a w Szczecinie zrobi?o si? poni?ej zera :evil:

Pozdrawiam.

P.S. "Le?em i kwiczem" z tym zderzakiem :mrgreen:

Proktor - 2012-10-29, 21:56

Intruz, pono? od ?rody ma znów by? ciep?o, potem to nawet z 10st. ma by?.
blain - 2012-10-30, 12:15

:shock: :o Czy mo?na sk?ada? ju? zamówienia?! :brawo:
Intruz - 2012-10-30, 15:04

Proktor, pono? w Australii maj? 28 stopni ciep?a :mrgreen: .......

Blain, cierpliwo?ci, cierpliwo?ci, za zimno jest na laminowanie. Jestem w trakcie za?atwiania takiego piecyka na gaz, jak si? uda za?atwi?, problem zimnych dni za bardzo nie b?dzie mnie do?owa?.

Pozdrawiam.

bananv8 - 2012-10-30, 16:40

Intruz, ja mam tak? butl? 65L LPG po homologacji ju?, podsun??e? mi pomys? na ogrzewanie gara?u, do pe?na sobie zatankuj? i zobaczymy na ile wystarczy :P
Intruz - 2012-10-30, 19:48

2 z?ote plus vat za podsuni?cie "pomys?a" :P
PKC - 2012-10-30, 20:08

Dajcie prosz? zna? jak to sie ma ekonomicznie.
Intruz - 2012-10-31, 18:15

Mo?e wiecie przez przypadek, dlaczego z wcze?niejszych postów "uciekaj?" zdj?cia ????? Jestem zarejestrowany na iv.pl, wi?c chyba nie powinni robi? takich "myków", ?e plik takowy, czy te? inny nie istnieje.......

Pozdrawiam.

P.S. Ju? wiem..... :cry: Dziady.....

blain - 2012-10-31, 19:47

Mo?e zarejestruj si? na fotosik.pl ? Niby m?odzie?owa strona, ale 100 zdj?? mo?na wrzuci? i bez limitu wagi :)
Proktor - 2012-10-31, 20:14

blain napisał/a:
Mo?e zarejestruj si? na fotosik.pl ? Niby m?odzie?owa strona, ale 100 zdj?? mo?na wrzuci? i bez limitu wagi
znacznie lepszym serwerem, pojemniejszym i daj?cym wi?ksze mo?liwo?ci jest imageshack.us - zdecydowanie polecam. Znacznie stabilniejszy serwer, 500 zdj??, fajna obs?uga. Tyle ?e wymagana znajomo?? podstaw j?zyka angielskiego.
Na fotosiku mam do dzi? konto, zapchane po brzegi, trzymam bo na necie s? foty linkowane przeze mnie stamt?d (fora itp). Ale ju? bym nie wróci? tam, imageshack lepszy.

bananv8 - 2012-10-31, 22:26

No niestety z iv znikaj? szybko zdj?cia, serwer raczej nadaje si? na wrzucanie czego? "na szybko" lub jakiego? podgl?du. I tu zgadzam si? z Proktorem, imageschack jest o wiele lepszy, trzyma d?ugo foty i po zarejestrowaniu bardzo szybko mo?na linkowa? gotowe wrzutki tu na forum.
Luk - 2012-10-31, 22:59

A ja mam zdjecia na Photobucket. Zarejestrowalem sie tam x lat temu i pierwsze zdjecia caly czas s? widoczne bez problemu.
Intruz - 2012-10-31, 23:16

Dzi?ki panowie za odpowied?, jutro co? pokombinuj?. Na iv mam zacn? galeri? Kadetta i troch? bym si? wkurzy?, ?eby ot tak, nagle znik?a. Jutro to skopiuje do kompa (jak jeszcze jest :D ) i mo?e rzeczywi?cie, jak piszesz Proktor na imageschack ??

Pozdrawiam.

Intruz - 2012-11-01, 10:35

To taki post napisany na prób?, rejestracja na imageshack, wi?c prosz? o wyrozumia?o??.

Chyba tych zdj?? nie dawa?em na forum, albo sobie nie przypominam :D (mam dobr? pami??, ale krótk? :P )

Pozdrawiam.

P.s. Ten papier toaletowy na pierwszym zdj?ciu... To ma by? okleina boków Kadetta, tak, jak kiedy? ameryka?skie samochody by?y pooblepiane tapetami :mrgreen: :mrgreen:

P.s.2. Tylko jednego nie mog? zrozumie?, jak mam podejrze? ten obrazek w oryginalnym rozmiarze ??

blain - 2012-11-01, 14:28

Czy to jest wn?trze Twego kantka?! :o :shock:
Pe?ne boczki! Rozwi?zanie g?o?ników! EPIC! Sk?d masz takie ustrojstwo :D

Intruz - 2012-11-01, 14:50

Napisz? tak, Blain, pe?ne boczki s?, bo mam Berlin?. Rozwi?zanie g?o?ników.... Dla kogo?, kto nie zna tematu, b?dzie to profanacj? pe?nych boków od Berliny, z czym si? ca?kowicie zgadzam. Lecz musia?em to zrobi?, bo go??, od którego kupi?em Kadetta wyr?n?? dr?twe dziury na g?o?niki. ?eby by?o ?mieszniej, g?o?niki przeszkadza?y w pracy korb od szyb, wi?c je podgrza? nad palnikiem i po chamsku je odgi?? do góry ](*,) , oczywi?cie pal?c troch? te tworzywo, z którego te korby by?y zrobione. I które by?y pod kolor ?rodka ! Musia?em co? wyrze?bi?, wi?c wymy?li?em "có?" takiego, cho? my?l?, ?e to ?ci?gn? i obszyj? pod kolor wn?trza.... Te "có?" ma dwie zalety, przykrywa te wstr?tne dziurska i troch? kamufluje silniki od podno?ników szyb. Zrobione jest to z takiego dziwnego drzewa, które samochodziarze stosuj? do np, skrzy? basowych w samochodach. Zastanawiam si? nad oddaniem foteli do tapicera, ?eby zrobi? z nimi porz?dek.....

Pozdrawiam.

P.s. Zapomina?em si? pochwali?, zakupi?em wczoraj w cenie z?omu (praktycznie za flaszk? :D ) oryginalne graty do Kadetta 3 D.... Mask?, tyln? klap? z pe?nym wyposa?eniem i par? drzwi :mrgreen: Jako, ?e to przebywa?o pod dachem par? ?adnych lat, naloty rdzy s?, ale jak na Kadetta, jest jej niedu?o. Po umyciu oka?e si?, jak one naprawd? wygl?daj?. Ale to ju? na wiosn?. Najbardziej intryguje mnie maska, na pierwszy rzut oka jaki? tam wi?kszych wgniotów na niej nie widzia?em.

bananv8 - 2012-11-01, 17:05

Czerwone wn?trze zawsze mi si? marzy i marzy? b?dzie... :P Ch?tnie bym si? swoim czarnym wymieni? jakby kto? mia? w takim samym stanie czerwone...

Gratuluj? gratów, cena ?miechowa :)

Intruz - 2012-11-08, 11:51

Podzi?kowania dla dAnIeL85 za os?ony przeciws?oneczne. Po walkach w bezdusznymi urz?dasami z poczty dzisiaj je wreszcie w domu rozpakowa?em :D Widz?, ?e przy okazji pozby?e? si? kartonów z domu :D . Za wzorowe zabezpieczenie paczki +5 punktów :)

Pozdrawiam

Intruz - 2012-11-11, 14:45

Dziwna jest ta kraina.... Pojecha?em dzisiaj do Castoramy po gazow? nagrzewnic?, Castorama oczywi?cie zamkni?ta, pech, jest ?wi?to. Zapomnia?em na gwa?t :mrgreen: Chcia?em wygrza? gara?, ?eby ju? przygotowa? si? do laminowania przedniego spojlera, a tu zonk. Nie da si?..... Wczoraj by?em w Castoramie, mog?em to za?atwi?. No có?, jak kto? nie ma w g?owie, to musi troch? paliwa straci? :)

Pozdrawiam.

Intruz - 2012-11-12, 17:46

Dzisiaj sta?em si? szcz??liwym posiadaczem nagrzewnicy gazowej. Nie pytajcie mnie, jak dzia?a, bo dopiero jutro b?d? robi? próbny rozruch. Nie mam jeszcze butli, jutro kolega ma mi dwie przywie??. Je?eli b?dzie git, grzej? gara? i wal? zderzak :roll:

Tak to dzie?o wygl?da:Dopiero co zosta?o rozpakowane :)

Pozdrawiam.

P.S. Jest zimno, musz? jaki? film o Australii obejrze? :wink:

Proktor - 2012-11-12, 21:49

Tylko nic nie zjaraj ... :papapa:
Intruz - 2012-11-12, 21:57

No co Ty, Proktor, Kadett na czas grzania wyjedzie z gara?u, reszta mo?e si? pali? 8-[ . Jestem ciekaw, jaki b?dzie efekt cieplny, kupi?em taki konwektor na pr?d do gara?u 2000 watt.... No có?, poza tym, ?e licznik zasuwa?, jak g?upi, to on tylko udawa?, ?e grzeje :mrgreen: Nie nad??a?em ogl?da? tego kó?ka w liczniku, tak zasuwa? :D

Pozdrawiam.

P.S. Ju? raz Kadetta zapali?em, nie chcia?bym tego ponownie prze?ywa?.....

Intruz - 2012-11-13, 19:46

Panowie, próba ogrzewania gara?u nagrzewnic? przesz?a pozytywny wynik. Po pi?ciu minutach ju? ?ci?ga?em kurtk?, po pó? godzinie zasuwa?em w samej podkoszulce :roll:
No to mo?na dzia?a? :mrgreen:

Pozdrawiam.

P.S. Proktor, nic nie spali?em, nic nie podpali?em :-P

bananv8 - 2012-11-13, 20:30

Ja mam inny pomys?, ?eby? i taniej i przyjemniej si? ogrza?...

:mrgreen:

Intruz - 2012-11-13, 20:36

Tu Ciebie zaskocz?, Banan. Ja wiem, ze i tak mi nikt nie uwierzy :D , ale co tam. Alkohol nie dla mnie, jestem ca?kowitym przeciwnikiem tego ?wi?stwa. Mam tak od mojej Osiemnastki.... Tak samo nienawidz? ?ó?tego sera, mam to po wojsku (Proktor, by?em dwa lata w Twoim mie?cie), nienawidz? cytryn, przewala?em trzy tony takiego zgnilucha, ?e ?mierdzia?em cytryn? par? ?adnych dni. Nienawidz? seriali i ogólnie telewizji. Nie mam telewizora od o?miu lat..... Jak sobie co? przypomn?, co jeszcze nienawidz?, to dam zna? :D

Pozdrawiam.

PKC - 2012-11-13, 20:38

Wow. I ju? lubi? Ci? jeszcze bardziej :)
Intruz - 2012-11-13, 20:49

Dzi?ki PKC. Zapomina?em jeszcze dopisa?, ?e nienawidz? polityków w tym kraju i to ze wszystkich ugrupowa?. Zasuwam na tych paso?ytów i nie mam nic w zamian, poza tym, ?e coraz wi?cej ze mnie zdzieraj? :evil:

Pozdrawiam Was, oprócz "polityków" :mrgreen:

P.S. PKC, Ty wreszcie napisz, czy ten wska?nik olejowy od Banana dzia?a.... Bo jak nie, to w przysz?ym roku wybieram si? w Wasze okolice, wi?c zahaczy?bym i Banana :mrgreen:

lisu - 2012-11-13, 21:07

jestes git chlop , maM TAK SAMO JAK TY pza jednym WÓDA to jest to co pzwala mi normalnie funkxcjonowac , a i ser zolty tez lubie
Intruz - 2012-11-13, 21:31

Lisu, ?eby nie Kadett, to bym ju? dawno zwariowa?... A tak mam zaj?cie, które w wolnych chwilach daje mi odskoczni? od tego polskiego :cenzura: ?ka (przepraszam za ten :cenzura: ?ek, ale inaczej tego nie mo?na nazwa?). U mnie w pracy zaczynaj? si? takie cyrki, ?e ju? my?l? nad zmian?. Ale niestety same biurowce buduj? dla paso?ytów, zamiast zainwestowa? w przemys? i gospodark?.....

Pozdrawiam.

P.S. Cenzura dzia?a, hehe, peerelem mi to jedzie :P

Proktor - 2012-11-13, 22:23

cenzura musi by? i bardzo ?a?uj? ?e nie ma jej w internecie powszechnie. Ju? teraz zaczynam si? g?owi? jak za jaki? czas b?d? pozwala? córce z kompa korzysta?, skoro wsz?dzie jest taki gnój w necie, ?e do kompa trzeba by podchodzi? w O.P-1.
Dobrze ?e jeszcze nie czyta... Bo nawet pod bajkami w YT czy piosenkami dla dzieci wylewa si? taki rynsztok ?e g?owa ma?a. Jak nie chamy, to jakie? ?paki ogladaj?ce bajki dla fazy. Nie ma sprawy, niech si? bawi?, byle ten szlam zosta? u nich w domu a nie na moim kompie...

(tak mnie nasz?o przy okazji)

Intruz napisał/a:
same biurowce buduj? dla paso?ytów, zamiast zainwestowa? w przemys? i gospodark?.....
nie ma gospodarki bez biurowców, wbrew powszechnemu mniemaniu pracowników produkcyjnych, ci w biurach wcale nie zajmuj? si? przez wi?ksz? cz??? dnia parzeniem kawy i plotkami. Kadra zarz?dzaj?ca musi by? i ma czasem na g?owie tyle, ?e zazdro?ci luzu "fizycznym" którzy robi? 6-14 a po pracy czapka na g?ow? i nara, zapominaj?c za bram? o wszystkim.
Od jakiego? czasu wiem co? o tym.

Intruz - 2012-11-13, 23:57

Ja nie mam nic przeciwko kadrze zarz?dzaj?cej, je?eli tego firma wymaga. Tylko nie potrafi? zrozumie? czego? takiego - firma zatrudnia, przyk?adowo 30 pracowników fizycznych, na produkcji, a w biurze siedzi prezes, pi?ciu dyrektorów i ??cznie kadra biurowa wynosi prawie tyle samo ludzi, co pracowników na produkcji...... Tak jest u mnie w firmie. A i jeszcze dyro "zatrudni?" swoj? siostr?, bo widocznie nigdzie si? do niczego nie nadawa?a....

Pozdrawiam.

P.S. Co to cenzury, zgadzam si? z Tob? ca?kowicie, jeszcze powinni wiesza? takich, którzy si? m?drz?, a nie potrafi? po polsku skleci? paru s?ów bez b??dów.... Nie ma si? co dziwi?, dzicz zawsze b?dzie si? wypowiada? w sieci, bo to niby anonimowo i bezkarnie. W szarej rzeczywisto?ci umykaliby pod sam? ?cian? ze strachu...

bananv8 - 2012-11-14, 00:15

Intruz napisał/a:

P.S. PKC, Ty wreszcie napisz, czy ten wska?nik olejowy od Banana dzia?a.... Bo jak nie, to w przysz?ym roku wybieram si? w Wasze okolice, wi?c zahaczy?bym i Banana :mrgreen:


PKC, sk?am i napisz, ?e dzia?a, nawet, jak nie dzia?a!


[-o<

Intruz - 2012-11-14, 15:13

Banan, co? mi si? zdaje, ?e nie dzia?a, bo po raz kolejny "podpytowywuj?" koleg? PKCi nie ma odpowiedzi...... A mo?e opierniczy? go za niez?? sumk? i nie chce si? przyzna?, dzik jeden :mrgreen:

Pozdrawiam.

PKC - 2012-11-14, 16:14

Sory.
Nie wiem. Nie mia?em czasu by zamontowa licznik a co dopiero wska?nik.
Ale spokojnie, z?o?? napewno kiedy? i dam zna?.

Intruz - 2012-11-14, 18:47

Szukam "sp?sora" :D - http://allegro.pl/opel-ka...2776125076.html

Moje okolice, jak kto? b?dzie zainteresowany, to pieni?dze prosz? przes?a? na konto w Amber Gold :mrgreen: Numer podam na PW :)

Pozdrawiam.

P.S. PKC, trzymam za s?owo !

matteusz - 2012-11-14, 19:00

Intruz, ja Ci? nie zasponsoruj?, ale na wiosn? powinienem mie? podobny zestaw do sprzedania w "troch?" lepszej kasie :-P
BTW, kto? chyba oszala? z rado?ci z t? cen? :D

Proktor - 2012-11-14, 19:34

Raczej za drogo, no ale to firma handlowa...
PKC - 2012-11-14, 19:47

Cena jest wysoka bo: "Przebieg 113 tys km - stan idealny" O:)
GrzyBu - 2012-11-14, 19:47

Jakby do tego jeszcze dorzucili zawieszenie, pompe paliwa i jeszcze jakie? pierdo?y typu poduszki silnika i wydech to by si? op?aca?o :mrgreen:
Proktor - 2012-11-14, 22:33

PKC napisał/a:
113 tys km
x 3 samochody w których je?dzi? ;)
PKC - 2012-11-14, 22:47

Udowodnij :smiech:
Proktor - 2012-11-14, 22:58

niech on udowodni ?e nie ;)
Intruz - 2012-11-14, 23:00

Ja tam mu "wierz?", ?e ma 113 tys. kilometrów..... Pewnie silnik pochodzi z samochodu, sprowadzonego do Polski, którym je?dzi? niemiecki emeryt przez dwadzie?cia lat, tylko w niedziel? do ko?cio?a :mrgreen:
bananv8 - 2012-11-14, 23:38

Zapomnia?e? wspomnie?, ?e wszystko by?o wymieniane na czas a przed wystawieniem na Alledrogo w/w emeryt zrobi? kompletny rozrz?d oraz wymieni? olej :P
matteusz - 2012-11-14, 23:41

O takich oczywisto?ciach to ju? nawet nikt nie wspomina :-P
Intruz - 2012-11-16, 19:32

Matteusz, Banan, nie da si? ukry? :)

Pozdrawiam.

Intruz - 2012-11-18, 16:44

Panowie, ch?tnie zakupi?bym komplet os?on, przykrywaj?cych kolumn? kierownicz?.

Grzanie gara?u gazowo zda?o ca?kowicie egzamin. Siedzia?em dzisiaj 7 godzin.... :mrgreen: ... i grzeba?em przy formie do Kamei'a :wink: Jak si? porz?dnie wygrzeje, laminuj? t? choler?.

Pozdrawiam.

blain - 2012-11-18, 17:54

Mistrzu, napisz prosze co to za system masz(firma,model,etc) u mnie zaczyna spadac tem. ponizej zera :(
Intruz - 2012-11-18, 18:15

Blain..... jak cofniesz na poprzedni? stron?, to zobaczysz, jak ta nagrzewnica wygl?da :P Moc 11 kW, na propan butan...... Cena - oko?o 300 z?otych w Castoramie. Cena gazu w butli 11 kg ko?o 55 z?otych. U mnie w Szczecinie co CPN to inna cena, hihi. Spotka?em si? ju? z propozycj? kupna gazu w butli 11 kg za 81 z?otych, po czym tak szybko odpali?em wrotki, ?e go?? chyba nawet nie zd??y? zobaczy?, jakim samochodem przyjecha?em :mrgreen:

Pozdrawiam.

P.S. Na mój do?? ma?y gara? w zupe?no?ci wystarcza, jest ciep?o, je?eli masz wi?ksze pomieszczenie, to zaopatrz si? albo w wi?ksz? nagrzewnic? gazow?, albo w nagrzewnic? olejow? na olej nap?dowy/opa?owy.

bananv8 - 2012-11-18, 19:22

Wszystkie te Wasze nagrzewnice wymi?kaj? przy mojej ?.p. "Kozie aka Morcinku" :P Par? ?upek drewna, nie daj Bóg w?gla i trzeba by?o wrota od gara?u otwiera? a z oko?o 5m rury wali? ?ywy ogie? :D
Intruz - 2012-11-18, 20:02

I tu si? z Tob? zgodz?, Banan, aczkolwiek ja mam niewiele miejsca w gara?u na postawienie takowej kozy i jeszcze mniejsz? powierzchni? na sk?adowanie opa?u do takiej kozicy :D A butla i nagrzewnica zajmuj? niewiele miejsca. Po sko?czeniu i wych?odzeniu tego urz?dzenia mog? to wrzuci? do baga?nika w Oplu i nie b?dzie przeszkadza?. Wyobra? sobie koz? w baga?niku Kadetta... :mrgreen:

Pozdrawiam.

P.S. Ch?tnie zakupi?bym komplet os?on, przykrywaj?cych kolumn? kierownicz?.

Proktor - 2012-11-18, 20:21

Intruz, poszukam, ale w?tpi?.
Intruz - 2012-11-18, 20:37

Ok, dzi?ki Proktor, nie spieszy si?, jak b?dzie to dobrze, jak nie to b?d? dalej molestowa? :)

Pozdrawiam

bananv8 - 2012-11-18, 21:04

To je?li Ci si? nie spieszy to ja te? zerkn?, wiesz, ?e zapominam czasem podczas dnia, ale jutro si? naprawd? postaram :P
Intruz - 2012-11-18, 22:55

Ty to Banan masz dobr? pami??, ale krótk? :P Mia?e? jeszcze co? poszuka? :)

Pozdrawiam

PKC - 2012-11-18, 23:10

Proktor napisał/a:
Intruz, poszukam, ale w?tpi?.


Nie szukaj, bo mi sprzeda?e? :-P

bananv8 - 2012-11-18, 23:12

Widzisz, owiewka si? znalaz?a a ramki i uszczelki nadal nie widzia?em :| Swoj? drog? martwi?em si? niedawno gdzie si? podzia?a ramka od licznika z obrotkiem, przerzuci?em prawie wszystkie graty do góry ko?ami a okaza?o si?, ?e by?a zamontowana nadal w kokpicie odwróconym ow? ramk? do ?ciany :-|
Proktor - 2012-11-18, 23:17

no widzisz, Intruz, sprawa si? wyja?ni?a, PKC pomóg? ...
Intruz - 2012-11-19, 10:36

Banan, ja ramki od licznika nie potrzebuj?, bo mam do wersji z obrotomierzem. T?, co chcia?em za darmo odda?, to dlatego, ?e jak j? dosta?em to my?la?em, ?e za?o??, bo jest w lepszym stanie, a tu zonk, nadaje si? do wersji bez obrotomierza..... Ja potrzebuj? t? ramk?, os?aniaj?c? r?czk? szyberdachu i ta zapi?cia pasów do 3D, które znajduj? si? mi?dzy fotelami. I o tym Tobie pisa?em :)

Pozdrawiam.

PKC, Ty ?obuzie :mrgreen:

bananv8 - 2012-11-19, 14:33

Mam doln? os?on? kolumny, z wmontowanym jakim? prze??cznikiem (na dole, nie wida?), górna po?amana, po?l? Ci to przy nast?pnej wizycie na Poczcie bo mi i tak zb?dne a mo?e gór? sobie za?atwisz jako? :) Napisz tylko dane do wysy?ki na PW.
andreee - 2012-11-19, 19:20

^ Co do tej nagrzewnicy to jak skonczysz butl?, napisz na ile mniej wi?cej godzin wystarczy?a.

Ja dogrzewam si? starym sprawdzonym farelem z serii "helikopter w ogniu" 3700Watt :P
Pó? godzinki i da si? ju? zy?. Tyle, ?e pr?d ostro leci w gór? i coraz to mniej takie gad?ety si? op?acaj? :cry:

blain - 2012-11-19, 19:38

andreee napisał/a:

Ja dogrzewam si? starym sprawdzonym farelem z serii "helikopter w ogniu" 3700Watt :P


EPIC! wyobrazi?em to sobie :D :D Zrób zdj?cie jak mo?esz :P

Intruz - 2012-11-19, 22:52

Andree, samobójca jeste?, albo masz lewe pod??czenie pr?dowe bezpo?rednio z elektrowni :mrgreen: Troch? ?a?uj?, ?e zamiast tego konwektora, który tylko ?adnie wygl?da, nie zakupi?em farelki. Na szybkie grzanie w sam raz, na ca?odzienne grzanie nagrzewnica. Okej, napisz? Tobie, co i na ile wystarczy?o.

Pozdrawiam.

lisu - 2012-11-20, 08:07

Intruz napisał/a:
albo masz lewe pod??czenie pr?dowe bezpo?rednio z elektrowni


cii bo sie wyda :mrgreen:

Intruz - 2012-11-20, 11:35

Sorry, Lisu, wyda?em koleg? przez przypadek :mrgreen:

Podzi?kowania dla dAnIeL85 za szybk? przesy?k? z uszczelk?, dzi?ki bardzo :) W?a?nie wróci?em z poczty.

Pozdrawiam

Intruz - 2012-11-20, 12:19

Kto? ma luzem, wyj?ty z pojazdu licznik z obrotomierzem, ale w wersji z ekonomizerem ? Potrzebuj? konsultacji.

Pozdrawiam

P.S. Spadam do pracy, do wieczora.....

bananv8 - 2012-11-20, 12:29

Ja mam, jakie? foty potrzebne? Tym razem nie zapomn? bo liczniki mam w pokoju obok :P
Intruz - 2012-11-20, 12:32

Banan, walnij foto tylnej strony, bo mam problem z lampk? ci?nienia oleju. W tym Twoim by? wska?nik, wi?c ta lampka by?a niepotrzebna. U mnie wszed? ekonomizer i jest klops, bo nie wiem, pod który pin by?a pod??czona ta lampka.

Pozdrawiam.

bananv8 - 2012-11-20, 17:16Zrobi?em te? foto przodu ?eby? mia? pewno?? :P Sorki za to, ?e taki brudas.

Jakby? co? nie dowidzia? to mam wi?ksz? rozdzielczo?? na kompie.

blain - 2012-11-20, 17:29

Te z ty?u to jakby z katalogu :D Masz r?k? :)
Intruz - 2012-11-20, 22:54

?o?, widz?, ?e mia? zwarcie :( Szkoda... W ka?dym b?d? razie dzi?ki Banan, szkoda, ?e troch? wi?kszych fotek nie wrzuci?e? :P Chocia? ju? zauwa?y?em, któr? musz? przeci?? ?cie?k?, a któr? po??czy?.

Blain, Banan ma r?k?, bo nic innego nie robi, tylko fotografuje swojego odrzutowca i cz??ci, które ma do niego luzem :mrgreen:

Pozdrawiam.

bananv8 - 2012-11-20, 23:24

Napisa?em ni?ej, ?e jak co? Ci potrzebne dok?adnie to foto HQ na kompie mam :P

Intruz napisał/a:

Blain, Banan ma r?k?, bo nic innego nie robi, tylko fotografuje swojego odrzutowca i cz??ci, które ma do niego luzem :mrgreen:


Oj wypraszam sobie !

Kadzio mnie bezawaryjnie wozi ju? drugi rok to ja go promuj? tylko, a ?e w sprzynt do fotografii troche zainwestowa?em, to szkoda, ?eby si? kurzy? :)

Intruz - 2012-11-20, 23:49

Jest dobrze, w razie czego dam zna? :D
A rzeczywi?cie, co? tam nabazgra?e? po tymi zdj?ciami :mrgreen: nie zauwa?y?em....

Pozdrawiam :mrgreen:

P.S. Ile Ty masz tych liczników ?? :-k

Intruz - 2012-11-21, 00:36

Jeszcze wpad?o mi do g?owy takie przemy?lenie. Czyta?em w dziale Remonty o Waszych przygodach z remontami Opli. I tu nasuwa si? moje pytanie - "Co z numerami nadwozia, znajduj?cymi si? po prawej stronie, mi?dzy szyn? fotela a wewn?trznym progiem ?" Przecie? ot tak, nie mo?na sobie wyci?? pola numerowego, bo woko?o zasuwa sobie rdza i po?era wszystko, co spotka na drodze...... Mnie polecili zasuwa? do rzeczoznawcy, ?eby zrobi? dokumentacj? przed wyci?ciem pod?ogi (koszty by?y zaj...ste :) ). Go?? obfotografowa? mi Opla, porobi? dokumenty i wys?a? mnie do Urz?du, ?eby uzyska? zezwolenie na nabicie nowych numerów. Po uzyskaniu takiego zezwolenia, wys?ano mnie do warsztatu, gdzie "profesjonalnie" ( :mrgreen: ) nabili mi nowe numery (oczywi?cie po naprawie pod?ogi) nadwozia + now? tabliczk?....

Pozdrawiam

PKC - 2012-11-21, 21:42

Ja si? z tym nie pierniczy?em tylko wycia?em wko?o co trzeba.
Licz? na zdrowy rozs?dek. Zrobi?e? Intruz rzecz znakomit? i masz ?wi?ty spokój w 100% ja w 99.

Intruz - 2012-11-21, 22:50

Ooo, dobrze, ?e sobie o tym nabiciu numerów przypomnia?em. Chyba w tej dokumentacji od rzeczoznawcy jest foto mojego Kadetta od czo?a z w miar? ca?ym Kamei'em...
Zaraz b?d? kuka? w dokumenty.....
PKC, ta rzecz znakomita wynios?a mnie prawie 600 z?otych :evil: Za ka?d? piecz?tk?, za ka?de zezwolenie, nawet za zdj?cia musia?em buli?......

Pozdrawiam.

bananv8 - 2012-11-21, 23:52

Zbyt uczciwy jeste? :P
Intruz - 2012-11-22, 10:47

Banan. w niektórych kr?gach uwa?aj? to za moj? wad? :mrgreen: , ale có?, tak zosta?em wychowany :D
W dokumentacji od rzeczoznawcy jest zdj?cie mojego Opla od przodu, tylko, ?e te zdj?cia s? ma?e i kiepskiej jako?ci. Mo?e uda mi si? co? z tym zrobi?, to b?dziecie mieli dowód, ?e to jest Kamei, a nie jaka? tam podróba :P

Pozdrawiam.

Intruz - 2012-11-24, 22:59

Niestety, zdj?cie od rzeczoznawcy nie nadaje si? do wrzucenia na stron?. Jest tak kiepskiej jako?ci, ?e szok. Kiedy? te cyfrówki by?y marnej jako?ci, wi?c i zdj?cia te?, a jak je jeszcze wydrukowali, to straci?y ca?kiem na jako?ci. Szkoda.

W ka?dym b?d? razie, b?d? stara? si? zrobi? ten zderzak jak najbardziej wierny orygina?owi plus dam do druku napis Kamei'a, który kiedy? tam si? znajdowa?, na dole tego zderzaka.

Pozdrawiam.

Intruz - 2012-11-25, 19:18

To co, Panowie, walimy w przysz?ym roku jaki? spocik ?? My?l? o sezonie wakacyjnym :)

Pozdrawiam.

P.S. Choruj? na co? takiego, oczywi?cie na komplet - http://allegro.pl/orygina...2821227008.html

Proktor - 2012-11-25, 21:34

Intruz napisał/a:
Choruj? na co? takiego, oczywi?cie na komplet
widzia?em na ?ywo jak to wygl?da na kancie - ca?kiem ca?kiem, oldskool ca?kiem w klimacie.
Jak poszukasz to mo?e gdzie? na forum si? znajd? foty (w?tpi?) - takie fele mia? Fenix jak kilka lat temu by? na forum jeszcze.
(jego kant jest ju? w hucie)

PKC - 2012-11-25, 21:43

Intruz napisał/a:
To co, Panowie, walimy w przysz?ym roku jaki? spocik ?? My?l? o sezonie wakacyjnym

Pozdrawiam.


http://www.kadett.d.pl/fo...p?p=53918#53918

Proktor - 2012-11-25, 21:47


PKC - 2012-11-25, 22:03

Czy?by mistrzem planu drugiego by? Cichy?
Intruz - 2012-11-25, 22:04

O, w?a?nie, Proktor, o co? takiego mi si? by rozchodzi?o, dzi?ki :D To felgi zawsze mi si? podoba?y.

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-11-25, 22:09

PKC, to Cichy i ZPT.
Auto Fenixa, u niego w gara?u w Gorzowie. O ma?o go wtedy nie kupi?em, zanim nie zszed?em do kana?u obejrze? spodu. Ostrzega? ?e nie jest dobrze, ale nie spodziewa?em si? ?e ze?arte mo?e by? a? tyle

Intruz - 2012-11-25, 22:13

Trza by?o pod pachy felgi zabra? i w d?ug? :twisted:
PKC - 2012-11-25, 22:23

Dziwne..lakier cyna, spód dno.
bananv8 - 2012-11-25, 22:48

Bardzo ?adnie si? prezentowa? ten kanciak :ok:
Intruz - 2012-12-02, 16:14

Macie dobre sposoby na naprawd? upa?kane plastyki ? Dzisiaj przekopa?em graty w piwnicy i wygrzeba?em doln? cze?? os?ony kolumny kierowniczej. Tylko, ?e jest tak brudna, nie wiadomo ile ona le?akowa?a. Pra?em choler?, my?em i dalej ma nalot....

Pozdrawiam.

P.S. Trza rozrusza? forum, bo chyba ludziska, jak nied?wiedzie, pozapadali w sen zimowy :D

blain - 2012-12-02, 16:20

Ja u?ywa?em sposobu na 2 kroki:
1. P?yn czyszcz?cy lub pianka (dwie firmy, caramba i kent)
2. PlasticDressing - p?yn do od?wierzania plastiku, nie robi na po?ysk ani na mat, wyci?ga kolor i delikatne ryski pokryje :) (kent)

Ale w?tpi? czy znajdziesz tej firmy chemi? :/ W niewielu miejscach to sprzedaj?.
Jak chcesz, to przygotuj? Ci zestaw czyszcz?cy i pode?l? :D

Intruz - 2012-12-02, 16:32

Zobacz?, czy co? u mnie na tej wiosce dostan?, jak nie to si? do Ciebie odezw?.

Pozdrawiam.

GrzyBu - 2012-12-02, 17:14

zale?y jaki nalot
tylko kurz czy jakie? farby.
pami?taj ?e wszelkie rozpuszczalniki pozostawiaj? bia?e naloty. trzeba od razu je zmy? , osuszy? i zapryska? jakim? utrwalaczem np plakiem

Intruz - 2012-12-02, 17:34

Grzybu, ?adne farby, kurz + wilgo? zrobi?y swoje, wygl?da to tak, jak by by?o w b?ocie par? ?adnych lat. Ci??ko to usun??. Najgorzej jest w rowkach.....

Pozdrawiam.

P.S.Jakbym mia? karchera to spróbowa?bym, ale nie mam :cry:

bananv8 - 2012-12-02, 17:47

A mo?e Dimer? Ja tym my?em wyk?adziny i oddawa?o kolor. Tylko pami?taj, ?eby rozcie?czy? np 50/50.
blain - 2012-12-02, 18:38

Najwy?ej wy?lesz to do mnie, a ja zrobi? Ci z tego nówka plastiki :P
Proktor - 2012-12-02, 18:40

ja zawsze robi?em tak: szczotka, myd?o i heja. Je?li tylko lekko zszarza?o, to plakiem.
Je?li by? dalej syf, to czy?ci?em alkoholem izopropanolowym i tez plak.
Fantastycznie wyczernia preparat do czernienia zderzaków - kolor jak nowe, lekki poblask no i wcale tak ?adwo si? nie ?ciera i nie brudzi. Malowa?em tym nawet skaj na boczkach w "E"i nie brudzi?o.
Na ekstremalnie poniszczon? powierzchni? polecam spray strukturalny do plastików (farba) - wygl?daj? jak nowe.

Intruz - 2012-12-02, 19:24

Widz?, Proktor, ?e Ty nic nie robi?e?, tylko czy?ci?e? plastyki w swoim Kadetcie :wink: Porady na pewno si? przydadz?, a co. A taki Dimer, czy te? Plak (tak to si? nazywa?) to gdzie mo?na dosta? ? Na dzia?ach chemii samochodowej, czy gdzie? indziej ?
Ten plastyk nie jest zniszczony, tylko usyfiony na amen. W?a?nie go wzi??em w ?apska, po drugim szczotkowaniu i dalej jest syf w tej strukturze.... Czy?by flex ze szczotk? drucian? by co? na to poradzi? poradzi? ?? ( ](*,) )

Pozdrawiam.

GrzyBu - 2012-12-02, 19:39

przypomnia?o mi si? jak w pracy czy?ci?em plastikow? walizk? przy pomocy szczotki i jakiego? preparatu do tapicerki, zwyk?a woda z myd?em lub p?ynem do mycia naczy? te? da rad?.
Trzeba tylko dok?adnie ca?o?? przeszczotkowa?.

Intruz - 2012-12-02, 19:56

Grzybu, zaraz b?d? si? k?pa?, to zabieram ze sob? t? os?on?. Niech si? moczy :P

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-12-02, 20:27

Plak to popularna nazwa (od pionierskiego producenta) preparatu do nab?yszczania kokpitu. Silicon w sprayu plus dodatki...
Niez?ym detergentem s? wszelkie p?yny do naczy? a najlepszy jest tytan do kibli :P

bananv8 - 2012-12-02, 21:17

Z kolei wspominany przeze mnie preparat s?u?y do usuwania ca?ego syfu z silnika/naczep itp - z olejami i brudem radzi sobie wy?mienicie, spryskujesz, tworzy si? ?adna pianka, potem sp?ukujesz, powtarzasz i musi pu?ci? :P Te nadkola niebieskie co Ci pos?a?em w?a?nie tym potraktowa?em (wtedy co pomp? spali?em :D )
Intruz - 2012-12-04, 22:54

Ale Matteusza ruszy? pomys? wstawienia lamp do Kadetta od Golfa :mrgreen: .....
matteusz - 2012-12-04, 23:04

Lampy z wie?wagena wstawia?, to? to nie do pomy?lenia :D :-P
Intruz - 2012-12-04, 23:06

Ale za to jaka popularno?? pod remiz? :twisted: Drzwi w Kadetcie by si? nie zamyka?y :mrgreen:
bananv8 - 2012-12-05, 00:03

Gdzie? mam foto tak ?adnie urz?dzonego kadetta z lampami gofrowskimi, niech znajd?...
bananv8 - 2012-12-05, 00:21Tadaaa!

Upodobni?o do golfa go troch? ale my?l?, ?e nie jest ?le... :wink:

Intruz - 2012-12-05, 00:22

A fuj :evil: Od razu mi si? kojarzy w gofrem, a nie Kadettem. Go?? chyba by? pijany i nie wiedzia?, co robi, albo mia? nadmiar rozbitych gofrów i dlatego wsadzi? do Kadetta ten szajs..... Ciekawe, jak by Kadecisko wygl?da?o z lampami naftowymi, zamiast zwyk?ych lamp ](*,) :mrgreen: ...............

P.S. Ale kolor niez?y.....

Poup P-? - 2012-12-05, 20:59

Ja a? si? boje przyzna? ja u siebie mia?em 4 lampki od du?ego fiata. Pasowa?y idealnie a co nowe to nowe...

W sumie to nie mog? znale?? atrapy i zderzaka mam nadzieje ?e ojciec nie wyrzuci? przy okazji porz?dków.

Intruz - 2012-12-06, 12:39

Pojecha?em do gara?u, przygotowa? si? na weekend, a tu d...a blada :evil: , znów kto? da? cia?a i nie ma pr?du w gara?ach..... Mam do wymiany olej w Volvo i w kanale chyba b?d? po omacku odkr?ca? wszystkie graty :x
Nie ma kto? na weekend po?yczy? noktowizor ?

P.S. Przeje?d?a?em ko?o CPN-u i wpad?em na chwil? do niego, ?eby kupi? preparat do uszczelek. Ca?a pó?ka zawalona Plakami wszelkiej ma?ci :D

GrzyBu - 2012-12-06, 19:44

a nie lepiej u?y? jakiej? lampy pod??czonej pod aku?
jak na podwórku by?o ciemno to wrzuca?em wsteczny albo korzysta?em z zapasowej lampy i dalo rade.

Intruz - 2012-12-06, 22:49

Trzeba b?dzie ten sposób uskuteczni?, nie ma innej rady. W Volvo jest ten silnik GDI, a ta cholera jest wra?liwa na stary olej....

Ale nie ma to tamto, w Szczecinie drogowców zima zaskoczy?a (mimo zapewnie?, jak co roku, ?e s? do zimy przygotowani) i u mnie na wiosce nie da si? je?dzi? :mrgreen: Ale za to mo?na paliwa zaoszcz?dzi?, bo si? jedzie w ?ó?wim tempie :P

Pozdrawiam.

Intruz - 2012-12-08, 18:37

Jest w?ród forumowiczów kto? z Rzeszowa ?

Dla zainteresowanych link :mrgreen:

http://milleniumhall.tv/index/index?vid=64 ------ chodzi o t? Ciuchci? :)


Pozdrawiam.

P.S. Trzeba by? cierpliwym, bo nieraz film ci??ko odtworzy?. Pó?niej Wam wyja?ni? wi?cej :)

matteusz - 2012-12-08, 18:51

Widzia?em t? ciuchci? w Millenium Hall, nawet my?la?em, ?eby si? ni? przejecha? :-P
Intruz - 2012-12-08, 18:56

No to si? pochwal?, jestem jednym z konstruktorów tego wynalazku.......
Dalek? drog? przejecha?a ze Szczecina do Rzeszowa :mrgreen: Dzi?ki niej, mam uszkodzon? mask? w Oplu, bo Ciuchcia sta?a w sezonie zimowym w gara?u, a Opel pod gara?em i rzuca? si? za bardzo obszczymurom w oczy :?

Pozdrawiam.

Intruz - 2012-12-09, 21:13

Jako, ?e wczoraj serwer by? kaput i nie zd??y?em wrzuci? tutaj zdj??, robi? to dzisiaj.

Nad jeziorem Miedwie (jeszcze), ten typ w kabinie to ja :P :

Koniec pracy na lokomotywk?:Pierwsza jazda (mój Kadett w tle :D ) :Pozdrawiam.

P.S. Nawet sobie nie wyobra?acie, jaka to by?a frajda je?dzi? tym nad jeziorem :mrgreen:

bananv8 - 2012-12-09, 22:16

Co tam pod mask? siedzi? Pewnie jaki? d?ubany LET :P
Proktor - 2012-12-09, 22:38

Intruz, k?amczuchu :D tak co? czu?em ?e data urodzenia w profilu dotyczy auta a nie ciebie ;)
Intruz - 2012-12-10, 14:50

No troch? jestem starszy od Ciebie, Proktor, przyznaj? si? bez bicia :mrgreen: Troch? g?upio by?o napisa? prawdziwy rocznik.....

Banan, nie Let, a x2.5xe :mrgreen:

A tak powa?nie to jest tam silnik o gigantycznej mocy 4 kW, elektryczny na 24 volty. Fajna zabawka, wydawa?o mi si?, ?e b?dzie za s?aby, a czy by?o pi?? osób, czy by? pe?ny, nie robi?o to na nim ró?nicy. A bez wagoników jak to posuwa?o :P PKC mia?by radoch?, bo nap?d ma na ty?.

Pozdrawiam :P

PKC - 2012-12-10, 15:14

Bo widzisz ja lubi? jak co? mnie pcha, a nie ci?gnie :P :P :P
Intruz - 2012-12-10, 17:57

A mnie tam PKC, wsio ryba, ?eby tylko dobrze je?dzi?o, cho? osobi?cie preferuj? jednak przednionap?dowca...... :-P
Intruz - 2012-12-16, 11:03

Wróci?em, Panowie, po ci??kiej chorobie i prawie czterdziestu stopniach gor?czki. Niezbyt mi?e wspomnienia :cry:
A? si? boj? jecha? do gara?u :)

Pozdrawiam

Intruz - 2012-12-16, 14:54

Banan, mo?esz rzuci? okiem na to ? B?bny ATE do Twojego diesla, tylko, ?e co? mi wymiar ?mierdzi...... Cho? to dobry znak, ?e jednak ATE jeszcze produkuje b?bny do naszych odrzutowców :mrgreen:


http://www.czesci.autotra...4022000112.html

P.S. Co? mi si? zdaje, ?e potrzebujemy b?bnów o wymiarach 230X59

bananv8 - 2012-12-16, 15:44

Intruz, jutro zrzuc? b?ben (ten na sobie te? bym chcia? :P ) i zmierz? co i jak tam.
Proktor - 2012-12-16, 17:33

to tak zwane w?skie b?bny. By?y przed liftingiem stosowane w 1.0, 1.2 i 1.3. Nie wiem jak diesel.
O ile wiem, to we wszystkich kombi, oraz przy silnikach 16sh i 18e by?y ju? szerokie.
Po liftingu to ju? chyba wszystkie mia?y szerokie, tak samo jak potem Kadett E i Astra F.
Marne te w?skie. Nie jestem pewny czy przy tych w?skich nie by?o jakich? innych korektorów si?y hamowania.

Intruz - 2012-12-16, 17:48

Ja si? ju? na te w?skie naci??em, jak kupowa?em pierwszy raz. W sklepie wcisn?li mi te w?skie zapewniaj?c, ze to na 100% te. Kadett poszed? na koby?ki, rozmontowa?em ty? i okaza?o si?, ?e jednak mam szerokie. By?em w?ciek?y, bo tam, gdzie robi?em Kadzia, do tego sklepu mia?em 12 kilometrów w jedn? stron?, wi?c chc?c nie chc?c, musia?em dziada z?o?y? do kupy i pojecha? wymieni? te b?bny. Ale byli zdziwieni :mrgreen:

Pozdrawiam.

bananv8 - 2012-12-17, 14:02

Wychodzi 43.5mm - szcz?ka (pow. cierna). Wi?c by?y by to te 200x46mm. Pode?l? pó?niej zdj?cia.
Intruz - 2012-12-18, 11:05

Zaczynaj? si? chocki klocki z moim dostawc? internetu. Bior? coraz wi?cej kasy a jako?? us?ugi spada na ?eb i szyj?...... Dzisiaj dopiero co zrobili reklamacj?. Jestem ciekaw, kiedy znów b?dzie po ptokach :|

Pozdrawiam.

Proktor - 2012-12-18, 14:29

najlepsze s? ??cza sta?e
Intruz - 2012-12-18, 22:47

Ja mam z UPC, 25 megabitów..... ale te 25 megabitów to jest tylko i wy??cznie na papierze..... Od dwóch miesi?cy ca?y czas jakie? przerwy, wy??czenia i takie tam. Ju? mam do??. No i na fakturach dochodz? jakie? wyssane z palca dodatkowe pieni?dze za jakie? dodatkowe us?ugi. S..a? ich pies......

Pozdrawiam.

Intruz - 2012-12-20, 13:19

Co my?licie o takiej glebie w Kadetcie ? W?a?nie si? zastanawiam, czy da?oby to rad? zrobi? w moich autku :-k Fajna rzecz, fajna gleba, fajne rozwi?zanie kó?, w sam raz na nasze drogi :mrgreen:

http://www.youtube.com/wa...ature=fvwp&NR=1

blain - 2012-12-20, 13:48

Czasami na prawd? nie ogarniam ludzkiej natury...
Proktor - 2012-12-20, 19:08

No co, felunek szeroki mu si? nie zmie?ci? i musia? zrobi? negatyw troch? ;)
Intruz - 2012-12-20, 22:42

Jak zobaczy?em ten wynalazek w akcji, pierwsza my?l, jaka nasz?a, kto daje na takie cuda przegl?dy ? No chyba, ?e ma si? wujka w rodzinie - diagnost?...... I policjanta znajomego w drogówce :mrgreen: Mnie dowód poci?gn?li za kierownic? a tu masz.....

Pozdrawiam.

Intruz - 2013-01-05, 22:46

PKC, z komunikatorem co? tam na pewno wymy?l?, ale to dopiero pod koniec tygodnia. Czekam na nowe bebechy do komputera, wi?c pod sieci? b?dzie zasuwa?a ju? zno?na zabawka, bo ten z?om zaczyna mnie dobija?.
Na facebooku te? nie mam konta i mie? nie zamierzam, nie nale?? do osób, które zachowuj? si? jak ?apacze pokemonów :mrgreen:

bananv8 - 2013-01-06, 12:31

Ja tam fb mam a to ze wzgl?dów, ?e wi?kszo?? portali (czy te? osób maj?cych w?asne www) cz??ciej udost?pnia tam ró?nego rodzaju rzeczy ni? na w/w stronach. Tyczy si? to g?ównie osób zajmuj?cych si? fotografi?, wi?kszo?? tutoriali znalaz?em w?a?nie na fb czego brakowa?o na www w?a?cicieli.
Intruz - 2013-01-09, 18:25

Mo?e zainteresuje Was co? takiego, no PKC to na pewno :mrgreen: , jak wygl?da maluch po wstawieniu silnika rakietowego.......
Pozdrawiam :mrgreen:

......Profesjonalny szpeniu od spawania :twisted:

PKC - 2013-01-09, 20:30

U?mia?em si?!
Silniczek od motorka mówisz? Spawy perfekt no i ty? nap?d.

Intruz - 2013-01-11, 18:21

Panowie :mrgreen: wiocha zwana Szczecinem sparali?owana, trzy dni pada? deszcz, dzisiaj obfite opady ?niegu + roztopy tego? ?niegu i nagle zrobi?o si? minusowo :mrgreen: Oczywi?cie mamy takich "w?odarzy" miasta, których bardziej interesuje dojenie ludzi czynszami, ni? porz?dkiem na ulicy. Gdzie jaki? podjazd, Tiry i autobusy stoj?, bo na lodzie nie maj? szans na wjechanie pod byle górk?... Wracaj?c z pracy, a mam oko?o 20 kilometrów w jedna stron?, nie widzia?em ani jednej piaskarki. Teraz wróci?em z gara?u, jako? mi si? uda?o szcz??liwie dotrze? na tym lodzie do domu, te? zero piaskarek :mrgreen: Dobrze, ?e w Oplu mam nowy akumulator, bo ten w Volvo odmówi? pos?usze?stwa, dziad jeden :mrgreen: Zamieni?em je i jeden si? ?aduje, jak b?dzie git, to dobrze, cho? co? mi si? zdaje, ?e trzeba b?dzie zakupi? drugi aku do Volvo.....

Mam nadziej?, ?e taka pogoda i temperatury minusowe utrzymaj? si? z tydzie? :mrgreen:

Pozdrawiam.

PKC - 2013-01-11, 19:57

Ja tam uwielbiam takie warunki nawet w mie?cie choc wiem, ?e to nieroztropne i parali?uj?ce.
Intruz - 2013-01-13, 11:16

PKC, jak lubisz wygibasy tylnonap?dowym, to Ci taka pogoda i warunki odpowiadaj? :mrgreen:
bananv8 - 2013-01-13, 20:47

Te rameczki Panie ca?e? :) Bo im si? lubi?o ?ama?... Jakby ca?e by?y to bym zabra?...
Intruz - 2013-01-13, 22:14

S? ca?e, jutro skocz? do piwnicy, wytargam je i wyszoruj? przed sesj? zdj?ciow?. Po co maj? le?e? w piwnicy, ja ich nie za?o??, wi?c niech si? kto? inny cieszy.

Pozdrawiam.

P.S. Zreszt? musz? pokopa? za innymi gratami do Kadetta, których nie b?d? zak?ada?, dam zna? tutaj, mo?e kto? co? b?dzie potrzebowa?.

Intruz - 2013-01-13, 22:27

Zapomnia?em, a Ty, Banan, jak móg?by? zobaczy?, czy nie masz czasem w zapasie tych plastykowych przelotek do pasów, znajduj?cych si? na tylnych pó?kach. Brakuje mi jednego......

Pozdrawiam.

bananv8 - 2013-01-13, 23:38

Ok - patrzy?em teraz na strychu ale w tutejszych zbiorach nie ma, bo pó?ki s? z wersji bez pasów, jutro przewertuj? gara? :)
Proktor - 2013-01-14, 13:36

Intruz napisał/a:
tych plastykowych przelotek do pasów, znajduj?cych si? na tylnych pó?kach. Brakuje mi jednego......
ja te? popatrz?, mia?em ale mas? rzeczy wyda?em, by? moze to b?d? mia?, bo Wit nie bra?, bo ma sttuffenhecka a nie HB.
Intruz - 2013-01-14, 23:29

Dzi?ki Pany z góry za pami??. To jest tak, jak zacznie si? cz?owiek zastanawia?, to zawsze sobie co? tam przypomni :mrgreen: A ja mam dobr? pami??, ale krótk? :-P

Pozdrawiam.

bananv8 - 2013-01-14, 23:37

Intruz, nie b?d? pisa?, komu w?a?nie pami?? wypomina?e? :P
Intruz - 2013-01-14, 23:38

A ja nic z?ego nie mia?em na my?li... tylko tak... od siebie co? tam paln??em :mrgreen:
Intruz - 2013-01-15, 22:53

Banan, jak wróc?, wrzuc? foty tych ramek.

Pozdrawiam.

Intruz - 2013-01-20, 16:29

Zgodnie z obietnic?, wrzucam zdj?cia tych ramek, które znajduj? si? w Kadetcie 3d, w tylnych oknach:

Tutaj jest troch? uszkodzona, bo jaki? zbok wyrwa? mi uchwyt od anteny od CB i przy okazji uszkodzi? troch? t? ramk?, cho? dla chc?cego, takie uszkodzenie jest ?atwe do naprawienia, zw?aszcza, ?e to jest amielinium :mrgreen: :Tutaj mam zdj?cia listew w niez?ym stanie (10 lat przele?a?y w ciep?ej piwnicy :D ) na drzwi 3 D d?ugie i jedna chyba na ty?... Mam te? krótsze, na przedni b?otnik, tylko nie pami?tam na który, bo jedn? listw? ukradli mi nad morzem ( ](*,) ), gdy by?em na wakacjach Kadettem:Oddam to za koszty przesy?ki, mo?e komu? do renowacji si? przyda. Ja montowa? listew nie zamierzam, bo tam, gdzie listwa, pod ni? potrafi sta? woda. A jak pó?niej wygl?da Kadett po zdj?ciu takiej listwy, wiadomo, rudy chwyta si? blachy w Oplu, jak ton?cy brzytwy :mrgreen:

Pozdrawiam.

P.S. Prawdopodobnie Banan b?dzie chcia? te ramki, ale musi to potwierdzi?.....

blain - 2013-01-20, 18:07

Ja z ch?ci? przygarn? takie ramki, je?li banan nie b?dzie chcia? :)
Intruz - 2013-01-20, 18:14

Okej, czekamy na Banana. Mam jeszcze te ramki na rynienki, ale nie s? w zadowalaj?cym stanie...... Jedn? bodaj?e dorabia?em z listew od Ascony, czy czego? takiego.... Tylko cholera wie, gdzie je posia?em..... :)

Blain
, napisz na PW dane do wysy?ki kasy na te os?ony i uchwyty pasów.

bananv8 - 2013-01-20, 21:02

Nie b?d? wybrzydza?, bo moje si? zniszczy?y przy demonta?u a ubóstwiam chromy - a wi?c czekam na dane do "wylewu" nale?no?ci :)

Intruz, a nie masz czasem kierunkowskazów w przyzwoitym stanie? (tylko co? jak Hella, Fifft, Sidler etc). Chcia?bym nareszcie mie? jakie? ?adne bo pop?ka?y mi wszystkie od tego klekotania :P

Intruz - 2013-01-21, 11:00

Kierunkowskazów zapasowych nie mam, jak si? wyrobi? ze wszystkimi p?atno?ciami, b?d? musia? kupi? jeden komplet, na wszelki wypadek. Wiesz, dziczy na polskich drogach nie brakuje :mrgreen:
Intruz - 2013-01-21, 17:30

Panowie, nie zapomnijcie o mnie, chodzi mi o t? cholern? plastykow? przelotk? do pasów z tylnych pó?ek ! :-P Sztuk jedna.

Pozdrawiam

Intruz - 2013-01-23, 18:58

Panowie, oto mój przedni Kamei, w ca?o?ci na Ebay-u:

http://www.ebay.de/itm/OP...=item43b7db2596

Mój teraz wygl?da ciut inaczej, bo jest po przeróbkach ze wzgl?du na nasze kraw??niki :evil:

A to, co szukam....

http://www.ebay.de/itm/3x...=item5650f90afe :)

blain - 2013-01-24, 11:34

Intruz, a sprawdza?e? gumeczki od ?ezki? Bo mog? by? identyczne.
Przy rozbieraniu Zielonego zauwa?y?em ?e mam tak? jedn? :D

Intruz - 2013-01-24, 15:49

Wszystko fajnie, tylko jak to ugry?? w sklepie motoryzacyjnym ?? Przekona?em si? na swoim do?wiadczeniu, ?e w tych sklepach pracuj? osobnicy z marnym do?wiadczeniem....

Pozdrawiam.

P.S. Za du?o mia?em w tym miesi?cu wydatków, bo mo?e skusi?bym si? na te gumki z Ebaya :)

bananv8 - 2013-01-24, 16:45

Nie kupuj gumek przez neta, najpewniejsze s? w aptece !
Intruz - 2013-01-24, 21:12

Temu to tylko jedno w g?owie :mrgreen:
PKC - 2013-01-24, 21:14

G?odnemu chleb na my?li. :mrgreen:
blain - 2013-01-24, 22:19

G?odny g?odnemu wypomni :D
sorki za OT :)

PKC - 2013-01-24, 22:23

Nie zaprzecz? :mrgreen:
Intruz - 2013-01-25, 14:45

Zboczuchy :mrgreen: Z kim ja si? zadaj? :P
PKC - 2013-01-25, 15:50

Ciesz si?, ?e hetero :mrgreen:
Intruz - 2013-01-25, 15:59

I ca?e szcz??cie :mrgreen:
blain - 2013-01-25, 17:21

Wybacz Intruz, nie posiadam tych przelotek :(
Intruz - 2013-01-25, 22:17

Nie szkodzi, jutro wrzuc? zdj?cie tego czego?, bo ju? dzisiaj mi si? nie chce kombinowa? z fotami. Mo?e kto? co? takiego ma, ale nie kojarzy, wi?c mo?e to mi pomóc.

Blain, niech Ci? drzwi ?cisn? za pakowanie paczek :mrgreen: . Banan dobrze pisa? o tym wermachcie :P Ale paczka dosz?a w nienaruszonym stanie, wi?c nie pozostaje mi nic innego, jak PODZI?KOWA? ! :D

Pozdrawiam.

P.S. Kasia dosz?a ? Bo nic nie pisa?e?.....

blain - 2013-01-26, 06:39

Po prostu lubie jak wszystko jest porz?dnie zabezpieczone. Cieszy mnie to ?e jeste? zadowolony :) Kasa dotar?a ju? wczoraj :)
Intruz - 2013-01-26, 10:23

No to si? ciesz?, bo wiesz, nie spa?em tej nocy...... :mrgreen:
Intruz - 2013-01-26, 14:19

Blain, potrzebuj? Twojej pomocy. Okaza?o si?, ?e moje pasy maj? szersze klamry i nie wchodz? w Twoje uchwyty.... A ju? my?la?em, ?e b?dzie dobrze... I tu mam do Ciebie pytanie, czy masz do swoich uchwytów przednie pasy ? Je?eli tak, podaj cen?. I w razie czego rezerwuj? do wyp?aty, bo mam na razie dziur? w kieszeni :mrgreen:

Pozdrawiam.

blain - 2013-01-26, 14:26

spoko. Wyci?gn? same klamerki to wy?l?. Odezwij si? po wyp?acie:P
Intruz - 2013-01-26, 14:51

Nie kombinujmy, dawaj ca?e przednie pasy i napisz, ile mam Ci wys?a?, mo?e, jak b?dzie dobra cena to i wcze?niej kupi? :)
Intruz - 2013-01-26, 15:14

To s? przelotki, które potrzebuj?, daj? zdj?cia, bo mo?e kto? mia? to w r?kach, a nie kojarzy.
blain - 2013-01-26, 15:27

Mam na 100% ale nie u siebie. W pon pojad? sprawdzi? to dam zna? i od razu wyci?gn? pasy:)
Intruz - 2013-01-26, 15:29

Fajnie by by?o, przes?a?by? mi od razu z pasami :mrgreen: Przygotuj wszystko, jak b?dziesz mia?.

Pozdrawiam.

Proktor - 2013-01-26, 15:51

mo?liwe ze te? gdzie? to mam ale teraz dokopanie si? do zapasów moze by? trudne.
Intruz - 2013-01-26, 17:38

Proktor, nie spieszy si?, jak b?dziesz mia? mo?liwo?? pogrzebania, nie zapomnij.

PKC napisał/a:
Szczecin sam w?asnym s?owotwórstwem spisa?e? na wioch? i ca?? reszt? to teraz zbieraj ?niwo lokalny patrioto :P


Ale ?e? po mnie pojecha?, dziku jeden :mrgreen:

Intruz - 2013-01-27, 14:11

Troch? historii:Od razu mogli mi go przys?a? po z?o?eniu :mrgreen:

Pozdrawiam.

PKC - 2013-01-27, 20:02

Zawsze si? zastanawiam jakby to by?o gdyby pój?? do g?ównej siedziby Opla ze s?owami:

Potrzebuj? fabrycznie nowego Opla Kadetta D GTE oraz Opla Omeg? kombi.
KOSZTY NIE GRAJ? ROLI.
Co Pa?stwo na to?

Intruz - 2013-01-27, 20:42

PKC, musisz przetrze? szlak :mrgreen: No bo kto? musi by? pierwszy :P
blain - 2013-01-27, 22:18

I zabra? ze sob? sakw? z?ota :P
Proktor - 2013-01-27, 23:54

Intruz,
Intruz - 2013-01-27, 23:58

:mrgreen: :mrgreen: Proktor, nie za bardzo kojarz? :mrgreen: :mrgreen: Mo?e mózgownica ju? mi si? przestawi?a na bieg ja?owy, czy co ? Ale foto fajne :P
Proktor - 2013-01-28, 00:05

popatrz na fot? która wklei?e? i znajd? ró?nice :P
Intruz - 2013-01-28, 00:06

Modl? si? do Kadetta ? Czy te? czekaj? na moment zjechania z ta?my ?? :) Ach, pozycje prawie takie same :mrgreen:
bananv8 - 2013-01-28, 00:25

- Ja po t? Berlin? z 80'
- Zosta?y tylko z 81'...
- O Wy Szwaby jedne !

Ju? widz? te zakupy :P

Intruz - 2013-01-28, 00:27

Nic, tylko czeka? na d?ihad :mrgreen:
Intruz - 2013-01-28, 11:43

Panowie, g?adkie klamki bym w przysz?o?ci potrzebowa? do Kadetta D. W dobrym stanie, do malowania, chodzi mi o to, ?eby z ty?u bolce za bardzo nie by?y poprzecierane, bo ja ju? pozby?em si? przez ten czasokres u?ytkowania Kadetta z pi?? kompletów. W?a?nie ze wzgl?du na stan zu?ycia tych bolców, p?ka?y... Niezbyt to niemiaszki wymy?li?y. Cho? z drugiej strony si? nie dziwi?, nikt nie przewidzia? tego, ?e w Polsce i nie tylko b?d? zapale?cy, je?d??cy tym modelem ponad 30 lat :mrgreen:

Pozdrawiam.

GrzyBu - 2013-01-28, 13:12

Mam takie klamki , bodaj?e 2 lewe.
Intruz - 2013-01-28, 22:55

To trzymaj, Grzybu, trzymaj, b?dzie kasa, to si? odezw? :)
GrzyBu - 2013-01-29, 11:07

Z kas? si? nie pali wi?c mog? ci je wys?a?. Mam te? kilka klamek w cz??ciach do z?o?enia. Sam mia?em si? w to bawi? ale czasu brak.
Intruz - 2013-01-29, 12:22

Zobaczymy, zabra?bym wszystko, napisz, ile kasiory mia?bym uszykowa?.

A tak poza tym, wszystkiego najlepszego, Grzybu !

Pozdrawiam.

blain - 2013-01-30, 13:20

Intruz, a mo?esz opisa? o co chodzi z tym bolcem w klamce? U mnie w zielonym jako? dziwnie mocno odstawa?y od drzwi i mia?em szpar? od góry, jakie? 1-1,5cm :/ Mo?na to w jakikolwiek sposób zniwelowa?? Pytam si?, bo widz? ?e temat klamek masz obcykany :P

PS: jakby? wrzuci? par? zdj??, to ju? w ogóle b?d? w niebie :)

GrzyBu - 2013-01-30, 21:38

W zielonym fabrycznie klamki by?y g?adkie ale urwa? si? zawias od klamki i za?o?y?em ryflowane aby bardziej pasowa?y do chromów.
Chyba z tego powodu troch? inaczej pasuj?.

Intruz - 2013-01-30, 22:59

Blain, jutro porobi? zdj?cia i Ci to poka??, bo w gara?u mam od cholery takich pourywanych klamek. Jak zaczyna by? spory luz na klamce, to ju? nied?ugo mo?na si? zdziwi?, gdy zewn?trzna cz??? klamki zostanie w d?oni. Kiedy? próbowa?em to naprawia?, ale da?em sobie spokój, zabawa nie warta ?wieczki...

Pozdrawiam.

bananv8 - 2013-01-30, 23:31

A mnie si? uda?o naprawi? jedn? - tam cz?sto padaj? takie nity. No wi?c ma?ym wiert?em nawierci?em nieco, ju? nie pami?tam jakie 2-3mm gdzie? i potem da?em taki wkr?t cienki/d?ugi do metalu (wa?ne, zeby mia? bardzo ma?y skok gwintu) no i do dzi? tak ?miga. Co prawda klamka po naprawie otwiera drzwi nieco "wy?ej" (pó?niej za?apuje) ale... Dzia?a :)
Intruz - 2013-01-31, 10:20

Mo?na i tak, Banan, ja te? co? takiego próbowa?em, ale skutek by? mizerny. Postaram si? wyskroba? taki ma?y esej ze zdj?ciami klamek do Kadetta, wraz z moimi teoriami spiskowymi :mrgreen: Co, jak co, ale na kadettowych klamkach to ja pó? z?bów zjad?em :P

Pozdrawiam.

Intruz - 2013-01-31, 12:14

Blain, napisa?em dla Ciebie artyku? o klamkach, po pracy, wieczorem skocz? do gara?u, powyci?gam te zniszczone klamki, porobi? zdj?cia i zamieszcz? gotowy artyku?.

Pozdrawiam.

blain - 2013-01-31, 12:36

Intruz napisał/a:
Blain, napisa?em dla Ciebie artyku? o klamkach, po pracy, wieczorem skocz? do gara?u, powyci?gam te zniszczone klamki, porobi? zdj?cia i zamieszcz? gotowy artyku?.

Pozdrawiam.


Dzi?kowa? Mistrzu! :)

wit007 - 2013-01-31, 12:56

Ja temat klamek przerabia?em w swoim pierwszym Kancie (gdzie? ko?o roku 1990), wi?c nic poza tym ?e je wymienia?em nie pami?tam :) A, jeszcze tyle ?e by?y chromowane, bo to Berlina by?a. Wi?c artyku? Intruza na pewno si? przyda ;)
PKC - 2013-01-31, 20:15

A ja jako? nigdy nie mia?em z nimi problemów :P
bananv8 - 2013-01-31, 20:18

Ale my wchodzimy do auta drzwiami... :mrgreen:
PKC - 2013-01-31, 20:20

No dobra, chyba zmieni? wieczn? walk? z rur? wydechow? :mrgreen:
Intruz - 2013-01-31, 23:19

Mnie ju? zdarzy?o si? wchodzi? do Kadetta przez baga?nik, w?a?nie z powodu tych felernych klamek :mrgreen: By?o to niesamowite prze?ycie :D A jakie by?o zdziwienie przechodniów, nic tego nie przebije.....

P.S. Obrobi? zdj?cia to wrzuc? te wypociny o klamkach, ale by?o przewalania w gara?u....

blain - 2013-02-01, 11:41

bananv8 napisał/a:
Ale my wchodzimy do auta drzwiami... :mrgreen:


Nie mog?em opanowa? ?miechu przez 15min :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :brawo:


Intruz, nie zwlekaj, podsy?aj! Ciekaw jestem artyku?u "o klamkach" :D (dwuznaczno??)

Intruz - 2013-02-01, 12:21

B?dzie, b?dzie, jutro go zamieszcz? w Technicznym.
Intruz - 2013-02-02, 14:07

Blain, napisa?em Tobie koszty zakupu cz??ci i remontu silnika wg faktury z roku 1999:Zimeringi - (koszty b?d? pisa? w niedu?ym zaokr?gleniu) 68 z?otych
Uszczelki - g?owicy, miski, pompy olejowej, pokrywy zaworów, kolektora ss?cego i wydechowego - 130 z?otych

Paski - klinowy i rozrz?du - 45 z?otych

Przerywacz, kopu?ka - 26 z?otych

Filtr oleju - 16 z?otych

Panewki g?ówne - 168 z?otych

Panewki korbowodowe - 77 z?otych

Szlify: faktur? wzi??em tylko na szlif bloku ze wzgl?du na koszty, wyniós? mnie 195 z?otych, reszta kosztów to nowe, nadwymiarowe t?oki, pier?cienie, korbowody, olej, p?yn do ch?odnicy.

G?owica oddana do sprawdzenia w warsztacie, zajmuj?cym si? g?owicami, diagnoza - wymiana popychaczy hydraulicznych i uszczelniaczy zaworowych.

??cznie koszty remontu silnika wyniós? mnie 2200 z?otych, a wyniós? by mnie wi?cej.....No i odesz?y mi koszty z?o?enia jednostki, te sprawy wzi??em w swoje r?ce.

Pozdrawiam.

blain - 2013-02-03, 19:56

Dzi?ki Intruz!

Zobaczymy co z tego dostan? w sklepie.

Intruz - 2013-02-03, 20:07

Musisz bra? poprawk?, ?e przez ten okres ceny na pewno posz?y do góry, jak si? zorientujesz, zaktualizuj cennik, by? mo?e kto? b?dzie co? potrzebowa?.

Pozdrawiam.

P.S. O klamkach czyta?e? ? I napisz na PW cen? przednich pasów.

Intruz - 2013-02-07, 19:51

Panowie, mam taki problem, wysy?ka kurierem.... Napiszcie co i jak i jak zmniejszy? koszta wysy?ki gratów kurierem. Mam do wys?ania Bananowi ramki do tylnych szyb, te niklowane z "amielinium" i tu zaczynaj? si? schody. Boje si? to wys?a? poczt?, bo wiadomo, kto na niej pracuje i jak potraktowana by?aby ta paczk? z ramkami.... Strach si? ba?, natomiast ja, jako, ?e nigdy nic kurierem nie wysy?a?em, waln?li mi takie koszta, ?e szok. Móg?bym wyspawa? klatk? bezpiecze?stwa dla tych ramek i wys?a? je poczt?, ale koszt przekroczy?by chyba warto?? Kadetta :mrgreen: Prosz? o porady ludków, którzy kurierem wysy?aj? co? co jaki? czas i kumaj? si? w temacie.

Pozdrawiam.

bananv8 - 2013-02-07, 19:58

wysylajtaniej.pl

:) w 20z? da si? rad? zmie?ci? czy to K-EXem czy UPS'em.

//

Przecie? w sumie ja go sobie mog? zamówi?... :P Tylko jako nadawc? Ciebie wpisa? no i ustali? termin odbioru paczki od Tiebja :)

Intruz - 2013-02-07, 20:07

Tylko, ?e to cena za standard. Natomiast ta paczka b?dzie niestandardowa i koszty rosn? :mrgreen:

P.S. A jest taka mo?liwo?? ? Pierwszy raz s?ysz? :P

bananv8 - 2013-02-07, 20:09

E tam, a ile ma na d?ugo??/szer/wys? Jak mo?esz to wal na PW.
Intruz - 2013-02-07, 20:11

Zmierz sobie tylne okno w Kadetcie, dodaj na stron? po 5 centymetrów, b?dziesz mia? wymiary :mrgreen: Jeszcze grubo?? tak z pi?? centymetrów.....
blain - 2013-02-07, 20:11

Polec? tylko UPS'a. Wysy?am paczki od wielu lat z firmy i nigdy nie mia?em z nimi problemów. Ramki zapakuj w strecz, mocno owi? ca?e. Pó?niej w karton twardy, najlepiej w prostok?t, aby ramki le?a?y na gazetach i od góry mia?y równie? stos gazet :) (oczywi?cie zgniecionych). Na karton dajesz z dwóch stron po naklejce "uwaga szk?o" (taka ?adna z lampk? wina :P ) i wysy?ka. Pó?niej tylko czekaj, a? banan zacznie psioczy? ?e paczki otworzy? nie mo?e :mrgreen:
Intruz - 2013-02-07, 20:13

Znam ten ból z otwieranie paczek od Ciebie :mrgreen: Z matk? ?e?my otwierali :mrgreen: Co si? napocili?my, to nasze :D
bananv8 - 2013-02-07, 20:15

No czyli wyja?nione, Intruz, w?a?nie co go gazet, potrzebuje bo nie mam czym w piecu pali? :mrgreen: jaki? tygodnik szczeci?ski czy co tam :P Reklamy z kauflandu :D
Intruz - 2013-02-07, 20:17

No to si? Banan umówimy na tydzie?, gdy b?d? mia? na rano, ?atwiej b?dzie to omówi? na spokojnie i zabra? si? za wysy?k?.
bananv8 - 2013-02-07, 20:17

Pasui :)
Intruz - 2013-02-07, 20:31

Banan, a co to jest ??

http://allegro.pl/uslugi-...3005173429.html

Co? mi tu ?mierdzi :mrgreen:

bananv8 - 2013-02-07, 20:43

Cytat:
5. Na maila dostajesz list przewozowy do wydrukowania, który naklejasz na paczk?


Ja mam niestety nieczynn? wi?c wol? dop?aci? 50gr i niech sam mi list przywiezie :)

PKC - 2013-02-07, 20:58

dwie paczki. pl tam wysy?asz m.in UPS do 30kg za mniej ni? 20z?.

hehe UPS najlepszy?
Tak si? sk?ada, ?e pracowa?em kiedy? w UPS i paczkami si? rzuca jak zapewne wsz?dzie.
A z naklejek "szk?o" to si? kurierzy ?miej?, taka paczka traktowana jest jak ka?da inna bo co druga taka jest... Móg?bym napisa? elaborat o tej firmie kurierskiej.

Intruz je?li chesz to wys?a? by dotar?o w ca?o?ci to tylko na sklejce lub jakiej? p?ycie jako stela?u i na to amelinium w b?belkach np. zabezpieczone ta?m? od przesuwania i ca?o?? w karton.

bananv8 - 2013-02-07, 22:22

Nie przesadzajcie :) Chyba nikt si? specjalnie nie b?dzie nagina? z t? paczk? czy jako? jej ?ama?... Na moj? odpowiedzialno??, kartonem opakowa? i ta?ma wokó?.

No i gazetki bardzo prosz? :P

Intruz - 2013-02-08, 15:17

Dzi?ki "chopaki" :mrgreen: za porady, co? si? wymodzi, bo Banan dostanie palpitacji serca, jak mu tych ramek nie wy?l? :D
bananv8 - 2013-02-08, 15:38

Pisa?em, ?e mi nie spieszno z tym :) Jak w ogóle nie wy?lesz to b?dzie lanie dopiero :P
Intruz - 2013-02-08, 15:42

Lanie to my z PKC Ci sprawimy, jak si? oka?e, ?e ten wska?nik ci?nienia oleju nie dzia?a :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bananv8 - 2013-02-08, 16:01

Musi chodzi? :P
PKC - 2013-02-08, 19:58

Musi to na Rusi, a w Polsce jak kto chce :P
bananv8 - 2013-02-08, 20:13

O! I takie podej?cie mi si? podoba :D
Intruz - 2013-02-09, 10:48

Banan, takie podej?cie to ma nasz "kochany" rz?d do narodu :| ?mieszne jest to, ?e jak chodzi o kas? dla siebie, to nagle przestaj? skaka? sobie do garde?..... Wiadomo, kryzys, trzeba "oszcz?dza?".
Intruz - 2013-02-13, 23:26

blain napisał/a:
PKC napisał/a:
Ale jeste?cie ze szczeci?skiego, pono? za homologowane kiery tam zabieraj? dowody :mrgreen:


Epic! :mrgreen: A tak poza tym to nie ZABIERAJ? tylko przetrzymuj?. Masz okre?lony czas na zmian?. Zak?adasz stalówki, pokazujesz ?e jest ok i masz dowód :) Co do kierownicy, to je?li masz homologacj? (czyt. papier w d?oni) to nawet bym nie rozmawia?. Jak chc? si? o?miesza? to prosz? bardzo - w s?dzie. Kiedy? zatrzymali mnie w beemce, powiedzieli ?e kiera za ma?a (ori m-pakiet wstawiony w fabryce), powiedzia?em ?e nie ka?dy musi zna? si? na motoryzacji, ale tutaj ewidentnie wida? ?e kiera ori. Z takimi czerepami nie ma co rozmawia?. Masz papiery, id? do s?du. :)


Przenios?em tutaj dyskusj?, ?eby nie bru?dzi? jeszcze bardziej w tamtym temacie.

Blain, to nie jest takie proste z papierami. Sk?d wzi?? papiery na kierownic? w samochodzie ponad dwudziestoparoletnim ? Oczywi?cie, mam ?ci?gni?t? specyfikacj? tej kierownicy z internetu, ale w?tpi?, ?eby gliniarze tym si? przej?li. Zacz??em z nimi dyskutowa? o tej kierownicy i powiedzieli mi, ?e mam ja wys?a? do Warszawy w celu zdobycia POLSKIEJ homologacji.... popuka?em si? w g?ow? i tyle. A ?mieszne jest to, ?e wiele lat je?dzi?em z t? kierownic? na przegl?dy i nigdy diagnosta jako? nie czepia? si? tej kiery. Nie wiem, mo?e gliniarze chcieli si? wykaza?, czy co ??

bananv8 - 2013-02-13, 23:52

Ile ma cm ?rednicy ta kiera?
Intruz - 2013-02-13, 23:54

34 albo 36 cm, mam j? w gara?u, wi?c pisz? tak na "?oko".... :D
bananv8 - 2013-02-14, 00:19

Bo jak 28 to to w?a?nie by? powód :)
Intruz - 2013-02-14, 10:53

Nie, no na pewno jest wi?ksza, b?d? wraca? z pracy, podjad? do gara?u i zmierz?.
blain - 2013-02-14, 11:16

Nie ma znaczenia. Je?li nie jeste? w stanie okre?li? czy kiera jest ori, to przejd? si? do rzeczoznawcy, zap?a? mu 100 i niech wypisze papier ?e to od tego modelu. Z reszt?, co to za kierownica?! :P
Intruz - 2013-02-14, 11:35

Zreszt? piszemy razem :P hihi, a kierownica jest z serii KBA o ?rednicy 36 cm.


wit007 - 2013-02-14, 12:09

KBA to Kraftfahrzeug Bundesamt, czyli niemiecki urz?d ds. pojazdów :) A kierownica jest firmy Raid ;)
blain - 2013-02-14, 12:16

Intruz napisał/a:
Zreszt? piszemy razem :P


Chodzi?o o to drugie znaczenie, nie chodzi?o o "tak poza tym" :) POLONISTO! :P

PS: kiera du?a, mniejsza jest przy m-pakiecie. Poszukaj informacji na ten temat na zagranicznych forach, opisy tej kiery, homologacje :)
PS2: dobita niemi?osiernie.

Intruz - 2013-02-14, 12:43

Dobita, bo par? lat wisia?a na haku w gara?u, ju? jest po wst?pnym czyszczeniu, wymienione zosta?y czarne ?ruby imbusowe na czarne nowe, czeka na wizyt? u go?cia od obszywania. Zostanie jeszcze znalezienie tej za?lepki na klakson z logiem Opla, bo moja ju? jest strasznie wytarta. Albo ca?y przycisk.

Zlaz?a z niej skóra, po prostu sparcia?a, na ramionach jeszcze troch? pozosta?o. Fajnie si? kierowa?o, gdy by?a w Oplu.

bananv8 - 2013-02-14, 12:56

O matko 100zl opinia, to ja bym wolal za ta sume ju? kupic nowa kiere :p
blain - 2013-02-14, 13:23

bananv8 napisał/a:
O matko 100zl opinia, to ja bym wolal za ta sume ju? kupic nowa kiere :p


Cena zmy?lona (strzelam) mo?e by? wi?cej albo i mniej :D Nie potwierdz? tej informacji :P

Proktor - 2013-02-14, 14:42

a propos kiery to przed obszyciem pogadaj z ch?opakami od malowania proszkowego, mo?e daliby rad? os?oni? j? i sam ?rodek pomalowa? (po odkr?ceniu naby). Wygl?da okropnie.
Po proszkowym malowaniu i obszyciu b?dzie super.
Cho? i tak bedzie przy niej co robi?, bo by si? ?rodek plastikowy przyda?o pomalowa? farb? strukturaln? do plastiku (bo ?wieci si? niemi?osiernie) i wymieni? klakson, bo nie do?? ze wytarty to jaki? zgnieciony.

Intruz - 2013-02-14, 23:20

?rodek jest gumowy, który mo?na wedle uznania ?ci?ga?, to raz, dwa, rzeczywi?cie klakson jest zm?czony :mrgreen: , i b?d? szuka? albo, jak pisa?em wy?ej, samego znaczka na niego, albo ca?y wk?ad. Ale dobry pomys? podsun??e? mi, Proktor, z tym malowaniem. Trza b?dzie podzwoni? i si? popyta?.

Tak wygl?da ta kiera bez tej ?rodkowej gumy:?ruby ju? kupi?em nowe.

Proktor - 2013-02-14, 23:47

Intruz, wieeeem. Mo?e ci? to zaskoczy ale ten model Raid to naprawd? nie jest jaki? mega-rarytas i jest do?? znany, wi?c wiem co tam siedzi.

Szczerze mówi?c koszt: malowanie (30z?), obszywanie (150z?) i klakson (30z?) to jest taka kwota, ?e ca?kiem powa?nie bym pomy?la? nad inn? kier?.

Intruz - 2013-02-14, 23:55

Mo?e Ci? to zaskoczy, ale szkoda mi tej kierownicy.... Pozbywaj?c si? jej, to tak, jakbym pozby? si? jednej r?ki.... :P
bananv8 - 2013-02-15, 00:53

Zawsze mo?esz j? zamocowa? po drugiej stronie kokpitu na zapas :D
Intruz - 2013-02-15, 12:24

Ja nie zamierzam prowadzi? szko?y jazdy :)
Intruz - 2013-02-15, 23:16

Panowie, klamki mam ju? w domu, na pierwszy rzut oka s? okej, ale jutro na spokojnie je zwymiaruj?, sfotografuj? i waln? jaki? opisik. Dzisiaj co? si? nie za bardzo czuj? i po prostu mi si? nie chce..... :?
Intruz - 2013-02-19, 16:36

Jad?c dzisiaj do pracy, przydarzy?a mi si? historia, której nikomu nie ?ycz?.... :evil:
Droga, któr? przemierzam od paru ?adnych lat do pracy, zrobi?a si? tak dziurawa, ?e wygl?da, jak ser szwajcarski. Nie da si? po niej jecha? szybciej, ni? 30 - 40 na godzin?. Szkopu? w tym, ?e w nocy mieli?my obfite opady ?niegu, który zasypa? nasze "wspania?e", "betonowe" drogi, jednocze?nie baaaardzo starannie maskuj?c wszelkiego rodzaju wyrwy i dziury..... Od?nie?y?em Volviaka, zagrza?em i jazda, oczywi?cie skrajnie wolno, bo wiadomo, zima znów drogowców zaskoczy?a i ?aden p?ug i ?adna piaskarka si? na terenie mojej wiochy nie pokaza?a. W po?owie drogi wpad?em w tak? dziur?, ?e mi kierownic? z r?k wyrwa?o. Szok, przera?enie, czy czasem co? si? nie porobi?o z zawieszeniem. Na szcz??cie z naprzeciwka nic nie jecha?o, o pi?tej z minutami rano jest niewielki ruch. Ruszy?em, samochód jedzie, puszczam kierownic?, jest okej. Nie zje?d?a ani na prawo, ani na lewo. Po przejechaniu mo?e dwudziestu metrów t?uczenie takie, jakby si? Volvo mia? rozpa??.... Zatrzymuj? si? na przystanku autobusowym, wychodz? z samochodu i ogl?dam go od spodu, czy co? nie wisi. No nie wisi, ale w prawym przednim kole nie ma powietrza :evil: Lewaruj? odrzutowca do góry, zak?adam zapas i heja w drog?. Jest dobrze, nic nie t?ucze, cho? troch? szarpie kierownic? (pó?niej okaza?o si?, ?e zapas po prostu mia?em nie wywa?ony). Po pracy zasuwam do swojego wulkanizatora. Wyci?gam ko?o i daj? mu do przegl?du. Wo?a mnie i pokazuje dziur?, d?ugo?ci 4 centymetrów, któr? móg?by za?ata?, ale nie za?ata, bo w miejscu, gdzie felga przeci??a na wylot opon?, zrobi? si? balon. Diagnoza wymiana opony, szlag mnie trafi?, mia?em nadziej?, ?e uda si? t? opon? uratowa?. ?ci?ga t? opon?, okaza?o si?, ?e felga niemi?osiernie dosta?a w ty?ek i nadaje si? do prostowania :x Podliczam, opona + prostowanie felgi + wywa?enie, cena tylnego zderzaka do Kadetta..... Szlag mnie trafia po raz koleiny, robi? si? zielony ze z?o?ci, jako ?e znam si? z tym wulkanizatorem kup? czasu, ?eby roz?adowa? sytuacj?, pyta si?, czy nie mam ochoty na nerwosol....
Zostawiam mu felg?, niech prostuje, w mi?dzyczasie uda?o mu si? namierzy? jedn? tak? opon?, jak? dzisiaj straci?em i ju? zamówi?....
Szcz??cie w nieszcz??ciu jest takie, ?e nic nie uszkodzi?em w zawieszeniu. Wahacz ca?y, dr??ki nie pourywane. Tylko szkoda kasy......

Chyba trzeba b?dzie pojecha? na z?omowisko, zakupi? jakiego? malucha i z niego poduszkowca zrobi?, dziury b?d? niestraszne.....

Czy?by drogowcy byli w zmowie z producentami opon i cz??ci do zawiesze? w samochodach ???????

Bołdyn - 2013-02-19, 19:35

A zrobi?e? fotki uszkodzonych cz??ci. Trzeba by?o zrobi? foto od razu na miejscu. Potem ustalasz zarz?dce drogi i wnioskujesz o odszkodowanie. Zale?y jaka gmina i powiat, ale kasa jest do odzyskania.
Proktor - 2013-02-19, 21:59

To za ma?o, musi by? ?wiadek i wezwany na. miejsce patrol policji i notatka ze zdarzenia...

Wspó?czuj? wydarzenia, w sumie dziur? warto zg?osi? ?eby sobie kto? kuku nie zrobi?.

Tia, Nervosol dobra sprawa, ciesz? si? ?e nasz klasyczny produkt wci?? ma dobr? renom? :D

Intruz - 2013-02-20, 16:25

No, Bo?dyn, aparatu fotograficznego ze sob? nie wo??, a to by?o na nieo?wietlonej ulicy przy wyje?dzie ze Szczecina. A to co?, co mam w telefonie to tylko szumnie nazywa si? aparatem fotograficznym. A czeka? na policj? w szczerym polu i znaj?c ich tempo pracy, pewnie czeka?bym z godzin?....

Proktor, dziura zg?oszona, tylko kiedy j? po?ataj?, jak u mnie zima wróci?a.
W ka?dym b?d? razie jestem na etapie za?atwiania felg stalowych, na które pójd? zimówki. To jest ostania zima, w której je?d?? na alufelgach. Jak tak dalej pójdzie, b?d? zarabia? tylko na remonty felg.

Intruz - 2013-02-26, 12:25

Tak w?a?nie ko?cz? na szrocie cz??ci do naszych Kadettów (z aukcji na Allegro) :evil:Nó? si? w kieszeni otwiera, jak jest traktowany ?rodek z Berliny.....

bananv8 - 2013-02-26, 12:50

To nie czasem graty kolegi daniel1985 czy jako? tak?
Intruz - 2013-02-26, 12:51

A cholera wie, dzisiaj przelatywa?em po Allegro i naci??em si? na co? takiego......

Tak samo sko?czy ten czerwony ?rodek, co do w?a?ciciela pisa?e? maila.....

P.S. Bo?dyn wskocz na ebaya, dzisiaj pojawi?o si? wiele wyda? ksi??kowych po?wi?conych Kadettowi D.

blain - 2013-02-26, 13:21

Co do tych drzwi to pisz? z w?a?cicielami....zabieram od nich par? rzeczy, ale maj? podes?a? zdj?cia. Zobacz? co tam maj?:)
Intruz - 2013-02-26, 22:45

Je?eli te cz??ci wygl?daj? tak, jak na zdj?ciach, za darmo mo?e bym si? skusi?.

Szkoda, ?e te progi, które z mojego Kadetta wyci??em, wyrzuci?em, wstawi?bym na Allegro..... Po 3 dychy by posz?y :P

Intruz - 2013-02-27, 10:55

http://otomoto.pl/opel-kadett-antyk-C28123981.html

Cena trzyma, na razie, jak opadnie, b?dzie na cz??ci :mrgreen: Czekam na pi?? stów :mrgreen:

blain - 2013-02-27, 11:35

Intruz napisał/a:
http://otomoto.pl/opel-kadett-antyk-C28123981.html

Cena trzyma, na razie, jak opadnie, b?dzie na cz??ci :mrgreen: Czekam na pi?? stów :mrgreen:


To ju? nie klasyk ani youngtimer, to po prostu "ANTYK" :mrgreen: :P

Intruz - 2013-02-27, 11:36

Wa?ne, ?e jest z mojej wiochy. Zastanawiam si?, czy do go?cia nie zadzwoni? i zapyta?, za ile pu?ci poza Allegro....... Tylko, ?e nie mia?bym gdzie go trzyma?, gara? zawalony Kadettem i gratami :mrgreen:

Co? mi si? zdaje, ?e w sobot? skocz? go poogl?da? i zobaczy?, czy warto czeka? na spadek ceny, czy da? sobie spokój.....
Jakby by? warty grzechu, par? cz??ci sie przyda.

blain - 2013-02-27, 11:40

Na wje?dzie do gara?u :D Przecie? nikt nie wklepie Ci mandatu za trzymanie auta na Twoim podje?dzie do Twojego gara?u :)
Intruz - 2013-02-27, 11:44

Taaaaak ?? Przecie? pisa?em wcze?niej, ?e Kadett sta? pod gara?em, bo w gara?u sta?a ciuchcia i jakiemu? obszczymurkowi Kadett si? nie podoba?, wi?c skoczy? z dachu na mask? :evil: Maska nadaje si? do ?atania dziur w Kadetcie.
Ten gara? mam w takim miejscu, ?e nie chcia?em go kupowa?. Za darmo jeszcze bym go wzi??, bo by?by na magazyn cz??ci.

P.S. Panowie, ma kto? ko?o siebie zak?ad metalizacji tworzyw ? Z Kadetta mam te napisy Berlina na b?otniki i chcia?bym je zreanimowa?.

blain - 2013-02-27, 12:21

Intruz napisał/a:
Taaaaak ?? Przecie? pisa?em wcze?niej, ?e Kadett sta? pod gara?em, bo w gara?u sta?a ciuchcia i jakiemu? obszczymurkowi Kadett si? nie podoba?, wi?c skoczy? z dachu na mask? :evil: Maska nadaje si? do ?atania dziur w Kadetcie.
Ten gara? mam w takim miejscu, ?e nie chcia?em go kupowa?. Za darmo jeszcze bym go wzi??, bo by?by na magazyn cz??ci.

P.S. Panowie, ma kto? ko?o siebie zak?ad metalizacji tworzyw ? Z Kadetta mam te napisy Berlina na b?otniki i chcia?bym je zreanimowa?.


No tak...zapomnia?em :/

Co do znaczka, to mam jeden w bdb stanie :D

Intruz - 2013-02-27, 12:31

Mo?esz waln?? foto ?? Znaczka ?
Z góry rezerwuj? :P

wit007 - 2013-02-27, 12:35

Wydaje mi si?, ?e jak zadzwonisz do typa, to za maks. 600 powinien antyka pu?ci? ;) Chc? prawe lusterko! :D
blain - 2013-02-27, 12:44

Intruz napisał/a:
Mo?esz waln?? foto ?? Znaczka ?
Z góry rezerwuj? :P


Spoko! Zamówi?em ten znaczek za 9 euro, razem ze znaczkiem który jest mi bardzo potrzebny, wi?c Berlina mi si? do niczego nie przyda :P

Oczywi?cie chodzi o ten znaczek:

Intruz - 2013-02-27, 12:45

Witt, w sobot? skocz? do piwnicy, by? mo?e jakie? lusterko prawe si? uchowa?o. Ale nie obiecuj?, bo sam mia?em problemy z lusterkami. W nocy na mojej ulicy kr??y dzicz, bo po drodze s? dwie speluny, które otwarte s? do pó?nych godzin nocnych i niektórym ludkom wracaj?c si? nudzi i urywaj? lusterka. W Kadetcie straci?em dwa albo trzy komplety....

Blain, to nie jest ten znaczek.... Ty masz chyba od Kadetta C....

To jest od Kadetta D Berliny


blain - 2013-02-27, 12:50

No to przykro mi :( Pewnie b?dzie le?a? wieki...
Intruz - 2013-02-27, 12:53

Nic si? nie sta?o, mo?e kto? od nas b?dzie mia? na zbyciu takowe Berliny w takim stanie, jak na foto..... To ch?tnie przygarn? :mrgreen:
bananv8 - 2013-02-27, 13:26

Blain, zawsze mo?esz mi podes?a? taki znaczek, nie obra?e si? :P

Intruz, wg mnie jak chcesz bra? to powiniene? tylko zadzwoni? do typka, spyta? jaka ulica, ogl?dn?? i wypali? prosto z mostu - 500z? i bior? bo jak nie to jad? ogl?da? kolejnego :P 100z? max wi?cej mo?esz da? i masz auto W CENIE WN?TRZA (bez komentarza) :P Kole? desperacko chce si? go pozby? do wystawia 4ty raz w ci?gu tygodnia chyba...

RIS - 2013-02-27, 13:34

Ja tak ostatnio kombi 3D chcia?em kupi? na parkingu.
Pan powiedzia? mi ,?e z jednej strony by sprzeda? "dziadka" ale z drugiej mówi, co on za te 500 z? kupi, co mu b?dzie towar na targ dowozi?o i na rop? z ci?gnika poje?dzi ;)

TO tak off top.

blain - 2013-02-27, 14:40

bananv8 napisał/a:
Blain, zawsze mo?esz mi podes?a? taki znaczek, nie obra?e si? :P4 ojro+pp i jest Twój :) (przesy?ki z .de nie licz? :P )

bananv8 - 2013-02-27, 16:54

Pomniejsz chocia? cen? o te 11PLN co to ich nie dosta?em... :P
Proktor - 2013-02-27, 19:08

w?a?nie dlatego ?e chcecie kupowa? ca?e auta za 500z? a lusterka i znaczki po 5z?, to jest taka sytuacja, ?e czerwone wn?trza l?duj? na ?mieciach, niszczone s? fotele Berlina, chromowane ramki itp.

Po prostu handlarze maj? bardziej merkantylne podej?cie a mniej sentymentalne. On ma ile? tam miejsca i ka?dy kawa?ek miejsca ma wygenerowa? jaki? tam zysk,a ka?da inwestycja w auto na cz?sci ma si? zwróci? i zarobi?. Trzeba op?aci? plac, pracownika-mechanika, transport, energi?, agencj? ochrony, ZUS a na koniec jeszcze utylizacj? pozosta?o?ci po rozbiórce itp - to s? du?e koszty a jeszcze trzeba zarobi?. Jak facet wy?o?y 500-1000z? na rozbite Volvo to w ci?gu 1-3 miesi?cy sprzeda cz?sci za max 2 tys z? a po odliczeniu zakupu i kosztów zostanie mu 500z?. I to jest zysk wygenerowany przez ten kawa?ek miejsca na placu, t? gotówk? i t? za?og?.
Wi?c jak kupuje kanta za 500z? to nie interesuje go jaka to rzadko??, tylko czy zarobi - nie mo?na mie? do nich pretensji, to nie kustosze tylko handlarze-rozbieracze. Je?li te wn?trze to taka rzadko?? i rarytas, to powinien si? na to klient znale?? co to we?mie w dobrej kasie. Jak przez 3 miesi?ce nie ma klienta, to znaczy ?e towar niehodliwy i nastepny raz nawet nie bedzie szanowany tylko od razu w kube?. Niestety, handlarze zawsze b?d? sprzedawa? to co idzie i co ?atwo przechowa?. Drzwi luzem mog? sta? na stojaku nawet pod chmurk?. Poza tym to jest element niemal?e eksploatacyjny - s? st?uczki, drzwi si? wymienia. A wn?trze? Kto poza nami-zbokami, wymienia wn?trze?
Jeszcze wyk?adzina bagaznika, jak si?co? wyleje, to ok. Albo fotel kierowcy bo si? przetar?. Ale dywaniki? Boczki? Znaczki? To z definicji kolekcjonerskie. Wi?c albo kupi to fascynat i znawca i on to bedzie ?apa? i potem sprzedawa?, albo przepadnie.
Tyle ?e jedyna szansa na to to klub, bo nawet jak kto? si? zna, to za to ?e si? zna i ?e te? zainwestowa? i si? napracowa?, te? chce kas?.

Dla handlarza wszystko b?dzie warte podobnie: lusterko od D i od E, oraz od Golfa 2. Znawca wie ?e lusterek od D jeszcze jest masa, wiec taniocha, ale nowe jest co? warte. I ?e nowe od E, to jest w sklepie za 60z?, wiec uzywka nieop?acalna prawie.
I ?e engelmann to rzadko??, a nowo?? to rarytas.
Dlatego ja za swojego chc? 200z? :P

Im mniejsz? kas? dajemy handlarzom, tym wi?ksza szansa na to ?e b?d? zostawia? tylko blachy i kawa?ki silników. Albo ?e w ogóle sobie odpuszcz? kupowanie aut, na których si? nie da zarobi?, bo kilku dziwaków usi?uje kupi? wszystko za 5z? :P
Jedyn? szans? jest klubowe skupowanie aut i sprzeda? mi?dzy sob?.
Jest tylko jeden problem - jak to wyrejestrowa? legalnie po rozbiórce :| A to jest ju? temat-rzeka, szeroko na tym forum omawiany. Bo tak naprawd? tylko do tego handlarze s? nam potrzebni...

bananv8 - 2013-02-27, 19:22

No tak, tyle, ?e z drugiej strony patrz?c na tego kanta ze Szczecina to jak kole? nadal b?dzie taki desperat to w ko?cu i na z?om odda i wtedy ju? ?adnen z nas nie b?dzie zadowolony, bo pewnie znów wypali z cen? z kosmosu za bele gówno. Tak wi?c im taniej by go Intruz kupi? tym lepiej dla niego, auta i by? mo?e kogo? z nas, kto b?dzie na co? ch?tny...
Intruz - 2013-02-27, 22:45

Je?eli ja, nie daj bo?e, jednak go kupi?bym, drzwi od razu by posz?y do Was, ja mam trzydrzwiowego, wi?c tylko k?opot z tym mia?bym. W ka?dym b?d? razie na pewno wiele elementów by?oby dla mnie niepotrzebnych.

Ale co, jak co, na Proktora mo?na liczy?, jak ten walnie wywód, to a? jest co czyta? :mrgreen:

Proktor - 2013-02-27, 23:05

A bo mi smutno ?e nied?ugo ju? nie b?dzie kadettów w PL.
Bołdyn - 2013-02-27, 23:14

Tego br?zowego ogl?dam ju? od pierwszego dnia kiedy si? pojawi?, cena spada?a ale stan??a, patrz? bo te? mam rzut beretem do Szczecina. Intruz, jed? do niego z kas? i rozmawiaj konkretnie. Interes si? op?aca tylko je?li wn?trze jest schludne, czyste i kompletne. Blachy i tak pójd? w wi?kszo?ci na z?om. Musisz sprawdzi? ile elementów sam wykorzystasz bo odsprzeda? reszty na forum raczej nie gwarantuje zwrotu z inwestycji. Na SR lub GTE wyszed?by? fajnie, ale ze standardu i tak ka?dy ma w?asne zapasy.

Aha, popieram wypowied? Proktora, idealnie okre?li? realia szrotowe. Na zwyk?ych z?omach jest gorzej, ale je?li traficie tam kanta to macie cz??ci za free. Ja rozgl?dam si? od dawna, ale nie ma ju? kantów na pomorzu. Mam spraw? nagran? w ten sposób, ?e oczyszczam auto do go?ej blachy za free i zabieram wszystko co chc?. Z?omiarzowi si? op?aca bo ma darmowego robola do wyczyszczenia auta, a ten robol i tak b?dzie zadowolony z niepotrzebnych fantów które wywiezie.

blain - 2013-02-27, 23:17

Pociesz? wszystkich. Nie wiem czy ktokolwiek kupuje hardcorowo drog? pras? pt: Automobilista, ale pozwol? sobie stre?ci? jeden z artyku?ów. Mianowicie, przy zmianach przepisów o badaniach technicznych, wejd? w ?ycie nowe przepisy odno?nie aut starszych ni? 25 lat. A te w?a?nie przepisy reguluj? artyku?y o z?omowaniu i rejestracji. Krótko mówi?c b?dziemy mogli kupi? kanta na z?omie, odrestaurowa? i zarejestrowa? ponownie, a tak? wyrejestrowa? ju? posiadanego i ponownie zarejestrowa? np: po dokonaniu odbudowy pozwalaj?cej na dalsze, bezpieczne u?ytkowanie. Do tego poswta?a komisja ds aut starszych i zabytkowych, która sukcesywnie sprawdza? b?dzie nowe przepisy RD i tworzy? paragrafy pozwalaj?ce nam, posiadaczom aut starszych ni? 25 lat, na ?atwiejsze ?ycie z takim pojazdem w Polsce :) tak wi?c miejmy nadziej? ?e kiedy? b?dziemy zrzuca? si? na auta klubowe na cz??ci :P
Bołdyn - 2013-02-27, 23:21

blain napisał/a:
Nie wiem czy ktokolwiek kupuje hardcorowo drog? pras? pt: Automobilista,


Kupuj? z przyzwyczajenia, ale nie przepadam za tym wydawnictwem, bardziej ?yciowe i konkretne jest Classicauto - polecam

Intruz - 2013-02-27, 23:21

I tak chyba zrobi?, zadzwoni? do niego na ogl?dziny i na miejscu b?dziemy licytowa? :P Je?eli go?? naprawd? b?dzie zdecydowany na sprzeda?, a wydaje mi si?, ?e jest, mo?e si? uda?.

Ja tam gazet nie czytam, telewizji nie ogl?dam....... Wsz?dzie k?ami? :)

blain - 2013-02-27, 23:25

Bo?dyn napisał/a:
blain napisał/a:
Nie wiem czy ktokolwiek kupuje hardcorowo drog? pras? pt: Automobilista,


Kupuj? z przyzwyczajenia, ale nie przepadam za tym wydawnictwem, bardziej ?yciowe i konkretne jest Classicauto - polecam


Popieram :) Cho? na temat przepisów ostatnio bardziej udziela si? automobilista.


Intruz - postawa "polaczka". Nie lubi? takiego podej?cia. Ka?dy ma swój rozum i powinien wyklucza? informacje zb?dne i k?amliwe.


Ko?cz? swoje ot.

Intruz - 2013-02-27, 23:27

?eby si? nie okaza?o, ?e powsta?a nowa instytucja, której za zadanie jest siedzenie na sto?ku, branie du?ej kasy i utrudnianie nam ?ycia. W tym kraju nic mnie nie zdziwi, wi?c do tego podchodz? sceptycznie.
Intruz - 2013-03-02, 10:09

Banan, do Ciebie, czy mi si? zdaje, czy masz Biemdabliu ? Potrzebowa? bym pomocy. Je?eli masz elektryczne lusterka.....
bananv8 - 2013-03-02, 10:20

A mam :P
Intruz - 2013-03-02, 10:50

Potrzebuj? schematu pod??czenia w?a?nie elektrycznych lusterek. Bo lusterka mam, joystick te?, ale za choler? nie mog? rozpracowa? pod??czenia elektrycznego. Lusterka maj? sprawne silniczki. Nigdy takich rzeczy nie robi?em i nie wiem, czy w tym jest jaki? przeka?nik, stycznik, czy tez cholera wie, czy inny pies :mrgreen:
bananv8 - 2013-03-02, 13:32

Yyyy tzn co mam zrobi?, jakie? zdj?cia czy jak bo wybacz, ale je?li o schematy to jestem zielonkawy :mrgreen:
Intruz - 2013-03-02, 21:15

No to problem, bo mi trzeba ?opatologicznie, dlatego pisa?em o schemacie :)

Mo?e kto? z forum b?dzie posiadaniu takiego schematu, oboj?tnie od jakiego samochodu.

Proktor - 2013-03-02, 21:53

to przewa?nie jest do?? proste w pod?aczeniu cho? stosunkowo skomplikowane w pomy?le.
S? 3 albo 5 przewodów. Jak jest 5 to 2 s? na podgrzewanie, przewa?nie grubsze i trzeba je namierzy? i nie bra? pod uwag? przy rozpracowywaniu pod??czenia.
Potem mamy 3 przewody: o? X, o? Y oraz "masa" a raczej biegun przeciwny bo tam nie idzie tylko masa, tylko albo + albo masa w zale?no?ci od tego w któr? stron? ma si? kr?ci? silniczek.
Tak naprawd? to ca?? robot? robi prze??cznik, do którego doprowadzamy tylko plus i mas?, oraz po te 3 przewody steruj?ce na lusterko. I on aktywuje odpowiednie pary pinów przez które idzie na lusterka plus i masa, albo masa i plus.

Trzeba po prostu znale?? rozpisk? pinów prze??cznika, ew. rozpisk? kolorów przewodów we wtycze prze??cznika. Powodzenia

Intruz - 2013-03-02, 23:03

Dzi?ki, Proktor, za podpowied?, co? tam b?d? rze?bi?, szkoda lusterek, ?eby tylko wisia?y :)
Intruz - 2013-03-04, 15:38

No Pany, cena Kadetta ze Szczecina idzie w dó? :mrgreen:

http://otomoto.pl/opel-kadett-antyk-C28198462.html

Byle tak dalej, a b?d? cz??ci :mrgreen:

Intruz - 2013-03-05, 18:55

Kidman, zdj?cia listew dla Ciebie :

Brakuje mi jednej z tylnego b?otnika, ale nie wiem, sk?d mam trzy listwy z przednich b?otników #-o Jaka? magia, czy co ?? :mrgreen:

Pozdrawiam.

kidman - 2013-03-05, 19:08

ok , dop?acam 20zl za fatyge za listwy i jestem zdecydowany ,na pw poslalem adres . Jesli ci odpowiada to mo?esz smia?o s?a? w moje strony ,jesli cos nale?y dop?acic to niema problemu ,grunt ?e ju? b?d? u mnie bo ci??ko b?dzie upolowa? taki zestawik , akurat posiadam brakuj?c? wi?c mam komplet :D
Intruz - 2013-03-05, 20:25

Okej, listwy s? dla Ciebie od?o?one. B?dziesz je musia? ju? sam doczy?ci?, bo po wielu latach le?akowania w piwnicy zrobi? si? na nich nalot. Nie jest to rdza, wi?c my?l?, ?e pasta polerska za?atwi spraw?, bo po umyciu ich, z ty?u zrobi?y si? niesamowite i ju? si? zastanawia?em nad ich oddaniem :mrgreen: ?artuj?. W ka?dym b?d? razie s? po wst?pnym umyciu, reszt? sam si? zajmiesz. Jak je umocujesz, daj foto, niech moje oko nacieszy si? tymi listwami :wink:

Pozdrawiam.

Intruz - 2013-03-09, 10:37

Banan, jak zrobimy z tymi ramkami, ja mam spróbowa? wys?a? (strach ma wielkie oczy :mrgreen: ), czy wy?lesz do mnie kuriera ?
Intruz - 2013-03-09, 21:32

Banan, jeste? zainteresowany tymi ramkami ?
bananv8 - 2013-03-09, 22:52

No interesowa? mnie interesowa?y, chyba, ?e sprzedajesz koledze z dzia?u Kupi?? Nie chce, by? si? czu? "wydymany" :^o
Intruz - 2013-03-10, 02:50

Nie bój nic, dla Ciebie by?y obiecane te ramki, wi?c si? tak stanie. Napisa?em, bo ogarniam dla Kidmana te listwy, wi?c i o Tobie pomy?la?em. Troch si? lepiej czuj?, po paru dniach choroby i chc? to porozsy?a?.
bananv8 - 2013-03-10, 13:31

Wiesz, mnie si? nie spieszy, napisz jak b?dzie np spakowane i gotowe i b?dziesz mia? czas, ?eby si? przywita? z kurierem ;)
Bołdyn - 2013-03-14, 13:17

Intruz, je?dzisz Volvo, a korzystasz mo?e z forum http://volvoforum.pl/?
bananv8 - 2013-03-14, 13:38

Ja si? tak wtr?ce nieco, ostatnio czyta?em w "Motorze" artyku? o Volvo jakim?, nie pami?tam dok?adnie, chyba V70 - kole? przy oko?o 700 000km wymienia? jednostk? nap?dow? wraz ze skrzyni? bo lej?cy wtrysk wypali? dziur? w t?oku (diesel dla jasno?ci). Poza tym bez zarzutu poza troch? wariuj?c? elektronik? deski rozdzielczej. Natomiast wn?trze w niez?ym stanie nadal, fakt, ?e wersja taxi i pono? mocniejsze skóry mia?a. Ale suma sumarum od przeczytania tego artyku?u nie uwierz? za ?adne skarby ?wiata w przebiegi 200k km itp w autach ponad 15 letnich :P Chyba, ?e b?dzie dokument potwierdzaj?cy z wpisami ASO. Poza tym nie wiem, czy BMW nie wymieni? na uturbionego Saaba, ceny podobne a dmuchawa zawsze mi si? marzy?a ;) No i trwa?o?? te? niby wielka.
Bołdyn - 2013-03-14, 14:01

Z Volvo jest chyba tak jak z innymi samochodami, trafi? si? dobre i z?e sztuki, ja jako? specjalnie nie polecam i nie twierdz? ?e s? lepsze od np. Opli. Volvo s? drogie w utrzymaniu, maj? do?? du?o wad wrodzonych, s?abe wyko?czenie i s?ab? trwa?o?? np. elementów wn?trza. Ale s? wygodne i dlatego ludzie je kupuj?.

Osobi?cie je?d?? Volvo 850 kombi z 1995roku, wersja T-5 2,0T, kupi?em poniewa? w cenie poni?ej 7000PLN mam fajnego Sleepera, który nie wymaga ?adnych modyfikacji i zaskoczy praktycznie ka?dego cwaniaczka na ?wiat?ach. Bywaj? jeszcze mocniejsze wersje ni? moje w?oskie T5, ale ten i tak w zupe?no?ci wystarcza.

blain - 2013-03-14, 14:25

Popieram. S?siad zza p?otu ma v70 (chyba) D5. Plusy - d?wi?k! / siedzenia(wygoda!)
Reszta do wymiany :D

matteusz - 2013-03-14, 16:51

bananv8 napisał/a:
Poza tym nie wiem, czy BMW nie wymieni? na uturbionego Saaba, ceny podobne a dmuchawa zawsze mi si? marzy?a ;)

Na prostych powinien dawa? rad?, ale w zakr?tach musisz b?dziesz musia? pami?ta?, ?e nie jedziesz e36 :-P

Intruz - 2013-03-14, 23:13

bananv8 napisał/a:
Ale suma sumarum od przeczytania tego artyku?u nie uwierz? za ?adne skarby ?wiata w przebiegi 200k km itp w autach ponad 15 letnich :P


Haha, ja ju? o tym pisa?em i zosta?em te? za ten wpis zrugany, bo jest to mo?liwe.... chyba na ksi??ycu ](*,) bo jak samochód trzydziestoletni mo?e mie? oko?o 100 tysi?cy ?? :mrgreen: :mrgreen:

Bo?dyn, jestem zarejestrowany na stronie któr? poda?e?, ale jako? na razie nie by?a mi przydatna do ?ycia :)

A kupi?em Volvo, bo nie by?o ?adnej porz?dnej Carismy w moich okolicach. Sta?y same padluchy, nie warte swojej ceny. Dlatego postawi?em na Volvo i nie narzekam. Sprzedawca okaza? si? starszym cz?owiekiem, nie ma?olatem zaje?d?aj?cym auto, wy?uszczy? mi kaw? na ?aw? co jest do zrobienia, a co zrobi? (dosta?em na wszystko faktury). No i by?o te Volvo z silnikiem GDI, co mnie cieszy?o, bo szuka?em Carismy z tym silnikiem.

Co do cen cz??ci do Volvo... Ja osobi?cie tego nie odczu?em, a wymienia?em ju? rozrz?d, ca?y uk?ad hamulcowy i ceny nie ró?ni? si? od takich wyrobów innych marek samochodów. A staram si? kupowa? cz??ci z górnej pó?ki, a nie jakie? tandetne zamienniki, które wykorkuj? za pó? roku. I nie wiem, sk?d opinia, ?e maj? s?ab? trwa?o??.... Mo?e dlatego, ?e ma ty? niezale?ny ?? Je?d?? czwarty rok, wymieniam tylko to, co i w nowych samochodach si? wymienia. Najbardziej obawiam si? nie mechaniki, czy te? blacharki, bo sobie z tym poradz?, ale boj? si?, jak diabe? wody ?wi?conej, elektroniki, która w moim Volvo upakowana jest po sam dach.....

Bołdyn - 2013-03-15, 10:05

To nie masz jeszcze opinii na temat tego forum, ja ju? mam niestety i by?em ciekawy czy odnios?e? podobne wra?enie. Generalnie ludzie do?? zawistni, moderatorzy panosz? si? jak ?wi?te krowy, nikt mi nie pomóg? a mia?em wiele postów, sam musia?em skondensowa? informacj? z kilku ró?nych tematów, informacj? ciekawe s? ale trzeba du?o dr??y? w starych tematach z przed kilku lat. Jedyna fajna sprawa to dzia? Sprzedam, gie?da u nich kwitnie, sam kupowa?em ju? du?o cz??ci od kolesi z tego forum.

Reasumuj?c, u nas panuje totalna kultura, zdarzaj? si? drobne spinki ale zawsze mo?na uzyska? pomoc, wszystko jest fachowe i konkretne, mo?e dlatego ?e u nas grono jest bardziej elitarne i nie mam tu dziadostwa, wszystkie buraki przesiad?y si? z kantów na inne auta i zostali sami zapale?cy.

blain - 2013-03-15, 10:09

Bo?dyn, po przeczytaniu Twego postu, uros?em 3cm :)
Intruz - 2013-03-15, 10:48

Ha, Bo?dyn, znam to z w?asnego do?wiadczenia, gdy kiedy? zarejestrowa?em si? na forum, bo szuka?em informacji o dobrych zasilaczach komputerowych.... Na tej stronie nie do??, ?e pisali takie bzdury, to jeszcze podnie?li mi ci?nienie, gdy kto? si? o co? tam zapyta?. Pojechali z nim po bandzie i kazali mu poszuka? przez Google.... Nie zdzier?y?em i zapyta?em tego jegomo?cia, po co prowadzisz stron?, gdy na wszelkie pytania odpowiadasz, od tego jest Google ? Oczywi?cie, nie dosta?em odpowiedzi, ale bana tak :mrgreen:
Tak samo by?o z zasilaczami, polecili mi Modecoma, mam trzy kompy w domu, we wszystkich s? Modecomy i nie mam z nimi ?adnych problemów. Oczywi?cie znale?li si? m?drcy, którzy twierdzili, ?e to syf, maj? wahania napi?? i psuj? p?yty. Te? si? zapyta?em, sk?d maj? takie informacje, dotycz?ce tych?e waha?. i czym to sprawdzili. Miernikiem z Tesco za 19.90 ? Bo takie informacje mo?na uzyska? w laboratorium, a nie miernikiem z Tesco.

Dlatego ju? dawno temu nauczy?em si?, ?e jak sobie sam nie dasz rady, nikt Ci nie pomo?e.... :P

Pozdrawiam.

blain - 2013-03-15, 12:00

Mieli racj? :) sk?ada?em kompy z WC (watercooling) i do lepszych rig'ów takiego zasilacza nie podepniesz, bo szkoda reszty sprz?tu. Ale najwa?niejsze jest to, czy masz zani?ony stosunek napi?cia osprz?tu z zasilaczem. Je?li zasilacze u Ciebie s? odpowiednio wi?ksze i spokojnie sobie pracuj?, to NIC si? im nie stanie i bardzo dobrze ?e kupi?e? ta?sze :P Ale ch?opakom z forum pewnie chodzi?o o sk?adanie porz?dnego zestawu czy co...jak zwykle :/
Intruz - 2013-03-15, 12:20

Blain, ja sk?adam kompy od 10 lat, mo?e wi?cej i wiem co pisz?. Dla mnie to mo?esz kupi? sobie zasilacz za 5 tysi?cy, nic mi do tego, ja kupi?em par? lat temu Modecomy i na nich pozostan?. I od tych paru lat ?aden mnie nie zawiód?. W komputerze do pracy mam nowy 550 watt, (Modecom 350 watt by? ju? za s?aby) i nieraz komp jest katowany do upad?o?ci. I jako? ten Modecom wg Ciebie i tych "szpeniów" z tamtego forum jest be. I powinien pa?? ](*,)
To jest tak, jak z monitorem, jak kupi?em 27 cali Iiyam?, to te? okaza?o si?, ?e to syf.... Chyba wg tych, co na takim monitorze nie pracowali... To samo jest z zasilaczami Modecoma, najwi?cej do powiedzenia maj? gutki, którzy przeczytali o nich teorie spiskowe albo na innych forach, albo na Wikipedii......
Dopóki b?d? zasilacze Modecoma, b?d? je wymienia? na mocniejsze Modecomy, gdy b?d? rozbudowywa? komputery.
To jest taka moja opinia mohera.

bananv8 - 2013-03-15, 13:18

Jest taka stara prawda, ?e im ci??szy, tym lepszy, jak ka?dy sprz?t elektroniczny a szczególnie wzmaki - i cho?by nie wiem jakiej firmy by?y to dla mnie w?a?nie ci??ar takiego urz?dzenia odgrywa spor? rol? :P

Co do Iiyamy - ja mam ju? 6 rok ten monitor i nie narzekam na nic, ?adnych martwych czy gor?cych pixeli, ?adnych ciemniejszych/ja?niejszych powierzchni - a to 20" wi?c mia?by takie prawo.

PKC - 2013-03-15, 14:32

Intruz Twoje Volvo ma niezale?ne z ty?u? A nie czasem pó?zale?ne? No i masz GDI jest to rewolucyjny silnik z tego co pami?tam. Pierwszy na rynku z uwarstwionym wtryskiem benzyny. A Carisme chcia?e? pewno temu bo GDI jest tworem nikogo innego jak marki Mitsubishi :)

Moja siostra chce teraz kupic V40 w benzynie. Ale ja jej mówi? ten smaochód kupujesz na w?asne ryzyko bo ja go nie znam zupe?nie. Intruz jak d?ugo go masz. Co robi?e?? Jakie koszta?

Proktor - 2013-03-15, 21:39

Cytat:
sam musia?em skondensowa? informacj? z kilku ró?nych tematów, informacj? ciekawe s? ale trzeba du?o dr??y? w starych tematach z przed kilku lat
ja co prawda tego forum nie znam i nie znam sytuacji "jak jest" realnie.
Ale z powy?szego cytatu wynika ?e troch? racji mieli, bo skoro informacje s? - i to ciekawe, tylko potrzeba troch? samodzielno?ci w ich z?o?eniu do kupy, to o co chodzi? Po pierwsze, nie wszystko trzeba od razu mie? na tacy podane. Po drugie, wi?kszo?? z ludzi napisze porad? raz, mo?e drugi a potem oleje, bo ile razy w kó?ko mozna to samo pisa?. Potem si? ludzie wymieniaj?, przychodz? inni a informacje si? przekr?caj?, przekazywane z ust do ust - lepiej szuka? u ?ród?a, pierwszy wpis z informacj? + jego weryfikacja.
Tak to widz?, hobbystycznie moderuj?c ró?ne fora od kilku lat. Zdaj? sobie spraw? ?e od strony u?ytkownika mo?e to inaczej wygl?da?, ale naprawd?, to jest nudne czyta? po raz setny ?e komu? si? w kadecie E urwa?o ci?gie?ko od nawiewu powietrza i ci?gle gor?ce mu wieje. Jakby wszyscy chcieli mie? na tacy, to ludno?? forum nie robi?aby nic, tylko po sto razy pisa?a bzdurne rady, do znudzenia i obrzydzenia. W potopie bana?ów gin??y by nowe ciekawe problemy, których nikt by nie rozwi?zywa?. Po jakim? czasie by?oby jak na astraklubie, ?e na 2/3 zapyta? nikt nie odpowiada, bo nowy narybek i trole si? nie znaj?, a starym fachmanom ju? si? nie chce.

Oczywi?cie zastrzegam ?e ró?nie bywa, bo czasem niekompetentni moderzy z rozp?du lec? ostrze?eniami i agresj? na prawie ka?dy nowy post, ju? z nawyku - w wyniku czego wszystkie pytania zaczynaj? si? od obowi?zkowego: "przepraszam z góry je?li by?o , ale szuka?em i nie znalaz?em ... " (przewa?nie k?amliwie, co mo?na zweryfikowa? na wielu forach).

Tak chcia?em tylko wrzuci? takie spostrze?enie...

Intruz - 2013-03-15, 23:10

PKC, u mnie w Volvo siedzi w?a?nie silnik GDI od Mitsubishi ! A chcia?em Mitsu, bo sylwetka bardziej mi pasuje i chcia?em Hatchbacka.... No i Cari jest zdecydowanie l?ejsza od S40, no ale darowanemu koniowi w z?by si? nie zagl?da :mrgreen: I z ty?u w S40 jest niezale?ne zawieszenie. Fajne toto jest, ale drogie w naprawie w razie czego :P Trzeba po prostu by? z tym zawieszeniem na bie??co, ?eby pó?niej si? nie skumulowa?o na wydaniu paru setek z?otych.

Banan zgadza si?, ja mam stary amplituner Marantza z 1974 roku, kupiony przez przypadek na gie?dzie samochodowej (dla samej obudowy, chcia?em zrobi? sobie wzmacniacz lampowy pod radiostacj?), i tam trafo jest wielko?ci ma?ego kiosku :mrgreen: Ledwo toto do domu przynios?em, takie to ci??kie by?o. A mia?em do gie?dy na piechot? mo?e z 10 minut drogi....
Ale za to jak toto gra na Altusach ! W pale si? nie mie?ci, a chcia?em go rozbiera?....

Proktor, cicha woda, nie odzywa si? par? dni, ale jak walnie wywód, to sobie wszystkie dni odbija :mrgreen:

P.S. PKC, w Volvo wymieni?em rozrz?d, do GDI jest to cholerstwo drogie i zap?aci?em za wymian? rozrz?du plus jakie? ?o?ysko i dwóch sworzni w zawieszeniu plus robocizna (zda?em si? na fachowców, bo troch? zbyt skomplikowane to by?o) 2200 z?.
Wymieni?em ??czniki stabilizatorów kupi?em z górnej pó?ki po 90 z?otych za sztuk?, wymieni?em poduchy pod przednie amortyzatory (do Kadetta nie pasuj? :mrgreen: ) cena 180 z?otych za sztuk?.
Wymieni?em wszystkie tarcze i klocki na czterech ko?ach firmy ATE koszt 800 z?otych.
Kupi?em dok?adk? zderzaka przedniego (wysoki kraw??nik pozbawi? mnie tego :x ) 100 z?otych
I dzisiaj przywie?li mi elektryczny podno?nik szyby od strony kierowcy (szyba przymarz?a i rozwali?em podno?nik, próbuj?c na si?? opu?ci? szyb?....) cena 60 z?otych.

Aha i GDI nie da si? zagazowa? :mrgreen: Co? tam próbowali, ale na próbach si? ko?czy?o. Za to jednostka 1.6 z Volvo jest zaje...cie podatna na gaz i ludzie sobie j? chwal? za ekonomi?, cho? silnik w takiej budzie jest ciut za s?aby.

blain - 2013-03-15, 23:44

Intruz, co Ty cz?owieku piszesz?!?! (odno?nie komputerów)

Iiyama to druga firma po EIZO, która robi monitory dla grafików. Wi?c je?li kto? Ci mówi? ?e to syf, to lamer.

Sk?adanie komputerów: nic nie napisa?em ?e modecom to z?y wybór. W tym przedziale mog?e? wybra? lepiej, ale najwidoczniej to Ci wystarczy. Wejd? sobie na forum overclock.net i poszukaj o nim opini u ludzi którzy s? fanatykami hardwear'u a nie na polskich forach w stylu PClab. A je?li mówisz ?e m?czysz kompy, to poka? mi screeny z tego grzania?! Sam tak?e jestem fanem watercoolingu i oc stacjonarek. Je?li chcesz potwierdzenia to wejd? na mój profil na fb - Maciej Ciecierski/Suwa?ki i w zdj?ciach mam fotografie swojego Rig'a z przed roku. Siedzia? tam enermax 1100 i to by? jedyny zasilacz który podo?a? oc 6 rdzeni i ch?odzeniu na 2 pompkach dc350. Ale mo?e si? nie znam.


Co do "wolwo" nie mam takowego zdania, bo tylko raz mia?em przez krótki okres starego karawana (wszyscy podbijali ?e do wo?enia trupów, na dodatek czarny lakier i oklejone szyby ;/ ). Jedyne czego nie do?wiadczy?em w innym aucie, a w Volvo mnie urzek?o - przednie fotele. Najwygodniejsze na ?wiecie :) Podró? w tym aucie 10h to przyjemno?? dla czterech liter.

Intruz - 2013-03-16, 00:11

Nie mam zamiaru na temat komputerów z Tob? dyskutowa?. Ja wiem, ?e Ty wybierzesz zawsze wszystko lepiej i taniej. I jeszcze raz ci napisze, komputerami zajmuj? si? ponad dziesi?? lat i nie b?d? robi? ?adnych zdj??, ?eby wszystkim naoko?o udowadnia? swoj? racj?. I nie interesuj? mnie opinie ludzi z forum komputerowych, bo ju? zdarza?o mi si? czyta? takie brednie, ?e szczena opada. Kto? co? przez przypadek z?o?y? i od razu sta? si? informerem, serwisantem i bóg wie czym jeszcze razem. A wejdzie w bios i nie wie, co si? z czym je....
blain - 2013-03-16, 03:06

Ech Intruz. Zaproponowa?em Ci najbardziej profesjonalne forum jakie istnieje. Ci ludzie sk?adaj? najlepsze pc'ty na ?wiecie...Ale nie mam zamiaru Ci? do niczego namawia?, ja wiem swoje, Ty tak samo. Chcia?em Ci tylko uzmys?owi? ?e sprz?t jest wa?ny, a bios nie zmienia si? praktycznie wcale (nie licz?c ró?nic firmowanych). Szkoda mi tylko tego, ?e nie potrafisz przyswoi? czyjej? informacji, nawet po sprawdzeniu, jako prawid?owej. I zanim napiszesz posta w takim stylu to si? zastanów, bo cz?sto-g?sto znajd? si? ludzie którzy mog? wiedzie? troch? wi?cej. A mohera b?dziesz mi wypomina? chyba do ko?ca ?ycia...co jest nieco niedojrza?e.
Intruz - 2013-03-16, 09:41

Blain, mohera sobie poszukaj w rodzinie (to jest niedojrza?e w?a?nie, nazywanie moherami innych ludzi, którzy maj? odr?bnie ZDANIE) , to raz dwa, nie interesuje mnie co kto sk?ada i za ile. Ja sk?adam takie kompy, które pasuj? ludziom i mnie. Tyle. I nie spinaj si? tak. I je?eli wierzy?bym we wszystko, co ludzie bazgrz? w sieci daleko bym nie zaszed?. Bo co cz?owiek, to inna opinia. I je?eli twierdzisz, ?e w biosie ma?o si? zmienia, chyba nigdy nie wchodzi?e? bios, albo jego konfiguracji nie robi?e?. Mo?esz co? tam wyskroba? w odpowiedzi, ale ju? Ci w tym temacie nie odpisz?. Po prostu mi si? nie chce....
matteusz - 2013-03-16, 10:37

Dziewczyny, nie drapcie si? :wink:
blain - 2013-03-16, 11:27

To nie ja si? spinam, tylko Ty :) Ju? nie mam si?y u?era? si? o co?, czego i tak nie zrozumiesz. Trwanie w takiej wizjii ?wiata, jak? wyznajesz, musi by? m?cz?ce- ca?y czas, na ka?dym kroku wszyscy do oko?a Ciebie próbuj? zrobi? Ci na z?o??, a co najlepsze, nikt si? na niczym nie zna, bo Ty robi?es wszystko ju? minimum 10 lat wcze?niej! :P Staram si? nie wypowiada? na tematy, na których si? nie znam i pyta? o sprawy, które mnie m?cz?, ludzi z wi?ksz? wiedz?. Ale je?li czytam wypowiedzi mijaj?ce si? z prawd?, bo znam ten temat, nie potrafi? zosta? oboj?tny. W Twoim temacie zosta?em przez Ciebie na wst?pie zrugany, cho? chcia?em tylko temat sprostowa?. I jak widz?, dalej ci?gniesz temat mohera, cho? podobno ju? Ci przesz?o i zrozumia?e?....dziecinada.
PS: obra?aj?c moj? rodzin? (a nie mnie) pokazujesz tylko swoj? frustracj?....nie radz?.

I ju? nie drapi?, bo nie ma sensu.... :*

Intruz - 2013-03-16, 13:18

Nie ja jestem s?uchaczem radia maryja..... I jak si? na czym? nie znasz, rzeczywi?cie, lepiej dla potomnych by?oby, ?eby? si? nie wypowiada?. I widz?, ?e ty mo?esz o kim? pisa?, ?e jest moherem, ale pisz?c to o tobie skacze ci ci?nienie. Typowy okaz betona, który ma ostatnie zdanie, do którego wszyscy musz? si? dostosowa?.... I ja nie czuj? si? frustratem, to ty ci?gniesz temat, o którym nie masz zielonego poj?cia. Ty swoje wywody opierasz na teorii, branych z forów i wikipedii, ja bior? z praktyki, tyle nas dzieli.

Kidman, problem jest z wys?aniem tych listew, nie mam jak ich zapakowa?. Szuka?em u mnie na wiosce takich tub kartonowych, ?eby je w?o?y? i s? tylko tak krótkie, ?e po?owa wystawa?aby i klu?a w oczy :mrgreen: A chcia?bym ju? ich si? pozby?, bo tylko zagracaj? mi mieszkanie :P

We? co? porad?, bo "le?em i kwiczem" :mrgreen:

P.S. Jak jeszcze troch? si? wstrzymasz i b?dziesz cierpliwy, wezm? z Allegro tak? tub?

http://allegro.pl/tuba-ka...3078958947.html

Listwy maj? oko?o 110 centymetrów.

Co ty na to ?

Pozdrawiam.

blain - 2013-03-16, 13:38

No przesta? Intruz, mo?emy rozmawia?, ale z tekstami w stylu "beton" to przyhamuj. O moherze pisa?em ju? par? razy, ale powtórz? jeszcze raz: TO BY? ?ART! za co Cie na Sb ?adnie przeprosi?em. Niezrozumienie na forum wyst?puje nader cz?sto jak wida?. Przesta?my si? hejtowa? na zmian?, bo to i tak do niczego nie doprowadzi. Je?li chodzi o OC i ogó?em o pc, to z ch?ci? wymieni?bym z Tob? spostrze?enia, bo tak?e mam co? do powiedzenia w tym tak obszernym temacie. S?dz? ?e po zdj?ciach wida?, ?e troszk? z tym mia?em do czynienia. Mam nadziej?, ?e tym razem zrozumiesz moje przes?anie.

Paczka - wytnij dwa kartony o powierzchni troszk? wi?kszej ni? listwy, po?ó? na glebie jedn? stron?, pó?niej listwy, dooko?a listew i obok powk?adaj wyci?te z kartonu paski, zwini?te w "spr??ynk?" (troch? wy?sze ni? same listwy, poprzyklejaj na ta?m? dwustronn?). pó?niej przy?ó? drugi karton, wielko?ci tego pierwszego. Pozaginaj rogi, aby si? nie przesuwa?, sklej ta?m? na ratnach dwa kartony. Na koniec owi? sobie to wszystko streczem i zrobione. Taka paczka powinna wytrzyma? traktowanie kuriera.
Powodzenia!

Intruz - 2013-03-16, 13:56

Co ci?nienie znów skoczy?o, ch?opcze :mrgreen: ? Co do hamowania, poczytaj swoje wypowiedzi wcze?niej, bo widz?, ?e zaraz b?dziesz mnie straszy? obiciem :mrgreen: I przesta? wreszcie tu pisa?, bo czekam na wiadomo?? od Kidmana i nie mam zamiaru przebija? si? przez twoje, nic nie znacz?ce posty.
andreee - 2013-03-16, 14:50

Wiem ?e offtop juz du?y ale wtr?ce swoje trzy grosze, jako ?e w elektronice co nieco siedz? i nie jeden zasilacz rozbiera?em, nie jedne zgliszcza by?o mi dane ogl?da? i mie? akcje typu pal?cy si? zasilacz pali wszystko naoko?o co do niego wpi?te. Na Modecoma obecnie nie moge powiedzie? z?ego s?owa, gdy? jakie? 3 lata temu kupi?em klona pod nazw? Logic 400w za ca?e 90z?. Wymagania ma postawione nisko, bo pracuje na sempronie 2400, reszty nie wymieniam, bo to te? ?miech. Jak na razie na tym setupie po 3 latach g?stej pracy jeszcze nie fikn??, cho? by? kupiony na sztuk? z braku funduszy.
Kiedy? na serwisie spotka?em si? z zestawem naq taganie 600w. Komp wiesza? si? i restartowa? po odpaleniu bardziej wymagaj?cej gry. Jak si? okaza?o jedna z kostek zasilaj?cych grafik? by?a wadliwa, przez co nie by?o odpowiedniego styku. Ale to powiedzmy felerna sztuka, co jednak nie zrazi?o mnie do marki. Tagan pochylaj?c si? przy nim ma bogate wn?trze, od konkurencji wyró?niaj? go lepszej jako?ci elektrolity, komponenty o niskim wspó?czynniku RMS, niezale?ne linie zasilaj?ce i co najwa?niejsze dla mnie solidne zabezpieczenia zapobiegaj?ce uszkodzeniu sprz?tu, który zasila.
Dro?szy zasilacz= lepsze komponenty i mniejsze szumy na liniach.
Zreszt? wystraczy takiego Tagana przemierzy? oscyloskopem, po testpointach, jak i zarówno kszta?t sygna?u wyj?ciowego. I powiem jako pewnik, ?e ?aden tani chi?czyk, czy powiedzmy zasilacz nawet za te 300-400z? nie b?dzie trzyma? takich parametrów jak markowy sprz?t, który firma wg sprawdzonego przepisu sk?ada prawie 20 lat :|
Kolejna rzecz, ?e faktycznie te szumy z ta?szych zasilaczy cz?sto g?sto przesuwaj? wspó?czynniki TDP procesora, mosfetów, co skutkuje wy?sz? temperatur?, przegrzewaniem i spadkiem wydajno?ci zestawu.
Tak?e koniec offtopu, jak dalej kto? ma w?tpliwo?ci- ostatni punkt- profesjonalne urz?dzenia pomiarowe wszystko powiedz? :mrgreen:

bananv8 - 2013-03-16, 15:32

Przesadzacie we dwóch - jak chcecie co? sobie wyja?ni? to nie mo?na przej?? na PW? Nikogo szczególnie nie interesuje co o sobie s?dzicie. I teraz nowo loguj?cy si? user przeczyta to wszystko i pomy?li - w?a?nie, co pomy?li? Sami sobie odpowiedzcie.
Intruz - 2013-03-16, 16:24

Andree, zgadza si?, tylko praktycznie wszystkie komponenty komputerowe, które mo?na dosta? na terenie UE s? wyprodukowane albo w Chinach, albo w krajach o?ciennych :mrgreen:

Co do Tagana, mój dobry kolega ma ten zasilacz i jest z niego zadowolony, ja mam trzy Modecomy i jestem z nich zadowolony. Jak pisa?em wcze?niej, co cz?owiek, to inna opinia. Tak samo z samochodami, tak samo ze sprz?tem komputerowym, tak samo z reszt? rzeczy, b?d?cych na tym padole ziemskim :)

Banan, Ciebie za to mog? przeprosi?, za moje posty, ale nie pozwol?, ?eby kto?, kto nie nie zna, pisa? o mnie, ?e jestem moherem.

Proktor - 2013-03-16, 23:03

Pi?knie, bardzo pi?knie.
Jeszcze si? za ?by we?cie ](*,)

Intruz, lubi? Ci? i przykro mi to pisa?, ale sam si? zap?dzi?e? w kozi róg.
Kolega Blain co prawda ma ci?ty j?zyk czasami, ale jak pisa? o "moherze" to u?y? tylko pewnego skrótu my?lowego, poza tym powiedzia? to pó?-?artem ?eby ci troch? przysra?, ale nie po to by upokorzy?. Wskazywa? na to zarówno kontekst, jak i emotikonki.
Teraz przywo?a? te zdarzenie by pokaza? ?e twoje podej?cie jest nacechowane uprzedzeniem zwi?zanym z tym wydarzeniem, ale nie chcia? Ci? wyzywa?.
Bardzo mi przykro ?e zareagowa?e? na to w ten sposób.

Jeste? sporo starszy od wielu z nas, masz te? swój specyficzny sposób bycia i nawyki. NIKT i nigdy nie kwestionowa? twojego prawa do dyskusji na tym forum i nikt nigdy nie zabrania? mie? swoje pogl?dy. Ale te? NIGDY na tym forum nie by?o pozwolenia na posiadanie jedynej s?usznej opinii, niezale?nie od wieku, do?wiadczenia i funkcji - wszyscy jeste?my omylni, wszyscy tylko lud?mi. Sam zobacz ile razy do mnie by?y zarzuty, mimo mojego sta?u tutaj. I wszyscy jako? ?yjemy.
Tarcia si? zdarzaj? i trzeba umie? MERYTORYNIE obroni? swój punkt widzenia.
Zachowuj si? jak na doros?ego przysta?o - co to za wycieczki w kierunku rodziny, co to za traktowanie z góry per "ch?opcze", wobec cz?owieka którego na oczy nie widzia?e??

Nikt nie uwa?a ci? za mohera, bo nikt nie napisa? "ty moherze". Nikt nie ma ci za z?e ani stylu bycia, ani wieku, ani pogl?dów. Ale nikt nie pozowli na to ?eby? promowa? pogl?dy typu: moje pogl?dy sa lepsze bo s? mojsze ni? twoje.

Ode mnie masz warna za obra?anie innych u?ytkowników forum. A co z tym zrobisz - to ju? twoja sprawa.


PS. Blain , ja ci? bardzo prosze - skoro widzisz ?e w dyskusji robi si? problem, to nie podpuszczaj cz?owieka, bo widzisz do czego do prowadzi... Ja twoje intencje wyczu?em, ale nie ka?dy jak widzisz potrafi mie? dystans. Och?o? Blain te? , prosz?.

blain - 2013-03-16, 23:17

To mnie nawet nie zagrza?o. Ale uzna?em, ?e nie nadaj? si? do team'u moderatorów, gdzie jeden mod usuwa posty innego moda, z przyczyn znanych tylko jednemu. Mam swoje problemy, które bardziej mnie stresuj? ni? rozmowa na forum. Tak wi?c poprosi?em Shoguna, aby cofn?? mi moderatora. Jestem zbytnim "?wierzakiem" i odstaj? wiedz? od co po niektórych, w wiod?cym temacie jakim s? kanty.

Je?li chodzi o "tarcie" na forum, jak temat z oponami pokaza?, mo?na si? na koniec rozsta? pokojowo (jak sami panowie Proktor i PKC pokazali). NIe ka?dy si? rozumie, nie ka?dy musi si? lubi?, wystarczy odrobina szacunku.

Proktor - 2013-03-16, 23:25

Tylko ?e my z PKC si? znamy, lubimy i nie znosimy zarazem (?e o spieraniu si? nie wspominam) od paru lat - i mamy w tym wprawe :P


Co do bezpodstawnego usuwania postów, to primo, jest instytucja nadrz?dna pod nazw? Admin i nale?y takie rzeczy zg?asza? do niego a gwarantuj? uczciw? ocen? - a secundo, jest wewn?trzny dzia? moderatorski do omawiania takich rzeczy, je?li mo?ci moderatorzy nowej fali jeszcze nie zauwa?yli. Admin lito?ciwie wam ten dzia? wyczy?ci?, ?eby?cie nie musieli starych problemów czyta? i z czystym umys?em podeszli do tematu - ale nic nie stoi na przeszkodzie ?eby co? od siebie napisa? nowego.

Intruz - 2013-03-17, 09:52

Proktor napisał/a:

Zachowuj si? jak na doros?ego przysta?o - co to za wycieczki w kierunku rodziny, co to za traktowanie z góry per "ch?opcze", wobec cz?owieka którego na oczy nie widzia?e??


Ten cz?owiek te? mnie nie widzia?, nie zna, a nazywanie mnie po raz koleiny moherem jest w porz?dku ? I nie pozwol?, ?eby kto? mnie wyzywa?. Dostan? bana ? Nast?pnego warna ? Nie ma sprawy. Mam ci?ty j?zyk ? Mam. I nic na to nie poradz?, ?e nie dam sobie w kasz? dmucha?.

Tyle ode mnie.....

andreee - 2013-03-17, 14:38

panowie Proktor, moim zdaniem dobrze pisz?. By?oby zbyt pi?knie jakby ka?dy z Nas tutaj zgromadzoych by? ze sob? zgodny. Forum jest ?wietnym miejscem na swobodn? wymian? pogl?dów, i konfrontowanie w?asnych Tez z kogo? innego.
Bynajmniej nie chc? tutaj nikogo broni?, ani stawa? po której? stronie barykady, ale prawda jest taka, ?e dla jednego pewne rzeczy znacz? co? obra?liwego, a drugiego wogule to nie rusza. Tak?e dodam od siebie tylko tyle, ?e z lud?mi których nie znamy, nale?y postepowa? delikatnie, bo jednak nigdy do ko?ca nie wiemy czy co? co w naszymy kr?gu jest odbierane jako ?art nie urazi drugiej osoby do której kierujemy s?owa.
Intruz, naprawd? nie wydaj? mi si?, ?e blain, mia? intencje zgnojenia/obra?enia Ci? na ?amach naszego forum. Daliscie sobie po "razie" tak?e proponuje rozejm :wink:

blain - 2013-03-18, 00:08

Intruz napisał/a:
Proktor napisał/a:

Zachowuj si? jak na doros?ego przysta?o - co to za wycieczki w kierunku rodziny, co to za traktowanie z góry per "ch?opcze", wobec cz?owieka którego na oczy nie widzia?e??


Ten cz?owiek te? mnie nie widzia?, nie zna, (1)a nazywanie mnie po raz koleiny moherem jest w porz?dku ? (2)I nie pozwol?, ?eby kto? mnie wyzywa?. Dostan? bana ? Nast?pnego warna ? Nie ma sprawy. (3)Mam ci?ty j?zyk ? Mam. I nic na to nie poradz?, (4)?e nie dam sobie w kasz? dmucha?.

Tyle ode mnie.....


1. Zacytuj mi fragment, w którym nazywam CI? "moherem", oprócz tematu o testach opon. Nie pojad? kl?cze? przed Tob? i prosi? o przebaczenie. Zrozumia?em, ?e poczu?e? si? tym ura?ony, dlatego przeprosi?em Ci? za to na Sb + 2 razy na forum. Nie wiem czego wi?cej oczekujesz? Dalej uparcie dr??ysz ten temat...

2. T?umacz?c dalej, nikt Ci? nie obra?a, ja tak?e nie mia?em takiego zamiaru i dzisiaj 3 razy przeczyta?em swoje posty wy?ej i nie znalaz?em ANI JEDNEJ obelgi skierowanej do Twojej osoby.

3. Tu chyba nie doczyta?e?. Je?li chodzi Ci o wypowied? Proktora to chodzi?o mu o Blain'a - czyli o moj? osob?.

4. Bardzo dobrze, ale musisz mie? podstawy, aby stwierdzi?, ?e kto? chce Ci t? kaszk? rozdmucha?. W tym temacie nie pojawi?y si? ?ADNE zal??ki obrazy, upokorzenia, skierowane do Twojej osoby.

Je?li dalej czego? nie rozumiesz w moich postach, które napisa?em powy?ej, to czekam na PW - z mi?? ch?ci? odpowiem na ka?d? kontr-informacj?, któr? mi prze?lesz.

Pozdrawiam Ci?, Intruzie ze Szczecina!

Intruz - 2013-03-23, 10:30

Panowie, potrzebuj? uzyska? odpowied? na takie pytanie, mam mo?liwo?? kupienia nowej ch?odnicy od Kadetta 1.2. Czy taka ch?odnica podejdzie do 1.3 ?
GrzyBu - 2013-03-23, 16:51

musisz sprawdzi? jakie masz mocowania ch?odnicy w pasie przednim. od 1,2 jest krótsza i musisz mie? inne mocowania.
PKC - 2013-03-23, 18:26

Nie b?dzie pasowa? od 1.2 z zasadniczego powodu:
Ma wyj?cie i wej?cie po jednej stronie.
W innych modelach jest wej?cie po lewej, a wyj?cie po prawej stronie.

Jakby kto? potrzebowa? to mam u?ywan? ch?odnic? do 1.2 na stanie do zbycia.

Intruz - 2013-03-23, 18:35

Dzi?ki, Panowie, za info, szkoda, bo mam mo?liwo?? kupienia nowej ch?odnicy Behr od 1.2 za 55 z?otych. Trzeba szuka? dalej.....
Jakby kto? potrzebowa?, to podaj? link:

http://allegro.pl/nowa-ch...3110996105.html

Pozdrawiam.

Intruz - 2013-03-27, 17:14

Panowie, ma kto? mo?e pod r?k? foto ty?eczka Kadetta, ale ze zdemontowanym zderzakiem ?? Pilnie mnie takiego foto potrzeba i najlepiej w jak najlepszej jako?ci :)
GrzyBu - 2013-03-27, 20:11


www.champagner-d.de

Intruz - 2013-03-27, 20:21

"?o" to chodzi?o, Grzybu, niech bozia wynagrodzi w dzieciach :mrgreen: :mrgreen: Bo si? zastanawia?em nad tymi otworami bocznymi pod zderzak w ko?cówkach b?otników.

Dzi?ki bardzo :mrgreen:

Intruz - 2013-04-22, 23:44

Na tylnych b?otnikach, pod zderzakiem s? takie blachy, ?lizgi do zderzaka. Czy kto? z Was ma co? takiego do sprzedania ? Chodzi?o by mi o komplet, bo cholera moje gdzie? zjad?o.....

Pozdrawiam.

blain - 2013-04-23, 13:35

Ale s? pokryte rud?? Bo je?li nie s? mocno zjedzone, to oddaj do wypiaskowania i pomaluj, koszt b?dzie oko?o 10z? ;) Na ebay.de go?? jaki? czas temu sprzedawa? to ustrojstwo, a posz?o za oko?o 20 euro :/
Proktor - 2013-04-23, 15:14

one s? z czego? takiego ?e z czasem tak je prze?era ?e si? mi?kkie robi? jak z tektury :|
Intruz - 2013-04-23, 23:00

Proktor, chodzi?o mi o to, ?e mi je zjad?o w sensie, ?e gdzie? te cholery przer?ba?em :mrgreen: A wiem, ?e by?y ca?kiem, ca?kiem, tylko ?e mam dobr? pami??, ale krótk? :mrgreen:
bananv8 - 2013-04-24, 06:25

Ty tu nie pisz bzdur tylko co z frontem, za?o?y?e? na kadzia ju??
Intruz - 2013-04-24, 10:39

Banan, zapomnia?e?, ?e mieli?my d?uuuug? zim? (niezapowiedzian? :| ) ? Tak i to popsu?o szyki, ?e hej. Ale cierpliwo?ci, mam nadziej?, ?e na d?ugi, majowy weekend b?d? mia? troch? wi?cej wolnego, to zabieram si? za niego. Na razie przygotowuj? sobie tylny zderzak, z jego kupnem da?em cia?a, bo mia? by? w idealnym stanie, ale nie jest..... Chcia?em zaoszcz?dzi? troch? kasy, kupuj?c go na Allegro, ale poprawki, plus farby, plus robocizna ju? mnie wi?cej wynios?a, ni? nowy :evil: Chytry traci dwa razy :mrgreen:
Banan, Ty tu nie marud?, tylko poszukaj w swoim magazynku tych ?lizgów :mrgreen:

Jak ogarn? przód, to na pewno jakie? foto wstawi?....

bananv8 - 2013-04-24, 17:51

Przez jakie? 2 miechy Ci nie pomog? bo jestem daaaaleko od domu :)
Intruz - 2013-04-29, 18:05

No, panowie, przedni spojler do Kadetta si? robi, fotorelacja wieczorem...... :mrgreen:
Intruz - 2013-04-29, 22:31

Zdj?cia po laminowaniu, jutro, gdy tylko si? wysezonuje, wyci?gam z formy i obrabiam:


........... Pozdrawiam.

Proktor - 2013-04-30, 00:59

na razie niez?e Yeti :D
bananv8 - 2013-04-30, 06:24

To mówisz, ?e Ci si? nie nagrzewa zim? i ocieplasz? :hahaha:
Intruz - 2013-04-30, 10:46

Proktor napisał/a:
na razie niez?e Yeti :D

A ja my?la?em, ?e Sasquatch :mrgreen:

Banan, chyba ju? po zimie, bo zrobi?o si? do?? ciep?o... I trzeba wykorzysta? na maksa wolne dni. Najgorsze jest to, ?e do tej pory w ustach czuj? smród wi???cej ?ywicy. Praca przy tym to syf. Organizm sobie szybko przypomnia?, jak to si? pracowa?o w laminatach kup? czasu :mrgreen:

Pozdrawiam.

Intruz - 2013-04-30, 20:44

Zderzak wyci?gni?ty z formy, teraz tylko odczeka? dwa dni, ?eby styren odparowa? i mo?na przeszlifowa? ju? na gotowo i wali? podk?ad:

Nawet przypasowa?o, bo zabrak?o mi podk?adu i w czwartek podjad? do sklepu i zakupi? troch?. Jak b?d? mieli otwarte :mrgreen:

Proktor - 2013-05-01, 11:28

nak?adka na oryginalny zderzak bedzie, czy samodzielnie?
Intruz - 2013-05-01, 18:33

B?dzie tak, jak w oryginale, osobno. Ten Kamei te? le?a? samodzielnie.

A tu, ?eby? Proktor si? nie pi?owa? ( :mrgreen: ) , ?e ty? jest pusty, bo bez zderzaka, zderzak za?o?ony, tylko kupi? preparat do niego i go wyczochra? z zewn?trz :D :Dzizus, ca?y dzie? dorabia?em te boczne ?lizgi do zderzaka :mrgreen:


No i musz? wreszcie umy? odrzutowca, bo zakurzony niemi?osiernie....

Pozdrawiam.

P.S. Wpadli na gara?owisko gliniarze, my?la?em, ze b?d? mnie trzepa?, a tylko podeszli i ?lina im na widok Kadetta zacz??a lecie? :twisted:

Proktor - 2013-05-01, 23:50

:roll:
bananv8 - 2013-05-02, 19:14

Opal sobie zderzaczki, nabior? koloru :)
Intruz - 2013-05-02, 19:56

bananv8 napisał/a:
Opal sobie zderzaczki, nabior? koloru :)


?? Nie za bardzo kumam.................. :mrgreen:

Mo?esz sprecyzowa? ? Bo ja chc? kupi? taki specjalny preparat do zderzaków, ale o opalaniu pierwszy raz s?ysz?.... :P

PKC - 2013-05-02, 23:01

Pono? opalark? delikatnie i masz jak nowe.
Intruz - 2013-05-02, 23:44

Co? mi si? zdaje, ?e mnie wkr?cacie..... Gdzie ukryta kamera ?? :mrgreen:
Bołdyn - 2013-05-02, 23:59

My?l? ?e to prawda, bo ja np naprawia?em ju? zadrapania na kokpicie i boczkach drzwi zwyk?? zapalniczk?, lekko przygrzewasz i rysy znikaj?, ale trzeba najpierw zrobi? testy bo ró?ne plastiki ró?nie reaguj?, w ka?dym razie w Daewoo dzia?a super:-) W kancie na tunelu ?rodkowym ju? nie dawa?o rady.
bananv8 - 2013-05-03, 10:08

Tak jak ch?opaki wspomnieli, opalarka - ja ustawi?em pierwszy bieg (bo na "dwójce" chwila nieuwagi i topi?o plastik) i tak jakby? suszy? sobie ten zderzak, wolnymi ruchami prawo/lewo/góra/dó? w od?eg?o?ci z 5cm od zderzaka :) Spróbuj w?a?nie najpierw gdzie? w niewidocznym miejscu, od do?u np zderzaka, ?eby? si? obezna?. Mi z szarych wyp?owia?ych wysz?y zderzaki jak nówki. Fakt, nie usuniesz rys bardzo g??bokich ale takie powsta?e od zwyk?ego up?ywu z?bu czasu wtapiaj? si? w plastik.
Intruz - 2013-05-03, 10:31

Opalarki nie mam, musz? po?yczy? z pracy i spróbowa?, ale to dopiero po niedzieli..... A ognisko mo?e by? ? :mrgreen: :mrgreen:
bananv8 - 2013-05-03, 10:59

Mo?esz nawet pod ko?dr? wzi?? i wygrza? :hahaha:
Intruz - 2013-05-03, 11:26

To b?dzie k?opot, bo pod ko?dr? z ca?ym autem musia?bym si? zmie?ci? :P
PKC - 2013-05-03, 14:21

Wielki mi konstruktor ciuchciowy, a nie?aska odkr?ci?? :P
bananv8 - 2013-05-03, 14:48

Pad?em :mrgreen:
Intruz - 2013-05-03, 19:19

PKC napisał/a:
Wielki mi konstruktor ciuchciowy, a nie?aska odkr?ci?? :P


A ty, PKC, my?lisz, ze to takie proste ? Ca?y dzie? ten zderzak zak?ada?em i my?lisz,ze mi si? chce teraz go ?ci?ga? ?? :mrgreen: Nie ma mowy...... :P

Dowcipnisie :wink:

PKC - 2013-05-03, 21:09

Ejj przedni to bym si? zgodzi? ale tylny? Wspania?y dost?p do dwóch ?rub M8 plus k?y na wsuwki.
Intruz - 2013-05-07, 10:36

PKC napisał/a:
Wspania?y dost?p do dwóch ?rub M8 plus k?y na wsuwki.


Taaak ? A mnie wysz?o jako? inaczej - sze?? ?rub :mrgreen:

Intruz - 2013-05-11, 21:13

Panowie, spojler pomalowany podk?adem, dopiero co niedawno wróci?em z gara?u. Jutro, by? mo?e b?dzie ju? gotowy do szlifowania na mokro pod lakier.

Zaczyna mie? to r?ce i nogi. Szukam sponsora na akumulator i ch?odnic? do Kadetta :mrgreen:

Pozdrawiam i czekam na ch?tnych :P

wit007 - 2013-05-11, 21:23

Fajnie!
blain - 2013-05-11, 21:26

Co? chyba ruda mask? Ci podjada i pas przedni :)

Zderzak bardzo ciekawy. Jak malujesz? Ostatnio widzia?em dobry specyfik, który robi pow?ok? podobn? d tej co mamy na zderzakach. Pod kolor auta b?dzie :P

Intruz - 2013-05-11, 23:27

wit007 napisał/a:
Fajnie!


Witt, fajnie b?dzie, gdy b?dzie pomalowany i na gotowca wrzucony do auta. Ja, w ka?dym b?d? razie, jestem zadowolony z efektu.

PKC - 2013-05-12, 19:53

Wygl?da to pierwszorz?dnie. Gratulacje i odrazu sugeruje delikatnie, wrzu? na ebaj ten spojlerek to i mo?e sponsor nie b?dzie potrzebny. :wink:
Proktor - 2013-05-12, 21:12

no no, ca?kiem ca?kiem :)
chcia?bym to jeszcze zobaczy? z tablic? rejestr. i znaczkiem Kamei nalepionym.
I ?eby zdj?cie nie by?o robione zszywaczem biurowym :P

Intruz - 2013-05-12, 22:42

PKC, nie b?d? robi? takich myków, bo za du?o z tym roboty jest (chodzi o dopieszczenie zderzaka pod lakier), cho? kopyto i forma zostan? na w razie czego, na przysz?o??.

Proktor, z tablic? b?dzie problem :mrgreen: . Mam jeszcze stare, czarne blachy, wi?c wszystkie ramki do tablic s? za w?skie...... Co? wymy?l?, bo nie chc? znów wierci? dodatkowych otworów w tablicach. Co do aparatu, to robi?em telefonem, zacz??o si? ?ciemnia? i dlatego wysz?y takie kiepskie.

No i musz? znale?? szpenia, który mi wydrukuje na porz?dnym materiale znaczek Kamei'a.

Tylko, ?e u mnie na wiosce.............. :mrgreen: ....... poza marketami nic nie ma :mrgreen:

bananv8 - 2013-05-12, 22:50

Uderz do Mnicha z KTK - powinien Ci pomóc w sprawie nalepy :)
Intruz - 2013-05-13, 15:05

Dzi?ki Banan, nie omieszkam spróbowa? :)
PKC - 2013-05-13, 19:46

A to w 1980roku wszyscy ju? w ramkach je?dzili? ;)
Ja nie mam zamiaru zak?ada? ?adnych ramek!

Intruz - 2013-05-15, 15:51

A ja sobie za?o??, a co i jeszcze wrzuc? napis TURBO, który by? na klapie, jak Kadzia kupowa?em :mrgreen:
bananv8 - 2013-05-15, 16:52

Z gumy do ?ucia? :P
Intruz - 2013-05-16, 04:55

Nie, z MTV :mrgreen:
Intruz - 2013-05-19, 18:08

Panowie, spojler pomalowany, odczeka? z tydzie? (niech cholera schnie), za?o?y?, przetrze? go na mokro pod polerk? i naprzód :mrgreen:W jednym miejscu patrz?, a tu si? chyba lakier zwa?y?. Taki dziwny szlaczek powsta?.... Przygl?dam si? dok?adniej, a tam sobie robaczek popiernicza po ?wie?o po?o?onym lakierze i nie mo?e si? bidulek odklei? :mrgreen:

bananv8 - 2013-05-20, 18:33

No fane :)
Intruz - 2013-05-21, 22:53

Banan, jak si? nie myl?, to w Polsce obowi?zuje j?zyk polski :P

Pozdrawiam :mrgreen:

bananv8 - 2013-05-22, 09:54

A ja nie jestem w Polsce :P
Intruz - 2013-05-22, 10:46

Ano tak.... zapomnia?em, ?e siedzisz w Niemcowni :roll:
Intruz - 2013-05-25, 15:56

Efekty pracy nad spojlerem, jeszcze tylko troszeczk? go dopie?ci?, za?atwi? listw? maskuj?c? kraw?d? no i niestety wg mnie, ramka do tablicy musi by?....... Dziwnie to wygl?da bez ramki :PNo i to na dzisiaj tyle, u mnie pada deszcz........

Pozdrawiam...... :)

bananv8 - 2013-05-25, 20:17

?adnie si? prezentuje :) To kiedy mo?na kopie zamawia?? :D
Bołdyn - 2013-05-25, 21:04

Podziwiam zapa?, zaanga?owanie i efekt ko?cowy, gratulacje!
Proktor - 2013-05-25, 21:54

Cz?owiek by sobie chcia? oczy rzadkim widokiem nasyci?, ale nie, ten dalej zegarkiem zdj?cia robi :P
Intruz - 2013-05-25, 23:18

Dzi?ki Panowie.

Proktor, Tobie to chyba trzeba waln?? zdj?cia tak z 20 megabajtów :mrgreen: Tylko, ile to si? b?dzie otwiera?o ? Jutro wezm? do gara?u aparat i zrobi? wi?ksze foty i postaram si? je wrzuci? bez ingerencji. Te s? wi?ksze, ale pomniejszy?em je o po?ow?.

Banan, z kopi? b?dzie problem, bo ten spojler jest przystosowany do poszerzonych nadkoli. W normalnym poje?dzie b?dzie du?a szczelina.

bananv8 - 2013-05-26, 11:01

Intruz, spoko, mog? przyj?? orygina?... :P

Co do zdj??: mo?na wrzuci? same miniaturki, thumbale czy jak to tam si? z ang pisze, okienko dopiero otwiera si? dopiero po ich w??czeniu :)

Intruz - 2013-05-26, 11:39

Chyba nici ze zdj??, pada?o ca?? noc i nadal pada...... Cholera by to wzi??a :x
Intruz - 2013-05-26, 15:38

Przesta?o pada?, by?em w gara?u porobi? zdj?cia dla Proktora, a niech ma wi?ksze :mrgreen:

Mam cich? nadziej?, ?e si? nie b?dzie pi?owa?, ?e zrobione s? zegarkiem, tudzie? innym urz?dzeniem do masa?u :mrgreen:

Proktor - 2013-05-26, 22:44

Dzi?kuj?, teraz to co? wida? :)
no fajnie wysz?o :beer:

Intruz - 2013-05-27, 21:47

No widzisz, Proktor, nie ma tego z?ego, co by na dobre nie wysz?o :mrgreen:
Musz? znale?? uszczelk? typu U (oczywi?cie w Szczecinie nie do dostania, standard), plus napis Kamei plus ramka do tablicy i b?dzie cool.
Na dniach mo?e b?dzie akumulator (i ?adna pogoda), to wyjad? z gara?u ca?kowicie i porobi? foto w terenie. Na dzie? dzisiejszy nie mam ju? si?y wstawia? Opla do gara?u r?cznie, zw?aszcza, ?e mam ciut po gór?....

W ka?dym b?d? razie wielkimi krokami zbli?a si? chwila podjechania na stacj? diagnostyczn? w celu zrobienia przegl?du :)

Intruz - 2013-05-31, 16:42

Szukam kogo?, kto zna si? na katalizatorach do aut...... Mam problem w Volvo i mo?e kto? mi pomo?e.....

Pozdrawiam.

lisu - 2013-05-31, 18:06

w czym problem panie
Intruz - 2013-05-31, 20:41

Przedwczoraj by?em na przegl?dzie swoim Volvo i diagnosta powiedzia? mi, ?e mam katalizator do wymiany, bo zaczyna wali? zapachem benzyny. Szuka?em w sieci informacji na temat usterek katalizatorów i nie znalaz?em tego potwierdzenia (cho? tego do ko?ca nie neguj?). Samochód je?dzi dobrze, ?adna kontrolka na tablicy si? nie pali. Napisa?em na ten temat, bo jak zobaczy?em, ile kosztuje kat do Volvo, z?apa?em si? za g?ow? :mrgreen: Chyba nast?pny kredyt b?d? musia? wzi?? :P

Pozdrawiam.

P.S. Jeszcze taka rzecz mi si? przydarzy?a z Oplem. W zesz?ym roku zakupi?em z górnej pó?ki cylinderki hamulcowe do b?bnów i dwa gumowe przewody hamulcowe na przedni? o?, bo jeden przewód ju? spuch?. Mia?em chwil? czasu i postanowi?em wymieni? przednie przewody, bo nie mia?em za du?o czasu na wymian? cylinderków. Rozebra?em dwie strony i zacz??em sk?ada?.... Po za?o?eniu jednego, nowego przewodu, okaza?o si?, ?e s? za krótkie o oko?o trzy centymetry. Szlag by to trafi?, kasa posz?a w b?oto, bo kto mi przyjmie cz??? kupion? w zesz?ym roku, dobieran? do Kadetta D z katalogu i nie maj?c ju? paragonu ? Niez?e katalogi w sklepach posiadaj?.....

blain - 2013-05-31, 21:59

Znaj?c ?ycie dobrali jakie? do ?ezki :P A tak serio, to podaj numery tych przewodów, ?eby si? inni wystrzegali.

PS: nie sprawdzi?e? wymiarów po wymontowaniu starego przewodu?


Odno?nie kata - chyba mo?na go czy?ci? w jaki? sposób (bo s?dz? ?e nówka kosztuje w tysi?cach) co? takiego s?ysza?em, nie potwierdzam ?e to prawda.

Intruz - 2013-06-01, 12:37

Proktor, ?azi?em po stronach w poszukiwaniu pewnych wiadomo?ci (nie napisz? jakich, hihi) :D i trafi?em na tak? stron? - http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=115017. Nie by?oby w tym nic ciekawego, ale zastanowi? mnie post z dnia 2006-03-31 (14 od góry), autor, niejaki Proktor w podpisie pisz?cego, ?e ma Kadetta D :mrgreen: . Nie?le si? udzielasz i to od sporego czasu :mrgreen:

Takie pere?ki mo?na znale?? jeszcze w sieci :D

P.S. Jakiej firmy by?cie polecili aku do Kadetta ? Teraz jest tyle firm, ?e mo?na si? pogubi? :oops:

Poup P-? - 2013-06-01, 18:07

Z ta?szych Jenoxa z ambitniejszych Warta Blue lub Silver

Osobi?cie mam Centre Future ale nie warto przep?aca? za mark?.

Obok mnie mam pr??n? hurtownie i po d?u?szej pogadance drugi raz bym wzi?? Warte.

Proktor - 2013-06-01, 21:03

Intruz, 2006 to ju? by?y pó?ne czasy, bo ja si? udzielam jako? od 2002 roku :P
Mo?esz sobie zobaczy? w statystykach forum ile postów mam tu i na KTK, 2 klawiatury przetar?em (dziury w klawiszach). Na inne fora to rzadko zagl?dam, bo strasznie du?e bzdur pisz? ludzie.


Te? s?ysza?em ?e aku Jenox si? poprawi?y, ale ja chyba nie kupi?bym , mam fatalne do?wiadczenia sprzed kilku lat. Nie doci?gn?? do 2 lat, gwarancja to oczywi?ci fikcja, a od pocz?tku by? marny i s?aby.


Jak kat si? psuje to si? kruszy , a zapach benzyny to chyba nie ca?kiem od tego.

lisu - 2013-06-01, 21:20

tak jak pisze proktor zapach benzyny to raczej nie bedzie wina katalizatora , ja bym obstawial problemy z sonda lambda ew jakies problemy z zaplonem lub dawkowaniem , spalaniem paliwa , fakt ze jesli Ci nie spala paliwa i leje je do katalizatora to tam moze sie dopalac i spalic katalizator ale to juz ostatecznosc
P.S. panowie diagnosci nie zawsze wiedza co mowia

Intruz - 2013-06-01, 21:27

Lisu, widz?, ?e troch? kumasz si? w tym temacie, wi?c powiedz mi, czy to mo?e by? te? przyczyn? tego, ?e ostatnio robi? bardzo ma?e przebiegi ? Mo?e co? tam si? nie dopala? (gdybam, bo si? nie znam na tym). Nie zauwa?y?em zwi?kszonego zu?ycia paliwa, spala tyle, ile ma, zapala od tzw kopa, nie ga?nie i takie tam. Po prostu je?dzi dalej tak, jak go przytarga?em ze Stargardu....
Mo?e wzi?? go w tras?, pojecha? nad morze i z powrotem (220 - 230 kilometrów) i zobaczy? efekt ??

Mo?e podjecha? rzeczywi?cie na sprawdzenie ca?ego uk?adu.... Tylko, ?e to jest GDI, a w Polsce za bardzo na tych silnikach "mechanicy" si? nie znaj?. Wystarczy poczyta? na forach dot. Mitsubishi i Volvo :P Kolega ma Mi?k? z tym samym silnikiem, jaki? mia? z nim problem, pojecha? do serwisu i nic nie poradzili. Czyli jest tak, jak jest, serwisujemy Mitsubishi, ale bez GDI :mrgreen:

P.S. Ale przegl?d mam, diagnosta mi go podbi?. By? zafascynowany dzia?aniem hamulców :D Komplet ATE (tarcze i klocki) zda? egzamin.

lisu - 2013-06-02, 08:47

ja bym jezdzil normalnie i nic z tym nie robil , a trasa napewno mu nie zaszkodzi
Intruz - 2013-06-02, 12:31

Na razie dam sobie spokój, nic si? nie dzieje, puszcz? go tylko w tras? nad morze, nich si? przepali.
Intruz - 2013-06-10, 22:24

Dzisiaj Kadett dosta? nowy akumulator i filtr powietrza. Po d?ugiej walce za?o?y?em je do auta i heja do ?rodka, pali? odrzutowca. Kr?c? i nic, nie zapala. Co jest, my?l? sobie, przecie? pali? bez problemu. Podnosz? mach? i sprawdzam, czy jaki? przewód si? nie odpi??. Przewody w porz?dku, jeszcze dla jaj porusza?em nimi. Zdj??em filtr powietrza i nala?em ciut paliwa do ga?nika. Wskakuj? do ?rodka i pal?, po dwóch obrotach za?apuje, jestem w domu. Po paru sekundach ga?nie :evil: Podnosz? mach?, sprawdzam filtr paliwa, a w nim sucho. Nie ma benzyny, kanister pod pach?, mam dwie?cie metrów do CPN-u. Wracam, nalewam do zbiornika, ciut do ga?nika, pal? Opla. Zapala, po paru sekundach ga?nie. ?esz cholera, co jest ? Sprawdzam filtr paliwa, a tam dalej sucho. Posz?a pompa, no to le?? i kwicz?. Wykr?cam j? z pojazdu, na szcz??cie znakomite jest do niej doj?cie, rozbieram choler?. Nie stwierdzi?em przerwania membrany, zaworki chodz?. Myje j?, jest okazja. Sk?adam i wkr?cam z powrotem do Opla. Teraz si? wycwani?em i podpi??em kawa?em lu?nego przewodu pod króciec zasilaj?cy pomp?. Nalewam paliwa do ma?ego pojemnika, przewód wk?adam do benzyny i kr?c?. Po dwóch obrotach zaskoczy?. No, jestem w domu. Zak?adam przewód paliwowy, id?cy ze zbiornika i kr?c?. Nic, troch? za?apa? oparów, które jeszcze nie wyparowa?y z ga?nika i zdech? :x Pompa dzia?a, paliwo jest, iskra jest, ale nie dochodzi benzyna do pompy. Odpalam spr??ark?, odpinam przewód zasilaj?cy, dochodz?cy do pompy i wal? spr??onym powietrzem w niego. Zak?adam na króciec i zasuwam do kabiny. Kr?c?, po paru obrotach za?apuje, a ja jestem najszcz??liwsz? istot? w Uk?adzie S?onecznym :mrgreen: Trzeba b?dzie ?ci?gn?? zbiornik i go wyp?uka?, nie wiadomo, jakie kryje niespodzianki :mrgreen: Musia? zassa? jaki? syf do przewodu i go zatka?. Ale nie musz? ju? r?cznie wyci?ga? i wk?ada? Opla z gara?u, sam wje?d?a i wyje?d?a :D Mo?e plecy przestan? mnie bole? :mrgreen:Jest coraz lepiej !

:mrgreen:

bananv8 - 2013-06-10, 22:38

Zgubi?em si? po pierwszym
Cytat:
sprawdzam filtr paliwa
:D

Intruz - 2013-06-10, 22:39

Za du?o tych filtrów :mrgreen:
Intruz - 2013-06-14, 19:54

Wielkie podzi?kowania dla Grzegorza za boczki do Kadetta :brawo:
Intruz - 2013-06-15, 18:49

Dzisiaj powymienia?em na przodzie przewody hamulcowe, gumowe i twarde, po czym przenios?em si? do ty?u powymienia? cylinderki hamulcowe. Oczywi?cie, maj?c pecha, zdarzy?o si? to, czego si? obawia?em. Nie da?o si? odkr?ci? starych przewodów hamulcowych z cylinderków. Cholery si? poukr?ca?y :mrgreen: Podj??em w tej sytuacji jedyn? s?uszn? decyzj? i wymieni? wszystkie przewody hamulcowe na nowe. A niech ma :mrgreen: Od razu pójdzie nowy p?yn hamulcowy i to b?d? mia? z g?owy.

Pozdrawiam........ do nast?pnego razu :)

PKC - 2013-06-24, 20:12

Wymiana kpl. przewodów hamulcowych w naszych 30letnich Kantach to jedyna s?uszna decyzja.
Oryginalnie s? stalowe wi?c naprawd? nie ma co si? zastanawia? i czeka? a? strzel?, w najlepszym przypadku na przegl?dzie, jak to mia?o miejsce u mnie.
Koszt miedzianych naprawd? nie jest du?y, robocizn? wi?kszo?c z nas (je?li nie wszyscy) wykonuje we w?asnym zakresie.

Tak ,wi?c do dzie?a Ka?ciarze póki ciep?o na dworze! :)

blain - 2013-06-24, 22:35

A tak g?upio zapytam - miedziaki kupuje si? pod nasze auta? Jaki? wymiar czy cu?? Bo te? musz? zacz?? kompletowa? rurki, a nie wiem jak to wygl?da w sklepie :/
bananv8 - 2013-06-24, 22:38

Raczej na wymiar, przynajmniej ja tak kupowa?em, na dodatek na "oko" i mam jakie? 40cm zapasu :-gw :-P
Proktor - 2013-06-25, 13:31

jeszcze jakies 5-6 lat temu sklepy które prowadzi?y takie rurki w spprzeda?y, mia?y opisane d?ugo?ci w katalogach. W nowych ksi?gach pewnie nie ma, ale mo?e kto? trzyma stare katalogi.

My?l? ?e w kwestii d?ugo?ci mo?na si? opiera? na kadecie E, mo?e z ma?ym zapasem. Wymiary auta i konstrukcja podobne. Tylko ko?cówki gwintowane inne, od pompy.

blain - 2013-06-25, 14:02

Pomp? i tak ?ezkow? mam, wi?c takie same gwinty. Ale ju? nie za?miecam tematu.
Intruz - 2013-06-25, 15:33

Dos?ownie wszystkie przewody wymienione, jeszcze tylko musz? dorobi? te blaszki, które blokuj? przewody hamulcowe gumowe, bo moje by?y ju? tak skorodowane, ?e nawet nie uda?o si? ich wybi?, tylko rozsypa?y si? w drobny puch. Oczywi?cie u mnie na wiosce takie blokady s? nie do kupienia, mimo, ?e pasuj? od ?ezki, vectry, astry i od volvo :)

Proktor, teraz sam musisz zna? d?ugo?? przewodów, bo jak wspomnia?em, ?e poszukuj? takich do Kadetta D i jeszcze z gwintem 10x1, to przez chwil? zastanawia?em si?, czy ja po polsku si? wys?awiam :mrgreen: Z trudem, ale uda?o mi si? takowe przewody kupi?.

PKC - 2013-06-25, 21:45

Podawa?em na forum d?ugo?ci przewodów tylnych, a z przednimi to z pomiarem nie ma wi?kszego problemu.

Ja mam pomp? i serwo od E, hamulce przód z Omegi, ty? Kantowe, elastyczne ty? od Peugeota 207, przód jakie? dajewo. Przewody miedziane kupowa?em znormalizowane.
Oczywi?cie wszystko do siebie pasowa?o i dzia?a bezproblemowo. A i p?yn Ferodo Racing te? pasowa?...hmm... :D

Intruz - 2013-06-26, 15:09

PKC napisał/a:
Ja mam pomp? i serwo od E, hamulce przód z Omegi, ty? Kantowe, elastyczne ty? od Peugeota 207, przód jakie? dajewo. Przewody miedziane kupowa?em znormalizowane.
Oczywi?cie wszystko do siebie pasowa?o i dzia?a bezproblemowo. A i p?yn Ferodo Racing te? pasowa?...hmm... :D


:mrgreen: Niez?y sk?adak :mrgreen:

P.S. Panowie, ch?odnica do 1.3 potrzebna na gwa?t w oczywi?cie dobrym stanie !

PKC - 2013-06-26, 21:06

Ale b?otników nie klepa?em :mrgreen: :mrgreen:
Intruz - 2013-06-27, 14:53

A ja klepa?em i ca?kiem to wysz?o :mrgreen:
PKC - 2013-06-27, 19:56

To teraz wyklep ch?odnic?, to nie b?dziesz musia? kupowa?. :P
Intruz - 2013-06-27, 19:58

Próbowa?em, ale cholera puszcza na z??czu plastyk - metal :mrgreen:

A ty, PKC, nie masz czasem ch?odnicy ? Masz ca?? przyczep? cz??ci :)

Bołdyn - 2013-06-27, 22:53

Intruz, mam jedn? ch?odnic? w zapasie z czerwonego kanta, jak auto je?dzi?o to na pewno by?a sprawna, ja ju? jej raczej nie b?d? zak?ada? to mog? odst?pi? za free. Mog? ci j? wys?a? za 17z? kurierem, wysy?ka w poniedzia?ek to we wtorek-?rod? powinna by? u ciebie. Nie zd??? wys?a? jutro bo mam j? zakopan? w kanale i dopiero w sobot? wydob?d? i pode?l? fotki.

Fajnie jak by? j? wzi??, bo szkoda mi j? wywali? i tak j? trzymam z lito?ci na czarn? godzin?, a miejsca w gara?u zawsze za ma?o.

Intruz - 2013-06-28, 15:01

Dzi?ki Bo?dyn, wezm? j?, ale poczekasz do 10-go ? Teraz jest koniec miesi?ca i krucho z kas? :mrgreen: Daj namiary na PW, jak tylko kasa pojawi si? u mnie na koncie, od razu Tobie j? posy?am.

Pozdrawiam.

Bołdyn - 2013-06-28, 18:10

spoko, 17pln to nie maj?tek, jutro skocze do gara?u i zrobi? fotki, je?li to b?dzie to co potrzebujesz to we wtorek, najpó?niej w ?rod? b?dzie u Ciebie
Intruz - 2013-06-28, 18:36

Ok, dzi?ki :brawo:
Intruz - 2013-06-29, 16:09

Foto obudowy filtra powietrza, który poszukuj? -Skutki próby ?adowania zwartego akumulatora i po?o?enia prostownika na obudowie filtra powietrza :x Dziwne jest to, ?e ca?y prostownik szlag trafi?, ale ?aden bezpiecznik si? nie przepali? :-kA tutaj zdj?cie innej obudowy filtra, te? 1.3, ale jaki? dziwol?g, jak kto? potrzebuj?, oddam za darmo, mam dwie sztuki. Kolega mia? ?ezk? z silnikiem 1.3, ale zez?omowa? j?, bo ju? nie by?o co spawa? i troch? gratów mi odst?pi?:
?rednica wpustu na ga?nik (?) 81 mm.

Pozdrawiam.

Bołdyn - 2013-06-30, 16:13

Ch?odnica przygotowana. Jest to oryginalna Sofica do 1.3. Luknij na zdj?ci i sprawd? czy Ci pasuje. Stan jest ok, wiadomo ?e nie jest nowa ale jest w pe?ni sprawna i nigdzie nie puszcza?a, ewentualnie czujnik wentylatora sobie zmie? bo nie r?cz? ?e jest sprawny.Je?li Ci odpowiada to prze?lij mi adres na PW, najlepiej je?li mo?esz to do pracy bo b?d? wysy?a? DPD przes sendit.pl, a z do?wiadczenia wiem ?e na adresy firmowe przesy?ka idzie jeden dzie? a na prywatne zazwyczaj dwa dni. Chyba ?e nie masz parcia to na adres domowy b?dziesz mia? to w ?rod?. Koszt przesy?ki to oko?o 17PLN wi?c nie b?dziemy si? rozdrabnia? i zaokr?gl? do 17z?, przelejesz mi przy okazji.

Intruz - 2013-06-30, 17:15

Okej, wszystko opisa?em w PW. Zapomnia?em dopisa?, ?eby? mi w PW napisa? swoje dane.

Pozdrawiam.

P.S. Czy mi si? zdaj?, ?e co? dzisiaj strona kuleje ??

Intruz - 2013-07-25, 15:03

Obudowa filtra powietrza nieaktualna, uda?o mi si? zdoby? u mnie na wiosce pasuj?c? pod Solexa :mrgreen:
Intruz - 2013-07-27, 17:24

Nowa paczka fotek mojego Kadetta. Spojler praktycznie sko?czony.....Teraz tylko czeka? na ch?odnic?.......

bananv8 - 2013-07-27, 22:21

Intruz, Ty chyba nie na powa?nie z tym chromem...
Intruz - 2013-07-27, 22:30

Musia?em zamaskowa? kraw?d?, niestety r?czne laminowanie ma to do siebie, ze wychodz? ro?ne grubo?ci, zw?aszcza na ??czeniu mat. Mia?em na nim gumow? uszczelk? typu U, ale to strasznie mi si? nie podoba?o, wygl?da?, jak traktor. My?l?, ?e teraz jest ciut lepszy efekt.
Proktor - 2013-07-28, 23:34

Jezu ch?opie, zdejmij to natychmiast, bo? to wygl?da jak d.pa zza krzaka :|
Troch? klimat w stylu: mam nudny ko?uch to sobie do niego przypn? kwiatek i b?dzie alinancko... :P

Jestem pewny ?e da si? co? sensownego wymy?li? .

Intruz - 2013-08-09, 19:55

Podzi?kowanie dla Bo?dyna za szybk? paczk? z ch?odnic? :brawo:
Pieni?dze zwrotne ju? posz?y.

DZI?KI ! :mrgreen:

Intruz - 2013-08-31, 18:59

No, panowie, dzisiaj zako?czy?em zak?adanie audio w Oplu (chcia?em w sklepie kupi? wysokotonówki, jak mia?em poprzednio, go?? mi wcisn?? niby lepsze i tu zonk, da?em si? namówi? na dzie?o...). Jeszcze odpowietrzy? uk?ad hamulcowy (zastanawiam si?, czy czasem nie kupi? nowej linki ham. r?cznego :-k ), dosta?em telefon do go?cia, który ogarnie mi ga?nik i pojecha? na przegl?d po trzech latach :mrgreen: Do zrobienia pozosta?y takie duperele, które zajmuj? najwi?cej czasu......

Pozdrawiam.

bananv8 - 2013-08-31, 19:44

Na allegro widzia?em niedawno dedykowan? link? do kanta firmy ATE za 50 dych :)
blain - 2013-08-31, 23:14

bananv8 napisał/a:
Na allegro widzia?em niedawno dedykowan? link? do kanta firmy ATE za 50 dych :)


"dych" - potocznie dycha, czyli dziesi??, a z tego co napisa?e? to kto? link? sprzedawa? za 500z? :D

Intruz - 2013-09-01, 00:22

bananv8 napisał/a:
Na allegro widzia?em niedawno dedykowan? link? do kanta firmy ATE za 50 dych :)


Niedawno, to znaczy kiedy ????? :mrgreen:

bananv8 - 2013-09-01, 10:44

Nie mam g?owy, niedawno :P
Intruz - 2013-09-01, 10:58

Dzi?ki, Banan, bardzo konkretna informacja :mrgreen: :mrgreen:
GrzyBu - 2013-09-02, 08:48

Intruz, allegro nie gryzie
http://allegro.pl/32-01-1...3516693812.html
http://allegro.pl/linka-h...3445994839.html
http://allegro.pl/linka-h...3479197734.html
http://allegro.pl/linka-h...3489520361.html
http://allegro.pl/linka-h...3494670854.html
http://allegro.pl/linka-h...3507472403.html
http://allegro.pl/linka-h...3512740800.html

nie ma tu ATE ale wybór spory.

Intruz - 2013-09-02, 16:07

Grzybu, ja to widzia?em, tylko sobie tak, z Banana, jaja robi? :mrgreen: Ty my?lisz, ?e ja nie bywam na alez?o ? Trzy razy w tygodniu, a nó? widelec co? ciekawego si? trafi ?? A poza tym, do sklepu, gdzie chocia? maj? link?, mam trzysta metrów :P

Pozdrawiam.

Intruz - 2013-09-14, 17:04

Panowie, mam problem. Chcia?bym zmieni? na peda?ach gumy. Czy kto? co? takiego robi?, czy mo?na co? takiego kupi? ? Mam je ju? tak wy?wiechtane, ?e a? wstyd :mrgreen:

Pzdr....

Proktor - 2013-09-14, 19:29

Intruz, panie kochany, to jest banalna sprawa i robi?em to kilka razy :D peda?y pasuj? z kadetta E i z astry f, tzn. gumy. Wydaje mi si? ?e z nexii i nubiry s? te? dok?adnie takie same.
Mo?na nówki kupi? za grosze.
Gdzie? w domu te? mam jakie? w niez?ym stanie, ale musia?bym poszuka?...

Intruz - 2013-09-14, 22:09

Proktor, w?a?nie mi o to chodzi?o, czy kto? co? takiego rze?bi? i czy takie gumy b?d? pasowa? od czego? innego..... Tylko znaj?c moj? wioch?.......... :mrgreen:

Jakby? mia? chwil? czasu, to rzu? okiem w swoje skarby.

Pzdr.

Intruz - 2013-09-22, 20:18

Jako, ?e stare obicia pod g?o?niki mi si? kompletnie nie podoba?y:wyci?gn??em je na wierzch i podda?em rze?bie. Teraz mi si? bardziej podobaj?:

Wczoraj przysz?a do mnie paczka, jako, ?e nie mia?em czasu jej odebra?, skoczy?em dzisiaj w jedno miejsce i j? odebra?em:

Po rozpakowaniu ukaza?a si? maska, nówka funkiel nie?migana :mrgreen: :Go?? od maski przes?a? mi list? gratów do Kadetta (skan jest kiepskiej jako?ci, ale da si? prze?y?), które wynalaz? w magazynie, jakby kto? potrzebowa? namiarów, pisa? na PW:A na koniec mia?em w gara?u takiego go?cia, troch? mnie przestraszy?, bo by? s?usznych wymiarów :P :


bananv8 - 2013-09-22, 20:21

Intruz, za profanacj? tej rzadkiej, czerwonej tapicerki dostajesz bana na czas nieokre?lony, dopóki nie pozb?dziesz si? tego wszystkiego z boczków :evil:
Nie ?artuje, to by?o ostrze?enie ! :P

Intruz - 2013-09-22, 20:26

Banan, gdyby? bardziej si? postara? i przeczyta? wcze?niejsze moje posty w tym topiku, dowiedzia? by? si?, dlaczego to zrobi?em. Jako, ?e nie chce mi si? szuka? i Ci tego udowadnia?, napisz? jeszcze raz. Go??, od którego kupi?em Kadetta mia? w tych boczkach wyrypane wstr?tne dziury na g?o?niki. Dziury, których nie da?o si? niczym zakamuflowa?, by?y tak ohydne. Wi?c postanowi?em je zakry?.Co do bana, nie ma sprawy, nie b?dzie to jedyne forum, gdzie ban mi zosta? przyznany.......

Ooo, znalaz?em ten post:

"Rozwi?zanie g?o?ników.... Dla kogo?, kto nie zna tematu, b?dzie to profanacj? pe?nych boków od Berliny, z czym si? ca?kowicie zgadzam. Lecz musia?em to zrobi?, bo go??, od którego kupi?em Kadetta wyr?n?? dr?twe dziury na g?o?niki. ?eby by?o ?mieszniej, g?o?niki przeszkadza?y w pracy korb od szyb, wi?c je podgrza? nad palnikiem i po chamsku je odgi?? do góry ](*,) , oczywi?cie pal?c troch? te tworzywo, z którego te korby by?y zrobione. I które by?y pod kolor ?rodka ! Musia?em co? wyrze?bi?, wi?c wymy?li?em "có?" takiego, cho? my?l?, ?e to ?ci?gn? i obszyj? pod kolor wn?trza.... Te "có?" ma dwie zalety, przykrywa te wstr?tne dziurska i troch? kamufluje silniki od podno?ników szyb. Zrobione jest to z takiego dziwnego drzewa, które samochodziarze stosuj? do np, skrzy? basowych w samochodach. Zastanawiam si? nad oddaniem foteli do tapicera, ?eby zrobi? z nimi porz?dek.....

Pozdrawiam. "

bananv8 - 2013-09-22, 20:30

Hah, ch?opie, co? Ty taki nerwowy si? zrobi?... Nie poznaje kolegi ;)

Przyznam, ?e ulecia?o mi z g?owy, ?e masz wyciachane dziury ](*,)

Ju? ju?, spokojnie.... 8-[

Intruz - 2013-09-22, 20:32

Nerwowy ? Ty by? mnie zobaczy? naprawd? nerwowego, to by by?o co? :mrgreen: :mrgreen:
bananv8 - 2013-09-22, 20:38

To ja ju? nie jad? na ?aden spot, je?li takowy by by? :P Co do gratów ze zdj?cia powy?ej, jakby kto? co? zamawia? mog? zabra? s?upek drzwi przednich (je?li mowa o reperaturze s?upa widocznego po zdj?ciu b?otnika, ka?dy wie, ?e to lubi gni?...).

Ja si? zabieram z zamiarem obszycia dwóch boczków w?a?nie na czerwono bo jak widz? u Cb t? tapicerk? to mnie bierze wstr?t do mojej, czarnej :P

Intruz - 2013-09-22, 20:40

Nie bój nic, ja tylko tak, dla jaj :P

Dam Ci na PW namiary do tego go?cia i napisz mu co potrzebujesz, niech Ci zdj?cia wy?le na maila, tak, jak mi wys?a? maski.

Pzdr

andreee - 2013-09-22, 20:41

nie umiem odczytac tego hierglifu ze skanu, mo?e Ty Intruz, mi powiesz czy jest szansa u goscia na pas tylny + narozniki?
Intruz - 2013-09-22, 20:45

Andree, z tego, co widz?, on nie ma takiej reparatury.
Intruz - 2013-09-23, 23:13

Serdeczne podzi?kowania dla Grzegorza za chromiki do drzwi. Dzisiaj dosz?y, wszystko okej.

Pzdr.

Intruz - 2013-10-14, 16:06

Serdeczne podzi?kowania dla Proktora za nak?adki, dzisiaj mi je listonosz przytarga? na trzecie pi?tro, ale ch?opina si? zmacha? :mrgreen: Pisz, Proktor, na PW, jakie koszty, bo teraz spa? nie b?d? móg? :mrgreen:
Intruz - 2014-01-06, 15:20

Mam takowy problem, posiadam z ty?u nast?puj?ce spr??yny i chcia?bym je wymieni? na nowe:
.

Problem jest taki, ?e u mnie na wiosce to tylko robi? oczy ze zdumienia (standard), wi?c mam zapytanie do Was, czy kto? z Was nie wie, czy takie spr??yny s? do dostania gdzie tam u Was ? No chyba, ?e posiadacie u?ywane, ale w dobrym stanie...

Pzdr.

bananv8 - 2014-01-06, 18:22

Moje chyba posz?y na z?om, by?o wcze?niej mówi?... Ale popacze. Przednie na bank wywali?em ca?e makpery z ko?ami razem... :/
PKC - 2014-01-06, 19:30

http://allegro.pl/sprezyn...3853290675.html
Intruz - 2014-01-06, 20:19

PKC, to nie s? takie spr??yny. To s? beczki a ja potrzebuj? odwróconych piramidek, jak na zdj?ciu powy?ej.
bananv8 - 2014-01-06, 21:25

Zdj?cia zdj?ciom nierówne - zadzwo? i niech Ci sprawdz? jak ona wygl?da :) bo to co pokazuj? nieraz na foto mija si? z rzeczywisto?ci?.
Proktor - 2014-01-06, 23:48

a gdzie w ogóla na tej aukcji jest foto ?e to niby beczki?
ja tam nie widze tam ?adnego real foto...

Intruz - 2014-01-07, 14:58

Tak mi si? rzuci?o w oczy zdj?cie na kartonie :mrgreen:
lisu - 2014-01-07, 21:34

firma bdb cena smieszna , chyba warto zaryzykowac ??
PKC - 2014-01-10, 20:45

A swoj? drog? to dlaczego wymienieniasz? Siad?y czy "p?kn??y" :-]
Intruz - 2014-01-10, 21:37

Siad?y, jak z?y pies..... Swoj? drog?, maj? ponad trzydzie?ci lat :wink: Jakie? takie mi?kkie si? zrobi?y :mrgreen:
marcin64 - 2014-02-01, 13:09

Intruz Napisz do tego sklepu eurocar@wp.pl
Ja ostatnio od nich kupi?em jaki? miesi?c temu spr??yny do ty?u mo?e jeszcze maja na stanie

Intruz - 2014-03-09, 19:51

Dawno nic nie pisa?em, wi?c czas to zmieni? :mrgreen: Panowie, jeden z gara?owiczów zmieni? felgi w Golfie i ma takie do sprzedania:S? to pi?tnastocalowe felgi z oponami i go?? chce za nie 300 z?otych.... Opony s? na jakie? dwa sezony.

Tylko, ?e na nich dziura robi si? wi?ksza, ni? w przypadku pi?tnastocalowych ATS-ów....

Mam nielich? zagwozd?, co my?licie :mrgreen: Problem jest taki, ?e mi si? cholernie podobaj?, a jeszcze bardziej mi si? spodoba?y, gdy us?ysza?em cen? :D

Pozdrawiam.

Bołdyn - 2014-03-09, 20:43

Za 300z? to czemu nie, pasuj? do auta. Tylko na foto opona wygl?da ju? ?rednio, ale mo?e to wina zdj?cia.
Zreszt? jak ci si? znudz? to odsprzedasz w podobnej cenie, nic nie ryzykujesz.

bananv8 - 2014-03-09, 21:35

Dok?adnie, cena OK i ja te? bym by? za ich zakupem, cho?by mie? na zimówki :)
Intruz - 2014-03-09, 21:43

Dzi?ki Panowie za podpowiedzi, felgi ju? zarezerwowa?em.
Banan, ty chyba nie wiesz, co piszesz, Kadetta p?dzi? zim? ?? To? to grzech ! :D

Banan, jak u Ciebie b?dzie z czasem na d?ug? majówk? ? Wybierasz si? do Niemiaszków ??

bananv8 - 2014-03-09, 21:49

No ja swoim gania?em ca?? zim? jedn? i pó? drugiej ale teraz to ze dwie stoi i marnieje tylko :P

Na razie nie planuj? ?adnego wyjazdu tak?e jak co? jestem in tacz :D

Intruz - 2014-03-09, 22:06

Bo ja sobie tak pomy?la?em, ?ebym do Ciebie przyjecha? po graty w t? d?ug? majówk?....
bananv8 - 2014-03-09, 23:07

Nie ma problemu :)
Intruz - 2014-03-10, 23:19

No to jeste?my z grubsza umówieni, jak ju? b?dzie co? wi?cej s?ycha?, zadzwoni? do Ciebie.
Intruz - 2014-03-21, 17:02

Panowie, szcz?ki hamulcowe Ferrodo s? co? warte ? Czy firma Ferrodo jest przez Was polecana ?

Pozdrawiam.

Proktor - 2014-03-21, 20:55

firma dobra, cho? ze szcz?kami do czynienia nie mia?em, tylko klocki
Intruz - 2014-03-21, 21:06

Przed przegl?dem chc? jeszcze wymieni? b?bny i szcz?ki, plus spr??ynki oraz link?, cylinderki mam ju? za?o?one nowe. Na Allegro jest go??, co ma szcz?ki w dobrej cenie, Ferrodo i te pasuj?ce do mojego Kadetta, czyli szersze. Dlatego podpytywa?em.
Teraz tylko znale?? dobre b?bny :mrgreen:

Pzdr...

P.S. Tylko z przegl?dem chyba b?d? mia? k?opot, bo u mnie na wiosce nikt nie mo?e ogarn?? silnika z zasilaniem ga?nikowym..... Wszyscy tylko robi? oczy i gl?dz?, ?e robi? diagnoz? silnikom na wtrysku...... Normalnie 3 ?wiat :mrgreen:

PKC - 2014-03-21, 23:34

A ja mam g??boko w nosie hamulce b?bnowe. Nosz? si? z przeróbk? na tarczob?bny.
Tylko mnie nurtuje czy linka podpasuje.
Ferodo górna pó?ka.
PS Ile Ciebie kosztowa?a gruntowna regeneracja b?bnowych? :green: ;-)

Proktor - 2014-03-22, 20:28

jak tarczob?bny to i odpowiednia do nich linka. Niby jak chcia?e? PKC dopi?? si? do nich swoj? link??

Niemniej jednak tarczob?bny sza?u nie robi?, to tylko bajer. Za ma?o idzie si?y na ty? zeby to mia?o znaczenie. Mia?em ,je?dzi?em i ró?nica ?adna. R?czny s?abszy z natury bo b?ben ma?y i szcz?ki te?. Ja co prawda na r?cznym lata?em, ale ci??ko to wyregulowa?.
Jecha?em te? kiedy? Gsi z zastanymi szcz?kami z ty?u, które w ogóle nie pracowa?y a hamulce by?y i tak zajebiste.

Walcz?c o super hample, lepiej doinwestowa? przód.
Je?li 256mm z gsi to ma?o, to calibra turbo mia?a 286mm z tego co pami?tam, a to juz patent sprawdzony. Felgi minimum 15".
Albo zmiana piast na 5x110 i z VB 288mm, 308mm V6 itp.

Poup P-? - 2014-03-22, 21:45

Jaka jest ró?nica na przegl?dzie mi?dzy wtryskiem a ga?nikiem ?

Przecie? normy spalin s? zale?ne od rocznika, je?li auto jest na LPG to badanie spalin powinno by? przeprowadzone na tym paliwie.

Dziwni Ci wasi diagno?ci.

Intruz - 2014-03-23, 10:59

Zaczn? od PKC, na dzie? dzisiejszy Ci nie odpowiem na to pytanie, bo szukam b?bnów z dobrej firmy, a na razie szukanie sko?czy?o si? pora?k?, a jakiego? chi?skiego badziewia nie mam zamiaru kupowa?. Ale mam nowe spr??ynki, koszt 15 z?otych, cylinderki, koszt 45 z?otych, szcz?ki, oko?o 50 z?otych, do tego chc? link? i b?bny. Z link? nie ma ?adnego k?opotu.

Proktor, jak za?o?y?em na przód 256 z GSI z zaciskami ATE, przy gwa?townym hamowaniu prawie wypad?y mi ostatnie k?apaki :mrgreen:

Poup P-?, nie ma ?adnej ró?nicy, tak samo u mnie na przegl?dzie diagno?ci podchodz? do ga?ników i do wtrysków, tylko chodzi?o mi o wyregulowanie ga?nika i sprawdzenie zap?onu przed przegl?dem technicznym. Ale mog? si? pochwali?, ?e znalaz?em takiego szpenia, niedaleko mnie, mam dzwoni?, bo w przeci?gu tygodnia wróci z kalibracji sprz?t diagnostyczny :)

Pzdr.

GrzyBu - 2014-03-23, 12:16

Z twoim ga?nikiem to musi by? spec do regulacji bo to ci??ka sprawa z Varajetem. Przyda si? troche manometrów i analizator. Jakby? mia? solexa to piku?.
PKC - 2014-03-23, 12:46

Niby bajer ale obs?uga banalna.
Intruz - 2014-03-23, 12:48

Grzybu, ja mam Solexa, dlatego sam si? w g?ow? drapi?, dlaczego jest taki problem :P
GrzyBu - 2014-03-23, 22:02

no to ja nie wiem w czym problem. Solexa ustawia si? "na ucho". mia?em 3 i sam regulowa?em. Do tego w 2 przypadkach je?dzi?em bez dzia?aj?cego wska?nika paliwa i bardzo rzadko korzysta?em z awaryjnego kanistra w baga?niku.
masz 2 srubki, jedna od sk?adu a druga(ze sprezynka) od wolnych obrotów. Ustawiasz sk?ad i patrzysz jak si? wkr?ca i czy si? nie zamula podczas jazdy, potem korygujesz obroty i ok.

PKC - 2014-03-24, 23:35

Czekam Intruz na analiz? kosztów. Fajnie by by?o porówna? ile kosztuje regeneracja b?bnów a ile inwestycja w tarcze. By?bym wdzi?czny.
Z tego co wiem to szersze ok?adziny maj? oko?o 50mm szeroko?ci. Ile w??sze?
Oba rodzaje b?bnów ta sama ?rednica 200?
Ja mam aktualnie od Astry zestaw z niedzia?aj?cymi samoregulatorami. Wi?c trzeba by i takowe zakupi? (Kadett, Astra, Vectra mo?na stosowa? zamiennie poza wrsjami z mocniejszymi silnikami -tarczob?bny)
Orientuje si? kto? czy astra gsi mia?a to samo z ty?u co omega czy mocniejsza vectra?

Intruz - 2014-04-18, 15:51

Panowie, jak chcecie tanie ubezpieczenie OC na Kadetta, bez konieczno?ci posiadania ?ó?tych tablic (auto zabytkowe), wali? do agenta PZU i ??da?, b?d?c cz?onkiem Automobilklubu, dodatkowo zni?ki 70% od tego, co dotychczas p?acicie. Przewa?nie nikt nie chce mówi? o tej dodatkowej zni?ce (wiadomo, KASA), ale jest taka mozliwo??. Nawet chyba u Nas na stronie kto? o tym wspomina?. Jestem w trakcie za?atwiania takiego OC, w maju mi si? ko?czy na Kadetta i szuka?em taniego OC. W innych ubezpieczalniach cena waha?a si? od 390 z?otych do 600 z?otych ( ](*,) ), natomiast w PZU koszty OC wynios? oko?o 170 - 180 z?otych. Do tego dochodzi op?ata coroczna, oko?o 60 z?otych, za uczestnictwo i cz?onkostwo w Automobilklubie. Dwie stówy w kieszeni :mrgreen:

Pozdrawiam, Ja :mrgreen:

P.S. Zapomnia?em napisa?, ?e Kadett musi mie? co najmniej 25 lat :D

blain - 2014-04-18, 16:26

Intruz, a co zrobi? jak si? nie jest cz?onkiem automobilklubu ( w mojej wsi, takie instytucje nie funkcjonuj?:s ) ?
Intruz - 2014-04-18, 16:31

Przypuszczam, ?e w najbli?szym wi?kszym miescie ko?o Ciebie, jest jaki? Automobilklub.
Mo?e spróbuj tutaj ?

http://www.pzm.pl/klub/bi...lklub-suwalski.

Zapytaj, czy PZU honoruje zni?ki z takiego Automobilklubu, bo z tego, co rozmawia?em z go?ciem, nie wszystkie takie kluby PZU honoruje.

bananv8 - 2014-04-18, 17:34

Czyli jakie? ??cznie 240z?-250z? pi x drzwi to kosztowa? b?dzie ze zni?k? AMK - to ja mam 280z? bez dodatkowych ?wiadcze? :P
Intruz - 2014-04-18, 20:00

Banan, wszystko si? zgadza, tylko, ?e u mnie Szczecin to wiocha i ubezpieczenia s? bardzo drogie. Je?eli mi wychodzi ?rednio 400 z?otych za OC, to teraz p?ac?c w przybli?eniu 240 z?otych to i tak spora oszcz?dno??. A gdzie Ty ubezpieczasz, ?e masz tak? cen? ?
bananv8 - 2014-04-18, 20:17

A chyba Link4 o ile mnie pami?? nie myli - nie przybiera?em sobie do g?owy bo od 1.5r samochód stoi wi?c z góry na wst?pie w ubezpieczalni interesowa?o mnie tylko has?o NAJTANIEJ :P
Intruz - 2014-04-18, 20:44

Mnie jako? w Link4 wysz?o 430 z?otych, a poza tym, nie ma ju? w ofercie Kadetta D, bra?em wycen? Kadetta E.......
Robertos - 2014-04-19, 17:02
Temat postu: Powitanie.
Witam wszystkich :)
Od niedawna posiadam kadecika z silnikiem 1.6 d.
Od 10 lat nie by? odpalany i sta? u szefa na podwórku.
Jak na 10 lat stania, posiada dobr? blachark?, do roboty tylko pod?oga.
Zamierzam go odrestaurowa?, wszystko na czynniki pierwsze roz?o?y?, wszystko poczy?ci?, pomalowa? samochód i z?o?y? :)
Pozdrawiam. :D

Intruz - 2014-04-19, 17:20

Witam koleg? i od razu napisz?, ?e kolega powinien za?o?y? swój topik w dziale Witamy.

"Ka?dy nowy u?ytkownik powinien za?o?y? nowy temat a nie dokleja? si? do innych !! [-X "

S?owa Admina.

Post powy?ej dzia?u Witamy....

Robertos - 2014-04-19, 17:24

A to przepraszam, przenosz?. :oops:
Intruz - 2014-06-07, 16:55

PKC, masz foty mojej g?woicy, jakby? mia? takow?, by?bym wdzi?czny, bo moj? musia?bym odda? do firmy zajmuj?cej si? g?owicami, ?eby j? poddali sprawdzeniu, czy nadaje si? do reanimacji, czy te? w kube? ](*,)G?owica pochodzi z mojego 1.3s.

Pozdrawiam.

P.S. Mo?e by? ogo?ocona, bez hydropopychaczy, bez d?wigienek, chodzi mi, ?eby by? z kompletem zaworów..... Tak, jak na zdj?ciach.

Intruz - 2014-06-23, 18:00

Panowie, pytanie, ?e jako mam na uko?czeniu sk?adanie silnika, mam pytanie, jak jest przerwa na przerywaczu w ga?niku Solexa. Mia?em to w ksi??ce, ale ?e jako ksi??ka wi?cej czasu przebywa w gara?u, ni? w domu, to par? kartek posz?o w sin? dal. ?acznie z t? od przerwy....

Pzdr.

Intruz - 2014-07-08, 15:56

Ponawiam pytanie, wie ktoś, ile ma miec przerwa w aparacie zapłonowym na stykach przerywacza ??
wit007 - 2014-07-08, 16:21

Robiłem to 100 lat temu :) ale coś mi się kołacze że 0,4 mm.
PKC - 2014-07-09, 00:30

Jak dasz 0.4 w minusie to będzie latał.
Bołdyn - 2014-08-03, 16:22

Intruz, masz wyłączone pw. W każdym razie ten bajer moge zalicytować. Koszt wysyłki do polski 7euro i trzeba doliczyć 10zł na przelew bankowy bo gościu nie ma paypala. Adres do wysyłki moge podać bezpośrednio do Ciebie. Czyli wychodzi że koszt transakcji to około 40zł plus wylicytowana kwota.
Intruz - 2014-08-03, 16:28

Łoł, no to się narobiło z tym PW, zaraz sprawdzę. Myślę, że do stówy to się skuszę, bo to i tak jest nie do dostania :mrgreen:

Nie wiem, co się narobiło, miałem wyłączone PW..... Jakieś duchy, czy co ?? :D

bananv8 - 2014-08-03, 17:11

Może masz za dużo PW i skrzynka nie wydoliła kolejnych wiadomości :)
Bołdyn - 2014-08-03, 17:23

http://www.ebay.de/itm/Op...964404531&rt=nc

To chyba chodliwy towar. Podobna która zaraz się kończy,

Cena dość wysoka.

Intruz - 2014-08-03, 17:25

Pewnie, że chodliwy, bo nie do dostania. Pewnie to będą już ostatnie sztuki na rynku :mrgreen: Bołdyn, zobacz, co wyniknie z tej aukcji, któą Tobie podałem, może uda się coś taniej zakupić :)

bananv8 napisał/a:
Może masz za dużo PW i skrzynka nie wydoliła kolejnych wiadomości :)
Miałem wyłączone PW..... Dlaczego ?? Nie mam pojęcia...
blain - 2014-08-03, 18:34

AJ tam, jak czarne może być, to podeślij połamany na wzór to wydrukuję Ci kopię 1:1 w 3D :P
Intruz - 2014-08-03, 19:54

Zobaczymy, Blain, do ilu dojdzie aukcja :P Ale będę miał Ciebie na uwadze.... Zresztą i tak wszystkich nie mam części do tej maskownicy.
Bołdyn - 2014-08-03, 22:55

Ok to będziemy obserwować aukcje.
Intruz - 2014-08-04, 15:13

Okej, dzięki.
Intruz - 2014-09-16, 19:44

Panowie, po paru miesiącach szukania specjalisty od silników gaźnikowych znalazłem szpenia, co mi ten silnik ogarnie. Sprawdzę tylko, czy gdzieś tam nie przeskoczyłem o jeden ząbek paska rozrządu i heja. Chciałbym w tym roku jeszcze Oplem z garażu wyjechać :mrgreen:
Intruz - 2014-10-16, 21:33

PKC napisał/a:
Ile Ciebie kosztowała gruntowna regeneracja hamulców bębnowych?


PKC, cenowo wyszło tak:

Bębny TRW - 100 złotych sztuka
Szczęki TRW 65 złotych komplet
Linka Hamulcowa 50 złotych

Do tego dochodzą cylinderki hamulcowe i komplet sprężynek, które kupiłem wcześniej.

Cylinderki nie pamiętam nazwy, mam je w garażu (górna półka) - 75 złotych
Sprężynki komplet - 35 złotych.

Łącznie - 425 złotych. Może to drogo, bo oferowali mi bębny po 35 złotych za sztukę i szczęki za 30 złotych ( ](*,) ), ale ja chciałem mieć dobry zestaw. No i wszystko jest nowe :)

Jeszcze jakbym dostał nówki sztuki tarcze kotwiczne, to skakałbym z radości pod sam sufit :mrgreen:

Pozdrawiam

Proktor - 2014-10-16, 22:00

Intruz napisał/a:
Może to drogo,
a może nie ;) Ciesz się że graty do starszych opli są proste i nie kosztują wiele. Moja żonka ma Focusa 1, tam tylne bębny są zintegrowane z łozyskiem i wymiana kompletu hamulcow to 780zł (bez linek ręcznego).
PKC - 2014-10-17, 00:01

Proktor tak jest tylko w Focusie wersji z tarczami z tyłu. Niestety komercjalizm się wkradł drzwiami i oknami bez pytania o zdanie.

Intruz:
http://kadett.d.pl/forum/...p?p=58819#58819

Intruz - 2014-10-17, 15:25

Proktor napisał/a:
Moja żonka ma Focusa 1, tam tylne bębny są zintegrowane z łozyskiem i wymiana kompletu hamulcow to 780zł (bez linek ręcznego).


Hahaha, skądś to znam, Proktor, bo ja mam podobnie w Volvo, tylko jest taka różnica, że mam 4 tarcze.

Pekac, no weź nie utrudniaj...... :mrgreen:

RIS - 2014-10-17, 16:01

fiesta ma takie bębny z łożyskami, g... takie że szkoda gadać. Najlepsze jest to ,że nie ma regulacji luzu i luz może być na nowym komplecie , który ma słabą tolerancję wymiaru. Po prostu ford. Mam nadzieję ,że już nie długo ...
Proktor - 2014-10-20, 21:10

PKC napisał/a:
Proktor tak jest tylko w Focusie wersji z tarczami z tyłu
no ja ci mówię, że żony Focus ma bębny z tyłu, a ty z tarczami wyjeżdżasz...
Intruz - 2014-10-20, 22:56

Proktor, chłopina okularów nie założył, a Ty się czepiasz....... :mrgreen:
PKC - 2014-10-20, 23:39

Jak widac nie założyłem :D
Ale zmyliło mnie, że właśnie u siostry w Focusie z bębnami z tyłu łożysko kosztowało parę groszy i było to podwójne łożysko stożkowe podobnie jak w Kańcie. Wymiana banalna. Rocznik 2001.
Czyli można wnioskować, że coś pozmieniali w którymś roku. Z którego masz roku Forda Proktor?

Proktor - 2014-10-21, 00:18

Nasza Foka to rok '99.
Nie wiem czy pozmieniali, z tego co wiem, to raczej nie, mimo że był w międzyczasie lifting, to raczej wizualny, a nie techniczny.
Łożysko jest wprasowywane w bęben. Bęben 160zł, łożysko 120zł. Mówię o markowych gratach a nie chińczykach. Więc 2 strony to 560zł. Plus szczęki i zestaw naprawczy: cylinderki, sprężynki duperelki, to razem 750-780zł.
Bolało.
Wymiana jest może i banalna, tyle że trzeba komplet robić.

Intruz - 2014-12-28, 13:28

Panowie, mam prośbę, co prawda nie związaną z Oplem..... Czy któryś z Was mieszka niedaleko jakiegoś autoszrotu ? Szukam przedniego błotnika do Volvo S40, przód lewy, rok 2000. U mnie, w Szczecinie, są na autoszrocie błotniki, ale cena....... 200 - 400 złotych.....Tyle to bym dał za błotnik nadający się do montażu, a nie złom, który nie dość, że jest powgniatany, to jeszcze zardzewiały :x Kolor jest nieważny, przemaluję sam, choć granatowy byłby w sam raz :-P

Pozdrawiam.

Proktor - 2015-01-03, 15:04

Intruz, a ten błotnik to przedliftowy czy po? Bo rok przejsciowy ponoć
Intruz - 2015-01-03, 23:41

Cześć Proktor, otóż to, zapomniałem o tym wspomnieć, jest to model jeszcze przedliftowy. W połowie 2000 roku nastąpił lift i nieraz miałem problem z dobraniem części.

Pzdr.

PKC - 2015-01-04, 11:42

Szroty są likwidowane w kwadracie rośnięcia grzybów po deszczu :mrgreen: Zapewne zostali an rynku tylko Ci najlepsi ktorzy odnaleźli się online. Jeszcze niedawno w promieniu 10 kilometrów było ich kilka. Teraz albo zostały przebranżowione albo ich już nie ma, albo nie są doinwestowane bo nic nie mają.
Taki rodzynek który bym polecił "jest chyba jeszcze" za Oleśnicą gdzieś przy ósemce - kojarzysz Proktor?
Odnalazłem go na GPS, zadzwoń tu Intruz może się uda: +48713154051


Sądze, że winowajcą sytuacji jest alledrogo, a co za tym idzie o wiele lepsza obsługa. Nikomu nie chce się jeździć , targować "czekać godzinami aż Panu X zechce się wykręcić" a na koniec wrócić "bo nie działa" albo "nie pasuje" Nie wspomnę o upapraniu się od stóp do głów włącznie z samochodem.
A tutaj przy kawce w ciepłym, poklikam, pooglądam, wybiorę czystymi i ciepłymi rączkami z wielkiego wachlarza konkurencji i jeszcze na drugi dzień od momentu włączenia komputera, to wszystko bedę miał na stole.

Intruz - 2015-01-05, 13:11

PKC napisał/a:
Szroty są likwidowane w kwadracie rośnięcia grzybów po deszczu


I bardzo dobrze, bo jak wali się ceny za stare części, porównywalne z cenami nowych gratów, to ja nie wróżę dalszego, owocnego działania w tej branży. Ostatnio byłem na szrocie, chciałem dowiedzieć się o błotnik i drzwi do Volvo, gość był wszystkim zainteresowany, tylko nie mną, nawet czekoladki znajomemu przyniósł i zapytał go o kawę, a ja stałem i czekałem, kiedy ten typ raczy mnie obsłuzyć. Po 15 minutach odwróciłem się na pięcie, powiedziałem, że albo jest zarobiony, albo mu się nie chce pracować i wyszedłem.

Jest drugi szrot, u mnie na wiosce, potężny, z mnóstwem aut do kasacji, z opcją sprzedaży części.... Tak, jest opcja.... Pojedź i się o coś zapytaj... O cokolwiek się zapytasz, gwarantuję Tobie, że za każdym razem usłyszysz - "Nie ma, nie posiadamy". U tych papraków szukałem klapy do Kadetta D. Oczywiście odpowiedź była taka sama, jak powyżej, a skończyło się na tym, że za płotem zobaczyłem dwa Kadetty, porobiłem zdjęcia i poszedłem mu pokazać. Jego reakcji nie będę opisywał, po za tym - słoma mu z butów jeszcze wystawała.

I jestem w stu procentach za tym, żeby takie firmy padały. "Firmy", które za nic mają klienta i jego czas. Niech pozostaną dobre firmy, które klienta nie będą zlewać.

A co do Allegro, możliwe, tylko, że ja bałbym się kupić drzwi do mojego Volvo z drugiego końca Polski. A pojechać je obejrzeć na miejscu, robiąc po drodze 1000 kilometrów, to nie nada.

Pzdr.

Intruz - 2015-01-05, 22:20

Przeniosłem to z topika Krisa z działu KUPIĘ....

Kris cts napisał:
Cytat:
zdjęcia zdjęciami - na pewno dużo pomogą i zobrazują nam jakie blachy były produkowane, co nie zmienia faktu że niektóre z nich są praktycznie niedostępne... Jak macie jakieś kontakty, adresy, telefony- udostępniajcie :wink:


Kris, gdy "blachowałem", to już dużo z tych blach było nie do zdobycia. Gdy pytałem się o podłużnice, gość odpowiedział mi w autoblachach, że jest możliwość sprowadzenia do Polski, bo na miejscu nie ma i cena za jedną podłużnicę wyniesie...... 800 złotych.... razy cztery sztuki = 3200 złotych, do tego polskich :o

Kris - 2015-01-05, 22:49

Wg mnie wszystko zależy od popularności modelu- do często kupowanych, "oklepanych" modeli samochodów znajdziemy dużo a do naszego Kadetta zostaje nam jedynie szukać na zachodzie gdzie był to popularniejszy (rodzimy) model albo przetrzepywać hurtownie z blachami lub też czekać na porządkowanie w nich magazynów i lokalne wyprzedaże :)
Intruz - 2015-01-05, 22:49

KADETT Hatchback :


KADETT Kombi :


Każdy rysunek jest przyporządkowany do danej strony.

Pzdr.

P.S. Rysunki pochodzą z katalogu szwedzkiej firmy NOR, rok 97-98.

Jakby ktoś chciał foty innych pojazdów z tamtego okresu, chętnie je umieszczę. Jest PF 125, 126 i wiele wiele innych aut :)

Intruz - 2015-01-05, 22:53

kris cts napisał/a:
Wg mnie wszystko zależy od popularności modelu:)


Zgadza się, niby Corsa A też staruteńki samochód, a w autoblachach praktycznie idzie dostać jeszcze wszystko :mrgreen:

Proktor - 2015-01-07, 10:06

bo był dłużej produkowany a lifting niewiele zmienił.
Intruz - 2015-01-07, 12:56

No, Proktor, rzeczywiście między Corsą A a D nie ma wielkiej róznicy :P
Proktor - 2015-01-07, 18:33

Mówię o A. Produkowana przez 11 lat - prawie 2x dłużej niż nasz D.
Intruz - 2015-01-07, 19:16

Aaaa, nie załapałem :roll:
Sim - 2015-01-08, 12:29

problem szrotów to zapewne problemy środowiskowe - już nie można tak sobie ot zrobić "rozbieralni" bez decyzji i paru kwitków z odpowiednich urzędów.
Bołdyn - 2015-01-08, 13:04

Sim napisał/a:
problem szrotów to zapewne problemy środowiskowe - już nie można tak sobie ot zrobić "rozbieralni" bez decyzji i paru kwitków z odpowiednich urzędów.


Racja, dzisiaj rozbieralnia w szczerym polu bez pozwoleń nie przejdzie. Hala lub duży garaż i sprzedaż przez internet to już inaczej bo tego nie widać więc mniej życzliwych do protestowania.

Intruz - 2015-01-08, 17:13

Panowie, te szroty, któe znajdują się u mnie, mają zaplecze do rozbierania samochodów oraz odpowiedni sprzęt do przechowywania niebezpiecznych płynów i substancji, ale po prostu im nie chce się czegoś tam odkręcać z samochodu. Mniejszym problemem takiego ziutka jest wysłanie samochodu do zgniatarki, niż odkręcanie np. klapy. Im już się w czyms całkowicie poprzewracało :|
Choć sądzę, jak nastaną cieńkie dni to zaczną rozkręcać graty do sprzedaży......

Intruz - 2015-02-14, 13:26

Wracałem z koncertu w Berlinie, byłem na German Metal Attack III, gdzie grała moja ulubiona kapela Grave Digger. Wyjechałem z Berlina około północy. Mój pilot, brat, prowadził mnie, ponieważ samochodem pierwszy raz wyjechałem do Berlina. Oczywiscie, coś się pokręciło, zacząłem się denerwować, gdy zobaczyłem znaki drogowe, że zbliżamy się do Poczdamu.... Kiedy powiedziałem o tym bratu, był ździwiony i kazał jechać dalej, bo wg niego, trasa jest ok..... Z Berlina do Szczecina jest około 150 - 160 kilometrów. Ja z Berlina zrobiłem prawie 500 ( :mrgreen: ), a przez Berlin przejeżdzałem 3 razy :roll: . Jeździłem po Niemczech całą noc, około 5 nad ranem zaczęły mi się oczy zamykać, chciało mi się po prostu spać. Lecz jechałem dalej, pomyślałem, że jednak wytrzymam....Około 6 nad ranem obudziłem się.......odbijając się od barierki energochłonnej, w którą przywaliłem całym bokiem. Na szczęście samochód nie poszedł na czołowe zderzenie z barierką, bo byłoby źle. Brat też musiał zasnąć, bo wiedziałby, że coś się złego dzieje. Na szczęście, był to dzień swiąt, późno w nocy, zero ruchu, więc obyło się tylko na strachu i rozwalonym Volvo. Zjechałem na najbliższy możliwy zjazd z autostrady, żeby zobaczyć, na ile Volvo zostało zniszczone. No, wysiąść z niego nie mogłem, błotnik z dzwiami się spiknął i je zakleszczył. Po pary minutach kopania w drzwi, ustapiły. Wysiadłem, odpaliłem latarkę i nogi się pode mną ugięły, cały lewy bok do zrobienia ](*,) . Przedni błotnik, para drzwi, tylny błotnik, prawie się popłakałem, bo niedawno Volvo było zrobione po niedużej stłuczce, a tu taki pech....

A oto skutki spania za kierownicą :P :


Pojechałem do poleconego warsztatu blacharskiego, żeby mi ogarnęli tylny błotnik. Sam bym to wyrzeźbił, ale padł mi migomat. Drzwi, komplet, udało mi się kupić pod kolor w Koszalinie, błotnik kupiłem nowy, ori, za taką cenę, że do tej pory nogi mi się trzęsą. Blacharz coś tam mamrotał pod nosem, ja go cisnąłem o cenę. Nie wiem, pijany był, czy co ? Wreszcie walnął mi cenę, za pół metra kwadratowego tylnego błotnika zarządał 550 złotych... Sądziłem, że cena wyniesie około 400 złotych, na co liczyłem. Uciekłem szybciej, niż tam zajechałem. Na drugi dzień pojechałem do garażu, gdzie straciłem dwa dni na naprawienie migomata. Kiedy odpalił, byłem w siódmym niebie. Gdy tylko się zrobi cieplej, zaczynam rzeźbić. Materiały mam już pokupowane, w poniedziałek jadę zamówić lakier pod kolor.

Pozdrawiam i pamiętajcie, nie śpijcie za kierownicą :mrgreen:

P.S. Całe szczęscie, że samochód miałem zatankowany pod kurek. Przy sobie miałem tylko najważniejsze dokumenty, żadnych kart kredytowych i pieniędzy, licho nie śpi.......

blain - 2015-02-14, 20:45

Panie, nie widać zdjęć, ale nie wiem czy chcemy tą pożogę oglądać :D

Współczuję, ja bym chyba płakał :(

Intruz - 2015-02-14, 23:03

Wywalił się serws iv.pl, więc zdjęcia są na razie niedostępne.

Zmieniłem dostęp z innego serwera.

Bołdyn - 2015-02-14, 23:36

Intruz, wiem że łatwo się pisze, ale najważniejsze że wy jesteście cali, reszta jest do naprawienia. Dobrze, że to otarcie, a nie jakaś czołówka.
PKC - 2015-02-15, 03:37

Niesamowita historia. Mój wujek zawodowy kierowca aktualnie busów opowiada "nagle otworzyłem oczy i znalazłem się kilka? kilkadziesiąt? kilkaset metrów dallej i nie wiedziałem ile przespałem"

Bądźmy czujnie bo nigdy nic nie wiadomo.

Intruz - 2015-02-15, 14:45

Pytałem się brata, czy ma mapę. Miał...... Ubanów i esbanów w Berlinie. Bardzo mi pomogła :D

No cóż, zdarzyło się, nie takie rzeczy się przeżyło. Samochód będzie zrobiony. Trochę mi to popsuło plany, bo miałem się zabrać za Opla, będzie musiał biedak jeszcze trochę poczekać....

Pzdr.

Proktor - 2015-02-15, 20:30

całe szczęście że tylko tak to się skończyło, dobrze że wy cali.
Straty bywają większe, kolega nowym CR-v uciekał w barierę przed leżąca na drodze nalewka z tira (na lewym pasie). Miał do wyboru oprzeć się o tira po prawej, walić w gumę albo bariera.
Wyglądało gorzej, a tylko trochę było.

Sim - 2015-02-16, 14:16

no nie wiem, chyba bym jednak wybrał nalewkę (i jedną i drugą) :D

historia masakryczna,
dobre tabletki musieliście mieć, żeby z Berlina do Szczecina jechać całą noc! (zamiast 1h z okładem). Strach się bać! Dobrze, że istnieją takie barierki oddzielające pasy, a osobówką ciężko je przebić.

PKC - 2015-02-16, 18:37

Ja kiedyś jadę z Biłgoraja do Wrocławia z Tatem.
Noc. On prowadzi ja śpię. Na stacji zmiana banana. Budzę się w momeńcie tankowania, idę płacić Tato idzie spać.
Wracam - śpi. Wsiadam i jadę se w prawo ze stacji wogóle nie biorąc pod uwagę, że właśnie stamtąd przyjechaliśmy :D Okolica zupełnie neiznana, gdzieś w powietrzu unosi się klimat wschodni - krajobraz głównie.

I tak jadę sobie, jadę dobre kilkadziesiąt km do pierwszego dojrzanego drogowskazu :D

Dziś już zawsze mój plan minimum to sprawdzenie na google trasy + mapa w środku. Wtedy ciężko zabłądzić.
Nawigacja ogłupia, ale czasem faktycznie warto ją włączyć, ja mam w telefonie i to trwa moment.

Inna sprawa w niemczech, kiedyś przejechałem zjazd to zrobiłem prawie 60 km do następnego by zawrócić :wink:

Intruz - 2015-02-21, 09:48

Niemcy całkowicie olewają Polaków. Kiedy wyjeżdza się z Berlina na Szczecin, nie ma żadnych znaków drogowych, który by nakazywały jazdę do Szczecina. Ktoś, kto jest niekumaty, nie będzie wiedział, że trzeba z autostrady zjechać na Prenzlau.... Dowiedziałem się o tym po ptokach :D . Śmieszne jest to, że w Szczecinie istnieją duże tablice drogowe, które pokazują kierunek odległość do np. Berlina, Hamburga i jaką trasą trzeba pojechać.... Ostatnio nawet zmienili u mnie na wiosce podstawowe tablice informacyjne z nazwami ulic, a pod nimi w językach niemieckim i angielskim, dla turystów, kierunki największych turystycznych "atrakcji", najważniejszych urzędów w Szczecinie itd... Chciałbym zobaczyć coś takiego w Berlinie. Marzenie ściętej głowy.

Pzdr.

Poup P-? - 2015-02-21, 19:34

Na szczęście Ty jesteś cały. Już dawno nie byłem w Berlinie ale raz mi się zdarzyło źle skręcić i zamiast do Poznania leciałem w twoim kierunku. Ale to dawno temu ;)
Sim - 2015-02-23, 09:36

Bo i ile kierunek z Polski do Niemiec jest administracyjnie i gospodarczo popularny, o tyle w Niemczech, dla dobra niemieckiej gospodarki - im Polska dalej, tym lepiej.
Intruz - 2015-03-02, 16:59

Panowie, ma kto z Was zdjęcia tej półeczki, która była między siedzeniami w GTE ? Wiem, że Proktor miał takie cudo, ale czy ma zdjęcia tego cuda ??

Pzdr.

Proktor - 2015-03-02, 23:35

Intruz napisał/a:
ale czy ma zdjęcia tego cuda ??
no oczywiście ;)PKC - 2015-03-02, 23:38

Mam górną część tego co widoczne na zdjęciu, ale jakoś mi nie podchodzi.
Będe musiał wkońcu ją przymierzyć.

RIS - 2015-03-03, 09:00

A ja mam 3 u siebie, każda inna.

PKC, Ale to jest monolit ze stali , chyba ,że ktoś pociął bezdusznie kątówką.

Sim - 2015-03-03, 11:20

umówmy się, ładne i dobrze wykonane to nigdy nie było.
A w kontekście odrestaurowanego kadetta zupełnie nie na miejscu.

Intruz - 2015-03-03, 15:12

Proktor napisał/a:
no oczywiście ;)


Gdzie diabeł nie może, tam poślą Proktora :mrgreen:

Dzięki, a tu już zasuwają ludziska z teoriami spiskowymi. Po prostu chciałem zobaczyć, jak toto wygląda :)

PKC - 2015-03-03, 16:24

Sim napisał/a:
umówmy się, ładne i dobrze wykonane to nigdy nie było.
A w kontekście odrestaurowanego kadetta zupełnie nie na miejscu.


Kto co lubi. Działało w serii więc wszystkie ruchy dozwolone, sądzę.

GrzyBu - 2015-03-03, 21:30

ja z racji automatycznej skrzyni miałem coś innego wyrzeźbione - tylko górna część, gdzieś na forum jest fotka. Jednak Ori wygląda najlepiej lecz pasuje tylko do manuala.
Kris - 2015-03-03, 22:06

a ja kiedyś znalazłem w jednym z rozbieranych kadettów takie coś i zastanawiałem się czy to jakiś home made czy co.. stan opłakany jak widać.


Proktor - 2015-03-03, 22:11

w konsolkę się wsadza współczesne radio oraz półeczkę na drobiazgi (zaślepka za radio).
W ten sposób mamy radio z epoki, oraz możliwość posłuchania normalnego...

Kris , da się odratować...

Kris - 2015-03-03, 22:18

Proktor napisał/a:
Kris , da się odratować...


też kiedyś o tym myślałem obszyć skórką czy coś, ale chyba jednak lepsza jest ta "przestrzeń pod nogami" w kadziaku :D

RIS - 2015-03-04, 08:40

Kris, to oryginał. Ja obdarłem jedną do gołej blachy na to pianka tapicerska i skaj. Wewnątrz wykładzina samochodowa, miejsca widoczne, czarny lakier. Wygląda jak nowa.
Sim - 2015-03-04, 10:07

Cytat:
Kto co lubi. Działało w serii więc wszystkie ruchy dozwolone, sądzę.


Serii jak serii - wiemy, że w katalogu dodatków do kadetta były też rzeczy "od czapy", które nijak nie pasowały do samochodu.
Nie mówiąc już po co w odrestaurowanym kadecie, który służy tylko jako eksponat dodatkowe "nowoczesne" radio.
Wali się oryginał w oryginalne miejsce, a w konsolce co? Dziura?

Proktor - 2015-03-04, 10:32

Sim napisał/a:
a w konsolce co? Dziura?
Proktor napisał/a:
w konsolkę się wsadza współczesne radio oraz półeczkę na drobiazgi (zaślepka za radio).

ewentualnie to co powinno być czyli korektor graficzny do radia, oczywiście ori z epoki. Konsolka zawsze z tym występowała, o ile wiem.

Sim - 2015-03-05, 11:31

ale wtedy radio powinno być lepsze od STD 1/2 kanały
Kris - 2015-03-07, 18:09

ostatnio ciągle widzę te konsolki...

http://www.ebay.de/itm/Mi...=item339e9fe51c

Bołdyn - 2015-03-08, 14:12

Konsolek troszke się pojawia, bo ludzie to trzymali jako rarytas i w końcu się okazało że trendy się zmieniły. Takie gadżety już nie są modne, bo modny jest katalogowy oryginał. To samo z Irscherem, nikt już tego nie zakłada i można to czasami tanio wyrwać.
ula_26 - 2015-03-13, 18:34
Temat postu: Witam
Witam wszystkich użytkowników forum. Bardzo dobra witryna. Pozdrawiam serdecznie.
Proktor - 2015-03-16, 00:30

O :) pozycjonerzy próbują teraz zdobywać teren powoli :D
ShoGun - 2015-03-16, 08:48

Proktor napisał/a:
O :) pozycjonerzy próbują teraz zdobywać teren powoli :D

Tak to wygląda. Ciekawe kiedy się stopka pojawi :-k

wit007 - 2015-03-16, 13:01

Nie słyszeliście o krótkiej serii Kadettów D SR 1.9 TDI? Wypuścili 200 sztuk w 1990 roku :D
Sim - 2015-03-17, 09:28

co Ty mówisz?
To jest swap 1.9 z rekorda.

Intruz - 2015-03-17, 18:10

Sim napisał/a:
co Ty mówisz?
To jest swap 1.9 z rekorda.


A ja myślałem, że z golfa TDI...

Witam po paru dniach mojej nieobecności, dzisiaj wyszedłem ze szpitala, a tu spam :mrgreen:

PKC - 2015-03-17, 22:18

Znowu rozwaliło się Volvo ale tym razem z Tobą?
Intruz - 2015-03-18, 01:38

Nie, poczułem się źle, poszedłem do lekarza, który dał mi skierowanie do szpitala na kompleksowe badania, tam wykazało złe wyniki i z ulicy połozyli mnie na wyro w szpitalu.
Co ja tam przeżyłem ... :mrgreen:

blain - 2015-03-18, 09:54

Na pewno smaczne jedzonko :D
Intruz - 2015-03-18, 10:43

No, jedzonko było po..... . Klopsy z piłki kałczukowej, zasmażane w jakimś podejrzanym sosie.... Liście sałaty takiej wielkości, że od razu na myśl przyszedł Czarnobyl :mrgreen: , jakieś dziwne mięso, wydedukowaliśmy, że to noga Marsjanina :mrgreen: , no i udko kurczaka, prawdopodobnie z okolic Fukushimy, tak było twarde :mrgreen: Najlepsze było smarowidło chleba (ciężko to nazwać kromką chleba, bo ta kromka była wielkości paczki papierosów :mrgreen: ) jakaś dziwna margaryna w opakowaniu mniejszym, niż pudełko po zapałkach.....

Żeby nie matka, padłbym z głodu :P W domu tak się najadłem, że jeszcze brzuch mnie boli :D

P.S. Na obiad dostałem podejrzanie wyglądającą zupę, pytam się pielęgniarki, z czego jest ta zupa, a ona mi odowiada, że ....... NIE WIE :mrgreen:

Proktor - 2015-03-18, 13:49

niewiedza jest błogosławieństwem.
Czasem lepiej nie wiedzieć ;)

Intruz - 2015-03-18, 20:54

Proktor napisał/a:
niewiedza jest błogosławieństwem.
Czasem lepiej nie wiedzieć ;)


Okazałoby się, że jest z jakiegoś bezpańskiego psa :mrgreen:

blain - 2015-03-19, 07:17

Ja tylko słyszałem, że tam kotlety są z psa - mielonego razem z budą :P

PS: moja żona leżała w tamtym tygodniu po porodzie na oddziale - któregoś ranka dostała śniadanie w postaci bułki z chlebem :o tego to nawet ja się nie spodziewałem :D

Intruz - 2015-03-19, 11:17

Blain, to znaczy się, że miała sobie chleb bułką posmarować, czy też bułkę chlebem ?? :mrgreen: :mrgreen:

Jak to mawiał Zulu Gula - Polska to dziwna kraina :P

Sim - 2015-03-20, 11:16

blain napisał/a:
Ja tylko słyszałem, że tam kotlety są z psa - mielonego razem z budą :P

PS: moja żona leżała w tamtym tygodniu po porodzie na oddziale - któregoś ranka dostała śniadanie w postaci bułki z chlebem :o tego to nawet ja się nie spodziewałem :D


No to elegancko, pacjent ma wybór jak w restauracji -
albo chlebek z bułeczką, albo bułeczkę z chlebkiem!

PKC - 2015-03-20, 20:14

Albo scisła dieta :mrgreen:
ShoGun - 2015-03-20, 23:29

Trzeba było iść do więzienia a nie do szpitala :mrgreen:
Intruz - 2015-03-21, 17:43

Jako, że nakazano mi się dużo ruszać, a nie siedzieć za kierownicą samochodu i puchnąć :mrgreen: , pojechałem do garażu, zobaczyć, jak wygląda rama i widelec mojego roweru. 4 lata temu zacząłem przygotowywać go do remontu i go doszczętnie rozebrałem. Oczywiście, wszystko szlag trafił, wilgoć zrobiła swoje. Mógłbym ramę wypiaskować i pomalować ponownie, ale po przeliczeniu wszystkich kosztów złapałem się za głowę. Zaczałem się rozglądać za rowerem, który byłby dla mnie odpowiedni. Nie wiem, jak u Was, ale u mnie taki rower, kóry mi pasuje, cenowo zabija... Mieszkać nad granicą to na dzień dobry ma się przerąbane. Ceny dobrych rowerów (nie z marketu za 199 złotych z chińskiego gumoryżu) wahają się od 5 tysięcy do 21 tysięcy :mrgreen: . Chyba trzeba będzie zrobić skok przez płot na teren jakiegoś banku.... w ..... nocy :mrgreen:

P.s. Szkoda mi mojego Wheelera, dałem za niego kupę kasy i służył mi wiernie. Ceny nowych Wheelerów to dopiero szok :mrgreen:

Sim - 2015-03-23, 10:36

Słyszałem, że w Holandii ginie najwięcej rowerów w Europie, Holendrzy kupują średnio jeden rower rocznie.
Przecież nikt tych rowerów nie wrzuca do kanału, więc gdzieś muszą być.
Zgodnie z tradycją, stawiam, że są one m.in w Polsce.

No chyba, że rzeczywiście chcesz "góralski", a na "damce" wstydzisz się jeździć.

Kiedyś na piwo do GS-u jeździli i dobrze było!

Intruz - 2015-03-23, 12:54

Sim, ja po prostu chcę nowy rower z gwarancją, ze sklepu, a nie od podejrzanego pana Miecia spod budki z piwem :mrgreen: Był niedaleko mnie dobry sklep rowerowy, ale w poblizu otworzył się hipermarket i odeszli do lamusa. Tam kupiłem Wheelera, który dostosowałem do swoich potrzeb. A że w okolicach Szczecina jest gdzie jeździć, teraz chcę kupił fulla.

Pzdr.

blain - 2015-03-23, 14:14

Mam na sprzedaż fulla :) Niner z USA, sprowadziłem, złożyłem, ale za 3tysie raczej nie oddam :P
Intruz - 2015-03-23, 14:30

Blain, to masz kiepski rower :mrgreen: Wczoraj oglądałem rower, fula, za 33999zł :o ](*,) Pewnie rama była z czystego złota i rower był na dodatek wyprodukowany w małej serii :mrgreen: Wolałbym kupić samochód. Teraz żałuję, że jak kupowałem swojego Wheelera, nie poczekałem parę dni, nie dołożyłem paru zlotych i nie wziąłem fulla. Polak mądry po szkodzie.

Pzdr.

P.S. Blain, rzeczywiście Niner ma ceny, że hoho. Właśnie jestem na ich stronie. Pożyczka z banku na 72 miesiące gwarantowana :) Kompletny rower Niner JET 9 RDO Limited XX1 RS1: 38899.99zł ](*,) Zwracam honor :D

blain - 2015-03-23, 15:09

A no właśnie :D

Moja rama to RIP 9 - osprzęt sami z ojcem dobieraliśmy i kompletowaliśmy. Jeździłem nim 2 sezony, teraz brakuje czasu, więc oddałem ojcu. Ma hopla na punkcie rowerów od wielu lat, więc jak chcesz to mogę podpytać czy ma coś na sprzedaż w dobrej cenie :)

PKC - 2015-03-23, 18:35

Sim napisał/a:
Słyszałem, że w Holandii ginie najwięcej rowerów w Europie,


Nie dziwota skoro tam sami rowerzyści prawie :D
Popatrzcie jakie mają parkingi rowerowe:

Bartosz001 - 2015-03-23, 22:40

Witam serdecznie z Bydgoszczy :)
Intruz - 2015-03-24, 09:27

Kolego Bartosz, do przywitania zakładamy swój topik, przed pisaniem w dziale Witamy, przydałoby się przeczytać - "Jak się przywitać" autorstwa Shogunablain napisał/a:
mogę podpytać czy ma coś na sprzedaż w dobrej cenie :)


Blain, ja mam na oku fulla, jedynie, co mi się nie podoba w nim, to przerzutki. Przednia na bank jest do wymiany, jakaś taka z dolnej półki. Tylna jest ciut lepsza, ale jeżeli się na ten rower zdecyduję, wymienię przerzutki na górną półkę. Na razie muszę temat przemyśleć.... bo to nie jest mały wydatek.....

Pzdr.

P.S. W Szczecinie jest parę sklepów rowerowych, lecz można kupić albo rower warty ponad 10 tysięcy (mówimy o dobrych rowerach), albo poniżej 500 złotych (z marketu), które nadają się do powieszenia na ścianie :mrgreen:

blain - 2015-03-24, 10:11

I na ścianę nie powiesisz, bo za ciężki :D

To nie problem, żeby custom setup zrobić, zobaczę co tam w garażu leżakuje :)

Intruz - 2015-03-24, 13:03

blain napisał/a:
I na ścianę nie powiesisz, bo za ciężki :D

To nie problem, żeby custom setup zrobić, zobaczę co tam w garażu leżakuje :)


No fakt, o masie nie pomyslałem :mrgreen: Miałbym problem z wniesieniem do domu, bo na trzecim piętrze mieszkan, a nie ma windy :mrgreen: Zobacz, co tam masz z przerzutek (oczywiście nie z marketu :D ) i pisz. "Będziem" atakować :P

Intruz - 2015-04-19, 10:31

Chciłabym wymienić w Volvo głośniki w dzrzwiach, jeden już pada. Miał ktoś z Was do czynienia z głośnikami firmy Hertz. Jaka jakość, jaki drzwięk, chodzi mi o dobry głośnik, ładny drzwięk z samego radia, bez żadnych wzmacniaczy. Chcę zamontować głośniki w fabryczne miejsca, bez żadnych przeróbek.

Pzdr.

p.S. Radio zmienione z ori na Alpine.

Proktor - 2015-04-19, 17:35

Hertze ogólnie dobre, ale były serię zwykłe i lepsze, więc podaj model jaki masz na oku.
Intruz - 2015-04-19, 21:12

Chodzi mi o te głosniki Herz EV130, cena około 200 złotych, są to niby głośniki pasujące w drzwi mojego bolidu, bez przeróbek. A pytałem, bo nie chcę trafić na jaką chińszczyznę, która będzie brzmiała, ak z puszki. Ori głośniki dobrze dawały, miały ładną barwę, ale się kończą.

Może ktoś poleci coś innego ? Magnaty, Pioneery albo innego ptaka :mrgreen: ? W dziedzinie nagłośnienia samochodowego jestem totalnym laikiem.

P.S. Jak ochłonę, napiszę sprawozdanie z montażu "oryginalnego" ( :x ) błotnika do mojego Volvo. Ori to on jest tylko z nazwy....... 11 godzin gięcia, cięcia, pasowania.....

Pzdr.

Proktor - 2015-04-20, 00:10

takie małe głośniki nie zagrają jakoś wypaśnie, bo są po prosu za małe. To dobre głośniki do uzupełniania środka pasma, przy zestawie odseparowanym. Jeszcze podłączone bez czegoś, co je porządnie rozbuja i utrzyma w ryzach i w seryjnych okolicach montażowych, to ogólnie chyba w ogóle szkoda kasy. Różnica będzie kosmetyczna, a najwięcej na pewno już dała wymiana samego radia z serii na tę alpinkę. To pewnie dało apetyt na więcej, ale obawiam się ze zmiana głośników nie da takiego już skoku jakościowego.
Zacząłbym od przeszukania netu i poszukania porad jak zamontować coś typu 160mm, to nie powinna być wielka rzeźba a to już coś zagra.
Kolejna sprawa to wygłuszenie drzwi - przy czym można polecić tylko coś przyzwoitego i niebudżetowego, chyba że ktoś lubi jak mu taśma dekarska w zimie sztywnieje i drzwi grają w lecie ciepłym basem a sucho i ostro w zimie...
Myślę że te 200zł wolałbym wsadzić właśnie w wygłuszenie drzwi (ale naprawdę nie ma co szaleć jak niektórzy) to już dzwięk na seryjnych głośnikach się poprawi. Potem głośniki znośne a na koniec (albo jednocześnie lepiej) jakiś wzmak i zrobienie zestawu odseparowanego.

Intruz - 2015-04-20, 08:47

Masz rację, wczoraj jeszcze chodziłem po interku w poszukiwaniu info na temat tych głośników i trafiłem na inne forum samochodowe i pisali prawie to samo, co Ty. Trzynastki są trochę za małe i też proponowali wsadzić gościowi minimum szesnastki. Mam z tych drzwi ściągniętą tapicerkę (przed malowaniem), zobaczę, co tam da się wsadzić. Co do wygłuszenia drzwi, no tu jest duży problem, otwory montażowe są tak małe, że ledwo łapki przechodzą. W Kadetcie to są wielkie otwory w porównaniu z Volvo. W Volvo nawiększym otworem jest ten otwór, przez który pakujesz podnośnik szyby, a i tak trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby takowy podnośnik wsadzić. Coś mi się zdaje, ze drzwi w Volvo są jednorazowego użytku, coś się stanie, wymieniasz całe drzwi :mrgreen:
Kolega miał Volvo 440 (od niego mam tę Alpine, bo mu zawieszenie odpadło, auto poszło na złom), tam była ori instalacja głośnikowa. Tam dopiero to grało, aż się chciało słuchać.

Pzdr.

P.S. Muszę się coś dowiedzieć na temat wzmacniaczy, wsadzanych w Volvo, oryginalnych, które było montowane w opcji. Może to będzie jakieś rozwiiązanie, poza głośnikami oczywiście. Nad wygłuszeniem drzwi pomyślę, musże ogarnąć temat otworów montażowych i zlecić założenie maty wygłuszającej w jakimś przedszkolu, gdzie mają małe łapki :mrgreen:

Intruz - 2015-04-20, 18:19


Niestety, Proktor, nie mam szans na wsadzenie większych głośników w miejsca oryginalnych, to znaczy, dałoby się, ale równałoby sie ze zniszczeniem tapicerki, a to mi za bardzo nie odpowiada (vide - tapicerka drzwiowa z Opla, zmasakrowana przez poprzedniego własciciela....)

Może zrobić tak, w drzwi wsadzić średniotonowe, piszczki mam na półce i grają nieźle, a na tylną półkę dać coś lepszego, dając zwrotnice ? Tak tylko gdybam.....

Pzdr.

blain - 2015-04-20, 21:51

Wrzuć w drzwi średnie tony, wysokie już masz, a później może coś pod siedzenie? Były chyba takie basiki płaskie, które można było pod siedzenie wsadzić :) A poza tym, aż tak duży bas potrzebujesz? Może jakaś mini skrzynka wystarczy? Ty chyba kombi masz, to raczej nie odczujesz braku miejsca :P
Intruz - 2015-04-21, 08:15

Blain, mam sedana, nie kombi (śmieszne jest to, że sedan ma większy bagażnik niż kombi :P ), a z tego, co wyczytałem, basiki pod siedzenia za bardzo się nie sprawdzają, po za tym, ja nie słucham muzyki typu UMC, UMC, gdzie z kilometra najpierw słychać bas, po jakimś czasie dopiero nadjeżdza karku :mrgreen:
Sim - 2015-04-21, 14:56

Generalnie oryginalne nagłośnienie w Volvo jest bardzo dobrej jakości i ciężko je przebić marketowymi sprzętami.
Głośniki firmowe to często produkcja firm z górnej półki hifi/hi-end - głównie Bose i Dynaudio.

Nie wiem jak to było w serii 40, którą masz, ale w mojej 70 były trzy systemy różniące się wyposażeniem, ilością głośników i wzmacniaczem pod fotelem oraz zewnętrznym dekoderem i tunerem DSP/TV/Video - ciężkie do podmiany ze względu na konieczne kodowanie przez Vidę i czasem brak wiązek do głośników z innej wersji - transport cyfrowy radio-wzmacniacz światłowodem.

W V70 jest miejsce na 10 głośników w drzwiach, centralny w deskę rozdzielczą i subwoofer w bagażniku.
W S40 w desce zdaje się bywał także głośnik centralny, w bagażniku subwoofer, ale zamiast tylu w drzwiach, był też komplet w podszybie.

Najprościej - kup oryginalne głośniki na allegro za grosze i nie baw się.
http://allegro.pl/volvo-s...5253338173.html


Wnioskuję, że miałeś firmowe radio ze zintegrowanym wzmacniaczem, a nie wersję z zewnętrzną jednostką?

Więc jak chcesz dodatkowo poprawić bas, to wstaw oryginalnego suba do bagażnika, zepnij go z małym wzmacniaczem i tyle.Ja jestem zwolennikiem oryginalnych radioodtwarzaczy, zwłaszcza 2DIN i większych, które idealnie się komponują z deską.

Zwłaszcza, że akurat ta marka robi je jedne z najlepszych na rynku seryjnego audio..

Intruz - 2015-04-21, 17:53

U mnie głośniki są bardzo mało znanej firmy.... Nokii :D . Choć pod ori radyjkiem dawały radę.

Sim, u mnie w Volvo jest podstawa, głośniki w półce: piszczki, w drzwiach, jeden pada i na półce tylnej. Żadnego wzmacniacza, żadnego subwoofera, nic, bieda. Radio rzeczywiście 2 din, choć trochę było archaiczne, bo miało jeszcze kieszeń na kasetę, Cedek też był, który padł, więc zostało samo radio, a na dzień dzisiejszy, to, co puszczają w radio woła o pomstę do nieba i na dodatek praktycznie codziennie ta sama szmira... Dlatego zmieniłem na Alpine, zreszta kupioną za grosze od mojego kumpla, któremu rozsypało się Volvo.
Oglądałem wypasione radia 2 din, ale ceny takich radii zabijają. Choć, jakby ktoś chciał by mi takowy prezent zrobić, nie pogniewałbym się :mrgreen:


P.S. Allegro się wywaliło...... :mrgreen: Ale sprawdzę, choć jeżeli to używka, trochę strach, czy czasem któryś z głośników nie jest walnięty.

Pzdr.

RIS - 2015-04-21, 20:49

Nokia, wcześniej ITT robiło naprawdę świetnej klasy sprzęt grający. Najlepiej kupić 2 do pary, gdybyś kupował używane...
Sim - 2015-04-22, 12:10

Tak jest.
Kupisz 2, wydasz 40zł, jak będzie coś nie tak z jednym to jeszcze pozamieniasz.

Oryginalne HU-655 CD w bdb stanie kosztuje na allegro ok. 60-70zł :)

Intruz - 2015-04-22, 14:51

Pożyjemy, zobaczymy, na razie przymierzam się do lakierowania boku Volvo, wszystko mam już przygotowane. Tylko okleić (tego nie lubię, bo schodzi najwięcej czasu :mrgreen: ) i atak.

Pzdr.

Kris - 2015-04-22, 21:24

Jakbyś mieszkał bliżej albo ja to z chęcią bym Ci okleił furkę bo uwielbiam to robić :-P A najlepsze jest rozklejanie - szczególnie w stosunku czasu, gdzie niszczysz swoją długą "pracę" w kilka minut :wink:
Intruz - 2015-04-23, 09:25

Kris, nie podpuszczaj, bo Ci na lawecie wyślę Volvo :mrgreen:
Intruz - 2015-04-27, 21:27

Dzisiaj się wściekłem na iv.pl. Miałem tam konto, więc foty, wrzucone na konto "nie uciekają", jak to bywa ze zdjęciami, wrzucanymi, jako niezalogowany użytkownik. Wchodzę na tę stronę, loguję się, a tu komunikat - konto ważne do (chyba jeszcze miesiąc), więc szukam informacji, co jest grane. Żeby przedłużyć ważność konta, muszę tym złodziejom przesłać płatność esemesem i zostanie mi przedłużone konto na 1 MIESIĄC ! Przecież to są kpiny, co miesiąc mam im płacić za to, że trzymają tam parę zdjęć ?? Usunąłem zdjęcia z tego serwisu, teraz walczę o zlikwidowanie konta, wraz z danymi osobowymi, co widzę, będzie trudno, nawet maila im wyskrobałem o tym, że rejestracja trwała 5 minut, a usunięcie konta jest problematyczne (wiadomo, chodzi o darmowe dane osobowe). Chciałem powrzucać parę zdjęć, a tu lipa. Na Fotosiku wyczerpał mi się limit, Imageshack mi kompletnie nie odpowiada (żaden spisek :mrgreen: ), więc nie wiem, co robić.

Volvo zrobione, pomalowane, zapomniałem tylko zamontować jednego chlapacza :P Ściągałem wszelkiego typu listwy, które znajdowały się na Volvo, oczywiście Adam robił to po raz pierwszy, więc większość spinek poszła w kubeł, bo je połamałem. Auto pomalowane, trzeba składać, ale jak, jak brak spinek. Włażę na Allegro, szukam spinek, hurra, są. Patrzę na cenę i nogi się pode mną uginają, koszt jednej 28 złotych, jeżeli miałbym kupić na całą stronę ori, koszt wyniósłby mnie około 1000 złotych ](*,) . Znalazłem stronę spinka.pl (chyba taka jest nazwa), gdzie za wszystkie mi potrzebne zamienniki ori spinek, które pasują idealnie, zapłaciłem 120 złotych. Miej tu Volvo :mrgreen: . Co do tego mojego błotnika (ori), za którego dałem 1/3 wypłaty.... No cóż, może to był ori, ale wyprodukowany pewnie na bardzo dalekim wschodzie, bo nijak nie pasował, cały dzień wiercenia, cięcia, wyginania, prostowania... Brak wszystkich otworów montażowych, ktróre są potrzebne do zamontowania listew progowych.... Najlepszy był przód tego błotnika, po założeniu okazało się, że ten przód, nad kierunkowskazem, był tak wyprofilowany, że nie zamknąłbym maski :x . Jakoś dałem radę, wygląda nieźle, ale na drugi raz kupię zamiennik za 150 złoty, albo będę szukał ori z rozebranego samochodu....

Pzdr.

P.S. Jak znajdę jakiś hosting zdjęć, to wrzucę.

GrzyBu - 2015-04-28, 20:16

Intruz, na google masz też możliwość za free wrzucania zdjęć
Intruz - 2015-04-29, 15:18

Dzięki, Grzybu, popróbuję.
Proktor - 2015-04-29, 23:31

Dodam pro forma że zacząć trzeba od założenia konta emailowego na gmail.com , a wszelkie usługi googla się z tym integrują.
PKC - 2015-04-30, 01:06

Nie pożałujesz moim zdaniem. Gmail jest świetną pocztą.
Intruz - 2015-04-30, 10:04

PKC napisał/a:
Nie pożałujesz moim zdaniem. Gmail jest świetną pocztą.


Nie da się ukryć, żadnego spamu, żadnych niechcianych wiadomości, po prostu spokój. Mam tam konto od 10 lat i przez ten czas miałem dosłownie 1 spam !

Proktor - 2015-04-30, 13:39

no, za to jest pełna inwigilacja treści emaila :D napisz coś do kogos, albo dostań email, twój profil jest uzupełniany o pewne słowa kluczowe, które wpływają na wyniki wyszukiwania. Jak wszystko zresztą, np. wyszukiwane wcześniej strony. Ja sobie usługi google chwalę, ale gmaila używam tylko do tych usług, żadnych prywatnych spraw na razie nie załatwiam. Nie to żeby mi to przeszkadzało, ale dla zasady.
Intruz - 2015-04-30, 15:11

Proktor, a kto nie inwigiluje ? Nawet człowiek sobie nie zdaje sprawy, co niektóre instytucje mają o kimś jakieś dane.... Co do gmaila, mało wysyłam maili, mało odbieram ich, nich sobie czytają :mrgreen:
PKC - 2015-05-02, 10:37

Nie ma żadnej pewności co nieinwigilowania przez inne źródła. Tak więc ja uważam wszędzie :mrgreen:
Intruz - 2015-05-02, 12:42

A ja mam to gdzieś, niech sobie inwigilują, terrorystą nie jestem :mrgreen: Mają czas, pieniądze i urządzenia, muszą je gdzieś wykorzystać, co nie ? Po co mają się kurzyć ? :)
PKC - 2015-05-03, 13:50

Zalezy co masz do ukrycia :mrgreen:
Intruz - 2015-05-06, 20:42

Jestem z takiego rocznika, który miał fiu bździu w głowie, byliśmy łobuzami :mrgreen: Boję się, że ktoś się :mrgreen: do tego dokopie :mrgreen:
Sim - 2015-05-08, 12:44

Wystarczy na Ciebie popatrzeć i poczytać. Nie trzeba nigdzie kopać :P
Intruz - 2015-05-10, 09:25

Sim napisał/a:
Wystarczy na Ciebie popatrzeć i poczytać. Nie trzeba nigdzie kopać :P


E tam, zaraz...... :mrgreen: Czyżbyś, Sim, coś insynuował ? :P

Sim - 2015-05-12, 11:02

Łobuza poznam na kilometr...
wróć!
na (dokładnie) 380km

Intruz - 2015-05-25, 23:16

Ma ktoś na zbyciu pompę paliwa do 1.3s ? Chętnie przygarnę, moją nówkę zamiennik szlag trafił po pół roku..... ](*,)

P.S. Istnieją strony z częściami do Kadettów, nie licząc Codeparts i Classicparts ?

Proktor - 2015-05-26, 12:19

www.NoweCzesciDoKadettaD.pl
Intruz - 2015-05-26, 12:24

Dzięki, Proktor, ale strona, jakby coś tego, nie działa :mrgreen: Coś spartoliłeś :D

P.s. Panowie, co proponujecie, bo w InterCars posiadają taką pompę Pierburga:

http://e-katalog.intercar...mpa-paliwa.html

Cena zabija, ale to nówka sztuka nieśmigana i to Pierburg, a nie jakaś włoszczyzna, która padła mi po pół roku......

Myślę, że sprowadzając taką pompę (też Pierburga) z Code Parts, albo Classic Parts wcale taniej nie wyjdzie.

Chciałem ruszyć Opla z garażu, żeby zrobić miejsce na przegląd VOlvo (przegląd techniczny mam 28 maja), a tu klops, nawet nie zagadał, świece suche, iskra jest, więc myślę, że to pompa. Gaźnik przemyty i przedmuchany, po prostu kicha.

PKC - 2015-05-26, 12:37

Kupisz i zapomnisz o niej na 10lat. I oto właśnie chodzi.
PS Bierzesz tego grilla nowego odemnie?

Intruz - 2015-05-26, 12:40

Po 10, czerwca, kiedy będę miał kasę, teraz po szpitalu i zwolnieniu to ledwo uskrobałem na przegląd Volvo :mrgreen:

Napisz jeszcze raz, na PW, koszta i adres, bo wszystko wyczyściłem....

Intruz - 2015-06-18, 19:59

Pompa paliwa Pierburg zakupiona, trochę bolała kieszeń :mrgreen: , ale mam nadzieję, że Kadett ruszy...... jak nie, to, Kadett idzie do Odry :mrgreen: :mrgreen: W sobotę robię próbę.
PKC - 2015-06-19, 18:51

Jak będziesz wodował, to pod prąd poproszę.
To wyłapię we Wrocławiu.

Intruz - 2015-06-20, 16:03

Przywiózł z Polski całą przyczepę gratów do Kadetta, a jeszcze chrapkę ma na mojego.... :mrgreen: Muszę Ciebie zmartwić, wodowania w Odrze nie będzie, po zamontowaniu porządnej pompy paliwa, Pierburga, bo paru obrotach rozrusznikiem, Opel zagadał. Okazało się, że ten włoski śmieć, zwący się dumnie "pompą paliwową" po prostu się zatarł. Trzpień nawet nie chce drgnąć..... Opel na tej "nowej" pompie włoskiej przejechał.......12 kilometrów :P
PKC - 2015-06-22, 09:03

Nie kozacz tylko sprawdź czy masz smarowanie :P
Sim - 2015-06-22, 12:04

mixola trza wlać!


a poważnie - może masz kanał zamulony i wszystko tam na sucho chodzi?

Intruz - 2015-06-22, 23:19

Sprawdzone, olej przechodzi, jak nic. Z tej włoskiej pompy to się wylało sporo oleju. Zresztą, kanały mam drożne, niedawno miałem remont generalny głowicy. Musze rozebrać tę włoską i zobaczyć, co w trawie piszczy, być może na wałku pozostał jakiś zadzior, nieoczyszczony, więc to może być przyczyna. Jak się dostanę, to poinformuję.
ShoGun - 2015-06-24, 23:15

Ja to się już boję kupować włoskie rzeczy. Chińskie, jest prawdopodobne że się popsuje, włoskie na pewno się popsuje :mrgreen:
Sim - 2015-06-26, 11:36

Niestety Włochy są potęgą przemysłową w Europie i cała masa rzeczy jest włoskich - począwszy od AGD, a skończywszy na kurtkach, butach i elektronice/elektryce w samochodach niemieckich i francuskich marek.
Intruz - 2015-06-27, 18:45

Po dłuższym czasie walki z tą włoską pompą, w celu rozebrania cholery na czynniki pierwsze, operacja się udała. Okazało się, że to chyba był jakiś leżak magazynowy i to w skrajnej wilgotności, bo trzpień, napędzający główną membranę w prowadnicy, był po prostu zardzewiały i to było przyczyną jej zatarcia. Po oczyszczeniu powierzchni papierem wodnym 2500, pompa zaczeła normalnie funkcjonować. Teraz wiem na przyszłość, że kupując jakikolwiek zamiennik pompy, wziąć po prostu ją rozebrać i sprawdzić stan prowadnicy. Rozebranie pompy, gdy wszystko pracuje, wymaga paru minut, ale za to później ile czasu zaoszczędzone :mrgreen:

Smarowanie pompy sprawdziłem, jest w porządku.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group